1 Bakorinto 14:1-40

  • Makabu ya kubikula mpi ya kutuba na bandinga (1-25)

  • Balukutakanu ya Bukristu fwete salama na ndonga (26-40)

    • Kisika ya bankento na dibundu (34, 35)

14  Beno landa zola; beno landa kusosa ti kikesa* makabu ya kimpeve, kansi kuluta mbote beno sosa dikabu ya kubikula.+  Sambu muntu yina ke tuba na ndinga mosi buna, yandi ke tuba ve na bantu kansi yandi ke tuba na Nzambi, sambu muntu mosi ve ke wa,+ kansi yandi ke tuba binsweki ya santu+ na nsadisa ya mpeve.  Kansi muntu yina ke bikula, yandi ke tunga, yandi ke pesa kikesa, mpi yandi ke katula bantu mawa na mambu yina yandi ke tuba.  Muntu yina ke tuba na ndinga ya nkaka ke kuditunga, kansi muntu yina ke bikula ke tunga dibundu.  Mono ke zola nde beno yonso kutuba na bandinga ya nkaka,+ kansi mono ke zola mingi nde beno bikula.+ Ya kieleka, muntu yina ke bikula me luta muntu yina ke tuba na bandinga ya nkaka, katula kaka kana yandi ke balula yo, sambu yandi tunga dibundu.  Kansi ntangu yai bampangi, kana mono fwete kwisa kutubila beno na bandinga ya nkaka, nki kima ya mbote mono ta sala beno katula kaka kana mono tubila beno na nsadisa ya kusonga+ to ya nzayilu+ to ya mbikudulu to ya malongi?  Yo kele mutindu mosi ti bima ya me konda luzingu yina ke salaka makelele, yo vanda musembu to kidare. Kana banoti ya miziki ke wakana mbote ve, nki mutindu muntu lenda bakisa kima yina bo ke bula na musembu to na kidare?  Sambu, kana mpungi ke basisa ve ndinga pwelele, nani ta yilama sambu na bitumba?  Mutindu mosi, kana ti ludimi, beno ke tuba ve mambu yina bantu lenda bakisa kukonda mpasi, nki mutindu bantu ta zaba mambu yina beno ke tuba? Ya kieleka, beno ta tuba na mupepe. 10  Yo lenda vanda nde bantu ke tubaka bandinga mingi na nsi-ntoto, kansi ata ndinga mosi ve me konda ntendula. 11  Sambu kana mono ke bakisa ve ndinga yina, mono ta vanda munzenza na meso ya muntu yina ke tuba, mpi muntu yina ke tuba ta vanda munzenza na meso na mono. 12  Yo yina beno mpi, sambu beno kele ti nzala ya ngolo ya makabu ya mpeve, beno sosa kuvanda ti makabu mingi yina ta tunga dibundu.+ 13  Yo yina, bika muntu yina ke tuba na ndinga ya nkaka kusamba sambu yandi balula yo.+ 14  Sambu kana mono ke samba na ndinga ya nkaka, kima ke samba kele dikabu ya mpeve yina bo me pesaka mono, kansi mabanza na mono ke bakisa yo ve. 15  Ebuna yo ke lomba kusala inki? Mono ta samba ti dikabu ya mpeve, kansi mono ta samba mpi ti mabanza na mono. Mono ta yimba nkunga ya lukumu ti dikabu ya mpeve, kansi mono ta yimba nkunga ya lukumu ti mabanza na mono. 16  Kana ve, kana nge kumisa Nzambi ti dikabu ya mpeve, nki mutindu muntu ya me longukaka ve yina kele na kati na beno ta tuba “Amen” na mambu yina beno ke tuba sambu na kupesa matondo, sambu yandi ke zaba ve mambu yina nge ke tuba? 17  Ya kieleka, nge ke pesa matondo na mutindu ya mbote, kansi yo ke tunga muntu yina ve. 18  Mono ke pesa Nzambi matondo sambu mono ke tubaka bandinga mingi kuluta beno yonso. 19  Kansi na dibundu, yo kele mbote nde mono tuba bangogo tanu ti mabanza na mono,* sambu mono longa mpi bantu ya nkaka,* na kisika ya kutuba bangogo mafunda kumi na ndinga ya nkaka.+ 20  Bampangi, beno kuma ve bana ya fioti na mayele na beno ya kubakisa mambu,+ kansi beno vanda bana ya fioti na mambu ya mbi;+ mpi beno kuma bambuta na mayele na beno ya kubakisa mambu.+ 21  Bo me sonikaka na Nsiku nde: “Yehowa* ke tuba nde, ‘Mono ta tubila bantu yai na bandinga ya banzenza mpi na munoko ya banzenza, kansi ata mpidina bo ta buya kuwila mono.’”+ 22  Yo yina, bandinga kele ve kidimbu sambu na bantu yina ke kwikilaka, kansi sambu na bantu yina ke kwikilaka ve;+ mbikudulu kele ve sambu na bantu yina ke kwikilaka ve, kansi sambu na bantu yina ke kwikilaka. 23  Yo yina, kana dibundu ya mvimba me vukana kisika mosi mpi bo yonso ke tuba na bandinga ya nkaka, kansi bantu yina me longukaka ve to bayina ke kwikilaka ve kukwisa kukota, keti bo ta tuba ve nde beno me bela kilawu? 24  Kansi kana beno yonso ke bikula ebuna muntu mosi ya ke kwikilaka ve to muntu mosi ya me longukaka ve kukwisa kukota, yandi ta mona nde bo yonso ke nganina yandi mpi ke fimpa yandi. 25  Binsweki ya ntima na yandi ta monana, ebuna yandi ta bwa luse na ntoto, yandi ta samba Nzambi, mpi yandi ta tuba nde: “Ya kieleka, Nzambi kele na kati na beno.”+ 26  Ebuna bampangi, yo ke lomba kusala inki? Ntangu beno ke vukana, muntu mosi kele ti nkunga, ya nkaka kele ti malongi, ya nkaka kele ti mbona-meso, ya nkaka kele ti ndinga ya nkaka, mpi ya nkaka kele ti dikabu ya kutendula.+ Bika mambu yonso kusalama sambu na kutunga. 27  Kana muntu ke tuba na ndinga ya nkaka, bika bantu zole to tatu mpamba kutuba, mpi bo sala yo mosi mosi, ebuna muntu mosi fwete tendula.*+ 28  Kansi kana muntu ya kutendula* kele ve, yandi fwete vanda pima na dibundu; yandi fwete kuditubila mpi kutuba na Nzambi. 29  Bika bambikudi zole to tatu+ kutuba, mpi bantu ya nkaka kuswasukisa ntendula. 30  Kansi kana muntu ya nkaka kubaka mbona-meso ntangu yandi me vanda pana, muntu ya ntete yina vandaka kutuba fwete vanda pima. 31  Sambu beno yonso lenda bikula mosi mosi, sambu bantu yonso kulonguka mpi bantu yonso kubaka kikesa.+ 32  Bambikudi bantu fwete yala makabu ya mpeve ya bambikudi. 33  Sambu Nzambi kele ve Nzambi ya mavwanga, kansi ya ngemba.+ Bonso na mabundu yonso ya basantu, 34  bankento kuvanda pima na mabundu, sambu bo me pesa bo ve nswa ya kutuba.+ Kansi, bo fwete lemfuka+ mutindu Nsiku mpi ke tuba. 35  Kana bo ke zola kulonguka diambu mosi, bo fwete yula babakala na bo na nzo, sambu yo kele nsoni kana nkento ke tuba na dibundu. 36  Keti ndinga ya Nzambi katukaka na beno, to keti yo kumaka kaka na beno? 37  Kana muntu ke yindula nde yandi kele mbikudi to yandi kele ti dikabu ya mpeve, yandi fwete ndima nde mambu ya mono ke sonikila beno kele nsiku ya Mfumu. 38  Kansi kana muntu ke vweza mambu yai, bo ta vweza yandi.* 39  Yo yina bampangi na mono, beno landa kusosa na kikesa dikabu ya kubikula,+ ata mpidina beno buyisa ve bantu na kutuba na bandinga ya nkaka.+ 40  Kansi, mambu yonso kusalama na mutindu ya mbote mpi na ndonga.+

Banoti na nsi ya lutiti

Na kisina, “landa kusala ngolo sambu na.”
To “mayele na mono ya kubakisa mambu.”
To “mono longa mpi bantu ya nkaka na munoko.”
To “balula.”
To “muntu ya kubalula.”
To mbala ya nkaka, “kana muntu me zaba ve mambu yai, yandi ta zaba yo kaka ve.”