1 Bakorinto 1:1-31

  • Bambote (1-3)

  • Polo ke pesa Nzambi matondo sambu na bantu ya Korinto (4-9)

  • Polo ke siamisa bo na kuvanda na bumosi (10-17)

  • Kristu, ngolo mpi mayele ya Nzambi (18-25)

  • Kudikumisa kaka na Yehowa (26-31)

1  Polo, muntu yina bo me bingaka na kuvanda ntumwa+ ya Kristu Yezu na luzolo ya Nzambi, mpi Sostene mpangi na beto,  na dibundu ya Nzambi yina kele na Korinto,+ na beno bantu yina Nzambi me santisaka na bumosi ti Kristu Yezu,+ bayina bo me bingaka na kuvanda basantu, kumosi ti bantu yonso yina kele na bisika yonso mpi yina ke bingaka zina ya Mfumu na beto Yezu Kristu,+ Mfumu na bo mpi Mfumu na beto:  Bika ntima ya mbote ya nene mpi ngemba ya Nzambi Tata na beto mpi ya Mfumu Yezu Kristu kuvanda na beno.  Mono ke pesaka Nzambi na mono matondo ntangu yonso sambu na beno sambu na ntima ya mbote ya nene yina Nzambi me monisilaka beno na nzila ya Kristu Yezu;  sambu beno me kumaka bamvwama na mambu yonso sambu na bumosi na beno ti yandi, na mayele ya mvimba ya kutuba mpi na nzayilu yonso,+  kaka mutindu kimbangi sambu na Kristu+ me kumaka ngolo na kati na beno,  sambu beno konda ve ata dikabu mosi, ntangu beno ke vingila ti nzala ya ngolo ntangu yina Mfumu na beto Yezu Kristu ta kwisa kumonika.+  Yandi ta kumisa beno mpi ngolo tii na nsuka sambu ata muntu mosi ve kuvanda ti kikuma ya kufunda beno na kilumbu ya Mfumu na beto Yezu Kristu.+  Nzambi, yina me bingaka beno na kuvanda na bumosi ti Mwana na yandi Yezu Kristu Mfumu na beto, kele ya kwikama.+ 10  Bampangi, mono ke siamisa beno na zina ya Mfumu na beto Yezu Kristu nde beno yonso fwete vanda na bumosi na mambu ya beno ke tuba, mpi nde kukabwana fwete vanda ve na kati na beno,+ kansi nde beno vanda kibeni ya kuvukana na mabanza mosi mpi na ngindu mosi.+ 11  Bantu ya nkaka ya nzo ya Kloe me zabisa mono sambu na beno bampangi nde kukabwana kele na kati na beno. 12  Diambu ya mono ke zola kutuba kele yai, konso muntu na kati na beno ke tuba nde: “Mono kele muntu ya Polo,” “Mono kele muntu ya Apolo,”+ “Mono kele muntu ya Sefasi,”* “Mono kele muntu ya Kristu.” 13  Keti Kristu kele ya kukabwana? Keti bo fwaka Polo na zulu ya nti sambu na beno? To keti beno bakaka mbotika na zina ya Polo? 14  Mono ke pesa Nzambi matondo sambu mono botikaka ve ata muntu mosi na kati na beno katula kaka Krispusi+ mpi Gayusi,+ 15  sambu ata muntu mosi ve kutuba nde beno bakaka mbotika na zina na mono. 16  Ee, mono botikaka mpi bantu ya nzo ya Stefanasi.+ Kansi na bayina me bikala, mono zaba ve kana mono botikaka muntu ya nkaka. 17  Sambu Kristu tindaka mono ve sambu na kubotika, kansi sambu na kuzabisa nsangu ya mbote;+ mpi ti mayele ya kutuba* ve, sambu nti ya mpasi* ya Kristu kukuma ve kima ya kukonda mfunu. 18  Nsangu ya nti ya mpasi* kele buzoba sambu na bantu yina ke fwa,+ kansi yo kele ngolo ya Nzambi sambu na beto bantu yina ke guluka.+ 19  Sambu bo me sonikaka nde: “Mono ta manisa mayele ya bantu ya mayele, mpi mono ta losa*+ ngangu ya bantu ya ngangu.” 20  Muntu ya mayele kele na wapi? Nsekudi* kele na wapi? Muntu ya ke tulaka ntembe ya ngidika yai ya bima kele na wapi?* Keti Nzambi me kumisaka ve mayele ya nsi-ntoto buzoba? 21  Sambu, na mayele ya Nzambi, nsi-ntoto zabaka Nzambi ve+ na nzila ya mayele na yo,+ Nzambi waka kiese na kugulusa bantu yina ke kwikilaka, na nzila ya buzoba+ ya mambu yina beto ke samuna. 22  Bayuda ke lomba bidimbu+ mpi Bagreki ke sosa mayele; 23  kansi beto, beto ke longa nde bo tulaka Kristu na zulu ya nti, sambu na Bayuda yo kele kikuma ya kubula sakuba kansi sambu na makanda yo kele buzoba.+ 24  Kansi, sambu na bantu yina bo me bingaka, Bayuda mpi Bagreki, Kristu kele ngolo ya Nzambi mpi mayele ya Nzambi.+ 25  Sambu kima ya Nzambi yina bantu ke monaka bonso buzoba, yo kele mayele mingi kuluta bantu, mpi kima ya Nzambi yina bantu ke monaka nde yo kele ngolo ve, yo kele ngolo mingi kuluta bantu.+ 26  Bampangi, beno ke mona nde na kati na beno bantu ya bo me bingaka, bantu ya mayele na kinsuni* kele mingi ve,+ bantu ya ngolo kele mingi ve, bantu ya lukumu* kele mingi ve,+ 27  kansi Nzambi solaka bima ya nsi-ntoto yina bantu ke monaka nde yo kele ya buzoba sambu na kupesa bantu ya mayele nsoni; mpi Nzambi solaka bima ya nsi-ntoto yina bantu ke monaka nde yo kele ngolo ve sambu na kupesa bima ya ngolo nsoni;+ 28  mpi Nzambi solaka bima ya kukonda mfunu ya nsi-ntoto mpi bima yina bantu ke vwezaka, bima yina kele ve, sambu na kufwa bima yina kele,+ 29  sambu ata muntu* mosi ve kudikumisa na meso ya Nzambi. 30  Kansi sambu na yandi, beno kele na bumosi ti Kristu Yezu, yina me kumaka sambu na beto mayele ya me katuka na Nzambi, lunungu,+ mpi nzila ya kusantisama+ mpi ya kukatuka na kimpika na nsadisa ya nkudulu,+ 31  sambu yo vanda kaka mutindu bo me sonikaka nde: “Muntu yina ke kudikumisa, yandi kudikumisa na Yehowa.”*+

Banoti na nsi ya lutiti

Zina na yandi ya nkaka Piere.
To “kutuba ya mayele.”
To “ta katula.”
Disongidila, muntu yina me zaba Nsiku mbote-mbote.
To “na nsungi yai.” Tala Bantendula ya Bangogo.
To “na mayele ya bantu.”
To “bantu yina me katuka na mabuta ya mfunu.”
Na kisina, “nsuni.”