Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 BIBLIA KE SOBAKA LUZINGU YA BANTU

Mono Vandaka Ve Kuzola Kufwa!

Mono Vandaka Ve Kuzola Kufwa!
  • MVULA YINA YANDI BUTUKAKA: 1964

  • INSI: ANGLETERRE

  • DISOLO: MU VANDAKA NTU-NGOLO MPI MU KUMAKA MAMA NA KILEKE

MUTINDU MONO VANDAKA

Mu butukaka na Paddington. Yo ke kartie mosi ya Londres na Angleterre, mpi yo ke vandaka ti bantu mingi. Mu vandaka kuzinga ti mama mpi bayaya na mu tatu ya bankento. Papa vandaka kunwa malafu mingi, yo yina yandi vandaka kutina beto sambu na mwa ntangu mpi kukwisa kuvutuka.

Ntangu mu vandaka mwana-fioti, mama longaka mu na kusamba konso mpimpa. Mu vandaka ti Biblia yina vandaka kaka ti mukanda ya Bankunga mpi mu kumisaka yo miziki sambu na kuyimba yo. Mu ke yibuka nde mono tangaka nsa mosi na mukanda mosi ya mu vandaka ti yo mpi yo bikalaka na mabanza na mu. Nsa yango vandaka kutuba nde: “Konso kima ke vandaka ti nsuka na yo.” Bangogo yai salaka nde mu lala ve mpimpa ya mvimba mpi mu yantika kuyindula luzingu na bilumbu ke kwisa. Mu yindulaka mutindu yai, ‘Luzingu ke sukaka ve kaka mutindu yai. Sambu na nki mu ke na luzingu?’ Mu vandaka ve kuzola kufwa.

Mu kumaka kusosa kuzaba mambu ya me tala bisalu ya bampeve ya mbi. Mu vandaka kumeka kusolula ti bafwa, kukwenda na maziamu ti banduku ya nzo-nkanda, mpi kutala bafilme ya ke pesaka boma. Beto vandaka kuyindula nde yo ke pesaka kiese mpi boma.

Mono yantikaka kukuma ntu-ngolo ntangu mu vandaka kaka ti bamvula kumi. Mono yantikaka kunwa makaya, mpi kukonda kusukinina mu kumaka mpika na yo. Na nima, mu kumaka kunwa diamba (marijuana). Ntangu mu kumaka ti bamvula 11, mu mekaka malafu ya ke lawusaka. Ata yo vandaka ve kitoko, mu vandaka kuzola yo sambu yo vandaka kulawusa. Diaka, mu vandaka kuzola miziki mpi kukina. Mu vandaka kukwenda na bafeti mpi na babare na mpimpa konso ntangu yina mu lendaka kusala yo. Mu vandaka kubasika na mayele na mpimpa mpi kuvutuka na ntwala nde suka kutana. Sambu mu vandaka ya kulemba kilumbu yina me landa, mu vandaka kutina nzo-nkanda mbala na mbala. Kana mu kwenda na nzo-nkanda, mbala mingi mu vandaka kunwa malafu ya ke lawusaka na ntwala nde longi ya nkaka kukota.

Na mvula ya nsuka ya nzo-nkanda, mu bakaka ve matonsi ya mbote. Mama lembaka nitu mpi waka makasi sambu yandi zabaka ve bikalulu na mu ya mbi. Beto swanaka, yo yina mu tinaka nzo. Mu kwendaka kuzinga mwa ntangu ti Tony, mwana-bakala yina mu vandaka kubasika ti yandi. Yandi vandaka muntu ya dibundu ya ba Rasta. Yandi vandaka muntu ya mubulu mpi vandaka kuteka diamba. Bantu zabaka nde yandi vandaka muntu mosi ya nku kibeni.  Na nima ya ntangu fioti, mu bakaka divumu mpi mu butaka mwana-bakala. Mu vandaka kaka ti bamvula 16.

MUTINDU BIBLIA SOBAKA LUZINGU NA MONO

Mu kutanaka ti Bambangi ya Yehowa na mbala ya ntete ntangu mu vandaka kuzinga na nzo yina bo vandaka kutula bamama yina me kwelaka ve ti bana na bo. Bamfumu pesaka mu shambre mosi na nzo yina. Bambangi ya Yehowa zole ya bankento vandaka kukwisa mbala na mbala kutala baleke ya nkaka ya bankento yina butaka. Kilumbu mosi ya bo vandaka kusolula, mu kwendaka kuvanda ti bo. Mu vandaka ti lukanu ya kumonisa nde Bambangi ya Yehowa kele na kifu. Kansi bo pesaka mvutu na bangiufula na mu yonso kukonda kuwa makasi mpi na pwelele yonso na nsadisa ya Biblia. Bo vandaka kibeni mawete mpi ntima-mbote. Yo sepedisaka mu mingi, yo yina mu ndimaka kulonguka Biblia ti bo.

Ntangu fioti na nima, mu longukaka kima mosi na Biblia mpi yo sobaka luzingu na mu. Banda mu vandaka mwana-fioti, mu vandaka kuwa boma ya lufwa. Kansi ntangu yai bo longaka mono malongi ya Yezu ya me tala lufutumuku. (Yoane 5:28, 29) Mono longukaka mpi nde Nzambi ke kudibanzaka sambu na mono. (1 Piere 5:7) Mambu yina kele na Yeremia 29:11 simbaka kibeni ntima na mu. Yo ke tuba nde: “‘Sambu mono me zaba mbote bangindu yina mono ke yindula sambu na beno,’ Yehowa muntu me tuba, ‘bangindu ya ngemba, kansi ya mpasi ve, sambu na kupesa beno makwisa mpi kivuvu.’” Mono yantikaka kundima nde mono lenda vanda ti kivuvu ya kuzinga kimakulu na Paladisu awa na ntoto.—Nkunga 37:29.

Bambangi ya Yehowa monisilaka mu zola ya masonga. Ntangu mu kwendaka na lukutakanu na bo na mbala ya ntete, bantu yonso vandaka na kiese mpi yo pesaka mono mpusa ya kuvukana diaka ti bo. Bo yonso vandaka bantu ya mawete. (Yoane 13:34, 35) Yo swaswanaka kibeni ti mutindu bantu ya dibundu mosi yina mu kwendaka sadilaka mu mambu. Bambangi ya Yehowa yambaka mu mbote ata mu vandaka kusala mambu ya mbi. Bo bikilaka mu ntangu mpi bo vandaka kudibanza sambu na mu, kutudila mu dikebi, mpi kusadisa mu mingi. Mu vandaka kumona nde mu vandaka na kati ya dibuta mosi ya nene mpi ya zola.

Ntangu mu vandaka kulonguka Biblia, mu bakisaka nde mu fwete sala bansoba na luzingu na mu sambu na kuzinga na kuwakana ti minsiku ya Nzambi ya me tala bikalulu ya mbote. Yo vandaka mpasi na kuyambula kunwa makaya. Kaka na ntangu yina, mu bakisaka nde miziki ya nkaka vandaka kukumisa ngolo mpusa na mu ya kunwa diamba yo yina mu buyaka kulanda miziki yango mpi kumaka kulanda miziki ya nkaka. Mu zolaka kuvanda ti mabanza ya mbote, yo yina mu yambulaka kukwenda na bafeti mpi na babare na mpimpa sambu mu lawuka diaka ve malafu. Mono sosaka mpi banduku ya nkaka yina zolaka kusadisa mono na kuyambula luzingu na mono ya ntama.—Bingana 13:20.

Na ntangu yina, Tony vandaka mpi kulonguka Biblia ti Bambangi ya Yehowa. Bo vandaka kusadila Biblia sambu na kupesa bamvutu na bangiufula na yandi, yo yina yandi ndimaka mpi nde mambu yina yandi vandaka kulonguka vandaka kieleka. Yandi salaka bansoba ya nene na luzingu na yandi. Yandi yambulaka banduku na yandi ya nku, yandi vandaka diaka ve muntu ya mubulu mpi yandi yambulaka kunwa diamba. Sambu na kusepedisa kibeni Yehowa, beto bakisaka nde beto fwete yambula luzingu na beto ya mansoni mpi kusadisa mwana na beto na kuyela na dibuta mosi ya mbote. Beto kwelanaka na 1982.

“Mu me kumaka kulala mbote na mpimpa mpi mu ke kudiyangisaka diaka ve sambu na bilumbu ke kwisa to lufwa”

Mono ke yibuka mutindu mono vandaka kusosa masolo ya Nzozulu ya Nkengi mpi ya Réveillez-vous ! * yina vandaka kutubila bantu yina nungaka na kusala bansoba yina mono vandaka ti mpusa ya kusala. Bambandu na bo vandaka kupesa mu kikesa ya mingi. Mu bakaka kikesa sambu na kulanda kusala ngolo mpi kuyambula ve. Mu landaka kusamba Yehowa sambu yandi yambula mono ve. Mu ti Tony bakaka mbotika mpi kumaka Bambangi ya Yehowa na Yuli 1982.

MAMBOTE YA MONO ME BAKAKA

Kusala kinduku ti Yehowa Nzambi me gulusaka luzingu na mono. Mono ti Tony me monaka mutindu Yehowa me sadisaka beto na ntangu ya mpasi. Beto me bakisaka nde beto fwete tula ntima na Nzambi na ntangu ya mpasi, mpi beto ke monaka nde yandi ke sadisaka beto ntangu yonso.—Nkunga 55:22.

Mono vandaka na kiese ya kusadisa mwana na beto ya bakala mpi ya nkento na kuzaba Yehowa mutindu mono ke zabaka yandi. Ntangu yai mono ke waka kiese ya mutindu mosi ntangu mono ke monaka nde bana ya bana na mono mpi ke landa na kuzaba Nzambi.

Mu me kumaka kulala mbote na mpimpa mpi mu ke kudiyangisaka diaka ve sambu na bilumbu ke kwisa to lufwa. Konso mposo, mono ti Tony ke kwendaka kutala mabundu ya Bambangi ya Yehowa sambu na kupesa bampangi kikesa. Beto ke kwendaka ti bo na kisalu ya kulonga bantu ya nkaka nde kana bo kwikila na Yezu, bo mpi lenda baka luzingu ya mvula na mvula.

^ par. 17 Yina Bambangi ya Yehowa me basisaka mpi.