Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

Keti Yo Kele Kaka Kukonda Kubakisa ya Fioti?

Keti Yo Kele Kaka Kukonda Kubakisa ya Fioti?

Mwana mosi ya nkento ya bamvula kiteso ya iya monaka midinga ke basika na tiyo mosi ya nene ya kompani mosi buna. Midinga yango vandaka kupanzana mpi kumonana bonso matuti ya nene. Mwana yango tubaka nde kompani yina ke salaka matuti. Kumona mutindu bantangu ya nkaka bana ke bakisaka ve mambu mbote lenda sekisa beto. Kansi, kana beto ke bakisa ve mbote mambu ya mfunu, yo lenda natila beto bampasi na luzingu. Mu mbandu, kana beto me tanga ve mbote mambu ya bo me sonika na karto ya nkisi mosi, yo lenda natila beto bampasi mingi.

Yo lenda vanda diaka mbi kuluta kana beto ke bakisa ve mbote mambu ya kimpeve. Mu mbandu, bantu ya nkaka bakisaka ve mbote malongi ya Yezu. (Yoane 6:48-68) Na kisika ya kusosa kubakisa mambu mbote, bantu yango buyaka mambu yonso yina Yezu longaka. Bo vidisaka dibaku mosi ya mbote kibeni!

Keti nge ke tangaka Biblia sambu na kusosa bandongisila? Yo kele diambu ya mbote kibeni! Ata mpidina, keti bantangu ya nkaka nge lenda bakisa ve mbote diambu mosi ya nge me tanga? Yo ke kuminaka bantu mingi. Beto tadila mambu tatu yina bantu mingi ke bakisaka ve mbote.

  • Bantu ya nkaka ke bakisaka ve mbote nsiku ya Biblia yina ke tubaka nde “wa Nzambi ya kieleka boma.” Bo ke yindulaka nde yo ke lombaka nde bantu kuwa Nzambi boma na mutindu ya mbi. (Longi 12:13) Kansi Nzambi ke zola ve nde bantu yina ke sambila yandi kuwa yandi boma ya mutindu yina. Yandi ke tuba nde: “Kuwa boma ve, sambu mono kele ti nge. Kudiyangisa ve, sambu mono kele Nzambi na nge. Mono ta pesa nge kikesa, ee, mono ta sadisa nge.” (Yezaya 41:10) Kuwa Nzambi boma ke tendula kuzitisa yandi mingi.

  • Keti bo ta yoka ntoto tiya?

    Bantu mingi ke bakisaka ve mbote bangogo yai ya bo me sonikaka na mpeve ya Nzambi: “Konso kima kele ti ntangu na yo, . . . ntangu ya kubutuka mpi ntangu ya kufwa.” Bo ke tubaka nde Nzambi me tulaka ntangu yina konso muntu ta fwa. (Longi 3:1, 2) Kansi, verse yai ke tubila mutindu luzingu ya muntu ke yantikaka mpi ke sukaka; mpi yo ke monisa nde bantu yonso ke fwaka. Ndinga ya Nzambi ke longa mpi nde balukanu ya beto ke bakaka na luzingu lenda sala nde beto zinga mingi to ve. Mu mbandu, beto ke tanga nde: “Boma ya Yehowa ke kumisaka luzingu nda.” (Bingana 10:27; Nkunga 90:10; Yezaya 55:3) Inki mutindu? Mu mbandu, kana beto ke zitisa mambu yina Ndinga ya Nzambi ke tuba, beto ta buya mambu yina ke bebisaka nitu bonso kulawuka malafu to kusala pite.—1 Bakorinto 6:9, 10.

  • Ntangu Biblia ke tuba nde bo “me bumba [zulu ti ntoto] sambu na kufwa yo na tiya,” bantu ya nkaka ke bakaka yo na mutindu ya kieleka mpi ke tubaka nde Nzambi ta fwa ntoto yai. (2 Piere 3:7) Kansi, Nzambi ke sila nde yandi ta pesa ve ata fioti nzila nde ntoto kufwa. Nzambi me tulaka “ntoto na bafondasio na yo; yo ta katuka ve na kisika na yo mvula na mvula.” (Nkunga 104:5; Yezaya 45:18) Kima yina ta fwa kimakulu kele ngidika ya bima ya nsi-ntoto yai ya mbi, yo ta fwa bonso nde bo me yoka yo na tiya, kansi ntoto yai ve. Sambu na zulu, kana bo me sadila ngogo yai na ntendula na yo ya kisina, yo lenda tendula luyalanganu yina kele ti bambwetete, to kisika yina Nzambi ke zingaka. Ata mosi ve na kati na yo ta fwa.

SAMBU NA NKI BANTANGU YA NKAKA BANTU KE BAKISAKA VE BIBLIA MBOTE?

Mutindu nge me mona yo na bambandu yai, mbala mingi bantu ke bakisaka ve mambu ya nkaka ya bo ke tangaka na Biblia. Kansi sambu na nki Nzambi ke bikaka nde yo salama? Bantu ya nkaka lenda yindula nde: ‘Kana Nzambi kele mayele mingi mpi ke zabaka mambu yonso, yandi zolaka kupesa beto mukanda yina bo me sonikaka mambu na mutindu ya pwelele sambu bantu yonso kubakisa yo kukonda mpasi. Kansi sambu na nki yandi salaka yo ve?’ Beto tadila bikuma tatu yina ke salaka nde mbala mingi bantu kubakisa ve Biblia mbote.

  1. Bo me sonikaka Biblia sambu na bantu ya kudikulumusa mpi ya ke zolaka kulonguka. Yezu songaka Tata na yandi nde: “Tata, Mfumu ya zulu ti  ya ntoto, mono ke kumisa nge na ntwala ya bantu sambu nge me bumbaka mbote-mbote mambu yai na bantu ya mayele ti ya ngangu mpi nge me monisaka yo na bana ya fioti.” (Luka 10:21) Bo me sonikaka Biblia sambu kaka bantu yina kele ti mabanza ya mbote kubakisa nsangu na yo. “Bantu ya mayele ti ya ngangu” ke vandaka mbala mingi lulendo; mpi bantu ya lulendo ke bakisaka ve mbote Biblia. Kansi bantu yina ke tangaka Biblia ti mabanza ya “bana ya fioti” ke bakisaka mbote nsangu ya Nzambi, sambu bana ya fioti ke vandaka ti kikalulu ya kudikulumusa mpi bo ke vandaka ti nzala ya kulonguka. Nzambi me monisaka kibeni mayele na mutindu yandi me sonikaka Biblia!

  2. Bo me sonikaka Biblia sambu na bantu yina ke sosa na masonga yonso nde Nzambi kusadisa bo na kubakisa yo. Yezu monisaka nde bantu ta vanda na mfunu ya lusadisu sambu na kubakisa mbote mambu yina yandi vandaka kulonga. Inki mutindu bo zolaka kubaka lusadisu yina? Yezu tendulaka nde: “Nsadisi, mpeve santu, yina Tata ta tinda na zina na mono, yandi ta longa beno mambu yonso.” (Yoane 14:26) Yo yina, Nzambi ke pesaka mpeve santu na yandi, disongidila ngolo na yandi ya kisalu, sambu na kusadisa bantu na kubakisa mambu yina bo ke tanga na Biblia. Kansi, Nzambi ke pesaka ve mpeve na yandi na bantu yina ke tudilaka yandi ve ntima nde yandi lenda sadisa bo, yo yina mbala mingi bo ke bakisaka ve Biblia. Mpeve santu ke pusaka mpi Bakristu yina me zaba mambu mingi na kusadisa bantu yina ke sosa kubakisa Biblia mbote.—Bisalu 8:26-35.

  3. Bantu lenda bakisa mambu ya nkaka ya Biblia kaka na ntangu yina me fwana. Mu mbandu, bo songaka profete Daniele na kusonika nsangu mosi sambu na bilumbu ke kwisa. Wanzio mosi songaka yandi nde: “Daniele, bumba mambu yai sambu yo vanda kinsweki, mpi kanga mukanda yina tii na ntangu ya nsuka.” Bamvula mingi na nima, bantu mingi me tangaka mukanda ya Daniele, kansi bo vandaka kubakisa yo ve mbote. Nkutu, Daniele yandi mosi mpi bakisaka ve mambu ya nkaka yina yandi sonikaka. Yandi ndimaka na kudikulumusa yonso nde: “Mono waka, kansi mono vandaka kubakisa ve.” Nsuka-nsuka, bantu ta bakisa mbote-mbote bambikudulu ya Nzambi yina Daniele sonikaka, kansi yo ta vanda kaka na ntangu yina Nzambi me tulaka. Wanzio yina tendulaka nde: “Kwenda, Daniele, sambu mambu yai fwete bikala ya kinsweki mpi ya kukanga ti kidimbu tii na ntangu ya nsuka.” Nani ta bakisa bansangu yina katukaka na Nzambi? “Muntu mosi ve ya mbi ta bakisa; kansi bantu yina kele ti mayele ya kubakisa mambu mbote-mbote ta bakisa.” (Daniele 12:4, 8-10) Nzambi ke tendulaka mambu ya nkaka yina Biblia ke tubaka kaka kana ntangu na yo me fwana.

Keti ntangu yina mambu fwete salama me salaka dezia nde Bambangi ya Yehowa kubakisa ve mbote Biblia? Ee. Kansi lere ntangu ya Nzambi lungaka sambu yandi monisa mambu pwelele, Bambangi sobaka kukonda kusukinina mutindu na bo ya kubakisa mambu. Bo ke kwikilaka nde ntangu bo ke salaka mutindu yina, bo ke landaka mbandu ya bantumwa ya Kristu yina vandaka kusoba na kudikulumusa yonso mutindu na bo ya kuyindula konso ntangu yina Yezu vandaka kusungika bo.—Bisalu 1:6, 7.

Bangindu ya luvunu yina mwana ya fioti lenda vanda ti yo na ntu na yina me tala kisika matuti ke katukaka lenda vanda kaka kima mosi ya fioti. Kansi, mambu yina Biblia ke longaka kele mfunu mingi sambu na nge. Nsangu ya Biblia kele kibeni mfunu, yo yina muntu lenda bakisa yo ve kana yandi ke tanga yo kaka yandi mosi. Yo yina, sosa lusadisu sambu na kubakisa mambu ya nge ke tanga. Sosa bantu yina ke longukaka Biblia ti mabanza ya kudikulumusa, bantu yina ke tulaka ntima na mpeve santu ya Nzambi sambu na kubakisa Biblia, bantu yina ke ndimaka mpenza nde beto ke zinga na ntangu yina Nzambi ke zola nde beto bakisa Biblia. Kuvanda ve ti keti-keti sambu na kusolula ti Bambangi ya Yehowa to na kutanga mambu ya bo ke sonikaka na site Internet jw.org na nima ya kusala mpenza bansosa. Biblia ke sila nde: “Kana nge tuba na ndinga ya ngolo sambu na kubaka mayele ya kubakisa mambu . . . , nge ta zwa nzayilu ya Nzambi.”—Bingana 2:3-5.