Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

Keti Beto Lenda Zaba Nzambi?

Keti Beto Lenda Zaba Nzambi?

“Bantu lenda bakisa ve Nzambi.”—Philon d’ Alexandrie, muntu ya filozofi ya mvu-nkama ya ntete.

“[Nzambi] kele ntama ve ti konso muntu na kati na beto.”—Saule, muntu ya Tarse, tubaka mambu yai na bantu ya filozofi ya Atene ya mvu-nkama ya ntete.

NTANGU nge me tanga bansa yai zole, ya wapi ke wakana ti mabanza na nge? Bantu mingi ke monaka nde bangogo ya Saule muntu ya Tarse, yina bo ke bingaka mpi ntumwa Polo, ke pesaka kikesa. (Bisalu 17:26, 27) Baverse ya nkaka ya Biblia ke tubaka mambu ya mutindu yai. Mu mbandu, Yezu salaka kisambu yina monisaka nde balongoki na yandi lenda zaba Nzambi mpi lenda baka balusakumunu na yandi.Yoane 17:3.

Kansi, bantu ya filozofi mu mbandu, Philon monisaka dibanza ya nkaka. Bo tubaka nde bantu lenda zaba ve Nzambi ata fioti sambu ata muntu mosi ve lenda bakisa yandi. Inki mutindu beto lenda zaba kieleka?

Biblia ke tubaka pwelele nde bantu lenda bakisa ve mambu ya nkaka ya me tala Nzambi. Mu mbandu, beto lenda tesa ve mpi beto lenda bakisa ve nda ya luzingu ya Ngangi, mabanza na yandi mpi mayele na yandi. Yo me luta mayele ya bantu. Kansi, mambu yai ya Nzambi lenda kanga beto ve nzila ya kuzaba yandi. Nkutu, kuyindula mambu yai lenda sadisa beto na ‘kukwenda pene-pene na Nzambi.’ (Yakobo 4:8) Beto tadila mwa mambu ya Nzambi yina beto lenda bakisa ve. Na nima, beto ta mona mambu ya Nzambi yina beto lenda bakisa.

 Inki Kele Mambu ya Nzambi Yina Beto Lenda Bakisa Ve?

NZAMBI KE ZINGAKA KIMAKULU: Biblia ke longaka nde Nzambi ke zingaka ‘tii kuna; na yandi, luyantiku to nsuka kele ve.’ (Nkunga 90:2) Sambu na bantu, “bamvula na yandi mpila ya kutanga yo kele ve.”Yobi 36:26.

Mambote ya nge lenda baka: Kana nge zaba Nzambi mbote-mbote, yandi ta pesa nge luzingu ya mvula na mvula. (Yoane 17:3) Keti beto lenda tudila lusilu yai ntima kana Nzambi yandi mosi ke zingaka ve mvula na mvula? Kaka “Ntotila ya kukonda nsuka” muntu lenda lungisa lusilu yai.1 Timoteo 1:17.

MABANZA YA NZAMBI: Biblia ke longaka nde ‘mpila ya kubakisa mabanza ya Nzambi kele ve’ sambu mabanza na yandi me luta ya beto na ntama. (Yezaya 40:28; 55:9) Biblia ke yulaka ngiufula yai: “Nani zaba mabanza ya Mfumu Nzambi? Nani lenda pesa yandi bandongisila?”1 Bakorinto 2:16, Biblia na Kituba.

Mambote ya nge lenda baka: Nzambi kele ti makuki ya kuwa bisambu ya bantu mingi na mbala mosi. (Nkunga 65:3) Yandi ke zabaka konso ntangu ya tubandeke ke bwaka na ntoto. Keti mabanza ya Nzambi lenda fuluka ti bisambu mpi bisambu yango kukanga yandi nzila ya kumona mpi ya kuwa bisambu na nge? Ve, sambu mabanza na yandi ke vandaka ve ti ndilu. Diambu ya mfunu kele nde sambu na Nzambi, nge “kele na mbalu mingi kuluta tubandeke mingi.”Matayo 10:29, 31.

BANZILA YA NZAMBI: Biblia ke longaka nde muntu kele ti ‘mayele ya kufwana ve na kuzaba mambu ya Nzambi me salaka’ banda luyantiku tii na nsuka. (Longi 3:11) Yo yina, beto lenda zaba ve mambu yonso ya Nzambi. Ata muntu mosi ve lenda ‘bakisa’ banzila ya Nzambi. (Baroma 11:33) Kansi, yandi ke vandaka ti luzolo ya kumonisa banzila na yandi na bantu yina ke sepedisaka yandi.Amosi 3:7.

Beto lenda tesa ve mpi beto lenda bakisa ve nda ya luzingu ya Ngangi, mabanza na yandi mpi mayele na yandi

Mambote ya nge lenda baka: Kana nge ke tanga mpi ke longuka Biblia, nge ta landa na kulonguka mambu ya mpa ya me tala Nzambi mpi banzila na yandi. Diambu yai ke tendula nde beto lenda kwenda pene-pene ya Tata na beto ya zulu kimakulu.

Mambu ya Nge Lenda Zaba

Kukonda kubakisa mambu ya nkaka ya Nzambi ke tendula ve nde beto lenda zaba yandi ve. Biblia kele ti masolo mingi ya ke sadisaka beto na kuzaba Nzambi mbote. Mu mbandu:

ZINA YA NZAMBI: Biblia ke longaka beto nde Nzambi ke vandaka ti zina. Yandi ke tuba nde: “Mono kele Yehowa. Yo yina zina na mono.” Zina ya Nzambi kele kiteso ya bambala 7 000 na Biblia kuluta bazina yonso ya nkaka.Yezaya 42:8, NW.

Mambote ya nge lenda baka: Na kisambu ya mbandu, Yezu tubaka nde: “Tata na beto yina kele na zulu, bika nde zina na nge kusantisama.” (Matayo 6:9) Keti nge lenda sadila mpi zina ya Nzambi na bisambu na nge? Yehowa ke vandaka ti luzolo ya kugulusa bantu yonso ya ke zitisaka zina na yandi.Baroma 10:13.

KISIKA YA NZAMBI KE ZINGAKA: Biblia ke longaka nde bisika kele zole, kisika ya ke monanaka ve yina bigangwa ya kimpeve ke zingaka mpi kisika ya ke monanaka disongidila ntoto ti luyalanganu. (Yoane 8:23; 1 Bakorinto 15:44) Na Biblia, ngogo “zulu” ke monisaka mbala mingi kisika ya bigangwa ya kimpeve. Ngangi ke zingaka na “zulu.”1 Bantotila 8:43.

Mambote ya nge lenda baka: Nge me bakisa mambu ya Nzambi. Ngangi kele ve ngolo mosi buna ya kele bisika yonso mpi na bima yonso. Yehowa kele Muntu ya kieleka yina ke zingaka na kisika ya kieleka. Kansi, “ata lugangu mosi ve kele ya kubumbana na meso na yandi.”Baebreo 4:13.

 KIMUNTU YA NZAMBI: Biblia ke longaka nde Yehowa kele ti bikalulu mingi ya kitoko. Biblia ke tuba nde: “Nzambi kele zola.” (1 Yoane 4:8) Yandi ke kusaka ve. (Tito 1:2) Yandi ke pona-ponaka ve, ke wilaka bantu mawa, ke fwilaka bo nkenda mpi ke waka makasi nswalu ve. (Kubasika 34:6; Bisalu 10:34) Bantu mingi lenda yituka na kuzaba nde Ngangi ke zolaka kusala kinduku ti bantu yina ke zitisaka yandi.Nkunga 25:14.

Mambote ya nge lenda baka: Nge lenda kuma nduku ya Yehowa. (Yakobo 2:23) Yo yina, sambu nge me zaba kimuntu ya Yehowa, nge lenda bakisa mbote masolo ya Biblia.

“SOSA YANDI”

Biblia ke tubilaka kimuntu ya Yehowa Nzambi. Kuyindula ve nde nge lenda bakisa ve Nzambi. Ngangi ke zola nde nge zaba yandi. Biblia, Ndinga na yandi, ke sila nde: “Kana nge sosa yandi, yandi ta ndima nge.” (1 Bansangu 28:9) Tanga mpi yindulula masolo ya Biblia sambu na kuzaba Nzambi. Kana nge sala mutindu yina, Biblia ke pesa lusilu nde Nzambi “ta kwisa pene-pene na [nge].”Yakobo 4:8.

Kana nge ke tanga mpi ke longuka Biblia, nge ta landa na kulonguka mambu ya mpa ya Nzambi mpi banzila na yandi

Nge lenda kudiyula nde: ‘Sambu mono lenda bakisa ve mambu yonso ya Ngangi, nki mutindu mono lenda kuma nduku na yandi?’ Tadila mbandu yai: Keti muntu fwete vanda ti diplome ya kimunganga sambu na kukuma nduku ya ngolo ya doktere? Ata fioti ve! Nduku ya doktere lenda vanda muntu ya ke salaka kisalu ya nkaka. Kansi, bo zole lenda sala kinduku ya ngolo. Kima ya mfunu kele nde nduku ya doktere fwete zaba kimuntu ya doktere, mambu ya yandi ke zolaka mpi mambu ya yandi ke zolaka ve. Mutindu mosi, nge lenda longuka kimuntu ya Yehowa na Biblia. Yai kele mpenza mambu ya nge kele na yo mfunu sambu na kusala kinduku ti yandi.

Biblia ke tubilaka ve mambu ya Ngangi na zulu-zulu, kansi yo kele ti mambu yina beto kele na yo mfunu sambu na kuzaba Nzambi. Keti nge ke zola kuzaba mambu mingi ya me tala Yehowa Nzambi? Bambangi ya Yehowa ke longukaka ti bantu Biblia ya ofele. Beto ke lomba nge na kusolula ti Bambangi ya kisika ya nge ke zingaka to na kukota na site Internet na beto, www.jw.org.