Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 DISOLO YA LUZINGU

Mono Me Zwaka Kima Mosi ya Mbote Kuluta Kitoko na Mono ya Nitu

Mono Me Zwaka Kima Mosi ya Mbote Kuluta Kitoko na Mono ya Nitu

Mono vandaka toko bonso batoko yonso. Kansi, kilumbu mosi na mpimpa na 1984, mono zabanaka mingi. Mono kumaka Miss ya Hong Kong. Bo kumaka kutula bafoto na mono na lutiti ya ntete ya bazulunalu. Mono kumaka kuyimba, kukina, kusala badiskure, kusala ba emisio na televizio, kulwata bilele ya kitoko mpi kutambula ti bantu ya lukumu, mu mbandu guvernere ya Hong Kong.

Na mvula yina landaka, mono kumaka kusala bafilme mpi mbala mingi mono vandaka ti mukumba ya nene na bafilme yango. Bantu ya ke sonikaka bazulunalu mpi ya ke pesaka bansangu vandaka kuzola masolo na mono; bantu ya ke bakaka bafoto vandaka kuzola bafoto na mono; bantu vandaka kuzola nde mono vanda na kisika yina filme mosi ke basika. Diaka, bantu vandaka kubinga mono na kukwenda kudia ti bo na midi mpi na nkokila. Ntangu bo vandaka kukangula bisika to banzo sambu na mbala ya ntete, bo vandaka kubinga mono. Bantu vandaka kutudila mono dikebi ya ngolo ntangu yonso.

Na filme ya bitumba

Malembe-malembe, mono kumaka kumona nde mambu yai yonso vandaka ve mfunu mutindu mono vandaka kuyindula. Mono vandaka kusala bafilme ya bitumba mpi yo vandaka kigonsa. Na Hong Kong, bankwa bafilme vandaka kusala bo mosi bansaka ya kigonsa na kisika ya kubaka bantu ya nkaka, bonso yo ke salamaka mbala mingi na Hollyhood, kompani mosi ya bafilme. Yo yina, mono vandaka kusala bansaka ya bigonsa, mu mbandu, kupusa moto na zulu ya kamio. Bafilme mingi ya mono salaka vandaka ya mansoni mpi ya nku. Bafilme ya nkaka vandaka kumonisa bisalu ya bampeve ya mbi.

Na 1995, muntu mosi ya ke futaka mbongo sambu filme kubasika kwelaka mono. Mono vandaka ti bima yonso yina vandaka kupesa mono kiese, mu mbandu mono vandaka kitoko, ti mavimpi ya mbote mpi ti bakala ya mbote. Kansi, mono vandaka ve na kiese. Yo yina, mono bakaka lukanu ya kuyambula kusala bafilme.

MONO YIBUKAKA DIBUNDU NA MONO YA NTAMA

Mono yibukaka diaka dibundu ya mono kotaka ntangu mono vandaka leke. Na ntangu yina, mono ti mbuta na mono ya nkento vandaka kukwenda konso Sabala kutala dibuta mosi ya Bambangi ya Yehowa. Joe McGrath vandaka kuvukisa beto ti bana na yandi tatu ya bankento sambu na kulonga beto Biblia. Dibuta na yandi vandaka ya kiese mpi “Ngwasi Joe” vandaka kusadila nkento mpi bana na yandi mambu na luzitu yonso. Mono vandaka kusepela kukwenda ti bo na balukutakanu. Bantangu ya nkaka, beto vandaka kukwenda na balukutakanu ya nene. Yo vandaka bantangu ya kiese. Ntangu mono vandaka ti Bambangi ya Yehowa, mono vandaka kudiwa na ngemba.

 Kansi, mambu vandaka kutambula diaka ve mbote na nzo na beto. Bikalulu ya papa kumaka kupesa mama mpasi, mpi mama kumaka kuniokwama mingi na mabanza. Ntangu mono kumaka ti bamvula kiteso ya kumi, mama yambulaka kukwenda na balukutakanu ya Bambangi ya Yehowa. Mono landaka kusadila Yehowa mpi bakaka mbotika ti bamvula 17. Kansi ntangu fioti na nima, mono kumaka ti bikalulu ya mbi mpi mono yambulaka kuvukana na dibundu ya Bukristu.

MONO BAKAKA LUKANU YA KUVUTUKA

Ntangu fioti na nima ya makwela na mono, bankuluntu zole ya dibundu ya Bambangi ya Yehowa kwisaka kutala mono. Bo songaka mono mambu ya mono lenda sala sambu na kuvutukila Yehowa Nzambi mpi bo bakaka bangidika sambu Cindy, misionere mosi kukwisa kusadisa mono. Na ntangu yina, mono vilaka malongi mingi, yo yina mono lombaka yandi na kupesa mono banzikisa ya ke monisa nde Biblia kele mpenza Ndinga ya Nzambi. Yandi songaka mono mwa bambikudulu ya Biblia yina me lunganaka. Malembe-malembe, beto kumaka banduku ya ngolo mpi yandi lombaka mono na kulonguka diaka malongi ya Biblia. Mono ndimaka dibanza na yandi. Ntangu beto yantikaka kulonguka, mono bakisaka nde Yehowa kele Nzambi ya zola yina ke sepelaka nde mono vanda na kiese.

Ntangu mono yantikaka kukwenda diaka na balukutakanu, mono monaka nde kuvukana ti Bambangi vandaka mbote kuluta kuvukana ti bantu ya mono vandaka kusala ti bo na kompani ya bafilme. Kansi, mambu ya mono kutanaka ti yo na kileke vandaka kupusa mono na kuyindula nde mono lenda tudila ve ata muntu mosi ntima mpi mono vandaka kudimona mpamba. Mpangi mosi na dibundu songaka mono na Biblia mutindu ya kununga mambu yina vandaka kuyangisa mono mpi yandi zabisa mono na kusosa banduku ya mbote.

KIMA MOSI YA ME LUTA KITOKO NA MONO YA NITU

Na 1997, mono ti bakala na mono kwendaka na Hollywood, ya kele na Californie na États-Unis. Kuna, mono kumaka kusadisa bantu sambu bo baka mayele ya kele na Ndinga ya Nzambi. Kulonga bantu Biblia ke pesaka mono kiese kuluta kusala bafilme mpi lukumu ya bo vandaka kupesa mono. Mu mbandu, na 2002, mono kutanaka ti Cheri, nduku mosi ya mono zabaka ntama na Hong Kong. Luzingu na mono fwananaka ti ya yandi na mambu mingi. Cheri vandaka Miss ya Hong Kong mvula mosi na ntwala na mono. Ntangu mono kumaka Miss, yandi muntu lwatisaka mono mpu ya lukumu. Yandi kumaka mpi kusala bafilme. Na nima, yandi kumaka kupesa mbongo sambu bafilme kubasika mpi yandi kumaka kusala ti bantu ya ke pesaka bantuma na mutindu bafilme fwete salama. Yandi kwendaka mpi na Hollywood.

Mono wilaka Cheri mawa ntangu mono zabaka nde fianse na yandi belaka maladi ya ntima mpi fwaka. Bantu ya dibundu na yandi ya Buda lembikaka ve ntima na yandi. Bonso mono, yandi vandaka ti luzingu mosi ya bantu ya nkaka vandaka kumona mbote mpi kulula. Kansi, yandi vandaka mawa-mawa mpi kutudila ve ata muntu mosi ntima. Mono zabisaka yandi mambu ya mono longukaka na Biblia kansi, malongi ya dibundu ya Buda vandaka kukanga yandi nzila na kundima.

Nduku na mono Cheri ke sala filme

Kilumbu mosi na 2003, Cheri bingaka mono ntangu yandi vandaka kusala filme mosi na Vancouver, na Canada. Yandi zabisaka mono na kiese yonso nde ntangu yandi vandaka kutambula na kaminio sambu na kutala banseke, yandi sambaka Nzambi mbala mosi nde: “Songa mono, nani kele Nzambi ya kieleka? Zina na nge kele nani?” Na ntangu yina, yandi lutaka na ntwala ya Nzo mosi ya Kimfumu mpi monaka bo me sonikaka zina ya Yehowa. Yandi bakisaka nde Nzambi me pesa mvutu na kisambu na yandi. Yo yina, yandi sosaka kukutana ti Bambangi ya Yehowa kukonda kusukinina. Mono bakaka bangidika mpi na nima ya bilumbu fioti, Cheri yantikaka kukwenda na balukutakanu ya Bambangi ya Yehowa yina ke salamaka na ndinga ya Kishinwa, na Vancouver.

 Na nima, Cheri songaka mono nde: “Bambangi ya Yehowa ke tudila mono dikebi ya ngolo. Mono lenda zabisa bo mambu ya ke yangisa mono.” Mono vandaka na kiese ya kuwa mambu yai sambu ntangu Cheri vandaka kusala na kompani ya bafilme, yandi vandaka ve kusala kinduku ti bantu. Cheri landaka kukwenda na balukutakanu. Kansi na 2005, yandi salaka kontra sambu na kubasisa bafilme zole na Chine mpi yo sadisaka yandi na kuvutuka na Hong Kong. Na 2006, Cheri vandaka na kiese ya kudipesa na Yehowa mpi yandi bakaka mbotika na lukutakanu mosi ya nene ya Bambangi ya Yehowa na Hong Kong. Yandi vandaka ti mfunu ya kusadila Yehowa ntangu yonso, kansi kisalu na yandi na kompani ya bafilme vandaka kukanga yandi nzila. Yo yina, yandi vandaka ve na kiese ya mingi.

KIESE YA KUSADISA BANTU YA NKAKA

Na 2009, luzingu ya Cheri sobaka. Yandi bakaka lukanu ya kukatuka na kompani ya bafilme sambu na kusadila Yehowa ntangu yonso. Yandi kumaka ti banduku mingi ya mpa na dibundu ya Bukristu. Yandi kumaka kulonga nsangu ya mbote ya Kimfumu ntangu yonso mpi yandi vandaka na kiese ya kusadisa bantu na kuzinga na mutindu mosi ya mbote.Matayo 24:14.

Yo yina, Cheri bakaka lukanu ya kulonguka ndinga ya bantu ya Népal sambu na kupesa maboko na kimvuka ya Bambangi yina vandaka kutuba ndinga yango na Hong Kong. Mono lenda tuba nde na Hong Kong, bo ke vwezaka bantu ya Népal mpi bo ke zolaka bo ve sambu bo ke zabaka mbote ve Kingelesi to Kishinwa mpi sambu binkulu na bo me swaswana ti ya bantu ya nkaka. Cheri zabisaka mono nde yandi vandaka kusepela mingi na kusadisa bantu yai na kubakisa Biblia. Mu mbandu, kilumbu mosi ntangu yandi vandaka kusamuna nzo na nzo, yandi solulaka ti nkento mosi ya Népal. Nkento yango vandaka kuzaba mambu fioti ya me tala Yezu. Kansi, yandi zabaka ve ata kima mosi ya me tala Yehowa Nzambi. Cheri sadilaka Biblia sambu na kumonisa yandi nde Yezu vandaka kusamba Tata na yandi ya kele na zulu. Ntangu nkento yango bakisaka nde yandi lenda samba Yehowa Nzambi ya kieleka, yandi ndimaka nsangu ya mbote. Na nima, bakala ya nkento yango ti mwana na yandi ya nkento yantikaka kulonguka Biblia.—Nkunga 83:19; Luka 22:41, 42.

Cheri bubu yai

Ntangu mono monaka Cheri ke kudipesa mingi na kulonga nsangu ya mbote, mono kudiyulaka nde: ‘Inki ke kanga mono nzila ya kusala kisalu bonso yandi?’ Na ntangu yina, mono vandaka kuzinga mpi na Hong Kong. Yo yina, mono bakaka lukanu ya kuyidika mambu sambu mono kudipesa mingi na kulonga bantu nsangu ya Nzambi. Mono me monaka nde kuwidikila bantu mpi kusadisa bo na kubakisa Ndinga ya Nzambi ke pesaka mono kiese kibeni.

Mono me monaka nde kusadisa bantu na kubakisa Ndinga ya Nzambi ke pesaka mono kiese kibeni

Mu mbandu, mono vandaka kulonguka Biblia ti nkento mosi ya Vietnam. Nkento yango vandaka konso ntangu mawa-mawa mpi vandaka kudila mbala mingi. Bubu yai, yandi me kumaka kutadila luzingu na mutindu mosi ya mbote mpi ke sepelaka na kukwenda na balukutakanu.

Mono ti Cheri me zwaka kima mosi ya mbote kuluta kitoko ya nitu. Ata kusala na kompani ya bafilme vandaka kupesa beto kiese mpi lukumu, kulonga bantu mambu ya me tala Yehowa Nzambi ke pesaka beto kiese mingi sambu yo ke kumisaka Nzambi. Beto me monaka mpenza nde bangogo yai ya Yezu kele ya kieleka: “Kiese ke vandaka mingi na kupesa kuluta na kubaka.”Bisalu 20:35.