Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

Nani Kele Mbeni ya Kristu?

Nani Kele Mbeni ya Kristu?

Ntama mingi ve, filme mosi ya ke pesa boma basikaka ti ntu-diambu Mbeni ya Kristu.

Kimvuka mosi ya miziki pesaka miziki na yo ya nkaka zina nde Mbeni ya Kristu ya me zabanaka mingi.

Friedrich Nietzsche, muntu ya filozofi mosi ya mvu-nkama ya 19 pesaka mikanda na yandi zina nde Mbeni ya Kristu.

Mbala mingi na ntangu ya ntama, bantotila mpi bantinu vandaka kubinga bambeni na bo nde bambeni ya Kristu.

Martin Luther, ntwadisi ya Réforme ya Allemagne bingaka bapape ya dibundu ya Katolika ya Roma nde bambeni ya Kristu.

SAMBU bantu ke sadilaka bangogo “mbeni ya Kristu” sambu na kutubila mambu ya mitindu yonso, disongidila banda na bantotila tii na bafilme, yo ke pusa beto na kudiyula nde: Nani kele mbeni ya Kristu? Keti bangogo yai ke tadila beto bubu yai? Ntembe kele ve nde kisika ya mbote ya kuzaba ntendula ya bangogo mbeni ya Kristu kele na Biblia sambu zina yai kele mbala tanu na kati.

MBENI YA KRISTU ME ZABANA

Na Biblia, ntumwa Yoane kele nsoniki mosi mpamba ya ke sadila bangogo “mbeni ya Kristu.” Inki mutindu yandi tendulaka bangogo yai? Tala mambu yai ya kele na mukanda na yandi ya ntete: “Bana ya fioti, yai kele ngunga ya nsuka, mpi kaka mutindu beno me waka nde mbeni ya Kristu ke kwisa, banda ntangu yai bambeni ya Kristu mingi me basikaka; yo yina beto me zaba nde yo kele ngunga ya nsuka. Bo vandaka na kati na beto kansi bo bikisaka beto sambu bo vandaka ve bantu na beto . . . Nani kele muntu ya luvunu, keti yo kele ve muntu yina ke buyaka nde Yezu kele Kristu? Yandi yina mbeni ya Kristu, muntu yina ke buyaka Tata mpi Mwana.”1 Yoane 2:18, 19, 22.

Ntumwa Yoane bakisaka nde mbeni ya Kristu kele bantu yonso ya ke longaka mambu ya luvunu sambu na Yezu Kristu mpi mambu ya ke wakanaka ve ti malongi na yandi

Baverse yai ke longa beto nki? Yoane sadilaka bangogo “bambeni ya Kristu mingi” sambu na kumonisa nde mbeni ya Kristu kele ve muntu mosi kansi kimvuka ya bantu. Bantu to bimvuka ya bantu ya bo ke binga mbeni ya Kristu kele bayina ke longaka mambu ya luvunu, ya ke buyaka nde Yezu kele ve Kristu to Mesia mpi ya ke longaka ve kieleka na yina me tala bangwisana ya Nzambi ti Yezu Kristu, Mwana na yandi. Bambeni ya Kristu ke kudibingaka Kristu to mimonisi na yandi, kansi sambu “bo bikisaka beto,” bo me yambulaka malongi ya kieleka ya Biblia. Nkutu, kimvuka ya bantu yai vandaka ntangu Yoane sonikaka mukanda na yandi na “ngunga ya nsuka,” ziku na ntwala nde bantumwa yonso kufwa.

Inki mambu Yoane sonikaka diaka sambu na mbeni ya Kristu? Ntangu Yoane tubilaka baprofete ya luvunu, yandi kebisaka nde: “Konso ngogo ya kupemama yina ke ndimaka nde Yezu Kristu kwisaka na nitu ya kinsuni, me katuka na Nzambi. Kansi, konso ngogo ya kupemama yina ke ndimaka ve Yezu, me katuka ve na Nzambi. Diaka, yo kele ngogo ya kupemama ya mbeni ya Kristu, yina beno waka nde yo ke kwisa, mpi ntangu yai yo me kumaka dezia na nsi-ntoto.” (1 Yoane 4:2, 3) Na nima, na mukanda na yandi ya zole, Yoane yikaka nde: “Bantu mingi ya luvunu me basika na nsi-ntoto, bantu yina ke ndimaka ve nde Yezu Kristu kwisaka na nitu ya kinsuni. Yandi kele muntu ya luvunu mpi mbeni ya Kristu.” (2 Yoane 7) Yo me monana pwelele nde Yoane bakisaka nde mbeni ya Kristu kele bantu yonso ya ke longaka mambu ya luvunu sambu na Yezu Kristu mpi mambu ya ke wakanaka ve ti malongi na yandi.

“BAPROFETE YA LUVUNU” MPI “MUNTU YA KE FWAKA NSIKU”

Yezu tubaka nde baprofete ya luvunu ta kwisa na bilele ya mameme bonso ‘bibulu yina kele na nzala ya ngolo’

Bamvula mingi na ntwala nde Yoane kutubila balongi ya luvunu, Yezu Kristu kebisaka dezia balongoki  na yandi nde: “Beno keba na baprofete ya luvunu yina ke kwisaka na beno na bilele ya mameme, kansi na kati bo kele bibulu yina kele na nzala ya ngolo.” (Matayo 7:15) Mutindu mosi, ntumwa Polo kebisaka Bakristu ya Tesalonika nde: “Bika nde ata muntu mosi ve kukusa beno na mutindu mosi buna, sambu kilumbu yina [kilumbu ya Yehowa] ta kwisa ve kana apostazi me kwisa ntete ve mpi kana muntu ya ke fwaka nsiku, mwana ya lufwa, me monana ntete ve.”2 Batesalonika 2:3.

Na mvu-nkama ya ntete, baprofete ya luvunu mpi ba aposta vandaka dezia kusala kisalu na bo. Bo vandaka kusala ngolo sambu na kubebisa dibundu ya Bukristu. Bantu yonso ya ke longaka mambu ya luvunu sambu na Yezu Kristu mpi ya ke wakana ve ti malongi na yandi kele “mbeni ya Kristu” yina Yoane tubilaka. Polo monisaka mutindu Yehowa ke tadilaka bo. Yandi bingaka bo nde “mwana ya lufwa.”

KEBA NA BISALU YA BAMBENI YA KRISTU BUBU YAI

Inki beto ke tuba sambu na bilumbu na beto? Bantu mpi bimvuka ya bantu ya bo ke binga mbeni ya Kristu ke landa na kutelamina Kristu mpi malongi na yandi. Na luzolo yonso, bo ke longa mambu ya luvunu mpi ke vwalangasa mabanza ya bantu sambu bo kuka ve kusala luswaswanu na kati ya Tata, Yehowa Nzambi mpi Mwana na yandi Yezu Kristu. Beto kele ti bikuma ya mbote ya kukangula meso na malongi ya luvunu ya mutindu yai. Beto tadila bambandu zole.

Na nsungi ya bamvu-nkama mingi, mabundu me longaka bantu dilongi ya Butatu, dilongi ya ke tubaka nde Tata ti Mwana kele muntu mosi. Ya kieleka, mbeni ya Kristu me vwalangasaka mabanza ya bantu sambu bo kuka ve kuswaswanisa Yehowa Nzambi ti Yezu Kristu. Biblia ke siamisaka bantu ya ntima ya masonga na kulanda mbandu ya Yezu Kristu mpi na kukwenda pene-pene na Nzambi, kansi, dilongi yai ke kangaka bo nzila ya kusala yo.1 Bakorinto 11:1; Yakobo 4:8.

Diaka, mabundu ke vwalangasaka mabanza ya bantu ntangu bo ke siamisaka bo na kusadila ba Biblia yina bo me katulaka zina ya Nzambi, Yehowa. Ata zina yai kele kiteso ya 7 000 na masonama ya kisina ya Biblia, bo me katulaka yo. Inki malanda yo me nataka? Yo me kangaka bantu mingi nzila ya kuzaba Nzambi ya kieleka.

Kansi, kuzaba zina ya Nzambi, Yehowa me sadisaka bantu mingi ya ntima ya masonga na kukwenda pene-pene na Nzambi. Disolo ya Richard, muntu mosi ya solulaka ti Bambangi ya Yehowa zole ke monisa yo. Yandi ke tuba nde: “Bo songaka mono na Biblia zina ya Yehowa, Nzambi ya kieleka. Ntangu mono zabaka nde Nzambi ke vandaka ti zina, mono waka kiese sambu mono vandaka kuzaba yo ve. Kuzaba zina ya Nzambi me sadisaka mono na kusala bangwisana ya ngolo ti yandi.” Banda ntangu yina, Richard sobaka luzingu na yandi sambu na kuzitisa bansiku ya Biblia mpi kusepedisa Yehowa.

Bamvula mingi me luta, mbeni ya Kristu me kotisaka bantu mingi na mpimpa ya kimpeve. Kansi, kana beto ke longuka Biblia, Ndinga ya Nzambi, beto ta zaba mbote-mbote mbeni ya Kristu mpi beto ta kusama ve na malongi na yandi ya luvunu.Yoane 17:17.