Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 DISOLO YINA KELE NA LUTITI YA ZULU | YEZU TA GULUSA BANTU NA NKI MAMBU?

Lufwa mpi Lufutumuku ya Yezu—Yo Kele Mfunu Sambu na Nge

Lufwa mpi Lufutumuku ya Yezu—Yo Kele Mfunu Sambu na Nge

“Kwikila na Mfumu Yezu, ebuna nge . . . ta guluka.”Bisalu 16:31.

Ntumwa Polo ti Silasi bantu tubaka bangogo yai na polisi mosi ya vandaka kutala boloko na mbanza Filipi na Masedonia. Bangogo yai ke tendula nki? Sambu na kubakisa kuwakana yina kele na kati ya kukwikila na Yezu mpi kukatuka na kimpika ya lufwa, beto fwete zaba ntete sambu na nki beto ke fwaka. Beto tadila mambu yina Biblia ke longaka.

Nzambi gangaka ve bantu sambu bo fwa

‘Nzambi tulaka yandi na kilanga na ntoto ya nsi ya Edeni sambu na kusalaka muna ti kutalaka yo mbote-mbote. Yandi tubaka na muntu nde: “Nge lunga kudia bambuma ya konso nti yina kele na kilanga yai, kansi nge lunga kudia ve bambuma ya nti yai ke pesaka mayele sambu na kuzaba mambu ya mbote ti mambu ya mbi. Kilumbu ya nge ta dia yo, kilumbu yo yina nge ta fwa.”’Kuyantika 2:15-17.

Nzambi tulaka Adami, muntu ya ntete na Edeni, kilanga mosi ya kufuluka ti bambisi, banti ya kitoko mpi bima ya nkaka ya ke zingaka na mfinda. Kilanga yango vandaka ti banti ya bambuma yina Adami lendaka kudia. Kansi, Yehowa Nzambi songaka Adami pwelele na kudia ve bambuma ya nti mosi. Yandi kebisaka Adami nde kana yandi dia yo, yandi ta fwa.

Keti Adami bakisaka nsiku yai? Yandi zabaka lufwa mbote sambu yandi vandaka kumona bambisi ke fwa. Kana Nzambi gangaka Adami sambu na kufwa, lukebisu ya Nzambi zolaka kuvanda ve na mfunu. Adami bakisaka nde kana yandi lemfukila Nzambi mpi kudia ve mbuma ya nti yina, yandi zolaka kuzinga kimakulu disongidila yandi zolaka kufwa ve.

Bantu ya nkaka ke yindulaka nde nti yina Nzambi buyisaka Adami na kudia kele kuvukisa nitu, kansi yo kele ve mutindu yina. Nkutu, Yehowa zolaka nde Adami ti Eva ‘kubuta bana mingi, mpidina bana na bo kuzinga na bisika yonso na nsi-ntoto ti kuyala yo.’ (Kuyantika 1:28) Nsiku yai vandaka kutadila nti mosi ya kieleka. Yehowa bingaka yo ‘nti ya kuzaba mambu ya mbote ti mambu ya mbi’ sambu yo vandaka kumonisa nswa na yandi ya kuzaba mambu yina vandaka mbote to mbi sambu na bantu. Kana Adami diaka ve mbuma ya nti yina, yandi zolaka kumonisa bulemfu mpi ntonda na Muntu yina gangaka yandi mpi ya sakumunaka yandi.

Adami fwaka sambu yandi kolamaka na Nzambi

“Nzambi tubaka na bakala mpi nde: ‘Nge . . . diaka mbuma ya nti yina mono songaka nge nde nge lenda kudia ve. . . . Na kubaka madia nge ta basikaka mutoki tii kuna nge ta vutuka na ntoto yina ya mono salaka nge. Sambu nge kele ntoto, nge ta vutuka mpi na ntoto.’”Kuyantika 3:17, 19.

 Adami diaka mbuma ya nti yina Nzambi buyisaka yandi. Kukonda kulemfuka na nsiku yina vandaka ve diambu mosi ya pete. Adami kolamaka mpi monisaka ve ntonda na mambu yonso ya mbote yina Yehowa salaka sambu na yandi. Ntangu Adami diaka mbuma yina, yandi buyaka Yehowa mpi sosaka kuzinga kukonda lutwadisu ya Nzambi. Kikalulu yai nataka bampasi ya nene mpenza.

Kaka mutindu Yehowa tubaka na ntwala, Adami fwaka. Nzambi gangaka Adami na “putulu ya ntoto” mpi zabisaka Adami nde yandi ta “vutuka na ntoto.” Adami landaka ve kuzinga na mutindu ya nkaka to na kisika ya nkaka. Ntangu yandi fwaka, yandi kumaka putulu.Kuyantika 2:7; Longi 9:5, 10.

Beto ke fwaka sambu beto me katukaka na Adami

“Na nzila ya muntu mosi disumu kotaka na nsi-ntoto mpi lufwa na nzila ya disumu, mutindu mosi mpi lufwa me mwanganaka na bantu yonso sambu bo yonso salaka disumu.”Baroma 5:12.

Disumu to kukolama ya Adami nataka bampasi ya nene. Ntangu Adami sumukaka, yandi vidisaka ve luzingu ya bamvula 70 to 80, kansi kivuvu ya kuzinga kimakulu. Diaka, ntangu Adami sumukaka, yandi kumaka muntu ya kukonda kukuka mpi bana na yandi yonso kumaka bantu ya kukonda kukuka.

Beto yonso kele bana ya Adami. Sambu na yandi, beto ke butukaka ti nitu ya kukonda kukuka, nitu yina ke pusaka beto na kusala masumu mpi na lufwa. Polo tendulaka mbote-mbote bampasi na beto. Yandi sonikaka nde: ‘Mono kele muntu ya kinsuni, ya bo me tekaka na kuvanda mpika ya disumu. Mono kele muntu ya mawa kibeni! Nani ta gulusa mono na nitu yai ya ke nata mono na lufwa?’ Na nima, Polo pesaka mvutu na ngiufula na yandi nde: “Mono ke tonda Nzambi na nzila ya Yezu Kristu, Mfumu na beto!”Baroma 7:14, 24, 25.

Yezu tambikaka luzingu na yandi sambu beto zinga kimakulu

“Tata tindaka Mwana na yandi bonso Ngulusi ya nsi-ntoto.”1 Yoane 4:14.

 Yehowa Nzambi bakaka ngidika ya kukatula beto na masumu mpi na lufwa. Inki mutindu? Yandi tindaka Mwana na yandi ya yandi ke zolaka mingi na ntoto sambu na kubutuka ya kukuka bonso Adami. Kansi Yezu swaswanaka ti Adami sambu yandi “salaka disumu ve.” (1 Piere 2:22) Sambu yandi vandaka muntu ya kukuka, yandi bakaka ve ndola ya lufwa mpi yandi zolaka kuzinga kimakulu.

Kansi, Yehowa pesaka nzila nde bambeni ya Yezu kufwa yandi. Na nima ya bilumbu tatu, Yehowa futumunaka yandi na nitu ya kimpeve sambu yandi vutuka na zulu. Kuna na zulu, Yezu monisaka na Nzambi valere ya luzingu na yandi ya kimuntu ya kukuka sambu na kusumba diaka luzingu yina Adami vidisaka sambu na yandi mpi sambu na bana na yandi. Yehowa ndimaka kimenga ya Yezu mpi kimenga yango me salaka nde bantu yina ke monisa lukwikilu na Yezu kubaka luzingu ya mvula na mvula.Baroma 3:23, 24; 1 Yoane 2:2.

Yezu sumbaka diaka luzingu yina Adami vidisaka. Yandi fwaka sambu beto zinga kimakulu. Biblia ke tuba nde: “Yezu . . . fwaka, na mpila nde na nzila ya ntima ya mbote ya nene ya Nzambi, yandi meka lufwa sambu na bantu yonso.”Baebreo 2:9.

Yehowa salaka bibansa ya nene sambu na ngidika ya yandi bakaka. Minsiku na yandi ya lunungu pesaka ve bantu nzila ya kudisumba. Kansi, zola mpi mawa pusaka yandi na kulungisa diambu mosi ata yo lombaka nde yandi sala bibansa ya nene disongidila kupesa Mwana na yandi sambu na kusumba diaka luzingu.Baroma 5:6-8.

Nzambi futumunaka Yezu mpi bantu ya nkaka ta futumuka

“Nzambi tedimisaka Kristu na bafwa, mbuma ya ntete ya bantu yina me lalaka na lufwa. Sambu lufwa kwisaka na nzila ya muntu mosi, lufutumuku ya bafwa mpi ke kwisa na nzila ya muntu mosi. Sambu kaka mutindu na Adami bantu yonso ke fwaka, mutindu mosi mpi na Kristu bantu yonso ta baka luzingu.”1 Bakorinto 15:20-22.

Ntembe kele ve nde Yezu zingaka mpi fwaka, kansi nki nzikisa ke monisa nde yandi futumukaka? Nzikisa ya nene ya ke monisa nde Yezu futumukaka kele nde na nima ya lufutumuku na yandi, yandi monanaka na bantu na mabaku mpi na bisika ya kuswaswana. Yandi monanaka na bantu kuluta 500 na mbala mosi. Ntumwa Polo sonikaka mambu yai na mukanda yina yandi tindilaka bantu ya Korinto. Yandi sonikaka nde bantu ya nkaka vandaka na luzingu mpi bo lendaka kuta kimbangi ya mambu yina bo monaka mpi ya bo waka.1 Bakorinto 15:3-8.

Ntangu Polo sonikaka nde Kristu vandaka “mbuma ya ntete” ya bantu yina me futumukaka, yandi monisaka nde bantu ya nkaka mpi ta futumuka. Yezu tubaka nde na bilumbu ke kwisa,“bantu yonso ya kele na maziamu ya mbambukilu” ta “basika.”Yoane 5:28, 29.

Sambu na kuzinga mvula na mvula, beto fwete monisa lukwikilu na Yezu

“Nzambi zolaka nsi-ntoto mingi kibeni yo yina yandi pesaka Mwana na yandi mosi kaka ya kubutuka, na mpila nde konso muntu yina ke monisa lukwikilu na yandi kufwa ve kansi yandi baka luzingu ya mvula na mvula.”Yoane 3:16.

 Bakapu ya ntete ya Biblia ke monisa beto mutindu lufwa yantikaka mpi mutindu Paladisu vilaka. Bakapu ya nsuka ya Biblia ke monisa mutindu Nzambi ta katula lufwa mpi ta vutula Paladisu na ntoto. Na nima, bantu ta zinga na ngemba kimakulu. Mukanda ya Kusonga 21:4 ke tuba nde: “Lufwa ta vandaka diaka ve.” Sambu na kumonisa nde lusilu yai kele ya kieleka, verse 5 ke tuba nde: “Mambu yai kele ya kwikama mpi ya kieleka.” Mambu yina Yehowa ke silaka, yandi ke lungisaka yo kibeni.

Keti nge ke kwikila nde “mambu yai kele ya kwikama mpi ya kieleka”? Kana mpidina, longuka mambu mingi ya me tala Yezu Kristu mpi monisa lukwikilu na yandi. Kana nge sala mutindu yai, Yehowa ta ndima nge mpi ta sakumuna nge. Nge ta vanda ti kivuvu ya kuzinga kimakulu na Paladisu na ntoto, kisika yina ‘lufwa ta vanda diaka ve’ mpi ‘mpasi ta vanda diaka ve.’