Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 DISOLO YINA KELE NA LUTITI YA ZULU | KIMFUMU YA NZAMBI—SAMBU NA NKI YO KE MFUNU SAMBU NA NGE?

Kimfumu ya Nzambi—Sambu na Nki Yo Ke Mfunu Sambu na Yezu?

Kimfumu ya Nzambi—Sambu na Nki Yo Ke Mfunu Sambu na Yezu?

Ntangu Yezu salaka kisalu ya kusamuna na ntoto, yandi longaka malongi mingi. Mu mbandu, yandi longaka balongoki na yandi mutindu ya kusamba, ya kusepedisa Nzambi mpi ya kuvanda na kiese ya kieleka. (Matayo 6:5-13; Marko 12:17; Luka 11:28) Kansi, yandi tubilaka disolo mosi mingi kuluta masolo ya nkaka, disolo yina vandaka mfunu mingi sambu na yandi disongidila Kimfumu ya Nzambi.—Luka 6:45.

Mutindu beto me mona yo na disolo ya me luta, Yezu lutisaka luzingu na yandi ya mvimba na “kusamuna mpi kuzabisa nsangu ya mbote ya Kimfumu ya Nzambi.” (Luka 8:1) Yandi salaka kikesa, tambulaka bakilometre mingi na Izraele sambu na kulonga bantu mambu ya me tala Kimfumu ya Nzambi. Bo me sonikaka mambu ya kisalu ya kusamuna ya Yezu na Ba-evanzile iya, mpi Ba-evanzile yango kele ti baverse kuluta 100 ya ke tubilaka Kimfumu. Baverse mingi kele ti bangogo ya Yezu, kansi bangogo yango ke monisa kaka mambu fioti na mambu mingi yina Yezu tubaka sambu na Kimfumu ya Nzambi!—Yoane 21:25.

Sambu na nki Kimfumu vandaka mfunu mingi sambu na Yezu ntangu yandi vandaka na ntoto? Sambu Yezu zabaka nde Nzambi ponaka yandi na kuvanda Mfumu. (Yezaya 9:5; Luka 22:28-30) Yezu sosaka ve kiyeka to lukumu na yandi mosi. (Matayo 11:29; Marko 10:17, 18) Yandi tulaka Kimfumu na ntwala ya mambote na yandi. Ntete-ntete, Yezu ke tulaka dikebi na Kimfumu ya Nzambi * sambu na mambu yina yo ta sala na bantu yina yandi ke zolaka disongidila Tata na yandi ya kele na zulu mpi balongoki na yandi ya kwikama.

MAMBU YINA KIMFUMU TA SALA SAMBU NA TATA YA YEZU

Yezu ke zolaka Tata na yandi ya zulu mingi. (Bingana 8:30; Yoane 14:31) Yandi ke sepelaka mingi na bikalulu ya kitoko ya Tata na yandi, mu mbandu zola, mawa, mpi lunungu. (Kulonga 32:4; Yezaya 49:15; 1 Yoane 4:8) Yo fwete vanda nde Yezu zolaka ve kuwa mambu ya luvunu yina me yalumukaka sambu na Tata na yandi, mu mbandu Nzambi ke tulaka ve dikebi na bampasi ya bantu to Nzambi ke zolaka nde beto mona mpasi. Mambu yai salaka nde Yezu kuvanda ti mpusa ya ngolo ya kusamuna “nsangu ya mbote ya Kimfumu” sambu yandi zabaka nde na ntangu mosi buna Kimfumu ta katula nsoni yina bo me pesaka zina ya Tata na yandi. (Matayo 4:23; 6:9, 10) Inki mutindu Kimfumu ta sala yo?

Na nzila ya Kimfumu, Yehowa ta sala bansoba ya nene yina ta natila bantu mambote. Biblia ke tuba nde: “Yandi ta kusula mansanga yonso” ya bantu ya kwikama. Yehowa ta katula mambu yina ke pusaka bantu na kubasisa mansanga mpi yandi ke ndimisa beto nde “lufwa ta vandaka diaka ve; mawa, bidilu, mpi mpasi ta vandaka diaka ve.” (Kusonga 21:3, 4) Na nzila ya Kimfumu, Nzambi ta katula bampasi yonso ya bantu. *

 Yo ke yitukisa ve na kuzaba nde Yezu vandaka ti mpusa ya ngolo ya kuzabisa bantu mambu ya me tala Kimfumu! Yandi zabaka nde Kimfumu ta monisa nde Tata na yandi kele ngolo kibeni mpi yandi ke wilaka mpenza bantu mawa. (Yakobo 5:11) Yezu zabaka mpi nde Kimfumu ta natila bantu yina yandi ke zolaka mambote disongidila bantu ya kwikama.

MAMBU YINA KIMFUMU TA SALA SAMBU NA BANTU YA KWIKAMA

Na ntwala nde Yezu kukwisa na ntoto, yandi vandaka kuzinga na zulu ti Tata na yandi. Tata sadilaka Mwana na yandi sambu na kuganga bima yonso disongidila zulu ya ke pesaka boma ti bambwetete mpi bagalaksi mingi kibeni, mpi ntoto ya kitoko ti bima yonso ya ke vandaka na zulu na yo. (Bakolosai 1:15, 16) Kansi, diambu ya mfunu kele nde, Yezu ‘vandaka na kiese’ sambu na bantu.—Bingana 8:31.

Zola ya Yezu sambu na bantu monanaka na kisalu na yandi ya kusamuna. Tuka luyantiku, yandi monisaka nde yandi kwisaka na ntoto sambu na “kuzabisa nsangu ya mbote” na bantu yina vandaka ti mfunu na yo. (Luka 4:18) Yezu sukaka ve kaka na kutuba kansi yandi salaka mambu mingi sambu na kusadisa bantu. Ntangu yonso, yandi vandaka kumonisa zola sambu na bantu. Mu mbandu, ntangu kibuka ya nene ya bantu vukanaka sambu na kuwidikila Yezu, yandi “wilaka bo mawa, ebuna yandi belulaka bantu na bo yina vandaka na maladi.” (Matayo 14:14) Ntangu muntu mosi ya vandaka ti maladi ya ngolo monisaka lukwikilu nde Yezu kubelula yandi kana yandi me zola, zola pusaka yandi na kubelula muntu yango. Yezu wilaka yandi mawa mpi zabisaka yandi nde: “Mono me zola. Kuma bunkete.” (Luka 5:12, 13) Ntangu Yezu monaka nduku na yandi Maria ke dila sambu na lufwa ya mpangi na yandi Lazare, yandi “waka mpasi mingi na kati na yandi,” “kumaka kisaka-saka” mpi “basisaka mansanga.” (Yoane 11:32-36) Na nima, yandi salaka kima mosi ya kuyituka, yandi futumunaka Lazare ata yandi vandaka me sala dezia bilumbu iya na maziamu!—Yoane 11:38-44.

Yezu zabaka nde lusadisu yina yandi pesaka bantu vandaka kaka sambu na ntangu fioti. Yandi bakisaka nde nsuka-nsuka, bantu yonso yina yandi belulaka ta bela diaka mpi bayina yandi futumunaka ta fwa diaka. Yandi zabaka diaka nde Kimfumu ya Nzambi ta manisa bampasi yonso kimakulu. Yo yina, Yezu salaka ve kaka bimangu kansi yandi samunaka na kikesa yonso “nsangu ya mbote ya Kimfumu.” (Matayo 9:35) Bimangu ya Yezu monisaka mambu yina Kimfumu ya Nzambi ta sala ntama mingi ve na ntoto ya mvimba. Beto tadila balusilu yina Biblia ke pesa sambu na ntangu yango.

 •  Maladi ta vanda diaka ve.

  “Meso ya bantu ya kufwa-meso ta mona, makutu ya bantu ya kufwa-makutu ta kanguka. Bantu ya makulu-kifu ta pumbuka bonso mbambi, bababa ta kuma kutuba na ndinga ya ngolo ti kiese.” Diaka ‘ata muntu mosi ve ta tuba diaka nde: “Mono ke bela.”’—Yezaya 33:24; 35:5, 6.

 • Lufwa ta vanda diaka ve.

  “Bantu ya mbote ta zinga na ngemba na ntoto yina ya Mfumu Nzambi tubaka na kupesa bo; yo ta vanda ya bo tii kuna.”Nkunga 37:29.

  “Yandi ta sukisa lufwa kimakulu! Yandi ta katula mansanga na meso ya bantu yonso.”—Yezaya 25:8.

 • Bantu ya me fwaka ta futumuka.

  “Bantu yonso ya kele na maziamu ya mbambukilu ta wa ndinga na yandi mpi ta basika.”—Yoane 5:28, 29.

  “Bantu ya lunungu ti bantu ya kukonda lunungu ta futumuka.”—Bisalu 24:15.

 • Bantu ta kondaka diaka ve banzo to bisalu.

  “Bo ta tunga banzo, bo ta zinga muna; bo ta kuna bilanga ya vinu, bo ta dia bambuma na yo. Banzo ya bo ta tunga ti bilanga ya bo ta kuna, yo ta vanda sambu na bo mosi kansi sambu na bantu ya nkaka diaka ve, . . . ebuna bo ta mona kiese na bisalu ya maboko na bo.” —Yezaya 65:21, 22.

 •  Bitumba ta vanda diaka ve.

  “Yandi ke sukisaka bitumba na nsi-ntoto yonso.”—Nkunga 46:10.

  “Bantu ta kwenda diaka ve na bitumba, bo ta yilama mpi ve sambu na kunwana bitumba.”—Yezaya 2:4.

 • Nzala ta vanda diaka ve.

  ‘Ntoto ta buta-buta bima, Nzambi na beto, ta sakumuna beto.’—Nkunga 67:7.

  ‘Ntoto ta fuluka na ble mingi, bangumba ta fuluka na bima ya bilanga.’—Nkunga 72:16.

 • Kinsukami ta vanda diaka ve.

  “Bansukami, ata bo ke mona mpasi mingi, Nzambi ta vila bo ve.” —Nkunga 9:19.

  ‘Yandi ta sadisa bantu ya mawa yina ke didila yandi ti bantu ya kukonda muntu ya kusadisa bo. Bansukami ti bantu yina ke na ngolo ve, yandi ta wila bo mawa; yandi ta sadisa bantu yina ke na mpasi.’—Nkunga 72:12, 13.

Ntangu nge ke tadila balusilu yai ya Kimfumu ya Nzambi, keti nge me bakisa sambu na nki Kimfumu kele mfunu mingi mpenza sambu na Yezu? Ntangu Yezu vandaka na ntoto, yandi vandaka na mpusa ya ngolo ya kuzabisa bantu ya luzolo ya mbote mambu ya me tala Kimfumu ya Nzambi sambu yandi zabaka nde Kimfumu ta manisa bampasi yonso ya beto ke kutana ti yo bubu yai.

Keti balusilu ya Biblia ya me tala Kimfumu ke sepedisa nge? Kana mpidina, nki mutindu nge lenda longuka mambu mingi ya Kimfumu yango? Inki nge lenda sala sambu na kubakila yo mambote? Disolo ya nsuka ya masolo yai ya me landana ta pesa mvutu na bangiufula yai.

^ par. 5 Disolo yai ke monisa mawi ya Yezu bonso nde yo kele na kusalama sambu Yezu kele na kuzinga na zulu mpi ntembe kele ve nde tuka yandi vutukaka na zulu, Kimfumu ke vandaka mfunu mingi sambu na yandi.—Luka 24:51.

^ par. 8 Sambu na kuzaba kikuma yina Nzambi me pesaka nzila na bampasi sambu na ntangu fioti, tala kapu ya 11 ya mukanda Inki Biblia Kelongaka Mpenza? yina Bambangi ya Yehowa me basisaka. Nge lenda baka yo mpi na www.jw.org.