Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 DISOLO TI MFINANGANI MOSI

Nki Ntangu Kimfumu ya Nzambi Yantikaka Kuyala? (Kitini 1)

Nki Ntangu Kimfumu ya Nzambi Yantikaka Kuyala? (Kitini 1)

Mbandu yai ke landa kele disolo yina ke monisa mutindu Mbangi ya Yehowa lenda solula ti mfinangani mosi. Beto sala bonso nde Mbangi mosi na zina ya Cameron me kwisa kutala bakala mosi na zina ya Jon.

“TULA NGOLO NA KUSOSA” MAYELE

Cameron: Jon, mono ke sepelaka mpenza mutindu beto ke longukaka Biblia mbala na mbala. * Na mbala me luta, nge yulaka ngiufula mosi ya ke tadila Kimfumu ya Nzambi. Nge zolaka kuzaba kikuma yina Bambangi ya Yehowa ke kwikilaka nde Kimfumu yantikaka kuyala na mvu 1914.

Jon: Mono tangaka mukanda na beno mosi mpi yo vandaka kutuba nde Kimfumu ya Nzambi yantikaka kuyala na 1914. Yo bendaka dikebi na mono sambu beno ke tubaka nde mambu yonso ya beno ke kwikilaka ke katukaka na Biblia.

Cameron: Yo ke mutindu yina.

Jon: Mono tangaka Biblia ya mvimba kansi mono monaka ve ata verse mosi ya ke tubila mvu 1914. Yo yina, mono kwendaka kusosa “1914” na Biblia yina kele na Internet. Kansi mono “monaka yo ve.”

Cameron: Jon, mono ke sikisa nge sambu na bikuma zole. Ya ntete, sambu nge me tanga Biblia ya mvimba. Yo ke monisa nde nge ke zolaka mpenza Ndinga ya Nzambi.

Jon: Ee, ata mukanda mosi ve me fwanana ti Biblia.

Cameron: Ya zole, mono ke sikisa nge mutindu nge sadilaka Biblia sambu na kusosa mvutu na ngiufula na nge. Nge salaka mpenza mambu yina Biblia ke siamisa beto na kusala: “Tula ngolo na kusosa” mayele. * Yo ke mbote mutindu nge ke sala bikesa ya mutindu yai.

Jon: Matondo mingi. Yo ke lomba nde mono landa na kulonguka. Mono salaka bansosa mpi sengumunaka mambu ya nkaka ya ke tadila 1914 na mukanda yai ya beto ke longukaka. Yo ke tubila ndosi yina ntotila mosi lalaka. Ndosi yango ke tadila nti mosi ya nene ya bo zengaka mpi na nima yo yelaka diaka to kima mosi ya mutindu yina.

Cameron: Ee, bo me tubila mbikudulu yai na mukanda ya Daniele na kapu ya 4. Yo ke tadila ndosi yina Nabukodonozore Ntotila ya Babilone lalaka.

Jon: Ee, yo yina. Mono ke tangaka mbikudulu yango mbala na mbala. Kansi na kuta masonga, mono ke mona ve kuwakana yina kele na kati ya mbikudulu yai ti Kimfumu ya Nzambi to mvu 1914.

Cameron: Jon, nkutu profete Daniele bakisaka ve mbote-mbote ntendula ya mambu yina yandi sonikaka na ngolo ya mpeve!

Jon: Ya masonga?

Cameron: Ee, Daniele 12:8 ke tuba nde: “Mono waka mambu ya yandi vandaka kutuba kansi mono vandaka kuzaba yo ve.”

Jon: Mono vandaka kuyindula nde mono mosi mpamba ke bakisa ve. Nge me pesa mono kikesa.

Cameron: Diambu ya kieleka kele nde Daniele bakisaka yo ve sambu ntangu yina Nzambi tulaka sambu bantu kubakisa mbote-mbote ntendula ya  bambikudulu yina kele na mukanda na yandi vandaka me lunga ntete ve. Kansi bubu yai, beto lenda bakisa yo mbote-mbote.

Jon: Inki mutindu?

Cameron: Simba mambu yai ya beto ke tanga na verse ya ke landa. Daniele 12:9 ke tuba nde: ‘Mambu yai fweti bikala ya kubumbana tii kuna ntangu ya nsuka kukwisa.’ Yo yina, bantu zolaka kubakisa yo bilumbu mingi na nima disongidila na “ntangu ya nsuka.” Mutindu beto ta mona yo ntama mingi ve, banzikisa mingi ke monisa nde beto ke zinga na ntangu yango. *

Jon: Keti nge lenda tendudila mono mbikudulu yango?

Cameron: Mono ta sala yonso.

NDOSI YA NABUKODONOZORE

Cameron: Bika mono tela nge ntete na bunkufi mambu yina Ntotila Nabukodonozore monaka na ndosi mpi na nima, beto ta tadila ntendula na yo.

Jon: Kima ve.

Cameron: Nabukodonozore monaka nti mosi ya nda mingi mpi nti yango kumaka tii na zulu. Ebuna yandi waka kinati-nsangu ya Nzambi ke pesa ntuma nde bo zenga yo kansi bo yambula misisa na yo na ntoto. Mpi nti yango ta yela diaka na nima ya “bamvula nsambwadi.” * Mbikudulu yai tadilaka ntete-ntete Ntotila Nabukodonozore. Ata yandi vandaka ntotila ya lukumu bonso nti yina kumaka tii na zulu, bo katulaka yandi na kimfumu “bamvula nsambwadi.” Keti nge ke yibuka mambu yina salamaka na nima?

Jon: Ve.

Cameron: Kima ve. Biblia ke monisa nde bo katulaka Nabukodonozore mayele bamvula nsambwadi. Na nsungi yina yandi kukaka ve kuyala. Kansi na nsuka ya bamvula nsambwadi, mayele ya Nabukodonozore vutukaka mpi yandi yantikaka diaka kuyala. *

Jon: Mono ke bakisa mambu ya nge ke na kutuba. Kansi nki kuwakana kele na kati ya mambu yai ti Kimfumu ya Nzambi mpi mvu 1914?

Cameron: Mono ke tendula yo na bunkufi. Mbikudulu yai lunganaka na mitindu zole. Yo lunganaka na mbala ya ntete ntangu Ntotila Nabukodonozore yambulaka ntete luyalu na yandi. Yo lunganaka na mbala ya zole ntangu luyalu ya Nzambi sukaka. Yo yina, kulungana ya zole ke tadila Kimfumu ya Nzambi.

Jon: Inki mutindu nge me zaba nde kulungana ya zole ya mbikudulu yai ke tadila Kimfumu ya Nzambi?

Cameron: Ntete-ntete beto tadila mambu yina mbikudulu yo mosi ke tuba. Na Daniele 4:17, (NW) bo songaka profete nde “sambu bantu yina kele na luzingu kuzaba nde Muntu ya Kuluta Kuzanguka kele Mfumu na kimfumu ya bantu mpi nde yandi ke pesaka yo na konso muntu yina yandi me zola.” Keti nge me simba bangogo “kimfumu ya bantu”?

Jon: Ee, yo ke tuba nde “Muntu ya Kuluta Kuzanguka kele Mfumu na kimfumu ya bantu.”

Cameron: Yo kele mpidina. Nge ke yindula nde nani kele “Muntu ya Kuluta Kuzanguka”?

Jon: Kele Nzambi.

Cameron: Diambu yai ke monisa nde mbikudulu yango vandaka ve kutadila kaka Nabukodonozore, kansi yo ke tadila mpi “kimfumu ya bantu” disongidila luyalu ya Nzambi na zulu bantu. Mpi beto ke bakisa yo pwelele kana beto tala baverse yina kele na ntwala mpi na nima ya verse yai.

Jon: Nge ke sosa kutuba nki?

NTU-DIAMBU YA MFUNU YA MUKANDA

Cameron: Mukanda ya Daniele ke tubilaka mbala na mbala ntu-diambu mosi ya mfunu. Yo ke monisa nde Nzambi ta tula Kimfumu yina Mwana na yandi Yezu ta yala. Bika beto tadila bakapu zole ya mukanda ya Daniele. Keti nge ta zola kutanga Daniele 2:44?

Jon: Kima ve. Verse yango ke tuba nde: “Kansi ntangu ya bantotila yina ta yala, Nzambi ya zulu ta tula ntotila mosi yina ta yalaka tii kuna; ntotila yina bantotila ya nkaka ta bedisaka yandi ve, kansi  yandi ta fwa bantotila yonso ebuna yandi ta yalaka tii kuna.”

Cameron: Matondo mingi. Keti nge ke mona nde verse yai ke tubila Kimfumu ya Nzambi?

Jon: Hum. Mono ke ndima ve.

Cameron: Simba mambu ya verse yai ke tuba. Yo ke tuba nde Kimfumu yai “ta yalaka tii kuna.” Verse yai ke tadila Kimfumu ya Nzambi, kansi luyalu ya bantu ve, mpidina ve?

Jon: Mu ke ndima ve.

Cameron: Beto tadila mbikudulu ya nkaka ya mukanda ya Daniele yina ke tubila Kimfumu ya Nzambi. Yo kele na Daniele 7:13, 14. Mbikudulu yango ke tuba sambu na mfumu yina ta yala nde: “Yandi bakaka kiyeka, lukumu ti ngolo ya kimfumu na mpila nde bantu yonso ya nsi-ntoto ata bo kele nki dikanda to nki ndinga, bo sadila yandi. Ngolo na yandi ti kimfumu na yandi yo ta mana ve tii kuna, ata muntu mosi ve lenda botula kiyeka na yandi.” Keti nge me simba diambu mosi ya mbikudulu yai ke tubila?

Jon: Yo ke tubila kimfumu.

Cameron: Yo kele mutindu yina. Kansi verse yango ke tubila ve bimfumu yonso. Yo ke tuba nde Kimfumu yango kele ti kiyeka na zulu ya “bantu yonso ya nsi-ntoto ata bo kele nki dikanda to nki ndinga.” Na kikongo ya nkaka, Kimfumu yai ta yala ntoto ya mvimba.

Jon: Mu vandaka kubakisa ve ntendula ya verse yai. Nge me ta masonga. Yo ke monisa mpenza mambu yango.

Cameron: Simba mambu ya nkaka ya mbikudulu yai ke tuba: “Kimfumu na yandi yo ta mana ve tii kuna, ata muntu mosi ve lenda botula kiyeka na yandi.” Keti nge ke mona mpi nde mbikudulu yai ke wakana ti yina ya beto tangaka na Daniele 2:44?

Jon: Ee.

Cameron: Bika beto tadila na bunkufi mambu yina beto me katuka kutubila. Daniele sonikaka mbikudulu yina kele na kapu ya 4 sambu bantu kuzaba nde “Muntu ya Kuluta Kuzanguka kele Mfumu na kimfumu ya bantu.” Bangogo yai ke monisa nde mbikudulu yai ta lungana na mutindu ya nene kuluta yina lunganaka na Nabukodonozore. Mpi na mukanda ya Daniele, beto ke mona bambikudulu ya ke tuba nde Nzambi ta tula Kimfumu yina Mwana na yandi ta yala. Keti yo me fwana na kutuba nde mbikudulu yina kele na Daniele kapu 4 ke tubila Kimfumu ya Nzambi?

Jon: Mono ke mona mutindu yina. Kansi mono ke mona ve kuwakana yina kele na kati ya mbikudulu yango ti mvu 1914.

“BAMVULA NSAMBWADI” TA LUTA

Cameron: Bika beto tadila diaka ndosi ya Ntotila Nabukodonozore. Nti vandaka kumonisa yandi ntangu mbikudulu yai lunganaka na mbala ya ntete. Yandi yambulaka ntete kuyala ntangu bo zengaka nti mpi bamvula nsambwadi lutaka disongidila ntangu bo katulaka yandi mayele na nsungi mosi buna. Ntangu bamvula nsambwadi sukaka, mayele ya Nabukodonozore vutukaka mpi yandi yantikaka diaka kuyala. Yo lunganaka na mbala ya zole ntangu luyalu ya Nzambi sukaka na nsungi mosi buna. Kansi yo monisaka ve nde Nzambi kukaka ve na kuyala na mutindu mosi buna.

Jon: Nge ke sosa kutuba nki?

Cameron: Na ntangu ya ntama, bantotila ya Izraele yina vandaka kuyala na Yeruzalemi vandaka kufonga na “kiti ya kimfumu” ya Yehowa. * Bo vandaka kumonisa Nzambi ntangu bo vandaka kuyala bantu na yandi. Yo yina, luyalu ya bantotila yina vandaka kumonisa luyalu ya Nzambi. Kansi  na nima, bantotila mingi lemfukilaka diaka ve Nzambi mpi bantu mingi ya bo vandaka kuyala landaka mbandu na bo ya mbi. Sambu bantu ya Izraele lemfukilaka ve Nzambi, yandi pesaka bantu ya Babilone nzila ya kununga bo na 607 N.T.B. Tuka ntangu yina, ata ntotila mosi ve vandaka kumonisa diaka Yehowa na Yeruzalemi. Na mutindu yai, luyalu ya Nzambi sukaka. Keti nge ke bakisa mambu ya mono ke tuba?

Jon: Ee.

Cameron: Yo yina, bamvula nsambwadi yantikaka na mvu 607 N.T.B. to na nsungi yina luyalu ya Nzambi sukaka. Na nsuka ya bamvula nsambwadi, Nzambi zolaka kutula mfumu ya mpa na zulu sambu na kumonisa yandi. Na ntangu yina, bambikudulu ya nkaka yina beto ke tangaka na mukanda ya Daniele zolaka kulungana. Yo yina, ngiufula mosi ya mfunu ya beto lenda kudiyula yo yai: Nki ntangu bamvula nsambwadi sukaka? Kana beto baka mvutu na ngiufula yai, beto ta zaba ntangu yina Kimfumu ya Nzambi yantikaka kuyala.

Jon: Mono me bakisa. Bika mono yindula, keti bamvula nsambwadi sukaka na mvu 1914?

Cameron: Mpidina mpenza! Nge me bakisa.

Jon: Kansi, nki mutindu beto me zaba yo?

Cameron: Ntangu Yezu salaka kisalu na yandi na ntoto, yandi monisaka nde nsuka ya bamvula nsambwadi vandaka me lunga ntete ve. * Yo yina, bamvula nsambwadi fwete vanda nsungi mosi ya nda kibeni. Bamvula nsambwadi yantikaka bamvula mingi na ntwala nde Yezu kukwisa na ntoto mpi yo landaka tii ntangu fioti na nima ya kuvutuka na yandi na zulu. Kuvila mpi ve nde bantu zolaka kubakisa bambikudulu ya Daniele kaka na “ntangu ya nsuka.” * Diambu ya ke benda dikebi kele nde na nsuka ya bamvu 1800, balongoki ya kieleka ya Biblia yantikaka kutadila bambikudulu yai na dikebi yonso. Mpi bo bakisaka nde bamvula nsambwadi sukaka na mvu 1914. Tuka ntangu yina, mambu ya nene ya ke salamaka na nsi-ntoto ke monisaka nde Kimfumu ya Nzambi yantikaka kuyala na zulu na mvu 1914. Bilumbu ya nsuka yantikaka na nsi-ntoto na mvula yai. Ziku mambu yai me luta mingi sambu nge bakisa . . .

Jon: Ee. Mono ta tanga diaka mambu yango sambu na kubakisa mbote-mbote.

Cameron: Kudiyangisa ve. Yo bakaka mono mpi ntangu sambu na kubakisa bambikudulu yai mpi kulungana na yo. Mono ke mona nde masolo na beto me sadisa nge na kubakisa nde mambu yina Bambangi ya Yehowa ke kwikilaka sambu na Kimfumu ke katukaka na Biblia.

Jon: Ee, mono ke yitukaka konso ntangu mutindu beno ke tulaka ntima na balukwikilu na beno yina ke katukaka na Biblia.

Cameron: Mono ke bakisa nde nge kele mpi ti mpusa ya mutindu mosi. Mutindu mono tubaka, mambu yai me luta mingi sambu nge bakisa yo na mbala mosi. Ntembe kele ve nde nge kele na bangiufula ya nkaka. Mu mbandu, beto me mona nde bamvula nsambwadi ke tadila Kimfumu ya Nzambi mpi yo yantikaka na 607 N.T.B. Kansi, nki mutindu beto ke zaba mpenza nde bamvula nsambwadi sukaka na 1914? *

Jon: Mono ke na kudiyangisa sambu na yo.

Cameron: Biblia yo mosi ta sadisa beto na kuzaba mbote-mbote bamvula nsambwadi salaka bantangu ikwa. Keti nge ta zola nde beto tadila disolo yai na mbala ya nima?

Jon: Ee.

Keti nge kele ti ngiufula mosi ya Biblia yina nge ke kudiyulaka? Keti nge ke zola kuzaba balukwikilu to malongi ya Bambangi ya Yehowa? Kana mpidina, kuvanda ve ti keti-keti na kuyula Mbangi mosi ya Yehowa. Yandi ta sepela na kusolula ti nge mambu yango.

^ par. 5 Bambangi ya Yehowa ke solulaka masolo ya Biblia ti bamfinangani na bo na nsadisa ya programe ya kulonguka Biblia ya ofele.

^ par. 21 Tala kapu ya 9 ya mukanda Inki Biblia Kelongaka Mpenza? yina Bambangi ya Yehowa me basisaka. Nge lenda baka yo mpi na www.jw.org.

^ par. 63 Na mbikudulu ya Yezu ya me tala bilumbu ya nsuka, yandi tubaka nde: “Makanda ta niata Yeruzalemi [yina vandaka kumonisa luyalu ya Nzambi] tii kuna bantangu ya bo me tulaka ya makanda ta lungana.” (Luka 21:24) Tii na bilumbu ya Yezu, luyalu ya Nzambi sukaka mpi yo landaka tii na bilumbu ya nsuka.

^ par. 67 Tala balutiti 215-218 ya mukanda Inki Biblia Kelongaka Mpenza? Nge lenda baka yo mpi na www.jw.org.

Na disolo ya nima na masolo yai ya ke landana, beto ta tadila baverse ya Biblia yina ta sadisa beto na kubakisa bantangu ikwa bamvula nsambwadi salaka.