Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

Inki Kivuvu Kele Sambu na Ba-Nkaka na Mono?

Inki Kivuvu Kele Sambu na Ba-Nkaka na Mono?

NTAMA mingi ve, ntu-diambu mosi basikaka na zulunalu mosi ya bantu ya Corée (The Chosun Ilbo) yina yitukisaka bantu. Ntu-diambu yango vandaka ti ngiufula yai: “‘Keti Shim Cheong, Muntu ya Mbote’ Yina Zabaka Ve Mambu ya Me Tala Yezu Ta Kwenda na Bilungi?”

Ntu-diambu yai pesaka bantu makasi sambu Shim Cheong kele mwana nkento yina bantu ya Corée ke zolaka mingi mpi ke tubilaka na bankenda na bo. Yandi tambikaka luzingu na yandi sambu na kusadisa tata na yandi yina vandaka meso ya kufwa. Tuka ntama, bantu ke pesaka yandi lukumu mingi. Yo yina, na Corée, bantu ke monaka Shim Cheong mwana nkento mosi ya kwikama yina pesaka mbandu ya mbote.

Bantu mingi ke yindulaka nde yo kele kukonda lunungu to mbi kibeni na kupesa yandi ndola na bilungi ya tiya kaka sambu yandi bakaka ve mbotika. Ziku, disolo ya mwana nkento yai salamaka ntama kibeni na ntwala nde nsangu ya me tala Kristu kukota na bwala na bo.

Zulunalu yango vandaka mpi ti ngiufula mosi ya bo yulaka mfumu mosi ya dibundu. Bo yulaka yandi na kuzaba kana bantu yonso ya me fwaka kukonda kuzwa dibaku ya kulonguka mambu ya me tala Yezu ta kwenda na bilungi ya tiya. Yandi pesaka mvutu nde: “Beto me zaba ve. kansi, beto kwikila kaka nde Nzambi ta sala kima mosi [sambu na bantu ya mutindu yai].”

MAMBU YINA MUNTU FWETE SALA SAMBU NA KUGULUKA

Mukanda mosi (The New Catholic Encyclopedia) ke tuba nde: “Mbotika kele mfunu sambu na kuguluka mpi Yezu yandi mosi tubaka nde ata muntu mosi ve lenda kota na Kimfumu ya Nzambi kana yandi me butukaka ve na masa ti na Mpeve-Santu. (Yoa 3.5).” Sambu na verse yai, bantu ya nkaka ke kwikilaka nde bantu ya me fwaka kukonda kubaka mbotika ta kwenda na bilungi to ta niokwama na nima ya lufwa na bo.

Kansi, bantu mingi ke monaka nde dilongi yai kele ya luvunu. Bamilio ya bantu me fwaka kukonda kuzaba mambu ya Biblia. Keti bo ta niokwama mvula na mvula na bilungi ya tiya? Inki mambu Biblia ke tubaka sambu na diambu yai?

KIVUVU YINA BIBLIA KE PESAKA

Biblia ke monisaka pwelele nde Nzambi ke pesaka ve ndola na bantu yina ke fwaka kukonda kuzaba mambu yina yandi ke lombaka. Na Bisalu 17:30, Biblia ke ndimisa beto nde: “Nzambi kangaka meso na bantangu yina bantu zabaka ve mambu.” Ebuna, nki kivuvu Biblia ke pesa bantu yina me fwaka kukonda kuzwa dibaku ya kulonguka mambu ya me tala Nzambi?

Inki Yezu zolaka kutuba ntangu yandi silaka nde: “Nge ta vanda ti mono na Paladisu”?

Beto lenda baka mvutu na mambu yina Yezu zabisaka muntu ya mbi yina fwaka na lweka na yandi. Muntu yango lombaka Yezu nde: “Yibuka mono ntangu nge ta kwisa na Kimfumu na nge.” Yezu zabisaka yandi nde: “Ya kieleka mono ke tubila nge bubu yai nde, nge ta vanda ti mono na Paladisu.”—Luka 23:39-43.

Keti Yezu silaka muntu yai nde yandi ta kwenda na zulu? Ve. Muntu yango ‘butukaka diaka ve’ na masa mpi na mpeve, diambu yina Nzambi ke lombaka sambu na kukota na Kimfumu ya zulu. (Yoane 3:3-6) Kansi, Yezu silaka nde muntu ya mbi ta zinga diaka na Paladisu. Sambu muntu yai ya mbi vandaka Muyuda, ntembe kele ve nde yandi zabaka mbote-mbote Paladisu disongidila kilanga ya Edeni yina mukanda ya ntete ya Biblia ke tubilaka. (Kuyantika 2:8) Lusilu ya Yezu pesaka yandi kivuvu ya kufutumuka na Paladisu ntangu Nzambi ta vutula yo diaka na ntoto.

Ya kieleka, Biblia ke sila “nde bantu ya lunungu ti ya kukonda lunungu ta futumuka.” (Bisalu 24:15) “Bantu ya kukonda lunungu” kele bayina zitisaka ve minsiku ya lunungu ya Nzambi sambu bo zabaka ve luzolo na yandi. Yezu ta futumuna muntu ya mbi ya kukonda lunungu yina solulaka ti yandi mpi bamilio na bamilio ya bantu yina fwaka kukonda kuzaba Nzambi. Ebuna, na Paladisu awa na ntoto, bo ta longa bo mambu yina Nzambi ke lombaka mpi bo ta zwa dibaku ya kumonisa nde bo ke zola Nzambi ntangu bo ta lemfukila bansiku na yandi.

 NTANGU BANTU YA KUKONDA LUNUNGU TA FUTUMUKA

Ntangu bantu ya kukonda lunungu ta futumuka, keti bo ta sambisa bo sambu na mambu yina bo salaka? Ve. Baroma 6:7 ke tuba nde: “Muntu yina me fwa me futa mfuka ya disumu na yandi.” Bantu ya kukonda lunungu futaka mfuka ya masumu na bo ntangu bo fwaka. Yo yina, bo ta sambisa bo sambu na mambu yina bo ta sala na nima ya lufutumuku na bo, kansi ve na mambu yina bo salaka ntangu bo zabaka ve Nzambi na ntwala nde bo fwa. Inki mutindu bo ta baka mambote?

Na nima ya lufutumuku, “bantu ya kukonda lunungu” ta zwa dibaku ya kulonguka bansiku ya Nzambi yina ta vanda na barulo ya kifwani yina bo ta kangula. Na nima bo ta sambisa bo “na kutadila bisalu na bo,” disongidila kulemfuka na bansiku ya Nzambi to ve. (Kusonga 20:12, 13) Sambu na bantu mingi ya kukonda lunungu, bo ta vanda kaka ti dibaku mosi ya kieleka sambu na kubaka luzingu ya kukonda nsuka na ntoto kana bo longuka mpi bo sala luzolo ya Nzambi.

Malongi yai ya Biblia me sadisaka bantu mingi na kumonisa mpenza lukwikilu na Nzambi. Mu mbandu Yeong Sug yelaka na dibuta mosi ya Katolika. Bantu ya dibuta na yandi vandaka mimpe. Sambu yandi zolaka kukuma masere, yandi kotaka na kuvan. Na nima, yandi katukaka na kuvan sambu mambu yina vandaka kusalama kuna lembisaka yandi nitu. Diaka, yandi ndimaka ve dilongi ya bilungi ya tiya sambu yandi monaka nde kuniokula bantu na bilungi ke monisa ve lunungu mpi zola.

Mbangi ya Yehowa mosi songaka Yeong Sug mambu yai ya Biblia: “Bantu yina ke na moyo, bo ke zaba nde bo ta fwa; kansi bantu ya kufwa kuzaba kima ve. Bo ta zwa kima ve na ntwala.” (Longi 9:5) Mbangi yina sadisaka yandi na kubakisa nde ba-nkaka na yandi ke niokwamaka ve na bilungi. Kansi bo me lala na lufwa mpi ke vingila lufutumuku.

Sambu Yeong Sug zabaka nde bantu mingi me waka ntete ve kieleka ya Biblia, bangogo ya Yezu yai ya kele na Matayo 24:14 simbaka ntima na yandi: “Bo ta samuna nsangu yai ya mbote ya Kimfumu na ntoto ya mvimba sambu na kuta kimbangi na makanda yonso, mpi na nima nsuka ta kwisa.” Bubu yai yandi ke samuna nsangu ya mbote mpi ke zabisa bantu ya nkaka kivuvu ya kitoko yina kele na Biblia.

“NZAMBI KE PONA-PONAKA VE”

Biblia ke zabisa beto nde: “Nzambi ke pona-ponaka ve, kansi na konso dikanda yandi ke ndimaka muntu yina ke tinaka yandi boma mpi ke salaka mambu ya mbote.” (Bisalu 10:34, 35) Yai kele kibeni lunungu ya kukuka yina beto yonso lenda vingila na Nzambi, Nzambi yina “ke zolaka lunungu mpi yandi ke sambisaka kukonda kupona-pona.”—Nkunga 33:5, NW.