Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 DISOLO TI MFINANGANI MOSI

Keti Bambangi ya Yehowa Ke Kwikilaka na Yezu?

Keti Bambangi ya Yehowa Ke Kwikilaka na Yezu?

Mbandu yai ke landa kele disolo yina ke monisa mutindu Mbangi ya Yehowa lenda solula ti mfinangani mosi. Beto sala bonso nde Mbangi mosi na zina ya Anthony me kwisa kutala bakala mosi na zina ya Tim.

KUKWIKILA NA YEZU KELE MFUNU

Anthony: Mbote, Tim. Mu me sepela na kumona nge diaka.

Tim: Mu mpi.

Anthony: Mu me natila nge banimero ya mpa ya Nzozulu ya Nkengi mpi ya Réveillez-vous ! Mu ke yindula nde nge ta sepela kibeni ti masolo yina kele na kati.

Tim: Mersi. Me sepela mutindu nge me kwisa kutala mono bubu yai sambu mu ke na ngiufula mosi ya kuyula nge.

Anthony: Nge lenda yula?

Tim: Kilumbu mosi mu solulaka ti nduku na mono ya kisalu. Mu songaka yandi nde mikanda yina nge pesaka mono vandaka kitoko kibeni. Kansi yandi zabisaka mono nde mono lenda tanga yo ve sambu Bambangi ya Yehowa ke kwikilaka ve na Yezu. Keti yo ke ya masonga? Mu songaka yandi nde mu ta yula nge kana nge me kwisa.

Anthony: Matondo mingi sambu na ngiufula na nge. Nge me sala mbote mutindu nge me yula mono na kisika ya kuyula muntu ya nkaka. Katula kuyula muntu yandi mosi, keti kele ti mutindu ya nkaka ya mbote ya kuzaba mambu yina muntu ke kwikilaka?

Tim: Mu yindulaka mpidina.

Anthony: Diambu ya kieleka kele nde Bambangi ya Yehowa ke kwikilaka kibeni na Yezu. Kumonisa lukwikilu na Yezu kele mfunu sambu na kuguluka.

Tim: Mu yindulaka mpi mutindu yina, kansi ntangu nduku na mono ya kisalu tubaka nde beno ke kwikilaka ve na Yezu, yo bendaka dikebi na mono. Mu ke yindula nde beto me tubilaka yo ntete ve.

Anthony: Keti nge ta sepela beto tanga mwa baverse yina ke monisa mfunu ya kumonisa lukwikilu na Yezu? Bambangi ya Yehowa ke sadilaka baverse yai mingi na kisalu na bo ya kusamuna.

Tim: Kima ve.

Anthony: Beto tadila ntete mambu yina Yezu yandi mosi tubaka na mukanda ya Yoane 14:6. Verse yai ke monisa mambu yina Yezu songaka ntumwa na yandi mosi. Verse yango ke tuba nde: “Yezu tubilaka yandi nde: ‘Mono kele nzila mpi kieleka mpi luzingu. Ata muntu mosi ve ke kwisaka na Tata kana yandi kwisa ve na nzila na mono.’” Na kutadila verse yai, nki kele nzila mosi mpamba ya kukwenda pene-pene na Tata?

Tim: Na nzila ya Yezu.

Anthony: Yo kele mutindu yina. Bambangi ya Yehowa mpi ke kwikilaka mutindu mosi. Bika mu yula nge ngiufula yai sambu nge me zaba mwa mambu ya Nzambi ke lombaka. Kana muntu ke samba, yandi fwete sukisa na zina ya nani?

Tim: Na zina ya Yezu.

Anthony: Yo ke buna. Yo yina, mono ke sukisaka bisambu na mono yonso na zina ya Yezu mpi Bambangi ya Yehowa yonso ke salaka mutindu mosi.

Tim: Yo ke mbote na kuzaba mambu yai.

Anthony: Verse ya nkaka ya beto lenda tadila kele Yoane 3:16. Verse yai kele mfunu mingi sambu bo ke bingaka yo Evanzile na bunkufi. Bo ke bingaka yo mutindu yina sambu yo ke tubaka na bunkufi mambu yonso ya bo sonikaka sambu na luzingu mpi kisalu ya Yezu awa na ntoto. Ziku nge ta zola kutanga verse yango.

 Tim: Kima ve. Yo ke tuba nde: “Sambu Nzambi zolaka nsi-ntoto mingi kibeni yo yina yandi pesaka Mwana na yandi mosi kaka ya kubutuka, na mpila nde konso muntu yina ke monisa lukwikilu na yandi kufwa ve kansi yandi baka luzingu ya mvula na mvula.”

Anthony: Matondo mingi. Keti nge me zaba verse yai?

Tim: Ee, mu ke waka yo mbala mingi na nzo-nzambi na beto.

Anthony: Verse yai me zabanaka mingi. Tala yo mbote-mbote, mpi simba mambu yina Yezu tubaka. Yandi tubaka nde zola ya Nzambi me salaka nde bantu kubaka luzingu ya mvula na mvula. Ebuna beto fwete sala nki?

Tim: Beto fwete monisa lukwikilu.

Anthony: Ee. Mingi-mingi, na Yezu Kristu, Mwana mosi kaka ya kubutuka. Verse yai ke monisa nde kukwikila na Yezu, ke kangulaka nzila na luzingu ya mvula na mvula. Bo me sonika yo awa na lutiti ya 2 ya zulunalu yina mu natilaka nge. Lukanu mosi ya Nzozulu ya Nkengi kele nde “yo ke siamisa batangi na yo na kukwikila na Yezu Kristu, yina fwaka sambu beto baka luzingu ya mvula na mvula, mpi yina ke yala ntangu yai bonso Ntotila ya Kimfumu ya Nzambi.”

Tim: Yo ke mutindu yina sambu zulunalu na beno ke monisa nde Bambangi ya Yehowa ke kwikilaka na Yezu.

Anthony: Yo ke mpidina.

Tim: Ebuna, sambu na nki bantu ke tubaka nde beno ke kwikilaka ve na Yezu?

Anthony: Bikuma kele mingi ya bantu ke tubaka mutindu yina. Bantangu ya nkaka bantu ke tubaka mpidina sambu bo ke waka yo na bantu ya nkaka. To yo lenda vanda nde bamfumu ya mabundu na bo me longaka bo mambu yai ya luvunu.

Tim: Ziku bantu ya nkaka ke tubaka nde beno ke kwikilaka ve na Yezu sambu bo ke bingaka beno Bambangi ya Yehowa kansi Bambangi ya Yezu ve.

Anthony: Yo lenda vanda mpi kikuma mosi.

Tim: Sambu na nki beno ke sadilaka zina ya Yehowa mingi kibeni?

“MONO ME ZABISAKA BO ZINA NA NGE”

Anthony: Beto ke kwikilaka nde yo kele mfunu mingi na kusadila zina ya Nzambi, Yehowa, mutindu Yezu, Mwana na yandi sadilaka yo. Beto tadila mambu yina Yezu zabisaka Tata na yandi na kisambu. Yo kele na mukanda ya Yoane 17:26, keti nge ta zola kutanga yo?

Tim: Kima ve. Yo ke tuba nde: “Mono me zabisaka bo zina na nge mpi mono ta zabisa yo, na mpila nde zola yina nge me zolaka mono kuvanda na kati na bo mpi mono vanda na bumosi ti bo.”

Anthony: Matondo mingi. Simba nde Yezu tubaka nde yandi zabisaka bantu zina ya Nzambi. Nge ke yindula nde yandi salaka mutindu yina sambu na nki?

Tim: Hmm. Mu me zaba ve.

Kumonisa lukwikilu na Yezu kele mfunu sambu na kuguluka

Anthony: Ziku beto lenda tala verse ya nkaka yina ke tendula pwelele diambu yai. Verse yango kele Bisalu 2:21. Beto ke tanga nde: “Konso muntu yina ta binga zina ya Yehowa ta guluka.” Ntangu yai, nge me bakisa nde sambu muntu kuguluka yandi fwete binga zina ya Yehowa. Ntembe kele ve nde Yezu zabaka diambu yai ya mfunu.

Tim: Mu me bakisa.

Anthony: Yezu zabaka nde sambu balongoki na yandi kuguluka bo fwete zaba mpi kusadila zina ya Nzambi. Mpi yo kele kikuma ya mfunu yina beto ke sadilaka zina ya Yehowa mingi kibeni. Beto ke monaka nde yo kele mfunu na kuzabisa bantu zina ya Nzambi mpi kusadisa bo sambu bo binga zina yango.

Tim: Ata bantu ke zabaka ve zina ya Nzambi to ke sadilaka yo ve pwelele, ntangu bo tubilaka mambu ya me tala Nzambi bo ke zabaka nani bo ke zola kutubila.

Anthony: Yo lenda vanda mutindu yina. Kansi kana Nzambi ke zabisa beto zina na yandi, yandi ke zolaka nde beto kwenda pene-pene na yandi.

Tim: Yo ke tendula nki?

 Anthony: Yindula fioti: Yo lombaka mpenza ve nde beto zaba zina ya Moize. Beto zolaka kuzaba yandi kaka bonso muntu yina kabulaka Nzadi-Mungwa ya Mbwaki to muntu yina Nzambi pesaka Bansiku Kumi. Mutindu mosi mpi ti Noa, sambu na nki kuzaba zina na yandi? Beto zolaka kuzaba yandi kaka bonso muntu yina tungaka maswa mpi gulusaka dibuta na yandi ti bambisi. Beto zolaka kuzaba mpi Yezu Kristu kaka bonso muntu yina katukaka na zulu mpi fwaka sambu na masumu na beto. Mpidina ve?

Tim: Mu ke yindula mutindu yina.

Anthony: Kansi Nzambi zolaka nde beto zaba bazina ya bantu yango. Kuzaba bazina na bo ke sadisa beto na kumona nde masolo na bo kele ya kieleka. Ata beto me monaka ntete ve Moize, Noa mpi Yezu, kuzaba kaka bazina na bo ke sadisaka beto na kuzaba nde bo vandaka bantu ya kieleka.

Tim: Mu me yindulaka yo ntete ve mutindu yai, me bakisa!

Anthony: Yai kele kikuma ya nkaka yina ke pusaka Bambangi ya Yehowa na kusadila zina ya Nzambi mingi. Beto ke sadisaka bantu na kukwikila na Yehowa Nzambi yina kele Muntu ya kieleka ya bo lenda kwenda pene-pene na yandi. Kaka na ntangu yina, beto ke tulaka dikebi ya ngolo na mukumba yina Yezu ke lungisaka sambu na kugulusa beto. Ziku beto lenda tanga verse ya nsuka sambu nge bakisa mbote-mbote diambu yai.

Tim: Kima ve.

Anthony: Na luyantiku beto tangaka Yoane 14:6. Kuvila ve nde Yezu tubaka nde yandi kele “nzila mpi kieleka mpi luzingu.” Bika beto vutuka na nima mpi beto tadila bangogo na yandi yina kele na Yoane 14:1. Keti nge ta zola kutanga mambu yina Yezu tubaka na kitini ya nsuka ya verse yai?

Tim: Kima ve. Yo ke tubaka nde: “Beno monisa lukwikilu na Nzambi, beno monisa mpi lukwikilu na mono.”

Anthony: Matondo mingi. Sambu na nge, bantu fwete monisa lukwikilu kaka na Yezu kansi na Yehowa ve?

Tim: Ve. Yezu tubaka nde beto fwete monisa lukwikilu na bo zole.

Anthony: Yo ke mutindu yina. Mono ke yindula nde nge ta ndima nde yo me fwana kaka ve na kutuba nde beto ke kwikila na Nzambi mpi na Yezu. Kansi beto fwete zinga na mutindu yina ke monisa nde beto ke kwikilaka na Yehowa mpi na Yezu.

Tim: Yo kele masonga.

Anthony: Kansi, nki mutindu muntu lenda monisa nde yandi ke kwikila kibeni na Nzambi mpi na Yezu? Ziku beto lenda tadila ngiufula yai kilumbu ya nkaka. *

Tim: Mu ta vanda na kiese.

Keti nge kele ti ngiufula mosi ya Biblia yina nge ke kudiyulaka? Keti nge ke zola kuzaba balukwikilu to malongi ya Bambangi ya Yehowa? Kana yo kele mpidina, kuvanda ve ti keti-keti na kuyula Mbangi mosi ya Yehowa. Yandi ta sepela na kusolula ti nge mambu yina.

^ par. 60 Sambu na kuzaba mambu mingi, tala kapu ya 12 ya mukanda Inki Biblia Kelongaka Mpenza? yina Bambangi ya Yehowa me basisaka. Yo kele mpi na jw.org.