Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 DISOLO TI MFINANGANI MOSI

Sambu na Nki Nzambi Me Pesaka Nzila na Bampasi?

Sambu na Nki Nzambi Me Pesaka Nzila na Bampasi?

Mbandu yai ke landa kele disolo yina ke monisa mutindu Mbangi ya Yehowa lenda solula ti mfinangani mosi. Beto sala bonso nde Mbangi mosi na zina ya Michelle me kwisa kutala nkento mosi na zina ya Sophia.

INKI MUTINDU NZAMBI KE KUDIWAKA SAMBU NA BAMPASI NA BETO?

Michelle: Mbote, Sophia. Mu ke na kiese ya kukuta nge na nzo.

Sophia: Mu mpi ke na kiese ya kumona nge.

Michelle: Mbala me luta, beto solulaka mutindu Nzambi ke kudiwaka sambu na bampasi na beto. * Nge tubaka nde diambu yai ke yangisaka nge banda ntama, mingi-mingi ntangu mama na nge lwalaka ngolo na aksida ya kamio. Ebuna, mama na nge ke nki mutindu sesepi?

Sophia: Bilumbu ya nkaka yandi ke vandaka mbote, kansi bilumbu ya nkaka ve. Kansi bubu yai, yandi kele mbote.

Michelle: Mu ke na kiese ya kuwa mpidina. Yo fwete vanda mpasi na kutanina kiese na nge na mambu ya mutindu yai.

Sophia: Ee, mbala mingi mu ke kudiyulaka kana bantangu ikwa yandi ta niokwama na mpasi yina.

Michelle: Bantu yonso lenda kudiwa mutindu yina. Kana nge ke yibuka diaka, na nsuka ya disolo na beto na mbala me luta, mu yulaka nge ngiufula mosi sambu na kuzaba kikuma yina Nzambi me pesaka nzila na bampasi kana yandi kele ti ngolo ya kumanisa yo.

Sophia: Ee, mono ke yibuka.

Michelle: Na ntwala nde beto tadila mvutu ya Biblia, bika beto vutukila mwa mambu ya beto tadilaka mbala me luta.

Sophia: Kima ve.

Michelle: Beto monaka ntete nde ata muntu ya kwikama ya ntangu ya ntama kudiyangisaka sambu na kikuma yina Nzambi me pesaka nzila na bampasi. Ata mpidina, Nzambi nganinaka yandi ve sambu na ngiufula yina, to Nzambi zabisaka yandi ve nde nge me konda lukwikilu.

Sophia: Yo vandaka dibanza mosi ya mpa sambu na mono.

Michelle: Beto monaka mpi nde, Yehowa Nzambi ke zolaka ve kumona beto ke niokwama. Mu mbandu, Biblia ke tuba nde ntangu bantu na yandi vandaka kumona mpasi, ‘yandi mpi vandaka kumona mpasi.’ * Keti yo ke pesaka beto ve kikesa na kuzaba nde Nzambi ke waka mpasi kumosi ti beto?

Sophia: Ee, yo ke mpidina.

Michelle: Nsuka-nsuka, beto ndimaka nde, na kutadila ngolo ya mingi yina Ngangi na beto kele ti yo, ntembe kele ve nde yandi kele ti makuki ya kusadisa beto mpi ya kumanisa bampasi na konso ntangu yina.

Sophia: Mu ke bakisa ve diambu yai. Sambu na nki Nzambi me pesaka nzila nde mambu yai yonso ya mbi kusalama kana yandi kele ti ngolo ya kumanisa yo?

NANI TUBAKA KIELEKA?

Michelle: Beto lenda baka mvutu na ngiufula na nge kana beto vutuka na mukanda ya ntete ya Biblia, Kuyantika. Keti nge me zaba disolo ya Adami ti Eva mpi ya mbuma yina Nzambi buyisaka bo?

 Sophia: Ee, mu longukaka disolo yai na nzo-nkanda ya Lumingu. Nzambi songaka bo na kudia ve mbuma mosi buna, kansi bo zitisaka ve nsiku na yandi mpi bo diaka yo.

Michelle: Ya masonga. Sesepi, bika beto tula dikebi na mambu yina nataka Adami ti Eva na kusala disumu. Mambu yango ke wakana ti kikuma yina beto ke monaka mpasi. Keti nge ta zola kutanga Kuyantika kapu ya 3, verse 1 tii na 5?

Sophia: Ee. “Na kati ya bambisi yonso ya Mfumu Nzambi salaka, nioka vandaka mbisi mosi ya kuluta mayele. Nioka kwisaka kuyula nkento nde: ‘Keti ya kieleka, Nzambi songaka beno nde beno dia ve bambuma ya konso nti yina kele na kati ya kilanga?’ Nkento vutulaka nde: ‘Beto lunga kudia bambuma ya konso nti yina kele na kilanga, kansi bambuma ya nti yina kele na kati-kati ya kilanga, beto lenda kudia yo ve. Sambu Nzambi tubilaka beto nde, beto lenda kudia bambuma ya nti yina ve, beto lenda simba yo mpi ve, kana ve beto ta fwa.’ Nioka nde: ‘Luvunu! Beno ta fwa ve. Nzambi tubaka mpidina sambu yandi zaba nde kilumbu ya beno ta dia yo, meso na beno ta kanguka, beno ta vanda bonso yandi Nzambi, beno ta zaba mambu ya mbote ti mambu ya mbi bonso yandi.’”

Michelle: Matondo mingi. Bika beto tadila baverse yai mwa fioti. Ntete, zaba nde nioka tubilaka Eva. Verse ya nkaka ya Biblia ke monisa nde yo vandaka mpenza Satana Diabulu muntu tubilaka Eva na nzila ya nioka. * Satana yulaka Eva ntuma yina Nzambi pesaka sambu na nti yango. Keti nge me simba ndola yina Adami ti Eva zolaka kubaka kana bo dia mbuma yina?

Sophia: Bo zolaka kufwa.

Michelle: Ya masonga. Satana kusilaka Nzambi na mambu yina yandi tubaka na nima. Simba diambu ya yandi tubaka: “Luvunu! Beno ta fwa ve.” Satana bingaka Nzambi muntu ya luvunu!

Sophia: Mono me waka ntete ve disolo ya mutindu yai.

Michelle: Mpi ntangu Satana bingaka Nzambi muntu ya luvunu, yandi basisaka ntembe yina lombaka ntangu mingi sambu na kumanisa yo. Keti nge me zaba sambu na nki?

Sophia: Humm. Mu ke ndima mpenza ve.

Michelle: Ziku mu lenda pesa nge mbandu mosi sambu na kutendula diambu yai. Yindula nde kilumbu mosi mu me zabisa nge nde mu ke ngolo kuluta nge. Inki mutindu nge lenda manisa ntembe yango?

Sophia: Ziku na kutesana ngolo na ngalasisi.

Michelle: Ya kieleka. Ziku beto lenda sosa kima mosi ya kizitu sambu na kuzaba kana nani na kati na beto ta kuka kunangula yo. Ya kieleka, kusosa kuzaba nani kele ngolo kuluta ya nkaka kele mpasi ve.

Sophia: Mu me bakisa.

Michelle: Kansi na kisika ya kutuba nde mu ke ngolo, mu me zabisa nge nde mu ke masonga kuluta nge, yo ke mpasi na kuzaba kana nani ke masonga, mpidina ve?

Sophia: Ee, mu ke mona mpidina.

Michelle: Masonga kele ve bonso ngolo, yina bo lenda zaba na nima ya kutesana.

Sophia: Ve.

Michelle: Ya kieleka, mutindu mosi mpamba yina lenda manisa ntembe yina ta vanda kubikisa ntangu ya kufwana sambu bankaka kumona nani na kati na beto kele kibeni masonga.

Sophia: Yo kele mpenza mutindu yina.

Michelle: Sesepi, tala diaka disolo ya Kuyantika. Keti Satana tubaka nde yandi kele ngolo kuluta Nzambi?

Sophia: Kele ve.

Michelle: Nzambi lendaka kumonisa mbala mosi nde Satana kele muntu luvunu. Kansi, Satana tubaka nde yandi vandaka masonga kuluta Nzambi. Ya kieleka, yandi zabisaka Eva nde: ‘Nzambi ke kusa nge, kansi mu ke tubila nge masonga.’

Sophia: Yo ke benda mpenza dikebi.

Michelle: Ebuna, sambu Nzambi kele mayele, yandi zabaka nde mutindu ya mbote ya kumanisa ntembe yina kele kubika nde ntangu kuluta. Nsuka-nsuka yo monanaka pwelele kana nani tubaka kieleka mpi nani kusaka.

NTEMBE MOSI YA MFUNU

Sophia: Kansi, kaka ntangu Eva fwaka, keti yo monisaka ve nde Nzambi tubaka kieleka?

 Michelle: Na mutindu mosi buna yandi tubaka kieleka, kansi yo lombaka mambu mingi sambu na ntembe yina Satana basisaka. Tala diaka verse 5. Keti nge me zaba kima ya nkaka yina Satana zabisaka Eva?

Sophia: Yandi tubaka nde kana Eva kudia mbuma yina, meso na yandi ta kanguka.

Michelle: Ya kieleka, yandi tubaka mpi nde Eva zolaka kukuma ‘bonso Nzambi, yandi ta zaba mambu ya mbote ti mambu ya mbi.’ Mpidina, Satana tubaka nde Nzambi me bumbilaka bantu kima mosi ya mbote.

Sophia: Mu me bakisa.

Michelle: Keti nge me zaba mpi nde yo vandaka ntembe ya ngolo?

Sophia: Yo ke tendula nki?

Michelle: Na bangogo yina, Satana monisaka nde Eva—mpi bantu yonso—zolaka kuvanda mbote kukonda luyalu ya Nzambi. Na diambu yina mpi, Yehowa zabaka nde mutindu ya kuluta mbote ya kumanisa ntembe kele ya kupesa Satana nzila sambu yandi sadila dibanza na yandi. Yo yina, Nzambi me pesaka Satana nzila ya kuyala nsi-ntoto yai sambu na ntangu fioti. Yai kele kikuma yina bampasi kele mingi na nziunga na beto—yo kele sambu Satana, kele mfumu ya kieleka ya nsi-ntoto yai kansi Nzambi ve. * Kansi yo kele ti nsangu ya mbote.

Sophia: Inki nsangu yango?

Michelle: Biblia ke longaka bakieleka yai zole ya kitoko sambu na Nzambi. Ya ntete, Yehowa ke kudibanzaka sambu na beto ntangu beto ke monaka mpasi. Mu mbandu, tadila bangogo ya Ntotila Davidi, yina kele na Nkunga 31:8. Davidi kutanaka ti bampasi mingi na luzingu na yandi, kansi tala mambu yina yandi zabisaka Nzambi na kisambu. Keti nge ta zola kutanga verse yai?

Sophia: Ee. Yo ke tuba nde: “Mono ta kina na kiese mpenza sambu nge zolaka mono mingi. Nge me monaka bampasi na mono, nge zaba yo mpi.”

Michelle: Yo yina, ata Davidi kutanaka ti bampasi, yandi bakaka ndembikilu na kuzaba nde Yehowa bakisaka bampasi yonso yina yandi kutanaka ti yo. Keti dibanza yai ke lembika nge—na kuzaba nde Yehowa ke zabaka mambu yonso, ata bampasi na beto ya mawi yina bankaka lenda bakisa ve mbote-mbote?

Sophia: Ee, yo kele mpidina.

Michelle: Ya zole, Nzambi ta pesa ve nzila nde bampasi na beto kubikala kimakulu. Biblia ke longa nde ntama mingi ve yandi ta tula nsuka na luyalu ya mbi ya Satana. Mpi yandi ta katula mambu yonso ya mbi ya me salamaka, yo vanda bampasi na nge to ya mama na nge. Keti mono lenda vutukila nge na mposo ya ke landa mpi kuzabisa nge kikuma yina beto lenda ndima nde ntama mingi Nzambi ta katula bampasi yonso? *

Sophia: Kima ve.

Keti kele ti disolo mosi ya Biblia yina ke yangisaka nge? Keti nge ke zola kuzaba balukwikilu to malongi ya Bambangi ya Yehowa? Kana yo kele mpidina, kuvanda ve ti keti-keti na kuyula Mbangi mosi ya Yehowa. Yandi ta sepela na kusolula ti nge mambu yina.

^ par. 7 Tala “Disolo ti Mfinangani Mosi—Keti Nzambi Ke Kudibanzaka Sambu na Bampasi na Beto?” na Nzozulu ya Nkengi ya Yuli 1, 2013. Yo kele mpi na www.jw.org.

^ par. 61 Sambu na kuzaba mambu mingi, tala kapu ya 9 ya mukanda Inki Biblia Kelongaka Mpenza? yina Bambangi ya Yehowa me basisaka. Yo kele mpi na www. jw.org.