Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

Baka Mpeve ya Nzambi, Kansi ya Nsi-ntoto Ve

Baka Mpeve ya Nzambi, Kansi ya Nsi-ntoto Ve

 Baka Mpeve ya Nzambi, Kansi ya Nsi-ntoto Ve

“Beto me bakaka ve mpeve ya [nsi-ntoto, NW], kansi beto me bakaka mpeve yina ya Nzambi me tindaka; mpidina beto lenda zaba mambote yonso ya Nzambi me pesaka beto.”​—1 KOR. 2:12.

1, 2. (a) Na nki mutindu Bakristu ya kyeleka ke na kunwana mvita? (b) Inki bangyufula beto tatadila?

BETO Bakristu ya kyeleka ke na kunwana mvita! Mbeni na beto kele na ngolo mingi, na mayele ya mbi, mpi yandi meyikanaka na bitumba. Yandi kele ti kinwaninu mosi ya ngolo yina kevandaka na bupusi na luzingu ya bantu mingi. Kansi beto fwete kudiwa ve bonso nde, beto mekonda ngolo to kivuvu ya kununga. (Yez. 41:10) Beto kele ti kinwaninu mosi yina lenda sadisa beto na kununga konso tolotolo yina.

2 Mvita na beto kele ya kinsuni ve; kansi ya kimpeve. Mbeni na beto kele Satana Dyabulu, mpi kinwaninu ya ntete yina yandi kesadilaka kele “mpeve” ya nsi-ntoto. (1 Kor. 2:12) Kinwaninu ya mfunu yina beto kele na yo sambu na kunwana ti batolotolo na yandi kele mpeve ya Nzambi. Sambu na kununga mvita yai mpi kubikala na bangwisana ya mbote ti Nzambi, beto fwete lomba Nzambi mpeve na yandi mpi kumonisa mbuma na yo na luzingu na beto. (Gal. 5:22, 23) Kansi, mpeve ya nsi-ntoto kele inki, mpi nki mutindu yo kekuma na bupusi ya ngolo? Inki mutindu beto lenda zaba kana mpeve ya nsi-ntoto ketwadisa beto to ve? Mpi mbandu ya Yezu lenda longa beto nki na yina metala kubaka mpeve ya Nzambi mpi kunwana ti mpeve ya nsi-ntoto?

Sambu na Nki Mpeve ya Nsi-Ntoto Kele Bisika Yonso?

3. Mpeve ya nsi-ntoto kele inki?

3 Mpeve ya nsi-ntoto yai mekatukaka na Satana, “mfumu ya nsi-ntoto,” mpi yo kewakanaka ve ti mpeve santu ya Nzambi. (Yoa. 12:31; 14:30; 1 Yoa. 5:19) Yo kele mabanza ya nsi-ntoto yina keyala bantu, mpi yo kepusaka bantu na kusala mambu. Ngolo yai ya kemonanaka ve ketwadisaka bantu na kukonda kuwakana ti luzolo mpi lukanu ya Nzambi.

4, 5. Inki mutindu mpeve yina Satana kesyamisaka kele bisika yonso?

4 Inki mutindu mpeve yina Satana kesyamisaka kele bisika yonso? Ntetentete, Satana kukusaka Eva na kilanga ya Edeni. Yandi ndimisaka Eva nde, luzingu na yandi tatoma kana yandi zinga kukonda lutwadisu ya Nzambi. (Kuy. 3:13) Yandi monanaka mpenza muntu ya luvunu! (Yoa. 8:44) Na nima na nzila ya nkento, Satana kupusaka Adami na kukonda kwikama na Yehowa. Sambu na nsola yina Adami kusalaka, bantu yonso kutekamaka na masumu, mpi kukumaka ti kikalulu yina kepusaka bo na kulanda mpeve ya Satana ya kukonda bulemfu.​—Tanga Efezo 2:1-3.

5 Satana kupusaka mpi bawanzyo mingi, yina kukumaka bampeve ya mbi. (Kus. 12:3, 4) Dyambu yina ya kukonda kwikama na Nzambi, kusalamaka  ntangu fyoti na ntwala ya Mvula ya Ngolo ya bilumbu ya Noa. Bawanzyo yina kundimaka nde, bo tavanda na luzingu ya mbote kana bo yambula kiyeka na bo na zulu mpi kukwisa na ntoto sambu na kudipesa ya mvimba na bampusa ya kimuntu. (Yude 6) Na lusadisu ya bampeve yai ya mbi, yina kele ntangu yai na bisika yina kemonanaka ve, Satana “ke kusaka bantu yonso.” (Kus. 12:9) Yo kele mawa na kumona nde, bantu mingi kezabaka ve bupusi ya bampeve ya mbi.​—2 Kor. 4:4.

Keti Mpeve ya Nsi-Ntoto Ketwadisaka Nge?

6. Inki mutindu mpeve ya nsi-ntoto lenda vanda na bupusi na zulu na beto?

6 Bantu mingi kezabaka ve nde Satana ke na kutwadisa bantu, kansi Bakristu ya kyeleka mezaba mbote mitambu na yandi. (2 Kor. 2:11) Nkutu, mpeve ya nsi-ntoto lenda vanda ve na bupusi na luzingu na beto, kana beto mepesa yo ve nzila na kusala mpidina. Bika beto tadila bangyufula iya yina tasadisa beto na kuzaba kana beto kele na nsi ya bupusi ya mpeve ya Nzambi to ya nsi-ntoto.

7. Satana kesadilaka nki sambu na kukabula beto na Yehowa?

7 Bansaka ya kulutisila ntangu yina mono keponaka kemonisaka inki sambu na mono? (Tanga Yakobo 3:14-18.) Satana kesalaka bikesa sambu na kukabula beto na Nzambi na kukunaka zola ya mubulu na ntima na beto. Satana kezabaka nde Yehowa kemengaka muntu yonso yina kezolaka mubulu. (Nk. 11:5) Yo yina, sambu na kusepedisa bampusa na beto ya kinsuni, Satana kesadilaka mikanda, bafilme, miziki, mpi bansaka ya ordinatere​—yina yankaka kesyamisaka bantu yina kesalaka yo na kusala mansoni mpi mubulu. Satana kesepelaka mpenza kana ntima na beto kezola mambu ya mbi yina yandi kesyamisaka, ata kana beto kele kaka ti zola ya mambu ya mbote.​—Nk. 97:10.

8, 9. Inki bangyufula beto fwete kudiyula na yina metala bansaka ya kulutisila ntangu?

8 Na ndambu yankaka, mpeve ya Nzambi kepusaka bayina kebakaka yo na kuvanda ti kinzambi, ngemba, mpi mawa ya mingi. Beto fwete kudiyula nde: ‘Keti bansaka ya kulutisila ntangu yina mono keponaka, kesyamisaka mono na kuyedisa bikalulu ya mbote?’ Muntu yina ke na mayele yina kekatukaka na zulu ketubaka ‘mambu ya masonga.’ Bantu yina ketwadisamaka na mpeve ya Nzambi kelongaka ve kaka kinzambi mpi ngemba na banfinangani na bo, mpi na nima bo mosi ketala na televizio bizuzi ya kemonisa mubulu mpi mansoni na kingenga na banzo na bo.

9 Yehowa kelombaka beto na kudipesa ya mvimba na yandi. Kansi, Satana kesosaka nde beto sala ata kidimbu mosi kaka sambu na kusambila yandi, mutindu yandi lombaka Yezu. (Luka 4:7, 8) Beto lenda kudiyula nde: ‘Keti bansaka ya kulutisila ntangu yina mono keponaka kepesaka mono nzila ya kudipesa ya mvimba na Nzambi? Keti bansaka na mono kesadisaka mono na kunwana ti mpeve ya nsi-ntoto to kesalaka nde yo vanda mpasi na kutelamina yo? Keti mono fwete pona bansaka yankaka ya kulutisila ntangu na makwisa?’

10, 11. (a) Na yina metala kuvanda na bima mingi ya kinsuni, nki nkadilu mpeve ya nsi-ntoto kesyamisaka? (b) Ndinga ya Nzambi ya kupemama na mpeve kesyamisaka nki nkadilu?

10 Inki kele nkadilu na mono na yina metala bima ya kinsuni? (Tanga Luka 18:24-30.) Mpeve ya nsi-ntoto kesyamisaka “nzala ya meso” na kupusaka bantu na kuvanda ti bwimi mpi mpusa ya kuvanda ti bima mingi ya kinsuni. (1 Yoa. 2:16) Yo keyedisaka na kati ya bantu mingi lukanu ya kuvanda mvwama. (1 Tim. 6:9, 10) Mpeve yina lenda pusa beto na kukwikila nde, kuvanda na bima mingi ya kinsuni tapesa beto lutaninu ya ntangu ya nda. (Bing. 18:11) Kansi, kana beto bika nde zola ya mbongo kuluta zola na beto sambu na Nzambi, Satana tanunga. Beto fwete kudiyula nde: ‘Keti mono mekuma kutula dikebi mingi na kusosa bima ya kinsuni mpi byese?’

11 Kansi, Ndinga ya Nzambi ya kupemama na mpeve kesyamisaka beto na kuvanda ti dibanza ya bukatikati na yina metala mbongo mpi kusala ngolo sambu na kuzwa bima yina beto kele na yo mfunu sambu na beto mosi mpi mabuta na beto. (1 Tim. 5:8) Mpeve ya Nzambi kesadisaka bantu yina kebakaka yo na kulanda mbandu ya kikalulu ya Yehowa ya kukaba. Bantu yango mezabanaka bonso bantu yina kepesaka bankaka, kansi ve bonso bayina kezolaka kaka kubaka. Bo kebakaka bantu yankaka na mbalu mingi kuluta bima, mpi kekabulaka na luzolo yonso bima yina bo kevandaka ti yo, ntangu bo kevandaka na makuki ya kusala mpidina. (Bing. 3:27, 28) Dyaka, bo  kepesaka ve ata fyoti nzila nde kusosa mbongo kubaka kisika ya kusadila Nzambi.

12, 13. Na kuswaswana ti mpeve ya nsi-ntoto, inki mutindu mpeve ya Nzambi lenda vanda ti bupusi na luzingu na beto sambu na mambote na beto?

12 Kimuntu na mono kemonisaka inki mpeve? (Tanga Kolosai 3:8-10, 13.) Mpeve ya nsi-ntoto kesyamisaka bisalu ya kinsuni. (Gal. 5:19-21) Sambu na kuzaba mpeve yina ketwadisaka beto, yo kemonanaka ve ntangu mambu yonso kele mbote, kansi ntangu mambu kele mbote ve, mu mbandu ntangu mpangi-bakala to mpangi-nkento mosi ketudila beto ve dikebi, melwadisa beto, to mesadila beto kima mosi ya mbi. Dyaka, na kingenga na banzo na beto, yo lenda monana kana beto kele na nsi ya bupusi ya mpeve ya Nzambi to ya nsi-ntoto. Kuditadila beto mosi lenda vanda mbote. Kudiyula nde: ‘Na bangonda sambanu ya mekatuka kuluta, keti kimuntu na mono kukumaka bonso ya Kristu to mono vutukilaka bikalulu yankaka ya mbi na yina metala kutuba mpi nkadilu na mono?’

13 Mpeve ya Nzambi lenda sadisa beto na ‘kubikisa kimuntu ya ntama ti bikalulu na yo,’ mpi kulwata kimuntu “ya mpa.” Yo tasadisa beto na kukuma ti zola mingi mpi kumonisa mambote. Yo tapusa beto na kulolula bankaka ata nkutu yo kemonana nde beto kele ti bikuma ya kyeleka ya kubokutila. Kana bo mesadila beto mambu ti kukonda lunungu, beto tamonisa ve ‘ntima-bululu, kudasuka, mpi makasi.’ Kansi, beto tasala ngolo sambu nde konso muntu ‘kuwila mpangi na yandi mawa.’​—Ef. 4:31, 32.

14. Inki mutindu bantu mingi na nsi-ntoto ketadilaka Ndinga ya Nzambi?

14 Keti mono kezitisaka mpi kezolaka minsiku ya Biblia ya bikalulu ya mbote? (Tanga Bingana 3:5, 6.) Mpeve ya nsi-ntoto kepusaka bantu na kukolama na Ndinga ya Nzambi. Bantu yina kele na nsi ya bupusi ya mpeve yai, kekondaka kutula dikebi na mambu ya Biblia yina bo keyindulaka nde yo kele mbi, kansi bo kelandaka binkulu mpi malongi ya bantu. (2 Tim. 4:3, 4) Bantu yankaka kevwezaka mpenza Ndinga ya Nzambi na mvimba na yo. Bantu ya mutindu yina ketulaka ntembe na mfunu mpi na bukyeleka ya Biblia, mpi bo kekumaka mayele na meso na bo mosi. Bo kefyotunaka minsiku ya mbote ya Biblia na yina metala bizumba, kuvukisa nitu babakala ti babakala to bankento ti bankento, mpi kufwa makwela. Bo kelonga nde ‘kima ya mbi kele kima ya mbote mpi kima ya mbote kele kima ya mbi.’ (Yez. 5:20) Keti beto kele na nsi ya bupusi ya mpeve yai? Keti beto ketulaka ntima na mayele ya bantu, tanga mpi bangindu na beto mosi, ntangu beto kekutanaka ti bampasi? To beto kesalaka kikesa sambu na kulanda bandongisila ya Biblia?

15. Na kisika ya kutula ntima na mayele na beto mosi, inki beto fwete sala?

15 Mpeve ya Nzambi kesadisaka beto na kuzitisa Biblia. Bonso muyimbi-bankunga, beto kemonaka nde Ndinga ya Nzambi kele mwinda sambu na makulu na beto mpi nsemo sambu na nzila na beto. (Nk. 119:105) Na kisika ya kutula ntima na mayele na beto mosi, beto ketulaka ntima ya mvimba na Ndinga ya Nzambi ya kusonika sambu yo sadisa beto na kuswasukisa mambote ti mambi. Beto kelongukaka ve kaka na kuzitisa Biblia kansi mpi na kuzola bansiku ya Nzambi.​—Nk. 119:97.

 Longuka na Mbandu ya Yezu

16. Kuvanda ti “mabanza ya Kristo” kelombaka nki?

16 Sambu na kubaka mpeve ya Nzambi, beto fwete yedisa “mabanza ya Kristo.” (1 Kor. 2:16) Sambu na kuvanda na mabanza ya mefwanana ti ya “Yezu Kristo,” beto fwete zaba mutindu yandi vandaka kuyindula ti kusala mambu mpi na nima kulanda mbandu na yandi. (Roma 15:5; 1 Pie. 2:21) Beto tadila mitindu yankaka yina beto lenda sala yo.

17, 18. (a) Inki beto kelonguka na Yezu na yina metala kisambu? (b) Sambu na nki beto fwete “landa kaka na kulomba”?

17 Samba sambu na kulomba mpeve ya Nzambi. Na ntwala ya kunwana ti mimekamu, Yezu kusambaka sambu na kulomba mpeve ya Nzambi na kusadisa yandi. (Luka 22:40, 41) Beto mpi fwete samba Nzambi sambu na kulomba yandi mpeve santu na yandi. Yehowa kepesaka mpeve yango na luzolo mpi na kyese yonso na bantu yonso yina kelombaka yo ti lukwikilu. (Luka 11:13) Yezu kutubaka nde: “Beno landa kaka na kulomba mambu yina ya beno ke na yo mfunu, ebuna Nzambi ta pesa beno yo; beno landa kaka na kusosa mambu yina ya beno ke na yo mfunu, ebuna beno ta mona yo; beno landa kaka na kubula na kielo, ebuna Nzambi ta kangudila beno yo. Sambu konso muntu ke lombaka mambu yina ya yandi ke na yo mfunu, yandi ta baka yo; konso muntu yina ke sosaka mambu yina ya yandi ke na yo mfunu, yandi ta mona yo; konso muntu yina ke bulaka na kielo, Nzambi ta kangudila yandi yo.”​—Mat. 7:7, 8.

18 Ntangu beto kesosa Yehowa sambu yandi pesa beto mpeve na yandi mpi lusadisu, beto fwete yambula ve na kulomba yo. Beto lenda samba mbala mingi mpi kulutisa bantangu ya mingi na kisambu. Bantangu yankaka, Yehowa kepesaka nzila nde bantu yina kesambaka yandi kumonisa susi na bo ya ngolo mpi lukwikilu na bo ya kyeleka na ntwala nde yandi pesa mvutu na bisambu na bo. *

19. Inki Yezu vandaka kusala ntangu yonso, mpi sambu na nki beto fwete landa mbandu na yandi?

19 Lemfukila Yehowa na ntima ya mvimba. Yezu vandaka kusala ntangu yonso mambu yina Tata na yandi vandaka kusepela na yo. Kilumbu mosi, ngindu ya Yezu na mambu yina yandi zolaka kusala na dyambu mosi kuswaswanaka ti yina Tata na yandi kuzolaka. Ata mpidina, yandi tudilaka Tata na yandi ntima na kutubaka nde: “Kulanda luzolo na mono ve, kansi luzolo na nge.” (Luka 22:42) Kudiyula nde: ‘Keti mono kelemfukaka na Nzambi ata ntangu yo kevandaka pete ve na kusala yo?’ Bulemfu na Nzambi kele mfunu sambu na kubaka luzingu. Yo mefwana nde beto lemfukila yandi na ntima ya mvimba sambu yandi kele Ngangi na beto, Nto mpi Ntanini ya luzingu na beto. (Nk. 95:6, 7) Ata kima mosi ve fwete yinga bulemfu na beto. Nzambi lenda ndima beto ve kana beto mekonda bulemfu.

20. Luzingu ya Yezu kusimbamaka na nki, mpi inki mutindu beto lenda landa mbandu na yandi?

20 Zaba Biblia mbote-mbote. Ntangu Satana kumekaka lukwikilu na yandi, Yezu kuvutukilaka mambu yina kele na Masonuku sambu na kutelamina yandi. (Luka 4:1-13) Na ntwala ya bamfumu ya mabundu, yina kuvandaka bambeni na yandi, Yezu kusadilaka Ndinga ya Nzambi bonso kiyeka na yandi. (Mat. 15:3-6) Luzingu ya Yezu ya mvimba kusimbamaka na kuzaba mpi kulungisa nsiku ya Nzambi. (Mat. 5:17) Beto mpi fwete disa mabanza na beto ti Ndinga ya Nzambi yina kekumisaka lukwikilu ngolo. (Filp. 4:8, 9) Sambu na bantu yankaka na kati na beto, yo lenda vanda mpasi sambu na kuzwa ntangu ya kusala kulonguka na beto mosi mpi ya dibuta. Kansi na kisika ya kuzwa ntangu beto fwete sosa ntangu.​—Ef. 5:15-17.

21. Inki ngidika beto lenda sadila sambu na kusadisa beto na kuzaba Ndinga ya Nzambi mbote-mbote mpi kusadila yo?

21 “Mpika ya kwikama mpi ya mayele,” mesadisaka beto na kuzwa ntangu sambu na  kulonguka na beto mosi mpi ya dibuta, na mutindu yandi mesalaka bangidika sambu na nkokila ya Lusambu ya Dibuta ya konso mposo. (Mat. 24:45, NW) Keti Beno kesadilaka mbote ngidika yai? Sambu na kusadisa beno na kuvanda na mabanza ya Kristu, keti beno lenda kotisa na kitini ya kulonguka na beno mambu yina Yezu kulongaka ya ketadila disolo yina beno ketubila? Beno lenda sadila Index des publications Watch Tower sambu na kuzwa mambu ya ketadila ntu-dyambu ya disolo yina beno ke na kulonguka. Mu mbandu, yantika na mvu 2008 tii 2010, Nzozulu ya Nkengi mebasisaka masolo 12 ya kulandana ya kele na ntu-dyambu “Mambu ya Beto Kelonguka na Yezu.” Beno lenda sadila masolo yai na kulonguka na beno. Yantika na mvu 2006, Reveillez-vous ! kevandaka ti disolo “Inki Mvutu Nge Tapesa?” Bangyufula yina kevandaka na disolo yango, mesalamaka sambu na kusadisa nge na kuyedisa nzayilu na nge ya Ndinga ya Nzambi. Sambu na nki ve, kukotisa bantangu yankaka masolo yai na manaka na beno ya Lusambu ya Dibuta?

Beto Lenda Nunga Nsi-Ntoto

22, 23. Inki beto fwete sala sambu na kununga nsi-ntoto?

22 Sambu nde mpeve ya Nzambi kutwadisa beto, beto fwete nwana ti mpeve ya nsi-ntoto. Kunwana ya mutindu yina kevandaka ve pete. Yo lenda lomba kunwana bitumba mosi ya ngolo mpenza. (Yude 3) Kansi, beto lenda nunga! Yezu kutubilaka balongoki na yandi nde: “Beno ta mona mpasi mingi awa na nsi-ntoto. Kansi beno vanda na kikesa! Mono me bedisaka mbi ya nsi-ntoto yai.”​—Yoa. 16:33.

23 Beto mpi lenda nunga nsi-ntoto kana beto kenwana ti mpeve na yo mpi kesala yonso yina beto lenda sala sambu na kubaka mpeve ya Nzambi. Nkutu, “kana Nzambi kele ti beto, nani lenda kwisa kunwanisa beto?” (Roma 8:31) Kana beto baka mpeve ya Nzambi mpi kulanda lutwadisu na yo ya kele na Biblia, beto tasepela ti bima yina beto kele na yo, tazwa ngemba, kyese, mpi kivuvu ya luzingu ya mvula na mvula na nsi-ntoto ya mpa yina mefinama.

[Noti na Nsi ya Lutiti]

Keti Nge Keyibuka?

• Sambu na nki mpeve ya nsi-ntoto kele bisika yonso?

• Inki kele bangyufula iya yina beto fwete kudiyula?

• Inki kele mambu tatu yina beto melonguka na mbandu ya Yezu na yina metala kubaka mpeve ya Nzambi?

[Bangyufula ya Disolo ya Kulonguka]

[Kifwanisu ya lutiti 10]

Inki mutindu bawanzyo yankaka kukumaka bampeve ya mbi?

[Kifwanisu ya lutiti 12]

Satana kesadilaka mpeve ya nsi-ntoto sambu na kuyala bantu, kansi beto lenda telamina bupusi na yo