Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

Kumisa Paladisu ya Kimpeve Nene

Kumisa Paladisu ya Kimpeve Nene

‘Mono ta pesa lukumu na kisika yina mono ke tulaka makulu na mono.’YEZ. 60:13.

BANKUNGA: 102, 75

1, 2. Na Masonuku ya Kiebreo, bangogo ‘kisika yina Nzambi ke tulaka makulu’ ke tendula nki?

YEHOWA NZAMBI tubaka nde: “Zulu kele kiti na mono ya kimfumu, ntoto kele kisika ya mono ke tulaka makulu.” (Yez. 66:1) Sambu na ntoto, yandi tubaka nde: ‘Mono ta pesa lukumu na kisika yina mono ke tulaka makulu na mono.’ (Yez. 60:13) Inki mutindu yandi ke salaka yo? Mpi yo ke tendula nki sambu na beto ya ke zingaka na ‘kisika yina Nzambi ke tulaka makulu’ na yandi?

2 Ata Biblia ke tuba nde ‘kisika yina Nzambi ke tulaka makulu’ kele ntoto, Masonuku ya Kiebreo ke sadilaka mpi bangogo yai sambu na kutubila na mutindu ya kifwani tempelo ya ntama yina bantu ya Izraele vandaka kusadila sambu na lusambu. (1 Bans. 28:2; Nk. 132:7) Tempelo yina vandaka na ntoto, vandaka kisika ya ntete ya lusambu ya kieleka. Yo yina, yo vandaka kisika mosi ya kitoko kibeni na meso ya Yehowa mpi na luyantiku, tempelo yina bo tungaka vandaka kibeni kupesa lukumu na kisika yina Yehowa ke tulaka makulu.

3. Tempelo ya kimpeve kele nki, mpi nki ntangu yo yantikaka?

3 Bubu yai kisika ya ntete ya lusambu ya kieleka kele diaka ve tempelo mosi yina bo me tungaka na kisika mosi buna na ntoto. Kansi, kele ti tempelo ya kimpeve yina ke pesaka Yehowa lukumu mingi  kuluta konso tempelo yina bantu me tungaka. Ngidika yai ke salaka nde bantu kuwakana diaka ti Nzambi na nzila ya kinganga-nzambi mpi ya kimenga ya Yezu Kristu. Tempelo yai ya kimpeve yantikaka na mvu 29 T.B. na mbotika ya Yezu ntangu Yehowa tulaka yandi mafuta sambu yandi kuma Nganga-Nzambi ya Nene na tempelo ya kimpeve.Baeb. 9:11, 12.

4, 5. (a) Inki mutindu Nkunga 99 ke tubila mpusa ya ngolo ya bansadi ya kieleka ya Yehowa? (b) Inki ngiufula beto fwete kudiyula?

4 Beto ke monisaka ntonda na ngidika ya Yehowa ya kutula tempelo ya kimpeve, ntangu beto ke zabisaka bantu ya nkaka zina na yandi sambu na kukumisa yandi mpi ntangu beto ke pesaka yandi lukumu sambu na mawa yina yandi me monisilaka beto na mutindu yandi pesaka nkudulu. Yo kele kiese mingi kibeni na kuzaba nde bubu yai, Bakristu ya kieleka kuluta bamilio 8 ke kumisaka Yehowa na kikesa yonso! Na kuswaswana ti bantu ya mabundu ya nkaka yina ke kudikusaka nde bo ta kumisa Nzambi ntangu bo ta kwenda na zulu, Bambangi ya Yehowa me bakisaka nde bo fwete kumisa Nzambi bubu yai mpi awa na ntoto.

5 Beto ke landaka mbandu ya bansadi ya kwikama ya Nzambi yina bo me tubila na Nkunga 99:1-3, 5. (Tanga.) Mutindu Nkunga yai ke monisa yo, Moize, Aroni mpi Samuele pesaka kibeni maboko na lusambu ya kieleka na bilumbu na bo. (Nk. 99:6, 7) Bubu yai, ndambu ya Bakristu yina bo me tulaka mafuta yina me bikalaka na ntoto, ke salaka na kwikama yonso na kibansala ya tempelo ya kimpeve na nsungi yai ya bo ke vingila kukwenda na zulu sambu na kuvanda banganga-Nzambi kumosi ti Yezu. Bamilio ya “mameme yankaka” ke sadisaka bo na kwikama yonso. (Yoa. 10:16) Ata bimvuka yai zole ya Bakristu kele ti bivuvu ya kuswaswana, bo yonso ke vukanaka sambu na kusambila Yehowa awa na ntoto kisika yandi ke tulaka makulu. Kansi konso muntu fwete kudiyula nde, ‘Keti mono ke pesaka maboko na lusambu ya kieleka na mutindu ya me fwana?’

BANTU YINA KE SALAKA NA TEMPELO YA KIMPEVE

6, 7. Inki diambu basikaka na kati ya Bakristu ya ntete, mpi yo lombaka nde Nzambi kusala nki bamvu-nkama mingi na nima?

6 Na nima ya kuyantikisa dibundu ya Bukristu, bamvula 100 lungaka ve na ntwala nde apostazi yina Biblia tubilaka na ntwala kuyantika kumwangana. (Bis. 20:28-30; 2 Bate. 2:3, 4) Na nima, yo kumaka mpasi na kuzaba bantu yina vandaka kibeni kusadila Nzambi na tempelo na yandi ya kimpeve. Bamvu-nkama mingi na nima, na nzila ya Yezu Kristu Ntotila yina yandi tulaka, Yehowa monisaka pwelele bantu yina vandaka kusadila yandi.

7 Na 1919, Yehowa monisaka pwelele bantu yina yandi ndimaka sambu na kusadila yandi na tempelo ya kimpeve. Nzambi tomisaka bo na kimpeve sambu bo sadila yandi kibeni na mutindu yina yandi ke ndimaka. (Yez. 4:2, 3; Mal. 3:1-4) Mambu yina ntumwa Polo monaka na mbona-meso bamvu-nkama mingi na ntwala yantikaka kulungana malembe-malembe.

8, 9. Tendula mambu tatu ya me tala “paladisu” yina Polo monaka na mbona-meso.

8 2 Bakorinto 12:1-4 ke tubila mbona-meso yina Polo monaka. (Tanga.) Na Mbona-meso yina Yehowa songaka Polo mambu yina ta salama na bilumbu ke kwisa. Kansi yo vandaka ve mambu yina vandaka kusalama na bilumbu na yandi. Inki “paladisu” Polo monaka ntangu “bo nataka yandi na zulu ya tatu”? Paladisu yina Polo monaka vandaka mbikudulu mosi yina zolaka kulungana na bilumbu ke kwisa na mutindu ya kinsuni mpi ya kimpeve, yo vandaka mpi mambu yina zolaka kusalama na zulu. Yo ke monisa Paladisu ya kinsuni yina ta vanda na ntoto na bilumbu ke kwisa. (Luka 23:43) Yo ke monisa mpi paladisu ya kimpeve yina ta lungana mbote-mbote na nsi-ntoto ya mpa. Diaka, yo ke monisa mambu ya mbote yina kele na zulu na “paladisu ya Nzambi.”Kus. 2:7.

9 Kansi, sambu na nki Polo tubaka nde yandi  “waka bangogo yina bo lenda tuba ve mpi yina muntu kele ve ti nswa ya kutuba”? Ntangu lungaka ve sambu yandi tendula pwelele mambu ya kitoko yina yandi monaka na mbona-meso yina. Kansi bubu yai, beto kele ti nswa ya kutubila balusakumunu yina bansadi ya Nzambi ke bakaka!

10. Keti “paladisu ya kimpeve” ti “tempelo ya kimpeve” kele kaka kima mosi?

10 Bambangi ya Yehowa ke sadilaka mingi bangogo “paladisu ya kimpeve.” Yo ke monisaka bumosi na beto, luzingu na beto ya kimpeve, to mambu ya kimpeve yina beto ke salaka yina ke sadisaka beto na kuvanda na ngemba ti Nzambi mpi ti bampangi na beto. Ya kieleka, beto lenda tuba ve nde “paladisu ya kimpeve” mpi “tempelo ya kimpeve” kele kaka kima mosi. Tempelo ya kimpeve kele ngidika yina Nzambi me tulaka sambu na lusambu ya kieleka. Paladisu ya kimpeve ke monisaka pwelele bantu yina Nzambi me ndimaka, yina ke sadilaka yandi bubu yai na tempelo ya kimpeve.Mal. 3:18.

11. Inki dibaku beto kele ti yo bubu yai na yina me tala paladisu ya kimpeve?

11 Beto kele na kiese kibeni na kuzaba nde banda na 1919, Yehowa me pesaka bantu ya kukonda kukuka dibaku ya kusala ti yandi sambu na kuyidika paladisu ya kimpeve, kukumisa yo ngolo, mpi nene! Keti nge ke pesaka kibeni maboko na kisalu yai ya kitoko? Keti nge ke vandaka ti nzala ya kulanda na kusala ti Yehowa sambu na kupesa lukumu na ‘kisika yina yandi ke tulaka makulu’ na yandi?

ORGANIZASIO YA YEHOWA KE KUMA KAKA KITOKO

12. Kulungana ya Yezaya 60:17 ke ndimisaka beto nki? (Tala kifwanisu yina kele na luyantiku ya disolo.)

12 Yezaya 60:17 tubilaka na ntwala kisalu ya kitoko yina ta salama sambu na kutomisa kitini ya organizasio ya Yehowa yina kele awa na ntoto. (Tanga.) Bampangi yina kele batoko to bayina me kuma Bambangi ya Yehowa ntama mingi ve me tangaka mambu ya me tala bansoba yai to me waka yo na bampangi ya nkaka. Kansi bampangi-babakala mpi bankento yina me monaka bo mosi bansoba yai kele ti dibaku ya nene kibeni! Ntembe kele ve nde, bo me ndimaka nde Yehowa ke twadisaka organizasio na yandi na nzila ya Ntotila yina yandi me tulaka! Bo ke zabaka nde kivuvu na bo kele ya kieleka, kivuvu yina beto yonso ke vandaka ti yo. Kana nge ke widikila bangogo ya lukwikilu yina bo ke tubaka, yo ta kumisa lukwikilu na nge ngolo mpi nge ta kuma kutudila Yehowa ntima mingi.

13. Inki mukumba beto kele na yo yina Nkunga 48:13-15 ke tubila?

13 Ata beto kele Bambangi ya Yehowa banda bamvula mingi to ve, beto fwete zabisa bantu ya nkaka mambu ya me tala organizasio ya Yehowa. Kuzinga na paladisu ya kimpeve na nsi-ntoto yai ya mbi ya bantu me konda zola, kele kimangu mosi ya nene kibeni! Na kiese yonso, beto fwete zabisa “bana” na beto mambu ya kuyituka ya me tala organizasio ya Yehowa to “Sioni,” mpi bakieleka ya me tala paladisu ya kimpeve.Tanga Nkunga 48:13-15.

14, 15. Na bamvula 1970, inki mambu organizasio sobaka, mpi nki mambote yo me natilaka mabundu?

14 Na nsungi ya bamvula, bampangi yina me sala bamvula mingi na dibundu ya Yehowa me monaka bo mosi bansoba yina organizasio me salaka, yina me kumisaka kitini ya organizasio ya Yehowa yina kele na ntoto kitoko mingi. Bo ke yibukaka nde na ntama, nkuluntu mosi mpamba vandaka kutwadisa dibundu na kisika ya kimvuka ya bankuluntu, mpangi mosi mpamba vandaka kutwadisa filiale na kisika ya Komite ya Filiale, mpi prezida vandaka kutwadisa La Société Watch Tower na kisika ya kimvuka ya bampangi ya Nto-Kimvuka ya Bambangi ya Yehowa. Ata bampangi ya nkaka ya kwikama vandaka kusadisa bampangi yai yonso ya me kudipesaka, mpangi mosi kaka vandaka ti kiyeka ya kubaka balukanu na dibundu, na biro ya filiale, mpi na biro ya ke twadisaka kisalu na ntoto ya mvimba.  Na bamvu 1970, bo katulaka kiyeka yina vandaka na nkuluntu mosi mpi bo pesaka yo na kimvuka ya bankuluntu.

15 Nsoba yai natilaka mabundu mambote kibeni, nzayilu ya Masonuku yina beto kumaka na yo, sadisaka na kusala bansoba yina. Na kisika ya kupesa kaka nkuluntu mosi mukumba ya kubaka balukanu, kimvuka ya ‘bantu yina Yehowa me pesaka bonso makabu’ yina kele ti bikalulu ya mbote, ke salaka kumosi sambu na mambote ya organizasio.Baef. 4:8; Bing. 24:6.

Yehowa ke pesaka bantu ya bisika yonso lutwadisu yina bo kele kibeni na yo mfunu (Tala baparagrafe 16, 17)

16, 17. Inki bansoba ya mpa me sepedisa nge, mpi sambu na nki?

16 Yindula mpi bansoba mingi yina ke salama na bilumbu na beto, mu mbandu, mutindu mikanda na beto me kumaka ti bifwanisu ya kitoko, masolo ya kitoko, mpi bametode ya mbote ya kukabula mikanda yina beto me kumaka kusadila. Yo kele kiese kibeni na kupesa bantu na kisalu ya kusamuna mikanda yina kele kitoko mpi ke tubila mambu yina bantu ke kutana ti yo! Diaka, ntangu beto ke sadilaka teknolozi sambu na kumwanga kieleka, mu mbandu na nzila ya site na beto jw.org, beto ke landaka mbandu ya Yehowa, yina ke tudilaka bantu ya bisika yonso dikebi, na mutindu yandi ke pesaka bo lutwadisu yina bo kele kibeni na yo mfunu.

17 Bansoba yina ke salamaka na mayele yonso me sadisaka beto mpi na kusala Lusambu ya Dibuta to kuvanda ti ntangu mingi ya kusala kulonguka na beto mosi. Beto ke sepelaka mpi na bansoba yina ke salamaka na manaka ya balukutakanu ya nene. Mbala mingi, beto ke tubaka nde konso mvula balukutakanu ya nene ke landa kaka kukuma kitoko! Beto ke sepelaka mpi mingi na formasio ya kuluta mbote yina bo ke pesaka na banzo-nkanda ya Kimfumu. Bansoba yai yonso me monisaka kibeni nde, Yehowa ke tomisa dibundu na yandi. Malembe-malembe, yandi ke kumisa organizasio na yandi mpi paladisu ya kimpeve kitoko kibeni!

 MAMBU YINA NGE LENDA SALA SAMBU NA KUKUMISA PALADISU YA KIMPEVE NENE

18, 19. Inki mutindu beto lenda kumisa paladisu ya kimpeve kitoko?

18 Beto kele na dibaku ya nene na mutindu Yehowa me pesaka beto nzila ya kupesa maboko sambu na kukumisa paladisu na beto ya kimpeve kitoko. Beto ke salaka yo ntangu beto ke samunaka nsangu ya mbote ya Kimfumu na kikesa yonso mpi ke kumisaka bantu mingi balongoki. Konso ntangu, beto ke sadisaka muntu mosi na kudipesa na Yehowa, yo ke monisa nde beto ke salaka sambu na kukumisa paladisu ya kimpeve nene.Yez. 26:15; 54:2.

19 Mutindu ya nkaka yina Mukristu lenda kumisa paladisu ya kimpeve kitoko kele kutomisa kimuntu na yandi. Kusala mpidina ta sala nde bantu yina ke tala beto kumona nde paladisu na beto ya kimpeve kele kitoko mingi. Mbala mingi bikalulu na beto ya bunkete mpi ya ngemba ke bendaka bantu na organizasio, na Yehowa, mpi na Kristu, kuluta nkutu nzayilu na beto ya Biblia.

Nge lenda pesa maboko sambu na kukumisa paladisu ya kimpeve nene (Tala baparagrafe 18, 19)

20. Na kutadila Bingana 14:35, inki fwete vanda mpusa na beto?

20 Yehowa mpi Yezu Kristu ke vandaka na kiese kibeni ntangu bo ke monaka paladisu ya kimpeve yina beto kele na kati bubu yai! Beto ke waka kiese mingi bubu yai sambu na bisalu yina beto ke salaka sambu na kukumisa paladisu ya kimpeve kitoko. Kansi yo kele kaka luyantiku ya kiese yina beto ta vanda na yo na bilumbu ke kwisa ntangu beto ta salaka sambu na kukumisa ntoto paladisu. Bika beto yibuka ntangu yonso Bingana 14:35 yina ke tuba nde: “Ntotila ke monaka kiese na bantu na yandi ya mayele.” Bika nde ntangu yonso beto monisa mayele mpi kusala bikesa sambu na kukumisa paladisu ya kimpeve kitoko!