Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

Bo Kudipesaka na Luzolo Yonso—Na Russie

Bo Kudipesaka na Luzolo Yonso—Na Russie

NA 1991, Bambangi ya Yehowa ya Russie waka kiese mingi sambu na nima ya kubuyisa kisalu na bo bamvula mingi, bamfumu ya luyalu pesaka bo nzila ya kusamuna. Na ntangu yina, bantu lendaka ve kuyindula nde bubu yai ntalu ya Bambangi ya Yehowa lenda tombuka tii na kiteso ya 170 000; disongidila, ntalu yina bo vandaka ntete fokula mbala kumi! Na kati ya bansamuni yai ya kikesa ya Kimfumu, kele mpi ti bampangi ya nkaka yina katukaka na bansi ya nzenza mpi me kwendaka na Russie sambu na kupesa maboko na kisalu ya kukatula bambuma. (Mat. 9:37, 38) Bika beto tubila bankaka na kati na bo.

BAMPANGI YA LUZOLO YA MBOTE KE SADISA MABUNDU NA KUVANDA NGOLO

Na mvula yina bamfumu ya luyalu pesaka Bambangi nswa ya kusamuna na Russie, Matthew yina katukaka na Grande-Bretagne vandaka ti bamvula 28. Na lukutakanu mosi yina salamaka na mvula yina, diskure mosi monisaka nde mabundu ya Eropa ya Esti kele na mfunu ya lusadisu. Mutubi pesaka mbandu ya dibundu mosi na Saint Petersburg, na Russie, yina vandaka kaka ti nsadi ya kisalu mosi mpi ata nkuluntu mosi ve. Ata mpidina, bansamuni vandaka kulonguka Biblia ti bantu mingi! Matthew ke tuba nde: “Na nima ya diskure yina, mono kumaka kuyindula Russie, yo yina mono sambaka Yehowa na kusadisa mono na kukwenda kuna.” Yandi bumbaka mbongo, tekaka bima na yandi, mpi kwendaka na Russie na 1992. Inki mambu yandi kutanaka ti yo na Russie?

Matthew

Matthew ke tuba nde: “Ndinga pesaka mono mpasi. Yo vandaka mpasi sambu na kusolula mbote mambu ya kimpeve ti bantu.” Mpasi ya nkaka vandaka ya kuzwa kisika ya kulala. Yandi ke tuba nde: “Mono vandaka kusoba banzo mbala na mbala.” Ata Matthew kutanaka ti bampasi yai, yandi ke tuba nde: “Kukwisa awa na Russie kele lukanu mosi ya kuluta mbote yina mono me bakaka na luzingu na mono. Kusala awa me sadisa mono na kutudila Yehowa ntima mingi mpi kubaka lutwadisu na yandi na mitindu mingi.” Na nima, Matthew kumaka nkuluntu, mupasudi-nzila ya nene, mpi bubu yai yandi ke salaka na biro ya filiale mosi pene-pene ya Saint Petersburg.

Na 1999, Hiroo yina vandaka ti bamvula 25, manisaka Nzo-Nkanda Yina Ke Longaka Mutindu ya Kusala Kisalu, yina salamaka na Japon, longi mosi siamisaka yandi na kukwenda kusala na teritware ya nzenza. Hiroo waka dezia nde na Russie mpusa ya bansamuni kele  mingi mpi yandi yantikaka kulonguka ndinga Russe. Yandi salaka mpi kitambi ya nkaka. Yandi ke tuba nde: “Mono kwendaka na Russie mpi salaka bangonda 6. Sambu madidi ke vandaka ngolo na Russie, mono kwendaka na Novembri, nsungi ya madidi, sambu na kutala kana mono ta kuka madidi.” Na nima, Hiroo vutukaka na Japon mpi kumaka kuzinga luzingu mosi ya kukonda mindondo sambu na kubumba mbongo sambu na kukwenda kuzinga na Russie.

Hiroo ti Svetlana

Bubu yai, Hiroo me sala bamvula 12 na Russie mpi yandi me salaka na mabundu mingi. Ntete, yandi mosi mpamba vandaka nkuluntu, mpi vandaka kugungula bansamuni kuluta 100. Na dibundu mosi, konso mposo yandi vandaka kusala masolo mingi na Lukutakanu ya Kisalu, yandi vandaka kutwadisa Nzo-Nkanda ya Kisalu ya Teokrasi, Kulonguka ya Nzozulu ya Nkengi, mpi na bimvuka 5 yandi vandaka kutwadisa Kulonguka ya Mukanda ya Dibundu. Yandi vandaka mpi kusala baviziti mingi ya kingungudi. Hiroo ke tuba sambu na bamvula yina nde: “Mono vandaka na kiese mingi ya kusadisa bampangi na kukuma ngolo na kimpeve.” Inki bupusi kusala na kisika yina mpusa kele mingi vandaka ti yo na luzingu ya Hiroo? Yandi ke tuba nde: “Na ntwala ya kukwisa na Russie, mono vandaka nkuluntu mpi mupasudi-nzila, kansi banda mono me kwisaka awa na Russie, mono ke monaka nde bangwisana na mono ti Yehowa me kumaka diaka mbote kuluta. Mono me kumaka kutudila Yehowa ntima mingi na mambu yonso ya luzingu na mono.” Na 2005, Hiroo kwelaka Svetlana, mpi bo ke landa kusala kisalu ya kimupasudi-nzila.

Michael ti Olga kumosi ti Marina mpi Matthew

Matthew, mpangi ya nkaka yina kele ti bamvula 34, ti mpangi na yandi Michael, yina kele ti bamvula 28, kele bantu ya Canada. Bo zole kwendaka na Russie mpi yitukaka na kumona bantu mingi ke kwisa na balukutakanu ya Bukristu, kansi bo monaka nde bampangi yina vandaka kulonga vandaka fioti. Matthew ke tuba nde: “Na dibundu yina mono kwendaka kutala, bantu 200 vandaka kuvukana na balukutakanu, kansi nkuluntu mosi mpamba ya mbuta mpi nsadi ya kisalu mosi ya toko vandaka kutwadisa balukutakanu yonso. Diambu yai pusaka mono na kukwenda kusadisa bampangi yai.” Na 2002, yandi kwendaka na Russie.

Bamvula 4 na nima, Michael kwendaka na Russie, mpi na mbala mosi yandi bakisaka nde mabundu vandaka na mfunu ya bampangi-babakala. Yandi vandaka nsadi ya kisalu mpi bo pesaka yandi mukumba ya kutala mambu ya mbongo, ya mikanda, mpi ya teritware. Bo pesaka yandi mpi mikumba ya nkaka yina sekretere ya dibundu ke salaka, yandi vandaka kusala badiskure, mpi kusadisa na kuyidika balukutakanu ya nene, mpi kisalu ya kutunga Banzo ya Kimfumu. Tii bubu yai, mabundu yina kele kaka ti mfunu ya bampangi-babakala. Kulungisa mikumba mingi kele kisalu mosi ya ngolo, kansi Michael, yina kele nkuluntu bubu yai ke tuba nde: “Kusadisa bampangi ke pesaka mono kiese mingi. Yo kele diambu mosi ya mbote kibeni!”

Matthew me kwelaka Marina, mpi Michael me kwelaka Olga. Bankwelani yai kumosi ti bampangi ya nkaka ya luzolo ya mbote ke landa na kusadisa mabundu na kuyela.

BAMPANGI-BANKENTO YA KIKESA KE SALAKA KISALU YA KUKATULA BAMBUMA

Tatyana

Na 1994, Tatyana vandaka ti bamvula 16, bapasudi-nzila ya nene 6 yina katukaka na Pologne, na République Tchèque, mpi na Slovaquie, kwendaka kusala na dibundu na bo na Ukraine. Yandi ke yibuka kikesa na bo mpi ke tuba nde: “Bo vandaka bapasudi-nzila ya kikesa yina vandaka kusolula ti bantu kukonda mpasi, bo vandaka ntima-mbote, mpi bo zabaka Biblia mbote.” Yandi monaka mutindu Yehowa sakumunaka mpeve na bo ya kuditambika, mpi yandi tubaka nde, ‘Mono ke zola kukuma bonso bo.’

Mbandu ya bapasudi-nzila yai pesaka Tatyana kikesa, mpi na bakonzie, yandi kumaka kukwenda ti bampangi ya nkaka na bateritware ya Ukraine mpi ya Belarus, yina Bambangi ya Yehowa me samunaka ntete ve. Yandi vandaka kusepela mingi ti banzietelo yina bo vandaka kusala sambu na kusamuna, yo yina yandi bakaka bangidika ya kukwenda na Russie sambu na kuyedisa kisalu na yandi ya kusamuna. Ntete, yandi kwendaka kulutisa ntangu fioti sambu na kutala mpangi-nkento mosi yina katukaka na insi ya nzenza, mpi kusosa kisalu yina ta sadisa yandi na kulanda kusala kisalu na yandi ya kimupasudi-nzila. Na nima, na 2000, yandi kwendaka na Russie. Keti yandi kutanaka ti mambu ya nkaka ya mpasi?

 Tatyana ke tuba nde: “Sambu mono vandaka ve ti mbongo ya kufutila nzo mono mosi, mono vandaka kufutila suku mosi na nzo ya bantu ya nkaka. Yo vandaka ve luzingu mosi ya pete. Bantangu ya nkaka, mono vandaka ti ngindu ya kuvutuka na insi na beto. Kansi ntangu yonso, Yehowa vandaka kusadisa mono na kubakisa nde, kisalu na mono yina ta natila mono mambote mingi.” Bubu yai, Tatyana me kumaka misionere na Russie. Yandi ke tuba nde: “Bamvula yonso ya mono me lutisa na insi ya nzenza me sadisaka mono na kubakisa mambu mingi, mpi mono me zwaka banduku mingi. Diambu ya kuluta mfunu kele nde, bamvula yina mono me sala awa me kumisaka lukwikilu na mono ngolo.”

Masako

Masako yina katukaka na Japon, yina kele bubu yai ti bamvula 50 ti ndambu, vandaka ti mpusa ya ngolo ya kusala kisalu ya kimisionere na luzingu na yandi; kansi, maladi me kangaka yandi nzila ya kulungisa lukanu na yandi yina. Ata mpidina, ntangu yandi waka mwa mbote, yandi kwendaka na Russie sambu na kupesa lusadisu na kisalu ya kukatula bambuma. Ata yo vandaka mpasi sambu nde yandi kuzwa nzo ya kitoko mpi kisalu ya mbote, yandi kumaka kulonga ndinga Japonais mpi kusala kisalu ya kutula bunkete sambu na kuzwa mbongo yina ta sadisa yandi na kusala kisalu na yandi ya kimupasudi-nzila. Inki sadisaka yandi na kulanda kusala kisalu na yandi ya kimupasudi-nzila?

Masako ke tuba sambu na bamvula kuluta 14 yina yandi salaka na Russie nde: “Kiese yina mono vandaka na yo na kisalu ya kusamuna sadisaka mono na kuyibuka diaka ve bampasi yina mono kutanaka ti yo. Kusamuna na kisika yina mpusa ya bansamuni kele mingi ke pesaka kiese kibeni.” Yandi ke yika nde: “Kumona mono mosi mutindu Yehowa pesaka mono madia, bilele mpi nzo na nsungi ya bamvula mingi vandaka kimangu.” Katula kusamuna na Russie, kisika yina mpusa ya bansamuni kele mingi, Masako ke pesaka mpi maboko na kisalu ya kukatula bambuma na Kurdistan. Diaka, yandi ke pesaka maboko na bimvuka ya nkaka yina ke samunaka na Kingelesi, na Kishinwa, mpi na ndinga Uighur. Bubu yai, yandi kele mupasudi-nzila na Saint Petersburg.

MABUTA KE PESAKA MABOKO MPI KE BAKAKA BALUSAKUMUNU

Inga ti Mikhail

Sambu mbongo me kuma mpasi, mbala mingi mabuta ke kwendaka na bansi ya nkaka sambu na kuzinga mbote. Kansi, na mbandu ya Abrahami ti Sara, mabuta ya nkaka ke kwendaka na bansi ya nzenza sambu na mambu ya kimpeve. (Kuy. 12:1-9) Beto tadila mbandu ya Mikhail ti Inga. Bankwelani yai katukaka na Ukraine  mpi na 2003 bo kwendaka na Russie. Ntangu fioti na nima ya kukuma na Russie, bo zwaka bantu yina vandaka na mfunu ya kulonguka Biblia.

Mikhail ke tuba nde: “Kilumbu mosi beto kwendaka kusamuna na kisika mosi yina Bambangi ya Yehowa me samunaka ntete ve. Ntangu beto kumaka na nzo ya mbuta-muntu mosi, yandi kangulaka kielo mpi yulaka beto nde, ‘Keti beno kele bansamuni?’ Beto ndimaka, ebuna yandi tubaka nde: ‘Mono zabaka nde kilumbu kele beno ta kwisa. Sambu bangogo ya Yezu fwete lungana.’ Na nima, yandi vutukilaka bangogo yina kele na Matayo 24:14.” Mikhail ke yika nde: “Na bwala yina, beto monaka mpi kimvuka mosi ya bankento 10 ya dibundu ya batiste, bo vandaka kibeni ti nzala ya kuzaba kieleka. Bo vandaka ti mukanda Zinga Mvula na Mvula mpi yo vandaka kusadisa bo konso mposo na kulonguka Biblia. Beto lutisaka ntangu mingi na kupesa bamvutu na bangiufula na bo, beto yimbaka bankunga ya Kimfumu mpi beto diaka ti bo. Nzietelo yina kele diambu ya kuluta kitoko na kati ya mambu ya kitoko yina mono ke yibukaka.” Mikhail ti Inga ke ndima nde kusamuna na bisika yina mpusa ya bansamuni kele mingi sadisaka bo na kuvanda pene-pene na Yehowa, kukuma kuzola bantu mingi mpi, bo bakaka balusakumunu mingi sambu bo kumaka ti luzingu mosi ya kiese. Bubu yai bo kele na kisalu ya nziunga.

Oksana, Aleksey, ti Yury

Na 2007, Yury ti Oksana, bankwelani yina katukaka na Ukraine, ya me lungisa bubu yai bamvula 35, mpi Aleksey, mwana na bo ya bakala yina kele ti bamvula 13, kwendaka kutala Betele ya Russie. Na Betele, bo monaka karti yina vandaka kumonisa bambanza mpi babwala ya Russie mpi bisika mingi yina bansamuni kele ve. Oksana ke tuba nde: “Na nima ya kutala Karti yina, beto bakisaka nde na bisika mingi na Russie, mpusa ya bansamuni kele mingi kibeni. Yo sadisaka beto na kuyindulula sambu na kukwenda na Russie.” Kansi nki sadisaka bo diaka? Yury ke tuba nde: “Kutanga masolo ya nkaka na mikanda na beto, mu mbandu ‘Keti Nge Lenda Kwenda Kusamuna na Insi ya Nzenza?’ sadisaka beto mingi. * Beto kwendaka na Russie sambu na kutala bwala yina biro ya filiale zabisaka beto na kukwenda sambu na kusosa nzo mpi kisalu.” Na 2008, bo kwendaka na Russie.

Na luyantiku, yo vandaka mpasi na kuzwa kisalu, mpi bo vandaka kusoba banzo mbala na mbala. Yury ke tuba nde: “Beto vandaka kusamba Yehowa mbala na mbala sambu yandi sadisa beto na kulemba ve, mpi beto landaka kusamuna ti kivuvu nde Yehowa ta sadisa beto. Beto monaka mutindu Yehowa sadisaka beto sambu beto tulaka mambu ya Kimfumu na kisika ya ntete na luzingu na beto. Kisalu ya Yehowa kumisaka bangwisana ya dibuta na beto ngolo.” (Mat. 6:22, 33) Inki mambote mwana na bo Aleksey bakaka na mutindu bo kwendaka kusamuna na kisika yina mpusa ya bansamuni kele mingi? Oksana ke tuba nde: “Yo natilaka yandi mambote mingi, ntangu yandi lungisaka bamvula 9, yandi mosi bakaka lukanu ya kudipesa na Yehowa mpi bakaka mbotika. Kumona mpusa ya mingi ya bansamuni pusaka yandi na kukuma mupasudi-nzila nsadisi na konso konzie. Beto kele na kiese mingi ya kumona zola mpi kikesa na yandi na kisalu ya kusamuna.” Bubu yai, Yury ti Oksana kele bapasudi-nzila ya nene.

“DIAMBU YINA KE YANGISAKA MONO”

Mutindu bangogo ya bampangi yina kwendaka kusamuna na bisika yina mpusa kele mingi ke monisa yo pwelele, kukwenda kusamuna na bisika ya nkaka ke lombaka nde Mukristu kutudila Yehowa ntima mingi kibeni. Ya kieleka, bampangi yina ke kwendaka kusamuna na bisika yina mpusa kele mingi, ke kutanaka ti mambu ya nkaka ya mpasi na bisika yina bo ke kwendaka, kansi bo ke vandaka na kiese ya mingi ntangu bo ke solulaka ti bantu yina ke ndimaka nsangu ya Kimfumu. Keti nge lenda kwenda kupesa maboko na kisalu ya kukatula bambuma na bisika yina mpusa ya bansamuni ya Kimfumu kele mingi? Kana nge baka lukanu ya mutindu yai, nge ta kuma na mawi bonso Yury, yina tubaka sambu na lukanu na yandi ya kukwenda kusamuna na kisika yina mpusa vandaka mingi nde: “Diambu yina ke yangisaka mono kele nde, yo lombaka nde mono baka lukanu yai banda ntama.”

^ par. 20 Tala Nzozulu ya Nkengi ya Kifalansa ya Oktobri 15, 1999, balutiti 23-27.