Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

Keti Kisalu na Nge Ke Vandaka na Mbalu na Meso ya Bantu Yina Ke Monaka Yo?

Keti Kisalu na Nge Ke Vandaka na Mbalu na Meso ya Bantu Yina Ke Monaka Yo?

BESALELE ti Oholiabi zabaka kisalu ya kutunga. Ntangu bo vandaka bampika na Ezipte, ntembe kele ve nde bo vandaka kusala babriki mingi kibeni. Kansi, ntangu bo katukaka na kimpika, bo kumaka kusala bisalu ya nkaka. Ntangu bo vandaka kutunga nzo-tenta, Besalele ti Oholiabi vandaka ti mukumba ya kutwadisa bisalu ya kutunga nzo-tenta. (Kub. 31:1-11) Bo salaka bima mingi ya kitoko, kansi bantu fioti mpamba monaka bisalu yina bo salaka. Keti diambu yina pesaka bo mpasi? Keti kisalu na bo vandaka kibeni na mbalu na meso ya bantu yina monaka yo? Keti bisalu na nge ke vandaka na mbalu na meso ya bantu yina ke monaka yo?

BISALU YA KITOKO YINA BANTU FIOTI MPAMBA MONAKA

Bima ya nkaka yina vandaka na nzo-tenta vandaka kitoko mingi. Mu mbandu, basherube yina bo salaka na wolo, yina bo tulaka na zulu ya mufiniku ya sanduku ya kuwakana. Ntumwa Polo tubaka nde yo vandaka ya “nkembo.” (Baeb. 9:5) Yindula kitoko ya bifwanisu yina bo salaka ti wolo!Kub. 37:7-9.

Kana bima yina Besalele ti Oholiabi salaka vandaka tii bubu yai, mpi bo tula yo na bamize ya nene, bantu zolaka kufuta mbongo mingi sambu na kutala yo mpi yo zolaka kusepedisa bo mingi. Kansi, ntangu bo salaka yo, bantu ikwa kibeni vandaka kutala yo? Bo tulaka basherube yina bo salaka na Kisika ya Kuluta Santu, kaka nganga-nzambi ya nene muntu vandaka kumona yo ntangu yandi vandaka kukota mbala mosi na mvula, na Kilumbu ya Ndolula. (Baeb. 9:6, 7) Yo yina, bantu fioti mpamba vandaka kumona yo.

VANDA NA KIESE ATA BANTU KE KUMISA VE KISALU NA NGE

Kana nge vandaka Besalele to Oholiabi mpi nge me sala bikesa sambu na kusala bima ya kitoko, inki mutindu nge zolaka kudiwa na mutindu bantu fioti mpamba ke mona bima yina nge me sala? Bubu yai, bantu mingi ke waka kiese kana bantu ke sepela na bima yina bo me sala mpi ke kumisa bo. Bo ke monaka nde kana bantu me sala mpidina, yo ke tendula nde kisalu ya ngolo yina bo me sala kele na mbalu mingi. Kansi, bansadi ya Yehowa ke yindulaka ve mutindu yina. Na mbandu ya Besalele ti Oholiabi, bansadi ya Yehowa ke waka kiese sambu bo ke salaka luzolo ya Nzambi, mpi sambu yandi ke ndimaka bo.

Na bilumbu ya Yezu, bantwadisi ya mabundu vandaka kusala bisambu yina vandaka kubenda dikebi  ya bantu. Kansi, Yezu monisaka mutindu ya mbote ya kusamba: Beto fwete samba na masonga yonso, kukonda kusosa lukumu ya bantu yina ke mona beto. Kusala mutindu yina ta buta nki mbuma? Yezu tubaka nde: “Tata na nge yina ke talaka na kinsweki ta futa nge.” (Mat. 6:5, 6) Yo kele pwelele nde, diambu ya kuluta mfunu kele mutindu Yehowa ke tadilaka bisambu na beto kansi ve mutindu bantu ke tadilaka yo. Mutindu yina Yehowa ke tadilaka bisambu na beto ke salaka nde yo vanda na mbalu kibeni. Yo kele mpi mutindu mosi sambu na mambu yonso yina beto ke salaka na kisalu na beto ya santu. Kisalu na beto ke vandaka na mbalu sambu yo ke sepedisaka Yehowa, “yina ke talaka na kinsweki,” kansi ve sambu bantu ke pesa beto lukumu.

Ntangu bo manisaka kutunga nzo-tenta, dituti “fikaka Nzo-Nzambi ya ntenta, lukumu ya nene ya Mfumu Nzambi mpi fulukaka muna.” (Kub. 40:35) Kidimbu yai monisaka pwelele nde Yehowa ndimaka kisalu na bo! Nge ke yindula nde Besalele ti Oholiabi kudiwaka nki mutindu na ntangu yina? Ata bo sonikaka ve bazina na bo na bima yina bo salaka, ntembe kele ve nde Besalele ti Oholiabi sepelaka ntangu bo bakisaka nde Nzambi sakumunaka bikesa na bo yina yonso. (Bing. 10:22) Na bamvula yina landaka, ntembe kele ve nde bo waka kiese ya kumona bantu ke landa kusadila bima yina bo salaka na lusambu ya Yehowa. Ntangu Besalele ti Oholiabi ta futumuka na nsi-ntoto ya mpa, ntembe kele ve nde bo ta vanda na kiese ya kuzaba nde bantu ya Izraele sadilaka nzo-tenta yina na lusambu ya kieleka bamvula kiteso ya 500!

Ata bantu ke mona ve kisalu yina beto ke salaka na kudikulumusa mpi na luzolo yonso, Yehowa ke monaka yo!

Bubu yai, na organizasio ya Yehowa bampangi yina ke yimbaka, ya ke salaka bifwanisu, bayina ke bakaka bafoto, bambaludi, mpi bansoniki ke sonikaka ve bazina na bo na bisalu yina bo ke salaka. Beto lenda tuba nde ata muntu mosi ve “ke monaka” bima yina bo ke salaka. Yo kele mpi mutindu mosi ti kisalu yina ke salamaka na mabundu kuluta 110 000 yina kele na ntoto ya mvimba. Nani ke monaka bangunga yina nsamuni ke pesaka na nsuka ya ngonda? Nani ke monaka mutindu sekretere ya dibundu ke yidikaka rapore ya kisalu ya kusamuna ya dibundu? Nani ke monaka kisalu yina bampangi ke salaka ntangu bo ke yidikaka Nzo ya Kimfumu?

Besalele ti Oholiabi bakaka ve lufutu to kidimbu mosi ya nkembo sambu na kisalu ya mbalu yina bo salaka na nzo-tenta. Kansi, bo bakaka kima mosi ya kuluta mbalu, Yehowa ndimaka bo. Beto ke ndima nde Yehowa monaka kisalu na bo. Bika beto landa mbandu na bo ya kusala na kudikulumusa mpi na luzolo yonso.