Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

Nge Lenda Nwanisa Satana—Mpi Kununga Yandi!

Nge Lenda Nwanisa Satana—Mpi Kununga Yandi!

“Beno vanda bambeni [ya Satana], beno vanda ngolo na lukwikilu.”1 PIE. 5:9.

1. (a) Sambu na nki kunwanisa Satana kele mfunu bubu yai? (b) Inki ke ndimisa nde beto lenda nunga mvita yina beto ke nwanaka ti Satana?

SATANA ke nwanaka mvita ti ndambu ya Bakristu ya bo me tulaka mafuta, yina me bikalaka na ntoto mpi “mameme ya nkaka.” (Yoa. 10:16) Diabulu kele ti lukanu ya kufwa bansadi ya Yehowa na mwa ntangu yai ya yandi me bikala ti yo. (Tanga Kusonga 12:9, 12.) Keti beto lenda nunga mvita yina beto ke nwanaka ti Satana? Ee! Biblia ke tuba nde: “Beno telamina Diabulu, ebuna yandi ta tina ntama ti beno.”Yak. 4:7.

2, 3. (a) Sambu na nki kukonda kundima nde Satana kele, ke sadisaka yandi na kukusa bantu? (b) Inki ke ndimisa nge nde Satana kele?

2 Bantu mingi ke ndimaka ve nde Satana kele. Bo ke yindulaka nde, Satana ti bademo kele kaka bantu yina bo ke monisaka na mikanda, na bafilme, mpi na bansaka ya video, kansi bo kele ve bigangwa ya kieleka. Bantu yai ke tubaka mpi nde muntu ya mayele lenda ndima ve nde bampeve ya mbi kele bigangwa ya kieleka. Keti nge ke yindula nde Satana ke kudiyangisaka sambu bantu ke tubaka nde yandi ti bademo na yandi kele ve bigangwa ya kieleka? Ata fioti ve! Nkutu, Satana ke fwaka mabanza ya bantu yina ke buyaka kundima nde yandi kele. (2 Bak. 4:4) Kukonda kundima nde bampeve ya mbi kele bigangwa ya kieleka kele mayele  yina Satana ke sadilaka sambu na kukusa bantu.

3 Bansadi ya Yehowa kele ve na kati ya bantu yina Satana ke kusaka. Beto ke zabaka nde Diabulu kele, sambu Satana muntu solulaka ti Eva na nzila ya nioka. (Kuy. 3:1-5) Satana sosilaka Yehowa na diambu ya me tala Yobi. (Yobi 1:9-12) Satana muntu mekaka Yezu. (Mat. 4:1-10) Na nima ya kubutuka ya Kimfumu ya Nzambi na 1914, Satana yantikaka “kunwanisa” ndambu ya Bakristu ya bo me tulaka mafuta yina me bikalaka na ntoto. (Kus. 12:17) Yandi ke landa na kunwanisa ndambu ya Bakristu 144 000 ya bo me tulaka mafuta yina me bikalaka na ntoto mpi mameme ya nkaka sambu na kubebisa lukwikilu na bo. Sambu na kununga Satana, beto fwete telamina yandi mpi kukumisa lukwikilu na beto ngolo. Disolo yai ta tubila mitindu tatu ya kusala yo.

KUVANDA VE LULENDO

4. Inki mutindu Satana monisaka nde yandi kele lulendo mingi?

4 Satana kele kibeni kigangwa ya lulendo kuluta. Lulendo na yandi monanaka ntangu yandi bakaka lukanu ya kutelamina luyalu ya Yehowa mpi kukuma mbeni na yandi. Yo yina, mutindu mosi ya kuvanda mbeni ya Satana kele kubuya lulendo mpi kuyedisa kikalulu ya kudikulumusa. (Tanga 1 Piere 5:5.) Kansi lulendo kele nki? Keti kudikumisa ke vandaka mbi ntangu yonso?

5, 6. (a) Keti kudikumisa kele mbi? Tendula. (b) Sambu na nki lulendo kele mbi, mpi nki bambandu ya Masonuku ke monisa yo?

5 Mukanda mosi ke tendula nde lulendo kele “mutindu ya kudipesa lukumu mpi ya kudizitisa,” mpi yo kele “kiese yina muntu kele na yo sambu yandi to bantu yina yandi ke zolaka me sala to me zwa kima mosi ya mbote.” Kuvanda ti mawi ya mutindu yai kele mbi ve. Ntumwa Polo zabisaka Bakristu ya Tesalonika nde: “Beto ke kudikumisaka sambu na beno na kati ya mabundu ya Nzambi sambu na kukanga ntima mpi lukwikilu na beno na bambangika yonso mpi bampasi yonso yina beno ke kutana ti yo.” (2 Bate. 1:4) Yo yina, kuvanda na mawi ya kiese sambu na kisalu ya bantu ya nkaka ke sala to kudikumisa sambu na mambu yina beto mosi ke sala kele mbi ve. Diaka, yo kele mbote ve na kuvweza dibuta na beto, ndinga na beto, mutindu na beto ya kuzinga, mpi kisika yina beto me yela.Bis. 21:39.

6 Kansi, lulendo ke bebisaka bangwisana na beto ti Yehowa. Yo lenda pusa muntu na kubuya kusadila ndongisila ya mbote. (Nk. 141:5) Muntu ya lulendo ke yindulaka nde yandi kele muntu ya kuluta mfunu, mpi nde yandi me luta bantu ya nkaka. Yehowa ke mengaka kikalulu yai. (Ezek. 33:28; Amo. 6:8) Kansi Satana ke sepelaka kumona bantu ke monisa lulendo sambu yandi mosi kele kigangwa ya kuluta lulendo. Satana sepelaka mingi ntangu Nimrodi, Farao mpi Absalomi monisaka kikalulu ya lulendo! (Kuy. 10:8, 9; Kub. 5:1, 2; 2 Sam. 15:4-6) Lulendo pusaka mpi Kaini na kusala disumu. Nzambi longisilaka yandi, kansi na lulendo yonso yandi buyaka kusadila ndongisila yina. Yo yina, yandi kolamaka.Kuy. 4:6-8.

7, 8. (a) Kumonisa lulendo sambu na mpusu ke tendula nki, mpi sambu na nki yo kele mbi? (b) Inki mutindu lulendo lenda katula ngemba na dibundu?

7 Bubu yai, bantu ke monisaka lulendo na mitindu mingi. Bantu ya nkaka ke monisaka lulendo sambu na mpusu na bo. Mukanda mosi ke tuba nde kumonisa lulendo sambu na mpusu kele “kubakila bantu ya mpusu ya nkaka bangindu ya mbi mpi kumenga bo;” diaka, “kuyindula nde konso mpusu kele ti bikalulu mpi mambu na bo ya nkaka, to nde bantu ya mpusu mosi buna me luta bantu ya mpusu ya nkaka.” Kumonisa lulendo sambu na mpusu me nataka mavwanga, bamvita, mpi bantu mingi me fwaka sambu na yo.

8 Mambu yai fwete salama ve na dibundu  ya Bukristu. Sambu, kana bampangi kele ti kikalulu ya lulendo, bo lenda yantika kuswana-swana, mpi mavwanga lenda basika na kati na bo. Diambu yai kuminaka Bakristu ya nkaka ya mvu-nkama ya ntete, yo yina Yakobo yulaka bo ngiufula yai: “Bamvita mpi bitumba na kati na beno ke katuka na wapi?” (Yak. 4:1) Ya kieleka, kuvanda ti bangindu ya mbi sambu na bantu ya nkaka mpi kuyindula nde beto me luta bo lenda vanda ti bupusi ya mbi na mambu ya beto ke tuba mpi ke sala, sambu yo ta pesa bantu ya nkaka mpasi. (Bing. 12:18) Kieleka kele nde, lulendo lenda katula ngemba na dibundu.

9. Inki mutindu Biblia ke sadisa beto na kumonisa ve lulendo sambu na mpusu mpi na mambu ya nkaka? (Tala kifwanisu yina kele na luyantiku ya disolo.)

9 Bantu yina ke yindulaka nde bo me luta bantu ya nkaka fwete vila ve nde, “Mfumu Nzambi ke zolaka ve bantu ya lulendo.” (Bing. 16:5) Beto fwete tadila bantu ya mpusu ya nkaka, ya insi ya nkaka, mpi ya ndinga ya nkaka na mutindu ya mbote. Kana beto ke tadila bo ti mabanza ya mbi, beto ke vila nde “na nzila ya muntu mosi, [Nzambi] salaka makanda yonso ya bantu.” (Bis. 17:26) Kieleka yai ke monisa nde, beto yonso katukaka na muntu mosi, Adami. Yo yina, yo kele mbi na kuyindula nde mpusu mosi me luta mpusu ya nkaka. Dibanza yai kele mpi mayele yina Satana ke sadilaka sambu na kubebisa zola mpi bumosi ya Bukristu. (Yoa. 13:35) Sambu na kunwanisa Satana mpi kununga yandi, beto fwete buya kumonisa lulendo na mitindu yonso.Bing. 16:18.

AKUVANDA VE TI NZALA YA BIMA MINGI MPI ZOLA YA NSI-NTOTO

10, 11. (a) Sambu na nki yo kele pete nde muntu kukuma kuzola bima ya nsi-ntoto mingi? (b) Ziku, inki mutindu Demasi monisaka zola ya nsi-ntoto?

10 Satana kele “mfumu ya nsi-ntoto,” mpi nsi-ntoto ya mvimba kele na nsi ya kiyeka na yandi. (Yoa. 12:31; 1 Yoa. 5:19) Yo yina, mambu mingi yina nsi-ntoto ke siamisaka ke wakanaka ve ti minsiku ya Biblia. Ya kieleka, mambu yonso yina kele na nsi-ntoto yai kele mbi ve. Kansi, beto fwete zaba nde Satana ke sadilaka mambu mingi ya nsi-ntoto sambu na kupusa beto na kusala masumu to kuyedisa nzala ya bima ya nsi-ntoto mpi kuyambula na kusambila Yehowa.Tanga 1 Yoane 2:15, 16.

11 Bakristu ya nkaka ya mvu-nkama ya ntete kumaka kuzola bima ya nsi-ntoto mingi. Mu mbandu, Polo sonikaka nde: “Demasi me bikisaka mono sambu yandi zolaka ngidika ya bima ya ntangu yai.” (2 Tim. 4:10) Biblia ke tubila ve na siki-siki yonso mambu ya nsi-ntoto yina Demasi zolaka yina pusaka yandi na kuyambula Polo. Ziku, Demasi yantikaka kuzola bima ya kinsuni mingi kuluta mambu ya kimpeve. Kana mpidina, Demasi vidisaka dibaku na yandi ya kuvanda ti mikumba ya mfunu ya kimpeve. Sambu na nki? Keti nsi-ntoto zolaka kupesa Demasi kima mosi ya mbalu kuluta balusakumunu yina Yehowa pesaka yandi ya kuvanda nduku ya kisalu ya Polo?—Bing. 10:22.

12. Inki mutindu “kiyeka ya kimvwama ya ke kusaka” lenda bwisa beto?

12 Diambu yai lenda kumina beto mpi. Bakristu fwete lungisa bampusa na bo ya kinsuni mpi ya dibuta na bo. (1 Tim. 5:8) Yehowa ke zolaka nde beto zinga mbote, sambu yandi pesaka Adami ti Eva bima mingi ya kitoko. (Kuy. 2:9) Kansi, Satana lenda sadila “kiyeka ya kimvwama ya ke kusaka” sambu na kuyedisa bampusa ya mbi na ntima na beto. (Mat. 13:22) Bantu mingi ke yindulaka nde kununga na luzingu ke tendula kuvanda ti bima mingi ya kinsuni, mpi nde mbongo ke natilaka bantu kiese. Dibanza yai kele ya luvunu kibeni, mpi yo lenda pusa beto na kufwa kinduku na beto ti Yehowa, kima ya kuluta mbalu. Yezu zabisaka balongoki na yandi nde: “Ata muntu mosi ve lenda sala bonso mpika sambu na bamfumu zole, sambu yandi ta menga mosi mpi ta zola ya  nkaka to yandi ta kangama na mosi mpi ta vweza ya nkaka. Beno lenda sala ve bonso bampika sambu na Nzambi mpi sambu na Kimvwama.” (Mat. 6:24) Kana beto ke sala bonso bampika sambu na kimvwama, beto ta yambula kusadila Yehowa mpi yo kele kibeni diambu yina Satana ke zola nde beto sala! Bika beto pesa ve ata fioti nzila nde mbongo to bima ya nkaka kubebisa kinduku na beto ti Yehowa. Sambu na kunwanisa Satana, beto fwete vanda ti bukati-kati na mutindu na beto ya kutadila bima ya kinsuni.Tanga 1 Timoteo 6:6-10.

TINA MANSONI

13. Inki mutindu nsi-ntoto ke tadilaka makwela mpi kuvukisa nitu?

13 Mutambu ya nkaka yina Satana ke sadilaka kele mansoni. Bubu yai, bantu mingi ke monaka nde kuvukisa nitu kaka ti nkwelani na bo, kele nsiku mosi ya mpasi mpi ya ntama, bo ke tadilaka ve makwela mutindu bo fwete tadila yo. Mu mbandu, nkento mosi ya me zabanaka mingi sambu na bansaka yina yandi ke salaka tubaka nde: “Yo lenda salama ve nde nkento to bakala kuzinga kaka ti nkwelani na yandi. Mono ke zaba ve kana kele ti muntu mosi yina kele ya kwikama, to ke zola kuvanda ya kwikama na nkwelani na yandi.” Bakala mosi yina me zabanaka mingi tubaka nde: “Mono ke ndimaka ve nde Nzambi me gangaka beto sambu na kuvanda kaka ti nkwelani mosi na luzingu ya mvimba.” Satana ke vandaka na kiese ntangu bantu ke fwaka bansiku ya makwela, yina kele dikabu ya Nzambi. Ya kieleka, Diabulu ke sepelaka ve na kumona bantu ke zitisa ngidika yai ya Nzambi. Yo yina, sambu na kunwanisa Satana mpi kununga yandi, beto fwete zitisa bansiku ya makwela, ngidika ya Nzambi.

14, 15. Inki mutindu beto lenda tina mansoni?

14 Bankwelani mpi bampumpa fwete tina mansoni ya mitindu yonso. Keti yo kele pete? Ata fioti ve. Mu mbandu, kana nge kele leke, nge lenda wa mutindu bana ya nzo-nkanda ke tuba mambu ya kuvukisa nitu to ya kutindilana bafoto ya ke monisaka kinkonga to ba message ya mansoni. Na bisika ya nkaka, kusala mambu ya mutindu yai na kati ya bana ya fioti kele diambu mosi ya mbi kibeni. Biblia ke tuba nde: “Muntu yina kele ti kikalulu ya kusala pite ke salaka disumu na nitu na yandi mosi.” (1 Bak. 6:18) Bamaladi yina bantu ke bakaka na nzila ya kuvukisa nitu me natilaka bantu bampasi mpi lufwa. Baleke mingi yina me kwelaka ntete ve ya me vidisaka kimwense (virginité) na bo ke kudiyangisaka mingi na buzoba yina bo salaka. Mambu yina bo ke songaka na televizio ya me tala mansoni kele ya luvunu; yo ke sosaka kundimisa bantu nde mansoni kele diambu mosi ya mbote mpi nde kufwa bansiku ya Nzambi ke natilaka ve bantu bampasi. Dibanza yai ke salaka nde bantu mingi kubwa na mutambu ya “kiyeka ya disumu ya ke kusaka.”Baeb. 3:13.

15 Inki nge lenda sala kana mpusa ya kusala mansoni me kwisila nge? Kuvila ve nde nge kele muntu ya kukonda kukuka. (Bar. 7:22, 23) Samba sambu Nzambi kupesa nge ngolo. (Bafil. 4:6, 7, 13) Buya mambu yina lenda nata nge na kusala mansoni. (Bing. 22:3) Kana nge me kutana ti mpukumuna, tina yo kukonda kusukinina.Kuy. 39:12.

16. Inki mutindu Yezu nungaka bampukumuna ya Satana, mpi nki dilongi beto ke baka na mbandu ya Yezu?

16 Yezu me bikilaka beto mbandu ya mbote na yina me tala kununga bampukumuna. Yandi bikaka ve nde mambu yina Satana vandaka kuzabisa yandi kuvanda ti bupusi na mabanza na yandi; mpi yandi bakaka ve ntangu ya kuyindula kana kele ti mambu ya mbote na mambu yina Satana vandaka kuzabisa yandi. Na mbala mosi, yandi vandaka kuvutula nde: “Bo me sonikaka nde.” (Tanga Matayo 4:4-10.) Yezu zabaka Ndinga ya Nzambi mbote; yo yina, na ntwala  ya bampukumuna, yandi vandaka kuzaba na mbala mosi mambu yina yandi fwete sala mpi yandi vandaka kuvutukila bangogo ya baverse ya Biblia. Sambu na kunwanisa Satana mpi kununga yandi beto fwete tina mansoni.1 Bak. 6:9, 10.

KANGA NTIMA SAMBU NA KUNUNGA

17, 18. (a) Inki kele mitambu ya nkaka yina Satana ke sadilaka, mpi sambu na nki yo lenda yitukisa beto ve? (b) Inki ndola ke vingila Satana, mpi sambu na nki kuzaba ndola yina ke pesa beto kikesa ya kukanga ntima?

17 Katula lulendo, nzala ya kuvanda ti bima mingi ya kinsuni, mpi mansoni, Satana kele diaka ti mitambu mingi. Mu mbandu, Bakristu ya nkaka ke kutanaka ti mbangika ya bantu ya dibuta, ya banduku ya nzo-nkanda, to bamfumu ya luyalu lenda buyisa kisalu ya kusamuna. Bampasi ya mutindu yai lenda yitukisa beto ve sambu Yezu zabisaka balongoki na yandi nde: “Bantu yonso ta menga beno sambu na zina na mono, kansi muntu yina ta kanga ntima tii na nsuka, yandi muntu ta guluka.”Mat. 10:22.

Bo ta fwa Satana kimakulu (Tala paragrafe 18)

18 Inki mutindu beto lenda nwanisa Satana mpi kununga yandi? Yezu zabisaka balongoki na yandi nde: “Kana beno kanga ntima, beno ta tanina mioyo na beno.” (Luka 21:19) Muntu mosi ve kele ti kiyeka ya kupesa beto mpasi mosi yina ta zinga tii kuna. Muntu mosi ve mpi lenda bebisa kinduku na beto ya mbalu ti Nzambi kana beto mosi me pesa yandi ve nzila. (Bar. 8:38, 39) Kana nsadi ya Yehowa me fwa, yo ke tendula ve nde Satana me nunga, sambu Yehowa ta futumuna yandi diaka! (Yoa. 5:28, 29) Kansi, Nzambi ta fwa Satana kimakulu. Ntangu Nzambi ta fwa ngidika yai ya mbi, bo ta losa Satana na dibulu ya nda mpi kuna yandi ta sala bamvula 1 000. (Kus. 20:1-3) Na nsuka ya Luyalu ya Yezu ya Bamvula Funda, bo ta “basisa Satana na boloko” sambu na ntangu fioti, ebuna yandi ta meka bantu yina ta kuma ya kukuka na mbala ya nsuka. Na nima, bo ta fwa Diabulu. (Kus. 20:7-10) Satana ta baka ndola ya lufwa, kansi ndola yai ke tadila nge ve! Vanda mbeni ya Satana mpi kumisa lukwikilu na nge ngolo. Ya kieleka, nge lenda nwanisa Satana mpi kununga yandi!