Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

Bangiufula ya Batangi

Bangiufula ya Batangi

Gogi ya Magogi yina mukanda ya Ezekiele ke tubila kele nani?

Na nsungi ya bamvula mingi, mikanda na beto vandaka kutendula nde, Gogi ya Magogi kele zina yina bo pesaka Satana Diabulu ntangu bo kulaka yandi na zulu. Yo vandaka kupesa ntendula yai sambu mukanda ya Kusonga ke monisa nde Satana Diabulu, ta vanda na kisina ya mvita yina bantu ya nsi-ntoto ya mvimba ta nwanisa bansadi ya Nzambi. (Kus. 12:1-17) Yo yina, beto vandaka kuyindula nde, Gogi fwete vanda zina ya nkaka ya Satana.

Kansi, ntendula yai ke basisa bangiufula ya nkaka ya mfunu. Sambu na nki? Bika beto tadila diambu yai: Yehowa me monisaka mambu yina yandi ta sala ntangu yandi ta fwa Gogi, yandi ke tuba nde: ‘Mono ta bika bandeke ti bambisi ya mfinda kudia mvumbi na yandi.’ (Ezek. 39:4) Yehowa ke yika nde: “Ntangu mambu yai ta bwa mono ta pesa Gogi kisika ya kuzikila yandi na ntoto ya Israele . . . Maziamu yina ta kangisa bantu nzila sambu Gogi ti basoda na yandi yonso bo ta zika bo kuna.” (Ezek. 39:11) Kansi, nki mutindu “bandeke ti bambisi ya mfinda” lenda dia misuni ya kigangwa mosi yina kele mpeve? Inki mutindu bo lenda yidika “kisika ya kuzikila” Satana na ntoto? Biblia ke monisa pwelele nde, bo ta kanga Satana na dibulu ya nda na nsungi ya bamvula 1 000, kansi yo ke monisa ve nde bandeke ta dia misuni na yandi to nde bo fwete zika yandi.Kus. 20:1, 2.

Biblia ke zabisa beto nde na nsuka ya bamvula 1 000, Satana “ta basika sambu na kukusa makanda yina kele na bandambu iya ya ntoto, Gogi ti Magogi, sambu na kuvukisa bo sambu na bitumba.” (Kus. 20:8) Kansi nki mutindu Satana ta kusa Gogi kana yandi mosi kele Gogi? Yo kele pwelele nde, “Gogi” yina mbikudulu ya Ezekiele ke tubila to yina mukanda ya Kusonga ke tubila, kele ve Satana.

Kansi Gogi ya Magogi kele nani kibeni? Sambu na kupesa mvutu, beto tadila baverse ya Biblia yina ke tubila bantu yina ta nwanisa bansadi ya Nzambi. Biblia ke tubila kaka ve mvita ya ‘Gogi ya Magogi’ kansi yo ke tubila mpi mvita ya “ntotila ya nordi,mpi ya “bantotila ya ntoto.” (Ezek. 38:2, 10-13; Dan. 11:40, 44, 45, NW; Kus. 17:14; 19:19) Keti Biblia ke tubila bamvita mingi yina fwete salama? Yo kele kibeni mutindu yina ve. Ziku, Biblia ke binga mvita yina mosi na mitindu ya kuswaswana. Sambu na nki beto me tuba mutindu yina? Sambu, Masonuku ke monisa nde, bantu ya makanda  yonso ta vukana na mvita yai ya nsuka yina ta nata na mvita ya Armagedoni.Kus. 16:14, 16.

Kana beto fwanisa baverse yonso yina ke tubila mvita ya nsuka yina bantu ya makanda ta nwanisa bansadi ya Nzambi, yo ke monana pwelele nde Gogi ya Magogi kele ve zina ya Satana kansi ya kimvuka ya bantu ya makanda. Keti “ntotila ya nordi” ya kifwani muntu ta twadisa kimvuka yai ya bantu ya makanda? Beto lenda ndimisa ve dibanza yai na siki-siki yonso. Kansi, yo ke monana mutindu yina sambu Yehowa ke tuba sambu na Gogi nde: “Kukatuka na ntoto na nge kuna na ndambu ya norde. Nge ta kwisa kunata ndonga ya basoda ya ngolo yina ta katuka ndambu na ndambu, bo yonso na zulu ya bampunda.”Ezek. 38:6, 15.

Mutindu mosi mpi, profete Daniele yina zingaka na nsungi mosi ti Ezekiele ke tuba sambu na ntotila ya nordi nde: “Bansangu yina ta katuka na ndambu ya este ti na ndambu ya norde yo ta pesa yandi boma, ebuna yandi ta nwana na makasi yonso, yandi ta fwa-fwa bantu mingi. Yandi ta tunga banzo na yandi ya kimfumu kwaku nzadi-mungwa, kwaku ngumba yina kele Nzo-Nzambi, yo na kati. Kansi yandi ta fwa, ata muntu mosi ve ta kwisa kusadisa yandi.” (Dan. 11:44, 45) Dibanza yai ke wakana kibeni ti mambu yina Gogi ta sala yina mukanda ya Ezekiele ke tubila.Ezek. 38:8-12, 16.

Inki mambu ya nkaka ta salama na mvita yai ya nsuka? Mukanda ya Daniele ke tuba nde: “Na ntangu yina, Mishele, mfumu ya bawanzio [Yezu Kristu] yina ke kengilaka bantu na nge [banda na 1914], ta kwisa kumonika [na Armagedoni]. Yo ta vanda ntangu ya mpasi mingi [mpasi ya nene], mpasi ya bantu me monaka ntete ve katuka ntangu ya ntete tii na ntangu yina. Na ntangu yango yina, bantu na nge yonso yina ke na bazina na mukanda ya Nzambi bo ta guluka.” (Dan. 12:1) Kusonga 19:11-21 ke tubila mpi mambu yai ya Yezu, mumonisi ya Nzambi, ta sala.

Kansi, “Gogi ti Magogi” yina Kusonga 20:8 ke tubila kele nani? Na kumekama ya nsuka yina ta salama na nima ya nsungi ya bamvula 1 000, bantu yina ta kolama na Yehowa ta monisa bikalulu ya mbi bonso ‘Gogi ya Magogi’ disongidila, kimvuka ya bantu yina nwanisaka bansadi ya Nzambi na ntwala ya mvita ya Armagedoni. Nsuka-nsuka, mambu yina ta kumina bimvuka yai zole kele lufwa ya kimakulu! (Kus. 19:20, 21; 20:9) Yo kele pwelele nde, “Gogi ti Magogi” kele kimvuka ya bantu yonso yina ta kolama na Nzambi na nima ya Luyalu ya Bamvula Funda.

Sambu beto ke tangaka Ndinga ya Nzambi na dikebi yonso, beto ta zaba na bilumbu ke kwisa nani ta vanda “ntotila ya nordi.” Ata beto me zaba ve muntu yina ta twadisa kimvuka yina ya bantu ya makanda, beto me zaba mambu zole: (1) Nzambi ta fwa Gogi ya Magogi ti basoda na yandi; mpi (2) Yezu Kristu, Ntotila yina ke yala, ta gulusa bansadi ya Nzambi mpi ta kotisa bo na ntoto ya mpa; kuna, bo ta zinga na ngemba mpi na lutaninu ya kieleka.Kus. 7:14-17.