Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

Kukwela “Kaka na Mfumu”—Keti Yo Kele Kaka Mfunu?

Kukwela “Kaka na Mfumu”—Keti Yo Kele Kaka Mfunu?

“Mono ke zwa ve nkwelani na dibundu, mono ke wa boma nde mono ta bikala mpumpa.”

“Babakala ya nkaka yina kele ve Bambangi ke vandaka mbote mpi ke zabaka kuzinga ti bantu. Diaka, bo ke telaminaka ve dibundu na mono, mono ke sepelaka ti bo mingi kuluta bampangi-babakala ya nkaka na dibundu.”

Bansadi ya nkaka ya Nzambi ke tubaka mambu ya mutindu yai na yina me tala kuzwa nkwelani. Ata mpidina, bo ke zabaka mbote ndongisila yina Polo pesaka Bakristu na kukwela “kaka na Mfumu.” Yai kele ndongisila yina fwete twadisa Bakristu yina ke sosa kukwela. (1 Bak. 7:39) Kansi, sambu na nki bampangi ya nkaka ke yindulaka mpidina?

BIKUMA YINA KE SALAKA NDE BAMPANGI YA NKAKA KUKUMA TI BAKETI-KETI

Bampangi yina ke tubaka mutindu yina ke monaka nde ntalu ya bampangi-babakala mpi ya bankento ke vandaka ve kiteso mosi. Diambu yango ke monana na bansi mingi. Mu mbandu, na Corée, na kati ya bampangi 100 ya bampumpa, 57 kele bankento mpi 43 kele babakala. Bampangi ya Colombie ke tuba nde, na kati ya bampangi 100, 66 kele bankento, kansi babakala kele 34 mpamba.

Diambu ya mawa kele nde, na bansi ya nkaka, bibuti yina kele ve Bambangi ke lombaka mbongo mpi bima mingi ya makwela; yo yina, yo ke vandaka mpasi sambu bampangi mingi kukwela. Mambu yai lenda pusa mpangi-nkento mosi na kuyindula nde, kuzwa nkwelani “kaka na Mfumu” kele mpasi. Yo yina yandi lenda kudiyula nde: “Keti mono lenda zwa nkwelani ya mbote na dibundu?” *

KUTUDILA YEHOWA NTIMA KELE MFUNU

Kana nge ke vandaka ti bangindu ya mutindu yai, zaba nde Yehowa ke bakisaka mpusa na nge, mpi yandi me zaba mutindu ya kulungisa yo.2 Bans. 6:29, 30.

 Kansi na Biblia, Yehowa me pesaka beto ntuma ya kukwela kaka na Mfumu. Sambu na nki? Sambu yandi me zaba mambu yina kele mbote sambu na bansadi na yandi. Yandi ke sosaka kaka ve kutanina bansadi na yandi na bampasi yina lenda basika kana bo ke landa nzila ya mbi, kansi yandi ke zolaka mpi nde bo zinga na kiese. Na bilumbu ya Nehemia, ntangu Bayuda mingi kwelaka bantu yina vandaka ve kusambila Yehowa, Nehemia yibusaka bo mbandu ya mbi ya Salomo. ‘Nzambi zolaka Salomo, kansi bankento ya banzenza pusaka Salomo na kusala disumu.’ (Neh. 13:23-26) Nzambi me pesaka mpi bansadi na yandi ya bilumbu na beto ntuma ya kukwela kaka bantu yina ke sambilaka yandi na kwikama sambu na mambote na bo mosi. (Nk. 19:8-11; Yez. 48:17, 18) Bakristu ya kieleka ke monisilaka Nzambi ya zola ntonda mpi ke tudilaka yandi ntima na mutindu yandi ke twadisaka bo. Ntangu bo ke lemfukilaka yandi, bo ke ndimaka nde yandi kele Mfumu ya Luyalanganu ya Mvimba.Bing. 1:5.

Ntembe kele ve nde nge ke zolaka ve ‘kuvukana’ ti muntu mosi yina lenda bebisa bangwisana na nge ti Nzambi. (2 Bak. 6:14) Bubu yai, Bakristu mingi me lemfukaka na ntuma yai ya zola mpi yo me natilaka bo mambote. Kansi, bankaka me buyaka kulemfuka na ntuma yango.

YO KELE KAKA MFUNU

Maggy, * mpangi-nkento mosi na Australie tubaka mambu yina kuminaka yandi ntangu yandi yantikaka kutalana ti bakala mosi yina vandaka ve Mbangi ya Yehowa. Yandi ke tuba nde: “Mono vandaka diaka ve kukwenda na balukutakanu sambu kaka na kukutana ti yandi. Kimpeve na mono bebaka kibeni.” Ratana, mpangi-nkento mosi na Inde zolanaka ti mwana ya nzo-nkanda na bo yina kumaka kulonguka Biblia. Kansi na nima ya mwa ntangu, mwana ya nzo-nkanda yina monisaka nde yandi longukaka Biblia kaka sambu bo zolana. Ratana yambulaka kieleka mpi kumaka kusambila na dibundu ya nkaka sambu bo kwelana ti mwana-bakala yina.

Mbandu ya nkaka kele ya mpangi-nkento Ndenguè na Cameroun. Yandi kwelaka ntangu yandi vandaka ti bamvula 19. Ntangu bo vandaka kutalana, bakala na yandi zabisaka yandi nde yandi ta vanda na kimpwanza ya kusala mambu ya dibundu na yandi. Kansi, bamposo zole na nima ya makwela na bo, bakala na yandi buyisaka yandi na kukwenda na balukutakanu. Mpangi-nkento ke tuba nde: “Mono vandaka kudiwa mono mosi mpi kumaka kudila. Mono bakisaka nde mono bebisaka luzingu na mono. Ntangu yonso, kansansa na mono kumaka kuyangisa mono.”

Ya kieleka, babakala ya nkaka yina kele ve Bambangi ke buyisaka ve bankento na bo lusambu ya kieleka. Kansi, ata yandi me buyisa nge ve, bangwisana na nge ti Tata na nge ya zulu ta vanda ve mbote. Inki mutindu nge ta kudiwa ntangu nge ke yibuka nde nge landaka ve lutwadisu ya mbote ya Nzambi? Diambu ya kuluta mfunu kele nde, ‘Inki mutindu Nzambi ta kudiwa sambu na lukanu na nge yina?’Bing. 1:33.

Bampangi-babakala mpi bankento na ntoto ya mvimba ke ndimaka kibeni nde kukwela “kaka na Mfumu” kele lukanu mosi ya kuluta mbote. Bampangi yina kele bampumpa ke bakaka lukanu ya kusepedisa Nzambi na kusosa nkwelani kaka na kati ya bansadi ya Yehowa. Michiko, kele mpangi-nkento mosi ya mpumpa na Japon. Bampangi na yandi salaka ngolo sambu na kundimisa yandi na kukwela bakala mosi yina vandaka ve Mbangi ya Yehowa. Mpasi na yandi ya nkaka kele nde yandi vandaka kumona mpi banduku na yandi ti bampangi ya nkaka ke kwela na kati ya dibundu. Yandi ke tuba nde: “Mono vandaka kuzaba nde sambu Yehowa kele ‘Nzambi ya kiese,’ makwela mpamba ve lenda natila beto kiese. Mono vandaka mpi kuzaba nde yandi ke lungisaka bampusa na beto. Yo yina, ata beto kele na nzala ya kukwela, kana beto ke zwa ve nkwelani, yo kele mbote nde beto bikala ntete bampumpa.” (1 Tim. 1:11) Nsuka-nsuka, mpangi-bakala mosi ya mbote kwelaka mpangi Michiko, mpi yandi ke vandaka na kiese na mutindu yandi kangaka ntima.

Bampangi-babakala ya nkaka mpi vingilaka mingi na ntwala ya kuzwa nkwelani ya me fwana. Bill, mpangi-bakala mosi na Australie, ke ndima nde na ntangu mosi buna, yandi kumaka kusepela ti bankento yina vandaka ve Bambangi ya Yehowa. Kansi, yandi buyaka kusala kinduku ti bo. Sambu na nki? Yandi zolaka ve kuyantika bitambi ya ‘kuvukana’ ti muntu yina ke kwikilaka ve. Na nima ya bamvula, yandi kumaka kusepela ti bampangi-bankento ya nkaka ya dibundu; kansi, bampangi-bankento yina vandaka ve kusepela ti yandi. Bill vingilaka bamvula 30 na ntwala ya kukwelana ti mpangi-nkento yina  fwanaka sambu na yandi. Bill ke tuba nde: “Mono ke waka ve mawa na ntima. Mono ke monaka nde Nzambi me sakumunaka mono, sambu beto ke samunaka kumosi ti nkento na mono, ke longukaka kumosi, mpi ke sambilaka Nzambi kumosi. Mono ke vandaka na kiese ya kuzinga ti banduku ya nkento na mono, sambu bo yonso kele bansadi ya Yehowa. Beto ke sadilaka minsiku ya Biblia sambu na kukumisa makwela na beto ngolo.”

NTANGU NGE KE VINGILA YEHOWA

Inki nge lenda sala ntangu nge me bika mambu na maboko ya Yehowa? Nge fwete yindulula kikuma yina ke kanga nge nzila na kukwela. Kana yo kele sambu na ntuma ya Biblia ya kukwela “kaka na Mfumu,” nge ke sala diambu ya mbote mutindu nge ke zitisa nsiku ya Nzambi. Zaba nde lukanu na nge ke sepedisaka Yehowa. (1 Sam. 15:22; Bing. 27:11) Na nzila ya kisambu, landa na ‘kubasisila Nzambi mambu yina kele na ntima na nge.’ (Mawa 2:19) Kana nge ke bondila na masonga yonso mpi mbala na mbala, bisambu na nge lenda basisa mbutu ya mbote. Kana nge ke kanga ntima na mambu yina nge ke kutana ti yo konso kilumbu, bangwisana na nge ti Nzambi ta kuma ngolo. Zaba nde Nzambi ya Kuluta Kuzanguka ke tudilaka bansadi na yandi yonso ya kwikama dikebi mpi yandi ke bakaka nge na mbalu. Yandi ke bakisaka bampusa na nge. Yandi ke sila ve nde yandi ta pesa nge nkwelani; kansi, kana mpusa na nge kele ya kuzwa nkwelani, Nzambi me zaba mutindu ya kuluta mbote ya kulungisa mpusa na nge yina.Nk. 145:16; Mat. 6:32.

Bantangu ya nkaka nge lenda vanda ti mawi bonso Davidi yina tubaka nde: “Mfumu, ndima mono kaka ntangu yai! Ntima na mono me suka mpenza. Kubumbana ve.” (Nk. 143:5-7, 10) Na bantangu ya mutindu yai, bikila Tata na nge ya zulu ntangu ya kumonisila nge luzolo na yandi sambu na nge. Nge lenda sala yo kana nge ke tanga Ndinga na yandi mpi ke yindulula na mambu yina nge ke tanga. Nge ta zaba bansiku na yandi, mpi nge ta zaba mutindu yandi sadisaka bansadi na yandi ya ntama. Kuwidikila yandi, ta sadisa nge na kutanina lukanu na nge ya kulemfukila yandi.

Bampangi ya bampumpa ke vandaka mfunu mingi na dibundu; mbala mingi bo ke sadisaka mabuta mpi bana-fioti

Inki mambu ya nkaka lenda pesa nge kiese na bamvula yina nge kele mpumpa? Nge lenda yedisa bikalulu yina ke sadisaka muntu na kuzinga na kiese na dibuta, bonso luswasukusu, kuyamba bantu, kulonguka kisalu, kuyedisa kikalulu ya kiese, kudipesa mingi na Nzambi, mpi kuzabana bonso muntu ya bikalulu ya mbote. (Kuy. 24:16-21; Ruti 1:16, 17; 2:6, 7, 11; Bing. 31:10-27) Tula mambu ya Kimfumu na kisika ya ntete na luzingu na nge; kudipesa mingi na kisalu ya kusamuna mpi na mambu ya nkaka ya kimpeve; kusala mpidina ta vanda lutaninu sambu na nge. Bill, yina beto me tubila na zulu, ke tuba sambu na bamvula yina yandi vandaka kusosa nkwelani nde: “Mono kumaka mupasudi-nzila mpi bamvula yango lutaka nswalu!”

Ya kieleka, kukwela “kaka na Mfumu” kele kaka mfunu. Kulemfuka na ntuma yina lenda sadisa nge na kupesa Yehowa lukumu mpi kuzinga na kiese mvula na mvula. Biblia ke tuba nde: “Kiese na muntu yina ke tinaka Mfumu Nzambi boma, yina ke monaka kiese na kulanda bansiku na yandi. Nzo na yandi ta vanda na kimvwama mingi, yandi ta monaka mambote tii kuna.” (Nk. 112:1, 3) Yo yina, baka lukanu ya kulemfuka na ntuma ya Nzambi ya kukwela “kaka na Mfumu.”

^ par. 7 Na disolo yai, beto ke tubila mambu yina bampangi-bankento ya nkaka ke yindulaka, kansi mambu yango ke tadila mpi bampangi-babakala.

^ par. 13 Beto me soba bazina ya nkaka.