Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

Bangiufula ya Batangi

Bangiufula ya Batangi

Na bamvula ya me luta, mikanda na beto vandaka kutubila mbala mingi bizuzi mpi kulungana na yo; kansi bubu yai, yo ke tubilaka diaka mpenza ve mambu yina. Sambu na nki?

Nzozulu ya Nkengi ya Septembri 15, 1950 tendulaka nde: “Kizuzi kele kifwani ya diambu mosi yina ta salama na bilumbu ke kwisa. Mpi kulungana na yo, kele kusalama ya diambu yina kizuzi vandaka kumonisa.”

Bamvula mingi me luta, mikanda na beto tubaka nde, babakala ti bankento ya kwikama bonso Debora, Elihu, Yefte, Rebeka, Yobi, mpi Rahabi, vandaka bizuzi ya Bakristu yina bo me tulaka mafuta to ya ‘kibuka ya nene.’ (Kus. 7:9) Mu mbandu, mikanda tubaka nde Yefte, Yobi, mpi Rebeka vandaka kumonisa Bakristu yina bo me tulaka mafuta; Debora ti Rahabi vandaka kumonisa ‘kibuka ya nene.’ Kansi bubu yai, beto ke wakanisaka diaka ve mambu mutindu yina. Sambu na nki?

KIZUZI

Mwana-dimeme yina bo vandaka kutambika na paki na Izraele ya ntama, vandaka kizuzi.Kut. 9:2

KULUNGANA NA YO

Polo monisaka nde Kristu kele ‘mwana-dimeme na beto ya Paki.’1 Bak. 5:7

Masonuku ke monisa nde bantu ya nkaka yina Biblia ke tubilaka vandaka bizuzi ya mambu ya nene yina zolaka kusalama na nima. Na Bagalatia 4:21-31, Polo tubilaka “ntendula ya kifwani” ya bankento zole. Agare, nkento yina vandaka mpika ya Abrahami, monisaka Izraele ya kinsuni, yina salaka kuwakana ti Yehowa na nzila ya Nsiku ya Moize. Kansi, Sara, “nkento yina [vandaka] na kimpwanza,” monisaka nkento ya Nzambi, disongidila kitini ya zulu ya organizasio na yandi. Na mukanda yina Polo sonikilaka Bakristu ya Baebreo, yandi fwanisaka Melkizedeki ntotila mpi nganga-nzambi ya nene ti Yezu, mpi tubilaka mambu ya ke monisa kuwakana na bantu yina zole. (Baeb. 6:20; 7:1-3) Na nima, Polo fwanisaka Yezaya mpi bana na yandi ya babakala ti Yezu mpi Bakristu yina bo me tulaka mafuta. (Baeb. 2:13, 14) Sambu Polo sonikaka mambu yai na nsadisa ya mpeve santu, beto ke ndima kibeni nde bantu yina ya ntama vandaka bizuzi ya mambu yina lunganaka na nima.

Ata ntangu Biblia ke monisa nde muntu mosi to kima mosi vandaka kizuzi ya diambu mosi yina zolaka kusalama, beto lenda tuba ve nde mambu yonso ya me tala muntu to kima yango kele kaka  bizuzi. Mu mbandu, ata Polo monisaka nde Melkizedeki vandaka kumonisa Yezu, yandi ke pesa ve ata ntendula na mutindu Melkizedeki natilaka Abrahami mampa ti malafu, ntangu Abrahami nungaka mvita yina yandi nwanaka ti bamfumu iya. Diaka, Masonuku ke monisa ve nde diambu yina vandaka ti ntendula mosi buna.Kuy. 14:1, 18.

Na nima ya lufwa ya Yezu, bansoniki ya nkaka kumaka kuyindula nde mambu yonso ya ntama yina bo me sonikaka na Biblia, vandaka bizuzi ya mambu yina zolaka kusalama na nima. Mukanda mosi (The International Standard Bible Encyclopaedia) tubilaka malongi ya Origène, Ambroise, mpi Jérôme. Mukanda yango tubaka nde: “Sambu na bo, ata diambu mosi ya fioti yina Masonuku ke tubila, bo vandaka kulonga nde yo vandaka kizuzi ya diambu mosi yina ta salama na bilumbu ke kwisa . . . , bantu ya nkaka ke tubaka nde ntalu ya bambisi 153 yina balongoki ya Yezu kangaka na mpimpa yina Ngulusi yina futumukaka monanaka na ntwala na bo vandaka kizuzi!”

Augustin d’Hippone tubaka mambu mingi na mutindu Yezu disaka bantu 5 000 ti mampa 5 ya orze mpi bambisi 2. Sambu orze vandaka ve na mbalu mingi na kufwanisa ti ble, Augustin tubaka nde mampa yina 5, fwete vanda mikanda tanu ya Moize (“orze” ya kukonda mbalu vandaka kumonisa “Kuwakana ya Ntama” yina bantu vandaka diaka ve kubaka na mbalu). Yandi monaka nde yo me fwana na kufwanisa bambisi zole yina ti ntotila mosi mpi nganga-nzambi mosi. Muntu mosi ya mayele yina vandaka mpi kutubila bizuzi mpi kulungana na yo, tubaka nde mutindu Yakobi sumbaka nswa ya Ezau ya mwana ya ntete, na nsadisa ya supu ya mbwaki ya madesu, monisaka mutindu Yezu ta sumba bantu na nsadisa ya menga na yandi!

Inki beto lenda tuba kana bantendula yai kele ve ya siki-siki? Bantu lenda zaba ve masolo ya Biblia yina kele bambikudulu mpi yina kele ve bambikudulu. Diambu ya mfunu kele nde: kana Masonuku me tuba nde muntu, diambu, to kima mosi vandaka kizuzi ya kima ya nkaka yina zolaka kusalama, beto ke ndimaka yo. Kansi, kana Biblia me tubila yo ve, beto lenda sosa ve kupesa bantendula nde mambu yina ya ntama vandaka kumonisa diambu mosi yina zolaka kulungana.

Inki mutindu beto lenda baka malongi na masolo mpi bambandu yina kele na Biblia? Baroma 15:4 ke tuba nde: “Mambu yonso ya bo sonikaka ntama, bo sonikaka yo sambu na kulonga beto, na mpila nde na nzila ya kukanga-ntima mpi ya ndembikilu yina ke katukaka na Masonuku beto vanda ti kivuvu.” Polo zolaka kutuba nde Bakristu yina bo me tulaka mafuta, yina zingaka na mvu-nkama ya ntete, lendaka mpi kubaka malongi na mambu ya ntama yina bo me sonikaka na Biblia. Kansi, bansadi ya Nzambi ya bansungi yonso, bayina bo me tulaka mafuta mpi “mameme ya nkaka,” ata bayina ke zinga na “bilumbu ya nsuka,” lenda mpi kubaka malongi ya “Mambu yonso ya bo sonikaka ntama.”Yoa. 10:16; 2 Tim. 3:1.

Na kisika ya kuyindula nde masolo mingi yina kele na Biblia ke tadila kaka kimvuka mosi buna ya bantu; disongidila, Bakristu yina bo me tulaka mafuta to mameme ya nkaka, bansadi ya Nzambi ke sosaka kubaka malongi na masolo yango. Mu mbandu, beto fwete tuba ve nde bampasi ya Yobi vandaka kumonisa kaka luzingu ya mpasi ya Bakristu yina bo me tulaka mafuta na nsungi ya Mvita ya Ntete ya Ntoto ya Mvimba. Bansadi mingi ya Nzambi, babakala mpi bankento, Bakristu yina bo me tulaka mafuta mpi mameme ya nkaka, me kutanaka mpi ti bampasi bonso Yobi, mpi bo “me monaka mutindu Yehowa sukisaka mambu” mpi me ndimaka nde “Yehowa kele mpenza ti lutondo mpi ke wilaka bantu mawa.”Yak. 5:11.

Bubu yai na mabundu, beto ke monaka bampangi-bankento ya kwikama bonso Debora, bankuluntu ya mbote ya batoko bonso Elihu, bapasudi-nzila ya kikesa bonso Yefte, mpi bampangi-babakala mpi bankento ya kwikama yina ke monisaka ntima-nda bonso Yobi. Beto kele na ntonda kibeni mutindu Yehowa me bumbaka “mambu yonso ya bo sonikaka ntama,” na mpila nde “na nzila ya kukanga-ntima mpi ya ndembikilu yina ke katukaka na Masonuku beto vanda ti kivuvu”!

Sambu na bikuma yina beto me tubila, bubu yai, na kisika ya kusosa bizuzi mpi kulungana na yo, mikanda na beto ke bendaka dikebi na beto mingi na malongi yina beto lenda baka na masolo ya Biblia.