Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

Bangiufula ya Batangi

Bangiufula ya Batangi

Inki mutindu bo ke ponaka bampangi yina fwete kuma bankuluntu mpi bansadi ya kisalu na konso dibundu?

Na mvu-nkama ya ntete T.B., ntumwa Polo zabisaka bankuluntu ya dibundu ya Efezo nde: “Beno keba na beno mosi mpi na kibuka yonso, yina mpeve santu me tulaka beno bankengi na zulu na yo, sambu na kugungula dibundu ya Nzambi, yina yandi sumbaka na menga ya Mwana na yandi mosi.” (Bis. 20:28) Bubu yai, inki mutindu mpeve santu ke sadisaka na kupona bankuluntu mpi bansadi ya kisalu na mabundu?

Ya ntete, mpeve santu sadisaka bantu yina sonikaka Biblia na kusonika mambu yina bankuluntu mpi bansadi ya kisalu fwete lungisa. Mukanda ya 1 Timoteo 3:1-7 ke tubila mambu 16 yina bankuluntu fwete lungisa. Mambu ya nkaka yina Biblia ke lombaka bankuluntu kele na Tito 1:5-9 mpi na Yakobo 3:17, 18. Mambu yina Biblia ke lombaka bansadi ya kisalu kele na 1 Timoteo 3:8-10, 12, 13. Ya zole, bampangi yina ke pesaka bazina mpi bampangi yina ke ponaka ke sambaka Yehowa sambu na kulomba mpeve santu na yandi na kutwadisa bo ntangu bo ke tala kana bampangi yina ke lungisa mambu yina Biblia ke lombaka. Ya tatu, bampangi yina bo ke pesaka bazina na bo, fwete monisa mbuma ya mpeve santu ya Nzambi na luzingu na bo. (Bag. 5:22, 23) Ya kieleka, mpeve santu ya Nzambi ke sadisaka na mambu yonso ya me tala kupesa bampangi mikumba.

Kansi, banani kibeni ke ponaka bampangi yina fwete kuma bankuluntu mpi bansadi ya kisalu? Na bamvula ya me katuka kuluta, bo vandaka kutinda bazina na bo na biro ya filiale sambu bo pona bo na kukuma bankuluntu mpi bansadi ya kisalu. Bampangi yina Nto-Kimvuka me ponaka na bafiliale vandaka ti mukumba ya kutadila diaka bazina yina bampangi me tinda sambu na kupona bo mbote-mbote. Ebuna, biro ya filiale vandaka kuvutula mvutu na kimvuka ya bankuluntu sambu na kuzabisa bo bampangi yina bo me pona. Na nima, bankuluntu vandaka kusolula ti bampangi-babakala yina sambu na kuzabisa bo nde bo me pona bo; bo vandaka kuyula bo bangiufula sambu na kuzaba kana bo me ndima, mpi me fwana na kulungisa mukumba yina. Nsuka-nsuka, bankuluntu vandaka kupesa luzayisu na dibundu.

Kansi nki mutindu bo vandaka kupona bampangi-babakala na mvu-nkama ya ntete? Bantangu ya nkaka, bantumwa vandaka kupona bampangi sambu na kupesa bo bisalu ya nkaka ya siki-siki. Mu mbandu, bo ponaka bampangi-babakala 7 sambu na kukabudila mifwidi madia konso kilumbu. (Bis. 6:1-6) Kansi, yo fwete vanda nde bampangi-babakala yina vandaka dezia bankuluntu na ntwala nde bo pesa bo mikumba yina ya nkaka.

 Ata Masonuku ke tendula ve na siki-siki yonso mutindu bo vandaka kupona bampangi na ntwala, yo ke monisa mambu ya nkaka yina ke sadisa beto na kuzaba mutindu bo vandaka kusala mambu. Masonuku ke tubila mambu yina Polo ti Barnabasi salaka ntangu bo vutukaka na nzietelo na bo ya ntete ya kimisionere: “Bo poninaka bo bankuluntu na konso dibundu, bo sambaka mpi buyaka madia, ebuna bo pesaka bo na maboko ya Yehowa, sambu bo kumaka kukwikila na yandi.” (Bis. 14:23) Na nima ya bamvula, Polo sonikilaka Tito, nduku na yandi ya kisalu nde: “Mono bikisaka nge na Kreta sambu nge sungika mambu yina vandaka kutambula mbote ve mpi sambu nge tula bankuluntu na konso mbanza, mutindu mono pesaka nge ntuma.” (Tito 1:5) Yo ke monana mpi nde Timoteo, yina salaka banzietelo mingi ti Polo, vandaka ti kiyeka yina. (1 Tim. 5:22) Yo kele pwelele nde, bankengi-ntambudi bantu vandaka kutula bankuluntu mpi bansadi ya kisalu na mabundu, kansi ve bantumwa ti bankuluntu yina vandaka na Yeruzalemi.

Na kutadila ngidika yai ya Biblia ya beto me katuka kutubila, Nto-Kimvuka ya Bambangi ya Yehowa me soba mutindu ya kupona bankuluntu mpi bansadi ya kisalu. Banda na Septembri 1, 2014, bo ta ponaka bampangi mutindu yai: Konso nkengi ya nziunga ta tadilaka diaka na dikebi yonso bazina ya bampangi yina bankuluntu me pesa na nziunga na yandi, yandi ta sala bikesa sambu na kuzaba bampangi yina ntangu yandi ke kwenda kutala mabundu na bo, mpi kusamuna ti bo kana mpila kele. Na nima ya kusolula ti kimvuka ya bankuluntu sambu na bampangi yina bo me pesa bazina, nkengi ya ziunga kele ti kiyeka ya kupona bankuluntu mpi bansadi ya kisalu na nziunga na yandi. Mpidina, beto ta sala mambu mutindu yo vandaka kusalama na mvu-nkama ya ntete.

Bankuluntu ke solula ti nkengi ya nziunga sambu na kutala kana mpangi-bakala mosi ke lungisa mambu yina Masonuku ke lombaka (Malawi)

Ebuna, inki kele mukumba ya konso muntu na ngidika yai? Kaka mutindu yo ke salamaka ntangu yonso, ‘mpika ya kwikama’ kele ti mukumba ya nene ya kudisa bansadi. (Mat. 24:45-47) Mpika ya kwikama ke salaka bansosa na Masonuku na nsadisa ya mpeve santu, sambu na kusonga Bakristu mutindu ya kusadila minsiku ya Biblia na luzingu na bo, mpi mutindu mambu fwete salama na mabundu ya nsi-ntoto ya mvimba. Diaka Nto-Kimvuka ke ponaka bankengi yonso ya nziunga mpi bampangi ya Komite ya Filiale. Konso biro ya filiale ke sadisaka bampangi na kusadila bantuma yina Nto-Kimvuka ke pesaka. Konso kimvuka ya bankuluntu kele ti mukumba ya nene ya kutadila mbote-mbote kana bampangi yina bo ke pesa bazina sambu na kukuma bankuluntu to bansadi ya kisalu ke lungisa mambu yina Masonuku ke lombaka. Konso nkengi ya nziunga kele ti mukumba ya nene ya kutadila na dikebi yonso mpi na bisambu bazina ya bampangi yina bankuluntu me pesa sambu na kupona bayina me fwana.

Ntangu beto ke zaba mutindu bo ke pesaka bampangi mikumba, beto ke bakisaka mbote mukumba ya mpeve santu na diambu yai. Yo yina, beto ke tudilaka bampangi yina bo me ponaka na kati ya dibundu ntima kibeni mpi ke pesaka bo luzitu.—Baeb. 13:7, 17.

 Bambangi zole yina kapu 11 ya mukanda ya Kusonga ke tubila kele banani?

Kusonga 11:3 ke tubila bambangi zole yina ta bikula na nsungi ya bilumbu 1 260. Biblia ke tuba nde mbisi ya mfinda “ta nunga bo mpi ta fwa bo.” Kansi na nima ya ‘bilumbu tatu ti ndambu,’ bambangi yai zole ta futumuka, yo ta yitukisa bantu yonso yina ta mona bo.—Kus. 11:7, 11.

Bambangi yai zole kele banani? Mambu yina Biblia ke tubila ta sadisa beto na kuzaba bo. Ya ntete, Biblia ke binga bo “banti zole ya baolive mpi bima zole ya kutudila minda.” (Kus. 11:4) Diambu yai ke yibusa beto bima ya kutudila minda mpi banti zole ya baolive yina Zakaria tubilaka na mbikudulu yina yandi sonikaka. Banti yai zole ya baolive vandaka kumonisa ‘bantu zole ya Nzambi tulaka mafuta,’ disongidila Guvernere Zorobabele ti Nganga-Nzambi ya Nene Yozue, yina ‘telemaka na lweka ya Mfumu ya ntoto ya mvimba.’ (Zak. 4:1-3, 14) Ya zole, Biblia ke monisa nde bambangi yina zole vandaka kusala bidimbu ya mutindu mosi ti yina Moize mpi Eliya salaka.—Fwanisa Kusonga 11:5, 6 ti Kutanga 16:1-7, 28-35; mpi 1 Bantotila 17:1; 18:41-45.

Inki dibanza baverse yai yonso ke tubila? Yo ke tubila bantu yina Nzambi tulaka mafuta yina twadisaka bansadi ya Nzambi na nsungi ya mpasi mpi ya kumekama. Yo yina, sambu na kulungisa mambu yina kapu 11 ya Kusonga ke tubila, Bakristu yina bo me tulaka mafuta yina vandaka kutwadisa kisalu ntangu Nzambi tulaka Kimfumu na yandi na zulu na 1 914, samunaka ti bilele ya basaki na nsungi ya bamvula tatu ti ndambu. *

Ntangu Bakristu yina bo me tulaka mafuta manisaka kisalu na bo ya kusamuna ti bilele ya basaki, bambeni ya Nzambi fwaka bo na mutindu ya kifwani, ntangu bo tulaka bo na boloko na nsungi mosi ya nkufi, yina ke monisa na mutindu mosi buna bilumbu tatu ti ndambu. Sambu na bambeni yai, yo vandaka bonso nde bo fwaka kisalu yina Bakristu ya bo me tulaka mafuta vandaka kusala, yo yina bambeni kumaka na kiese mingi.—Kus. 11:8-10.

Kaka mutindu mbikudulu monisaka yo, na nsuka ya bilumbu tatu ti ndambu yina ya kifwani, bambangi yina zole futumukaka. Bo basisaka bo na boloko mpi Nzambi sadilaka Mfumu Yezu na kupesa Bakristu yina bikalaka ya kwikama mukumba mosi ya kuluta nene. Na 1919, bo vandaka na kati ya bantu yina bakaka mukumba ya “mpika ya kwikama mpi ya mayele” sambu na kulungisa bampusa ya kimpeve ya bansadi ya Nzambi na bilumbu ya nsuka.—Mat. 24:45-47; Kus. 11:11, 12.

Diambu ya mfunu kele nde, Kusonga 11:1, 2 ke tuba nde mambu yai ta salama ntangu bo ta tesa tempelo ya kimpeve. Kapu ya tatu ya mukanda ya Malashi ke tuba nde, na nima ya kutala tempelo ya kimpeve, bo fwete tula yo bunkete. (Mal. 3:1-4) Kutala mpi kutula bunkete na tempelo ya kimpeve salaka bantangu ikwa? Yo yantikaka na 1 914 mpi sukaka na luyantiku ya 1 919. Nsungi ya kutala tempelo mpi kutula yo bunkete ke vukisa bilumbu 1 260 (bangonda 42) mpi bilumbu tatu ti ndambu ya kifwani yina kapu 11 ya mukanda ya Kusonga ke tubila.

Beto kele na kiese mingi na mutindu Yehowa me kumisaka bansadi na yandi bunkete na kimpeve sambu na kusala bisalu ya mbote! (Tito 2:14) Diaka, beto ke sepelaka na mbandu ya Bakristu ya kwikama yina bo me tulaka mafuta, yina vandaka kutwadisa kisalu na nsungi ya kumekama mpi salaka bonso bambangi zole ya kifwani. *

^ par. 14 Kusamuna ti bilele ya basaki ke tendula nde bo vandaka kuzabisa kilumbu ya lusambisu ya Nzambi, yina ta nata bidilu na bantu ya makanda.

^ par. 18 Sambu na kuzaba mambu mingi, tala Nzozulu ya Nkengi ya Yuli 15, 2 013, Lutiti 22, paragrafe 12.