Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

Bangiufula ya Batangi

Bangiufula ya Batangi

Yezu zabisaka Basaduse nde bantu yina ta futumuka ta ‘kwela ve mpi bo ta kwedisa bo ve.’ (Luka 20:34-36) Keti yandi vandaka kutubila lufutumuku ya bantu yina ta zinga na ntoto?

Ngiufula yai kele mfunu mingi, mingi-mingi sambu na muntu yina nkwelani na yandi me fwaka. Muntu ya mutindu yai lenda vanda ti mpusa ya kukwelana diaka ti nkwelani na yandi yina ta futumuka na ntoto ya mpa. Mufwidi mosi ya bakala tubaka nde: “Mono ti nkento na mono vandaka ve ti ngindu ya kukabwana to kufwa makwela. Mpusa na beto vandaka ya kulanda kusambila Yehowa kumosi na makwela mvula na mvula. Mpusa na beto yai me sobaka ve na mabanza na mono.” Keti beto kele ti bikuma ya kukwikila nde bantu yina ta futumuka lenda kwela? Mvutu kele nde beto me zaba ve.

Na bamvula me luta, mikanda na beto vandaka kutuba nde mambu yina Yezu tubaka na yina me tala lufutumuku mpi kukwela vandaka kutadila lufutumuku ya bantu yina ta zinga na ntoto mpi nde bantu yina ta futumuka sambu na kuzinga na ntoto ya mpa ta kwela ve. * (Mat. 22:29, 30; Mar. 12:24, 25; Luka 20:34-36) Ata beto lenda tuba yo ve na siki-siki yonso, keti yo lenda vanda nde mambu yina Yezu tubaka ke tadila lufutumuku ya bantu yina ta kwenda kuzinga na zulu? Bika beto tadila mambu yina Yezu tubaka.

Beto tadila disolo na bo. (Tanga Luka 20:27-33.) Basaduse yina vandaka ve kukwikila na lufutumuku, mekaka Yezu na ngiufula yina bo yulaka yandi na yina me tala lufutumuku mpi makwela na kati ya basemeki. * Yezu vutulaka nde: “Bana ya ngidika yai ya bima ke kwelaka mpi bo ke kwedisaka bo, kansi bantu yina bo me monaka nde bo me fwana na kubaka luzingu na ngidika ya bima yina ke kwisa mpi na kufutumuka na bafwa ke kwelaka ve mpi bo ke kwedisaka bo ve. Ya kieleka, bo lenda fwa diaka mpi ve, sambu bo kele bonso bawanzio, mpi bo kele bana ya Nzambi sambu bo kele bana ya lufutumuku.”—Luka 20:34-36.

Sambu na nki mikanda na beto vandaka kutuba nde ziku Yezu vandaka kutubila lufutumuku sambu na bantu yina ta zinga na ntoto? Ngindu yai simbamaka ntete-ntete na bikuma zole. Ya ntete, yo ke monanaka nde Basaduse vandaka kutubila lufutumuku sambu na kuzinga na ntoto mpi nde ziku Yezu pesaka mvutu na kutadila ngindu na bo. Ya zole, Yezu sukisaka mvutu na yandi na kutangaka zina ya Abrahami, Izaki mpi Yakobi—batata ya mabuta yina kele na ndonga ya bantu yina ta futumuka sambu na kuzinga na ntoto.—Luka 20:37, 38.

Kansi, yo ke monana nde Yezu vandaka kutubila lufutumuku ya bantu yina ta kwenda na zulu. Inki ke sadisa beto na kubasisa dibanza yai? Bika beto tadila bansa zole ya mfunu na baverse yina.

“Bantu yina bo me monaka nde bo me fwana na . . . kufutumuka na bafwa.” Bakristu ya kwikama yina bo me tulaka mafuta kele bantu yina “me fwana na kukota na kimfumu [ya Nzambi].” (2 Bate. 1:5, 11) Na nzila ya nkudulu, Nzambi me ndimaka bo bonso bantu ya lunungu sambu bo zinga mpi bo ta fwaka diaka ve bonso bantu ya masumu. (Bar. 5:1, 18; 8:1) Biblia ke bingaka bo bantu yina “kele na kiese mpi kele santu” mpi me fwana na kufutumuka sambu na kuzinga na zulu. (Kus. 20:5, 6) Kansi, na kati ya bantu yina ta futumuka sambu na kuzinga na ntoto, beto ke tanga mpi “bantu ya kukonda lunungu.” (Bis. 24:15) Keti beto lenda tuba mpi nde bo “me fwana” sambu na kufutumuka?

“Bo lenda fwa diaka mpi ve.” Yezu tubaka ve nde: “Bo ta fwa diaka ve.” Kansi, yandi tubaka nde: “Bo lenda fwa diaka mpi ve.” Bambalula ya nkaka ke  balulaka nsa yai nde “lufwa ta simba bo diaka ve ata fioti” to mpi nde “lufwa kele diaka ve ti kiyeka na zulu na bo.” Kana Mukritu yina Yehowa me tulaka mafuta me fwa ya kwikama, yandi ke kwendaka na zulu mpi ke bakaka nitu yina ke fwaka ve, disongidila luzingu ya kukonda nsuka, yina lenda beba ve. (1 Bak. 15:53, 54) Lufwa ta vanda diaka ve ata ti kiyeka mosi na zulu ya bantu yina ta futumuka sambu na kuzinga na zulu. *

Na kutadila mambu yina beto me tubila, yo me fwana na kutuba nde bangogo yina Yezu tubaka na yina me tala makwela mpi lufutumuku ke tadila lufutumuku ya bantu yina ta zinga na zulu. Kana yo kele mpidina, mambu yina yandi tubaka ke longa beto mambu mingi na yina me tala bantu yina ta futumuka sambu na kuzinga na zulu: Bo ta kwela ve, bo lendaka kufwa diaka ve mpi na mutindu mosi buna bo kele bonso bawanzio—bigangwa ya kimpeve yina ke zingaka na zulu. Dibanza yai ke basisa bangiufula mingi.

Ya ntete, sambu na nki Yezu tubilaka lufutumuku ya bantu yina ta zinga na zulu ntangu yandi vandaka kupesa mvutu na ngiufula ya Basaduse yina na mabanza na bo, vandaka kutubila lufutumuku ya bantu yina ta zinga na ntoto? Mbala mingi, Yezu vandaka ve kupesa bambeni na yandi mvutu yina ke wakana ti bangindu na bo. Mu mbandu, na Bayuda yina yulaka yandi kidimbu, yandi tubaka nde: “Beno fwa tempelo yai, mpi na bilumbu tatu mono ta tedimisa yo.” Ntembe kele ve nde, Yezu bakisaka nde bo vandaka kuyindula tempelo yina bo tungaka, “kansi yandi vandaka kutubila tempelo ya nitu na yandi.” (Yoa. 2:18-21) Ziku, Yezu monaka nde yo kele ve mfunu na kupesa mvutu na Basaduse yina vandaka ve bantu ya masonga, yina vandaka mpi ve kukwikila na lufutumuku to kukwikila nde na zulu kele ti bawanzio. (Bing. 23:9; Mat. 7:6; Bis. 23:8) Diaka, yo lenda vanda nde yandi vandaka na mfunu ya kuzabisa balongoki na yandi ya kwikama bakieleka ya me tala lufutumuku ya bantu yina ta zinga na zulu, sambu na bilumbu ta kwisa bo ta vanda na ndonga ya bantu yina ta futumuka sambu na kuzinga na zulu.

Ya zole, sambu na nki Yezu sukisaka mvutu na yandi na kutubilaka Abrahami, Izaki mpi Yakobi yina ta futumuka sambu na kuzinga na ntoto? (Tanga Matayo 22:31, 32.) Simba nde na ntwala ya kutanga bazina ya batata yai ya Mabuta,Yezu yantikaka nde: “Sambu na yina me tala lufutumuku ya bafwa.” Ntubilu yai lenda monisa nde yandi zolaka kusadila ngindu ya nkaka ya mpa. Na nima, ntangu Yezu tubilaka mambu yina vandaka ya kusonika na masonama ya Moize, yina Basaduse monisaka nde bo vandaka kundima, yandi tubilaka mambu yina Yehowa zabisaka Moize na mwa-nti yina vandaka kupela tiya sambu na kuyika banzikisa yina ke ndimisa nde lufutumuku—ya bantu yina ta zinga na ntoto—kele lukanu ya Nzambi yina ta lungana.—Kub. 3:1-6.

Ya tatu, kana mambu yina Yezu tubaka sambu na lufutumuku mpi makwela vandaka kutadila lufutumuku ya bantu yina ta zinga na zulu, keti yo ke zola kutendula nde bantu yina ta futumuka sambu na kuzinga na ntoto ta kwelaka? Biblia ke pesa ve mvutu ya siki-siki na ngiufula yai. Kana yo kele mpenza nde Yezu vandaka kutubila lufutumuku ya bantu yina ta zinga na zulu, yo ke tendula nde mambu yina yandi tubaka ke monisa ve ata diambu mosi sambu na kuzaba kana bantu yina ta futumuka sambu na kuzinga na ntoto ya mpa ta kwela to ve.

Kansi bubu yai, beto me zaba mbote-mbote nde, Ndinga ya Nzambi ke tuba nde lufwa ya nkwelani ke fwaka makwela. Yo yina, bakala to nkento yina kele mufwidi lenda kudiyangisa ve ntangu yandi ke zola kukwela diaka. Yo kele desizio ya muntu yandi mosi, mpi bantu ya nkaka lendaka ve kubedisa mufwidi yina ke sosa nduku ya mbote, disongidila nkwelani.—Bar. 7:2, 3; 1 Bak. 7:39.

Ya kieleka, beto lenda vanda ti bangiufula mingi na yina me tala luzingu na ntoto ya mpa. Na kisika ya kupesa bamvutu na bangiufula na mutindu yina beto ke yindula, beto fwete vingila sambu na kumona mutindu mambu ta salama. Kansi beto fwete vanda ti kivuvu nde, bantu ya bulemfu ta zinga na kiese, sambu Yehowa ta lungisa bampusa na bo yonso na mutindu ya kuluta mbote.—Nk. 145:16.

^ par. 4 Tala Nzozulu ya Nkengi ya Kifalansa ya Yuni 1, 1987, balutiti 30-31.

^ par. 5 Na ntangu ya ntama, makwela na kati ya basemeki vandaka kusalama, disongidila mpangi ya bakala vandaka kukwela nkento ya mpangi na yandi yina fwaka kansi butaka ve ti nkento yango, sambu na kubutisa nkento yina mpi kusala nde dibuta ya mpangi na yandi kuvila ve.—Kuy. 38:8; Kul. 25:5, 6.

^ par. 9 Bantu yina ta futumuka sambu na kuzinga na ntoto ta vanda ti dibaku ya kuzinga mvula na mvula, kansi ve ya kuzinga kukonda kufwa. Sambu na kuzaba mambu mingi na yina me tala luswaswanu ya kele na kati ya kuzinga kukonda kufwa ti kuzinga mvula na mvula, tala Nzozulu ya Nkengi ya Kifalansa ya Yuli 1, 1984, balutiti 30-31.