Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

‘Kumisa Nzila ya Makulu na Nge Lelensi’ Sambu Nge Tambula Mbote

‘Kumisa Nzila ya Makulu na Nge Lelensi’ Sambu Nge Tambula Mbote

NTANGU bantu ya Nzambi basikaka na Babilone na 537 N.T.B., Yehowa tulaka dikebi na nzila yina bo vandaka kutambula sambu na kukuma na Yeruzalemi. Yandi zabisaka bo nde: ‘Beno yidika nzila sambu na bantu. Beno kumisa yo nene. Beno katula matadi yina kele na nzila.’ (Yez. 62:10) Yindula mutindu Bayuda tambulaka na nima ya kuyidika nzila yina. Yo lenda vanda nde bantu yina vandaka na ntwala yidikaka nzila, ziku na kufikaka mabulu mpi mabengi. Mpidina, yo sadisaka bampangi na bo yina vandaka kulanda na nima na kukuma na insi na bo.

Beto lenda sadila mbandu yai sambu na bitambi yina beto ke salaka sambu na kuyela na kimpeve. Yehowa ke zola nde bansadi na yandi yonso kukwenda na ntwala kukonda nde mambu ya nkaka kukanga bo nzila. Ndinga na yandi ke siamisa beto nde: ‘Kumisa nzila ya makulu na nge lelensi, mpidina nge ta tambula mbote.’ (Bing. 4:26) Ata nge kele mbuta to leke, nge lenda mona nde ndongisila yai kele mfunu.

BAKA BADESIZIO YA MAYELE SAMBU NA KUYIDIKA NZILA NA NGE

Mbala ya nkaka nge me waka bantu ke tuba nde: ‘Mwana yai kele ti mabaku mingi ya mbote.’ Mbala mingi baleke ke vandaka ti mavimpi ya mbote, mabanza ya mbote mpi mpusa ya kununga na luzingu. Biblia ke tuba pwelele nde: ‘Nkembo ya baleke kele ngolo na bo.’ (Bing. 20:29) Leke yina ke sadila mayele mpi ngolo na yandi sambu na kusadila Yehowa lenda lungisa balukanu na yandi ya kimpeve mpi kuvanda na kiese ya kieleka.

Kansi, mutindu nge lenda mona yo, mayele yina baleke kele ti yo ke vandaka na mbalu mingi sambu na nsi-ntoto. Ntangu leke-Mukristu mosi kele mayele na nzo-nkanda, ndongisi ya bana ya nzo-nkanda, longi, to mwana ya nzo-nkanda ya nkaka lenda pusa yandi na kusala banzo-nkanda ya nda sambu yandi kukuma ti luzingu ya mbote na nsi-ntoto yai. Diaka, mpangi-bakala to mpangi-nkento mosi yina ke salaka mbote bansaka ya nkweso to bansaka ya nkaka lenda mona nde, bantu yina ke pesaka bantu formasio na bansaka ya mutindu yina lenda pusa yandi na kukumisa nsaka  yina kisalu na yandi ya luzingu ya mvimba. Keti nge me kutanaka ti diambu ya mutindu yina, to keti nge me zaba muntu mosi yina ke kutana ti diambu yina? Inki ta sadisa Mukristu na kubaka desizio na mayele yonso?

Malongi ya Biblia lenda sadisa muntu na kudibongisa sambu na kusala nzietelo na nzila ya kuluta mbote ya luzingu. Longi 12:1 ke tuba nde: ‘Yo yina, yibuka Ngangi na nge ya Nene na bilumbu ya kileke na nge.’ Inki mutindu leke mosi lenda ‘yibuka mbote-mbote Ngangi na yandi ya Nene’?

Beto tadila mambu yina kuminaka Eric * yina vandaka kuzinga na Afrika ya Westi. Yandi vandaka kuzola kubula nkweso. Ntangu Eric kumaka ti bamvula 15, bo ponaka yandi na kubula na ekipi ya insi na bo. Yo ke tendula nde, na ntwala ya kubula na ekipi ya insi, yandi fwete kwenda kubaka formasio na Mputu, ziku yina lendaka kusadisa yandi na kukuma muntu ya nene na nsaka yina. Kansi, inki mutindu yandi sadilaka ndongisila ya ‘kuyibuka Ngangi na yandi ya Nene’? Mpi nki dilongi nge mpi banduku na nge lenda baka?

Ntangu yandi vandaka na nzo-nkanda, Eric yantikaka kulonguka Biblia ti Bambangi ya Yehowa. Yandi longukaka nde Ngangi na yandi ta manisa bampasi yina ke niokula bantu. Eric bakisaka mfunu ya kusadila ntangu na yandi mpi ngolo na yandi sambu na kusala luzolo ya Nzambi. Yo yina, yandi buyaka kudipesa na kukuma muntu ya nene na nsaka ya nkweso. Kansi, yandi bakaka mbotika mpi salaka bikesa sambu na kuyela na kimpeve. Yandi kumaka nsadi ya kisalu mpi na nima bo bingisaka yandi na Nzo-Nkanda ya Biblia Sambu na Bampangi-Babakala Yina Me Kwelaka Ve.

Kana Eric kudipesaka na nsaka yina ya nkweso, yandi zolaka kukuma ti mbongo mingi mpi lukumu. Kansi, yandi bakisaka kieleka mosi yina kele na Biblia: ‘Kimvwama ya mvwama kele mbanza na yandi ya ngolo, na mabanza na yandi yo kele bonso kibaka ya lutaninu.’ (Bing. 18:11) Ya kieleka, lutaninu yina muntu lenda vingila na kubaka na nzila ya bimvwama na yandi kele kaka ndosi ya mpamba. Diaka, mbala mingi bantu yina me kudipesaka na kusosa bimvwama ke “kuditobulaka ti bampasi mingi.”—1 Tim. 6:9, 10.

Diambu ya kiese, baleke mingi me kumaka na kiese mpi lutaninu ya kukonda nsuka na kusalaka kisalu ya ntangu yonso. Eric ke tuba nde: “Mono me kotaka na ‘ekipi’ ya bansadi ya Yehowa ya ntangu yonso. Yo kele ekipi ya kuluta mbote sambu na mono mpi mono ke tonda Yehowa na mutindu yandi me songaka mono nzila mosi kaka ya kukuma na kiese ya kieleka mpi kununga na luzingu.”

Ebuna nge? Na kisika ya kulanda balukanu ya nsi-ntoto, sambu na nki ve kuyidika mbote “nzila na nge” na ntwala ya Yehowa na kusalaka kisalu ya kimupasudi-nzila?—Tala lupangu “ Kubaka Mambote Yina Iniversite Lenda Pesa Ve Ata Fioti.

KATULA MABAKU YINA KELE NA NZILA NA NGE

Ntangu mpangi-bakala mosi ti nkento na yandi kwendaka kutala Betele ya États-Unis, bo monaka kiese yina bampangi ya Betele vandaka na yo. Na nima, mpangi-nkento yina sonikaka nde: “Beto kumaka ti luzingu ya mbote na mambu yina beto kumaka kusala.” Bo bakaka lukanu ya kusadila ntangu mpi ngolo na bo sambu na kubaka mikumba ya nene na organizasio ya Nzambi.

Na ntangu mosi buna, bansoba yina bankwelani yai zolaka kusala vandaka kumonana bonso ya ngolo. Kansi kilumbu mosi, Mukapu ya kilumbu sadisaka bo na ku yindulula. Yo vandaka Yoane 8:31, kisika beto ke tanga bangogo yai ya Yezu: “Kana beno bikala na ndinga na mono, beno kele kibeni balongoki na mono.” Ti bangogo yina na mabanza, bo yindulaka mutindu yai: “Konso kima yina beto ta sala sambu na kukumisa luzingu na beto pete kele kibansa ya mbalu kibeni.” Bo tekaka nzo na bo ya nene, katulaka mambu ya nkaka yina vandaka kizitu sambu na bo, mpi kwendaka na dibundu mosi yina vandaka na mfunu ya lusadisu. Ntangu yai, bo kele bapasudi-nzila, mpi bo ke pesaka maboko na kisalu ya kutunga Banzo ya Kimfumu mpi kusala bonso bansadi ya luzolo ya mbote na lukutakanu ya distrike. Inki mutindu bo ke kudiwa? “Beto ke yitukaka na kiese yina beto ke vandaka ti yo na kuzinga luzingu mosi ya pete, mpi kusala kaka mambu yina organizasio ya Yehowa ke longisila beto na kusala.”

BIKALA NA NZILA YINA KE SADISAKA NA KUYELA NA KIMPEVE

Salomo sonikaka nde: ‘Meso na nge fwete tala kaka na ntwala, kutala kisaka-saka ve.’ (Bing. 4:25) Kaka mutindu shofere ke tulaka dikebi na nzila yina kele na ntwala na yandi, beto fwete buya mambu yonso yina lenda katula dikebi na beto mpi kukanga beto nzila ya kubaka balukanu ya kimpeve mpi kulungisa yo.

Inki balukanu ya kimpeve nge lenda baka mpi kulungisa? Kusala kisalu ya ntangu yonso kele lukanu mosi ya mbote. Lukanu ya nkaka lenda vanda ya kukwenda kusamuna kumosi ti dibundu mosi ya nziunga  yina kele ti mfunu ya bansamuni ya kuyela sambu na kusamuna na teritware na bo. To, dibundu lenda vanda ti bansamuni mingi ya mbote kansi yo me konda bankuluntu mpi bansadi ya kisalu ya kufwana. Keti nge lenda pesa bo lusadisu? Sambu na nki ve kusolula ti nkengi na beno ya nziunga sambu na kuzaba kana nge lenda pesa lusadisu? Kana lukanu na nge kele ya kukwenda na ntwala, nge lenda sosa bansangu ya nkaka ya mfunu sambu na mabundu yina kele ntama ti nziunga na nge ya kele na mfunu ya lusadisu. *

Beto vutukila diambu yina kele na Yezaya 62:10. Ziku, Bayuda ya nkaka salaka ngolo sambu na kuyidika mpi kukumisa pwelele nzila na bo sambu na kuvutuka na insi na bo na mpila nde bantu ya Nzambi kukuma kisika yina bo vandaka kukwenda. Kana nge ke sala bikesa sambu na kulungisa balukanu na nge na kisalu ya santu, kuyambula ve. Ti lusadisu ya Nzambi, nge mpi lenda lungisa lukanu na nge. Ntangu nge ke sala bikesa sambu na kukatula mabaku yina kele na ntwala na nge, landa na kulomba Yehowa mayele na yandi. Ntembe kele ve nde na ntangu yina me fwana, nge ta mona mutindu yandi ta sadisa nge na ‘kukumisa nzila ya makulu na nge lelensi.’—Bing. 4:26.

^ par. 8 Beto me soba zina.

^ par. 18 Tala mukanda Beto Mevukana Sambu na Kusala Luzolo ya Yehowa, balutiti 111-112.