Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

Bangogo na Nge Ke Vandaka—“Ee Kansi na Nima Ve”?

Bangogo na Nge Ke Vandaka—“Ee Kansi na Nima Ve”?

Beto tadila diambu yai: Nkuluntu mosi yina ke salaka na Komite ya Kuwakana ti Balupitalu wakanaka ti mpangi-bakala mosi na kusamuna ti yandi na Lumingu na suka. Na suka, mpangi-bakala mosi me binga nkuluntu yina na telefone nde nkento na yandi me sala aksida na kamio mpi bo me nata yandi nswalu na lupitalu. Yandi me lomba nkuluntu na kusadisa yandi na kukutana ti munganga yina ta sadisa bo kukonda kusadila menga. Yo yina, nkuluntu me soba ngidika ya kusamuna ti leke yina sambu na kusadisa dibuta yina me kutana ti diambu ya mpasi.

Beto tadila diambu ya nkaka: Mpangi-bakala mosi ti nkento na yandi me bingisa mama mosi yina ke sansaka yandi mosi bana na yandi zole sambu na kulutisa nkokila mosi ti yandi. Bana me wa kiese ntangu mama na bo me zabisa bo diambu yina. Bo ke vingila nkokila yina na kiese yonso. Kansi, kilumbu mosi na ntwala, bankwelani me zabisa mama yina nde diambu mosi ya kintulumukina me salama mpi bo me soba ngidika yina bo salaka. Na nima, mama yina me kwisa kuzaba kikuma yina bankwelani sobaka ngidika yina. Na nima ya kubingisa mama yina, banduku ya nkaka bingisaka bankwelani kaka na nkokila yina, mpi bo ndimaka.

Sambu beto kele Bakristu, beto fwete zitisaka bangogo na beto. Beto fwete tubaka ve “ee kansi na nima ve.” (2 Bak. 1:18) Mutindu bambandu yai zole ke monisa yo, mambu yonso ke vandaka ve mutindu mosi. Yo lenda vanda ti bantangu yina yo lenda lomba nde, beto soba manaka mosi yina beto salaka. Na dibaku mosi, ntumwa Polo kutanaka ti diambu ya mutindu yina.

BANTU FUNDAKA NTUMWA POLO NDE YANDI KE SOBA-SOBAKA BALUKANU NA YANDI

Na mvu 55 T.B., ntangu ntumwa Polo vandaka na Efezo na nzietelo na yandi ya tatu ya kimisionere, yandi vandaka ti lukanu ya kusabuka Nzadi-Mungwa ya Égée sambu na kukwenda na Korinto mpi na nima yandi ta kwenda na Masedonia. Ntangu yandi ta vutuka na Yeruzalemi, yandi ta kwenda kutala dibundu ya Korinto sambu na mbala ya zole, ziku sambu na kubaka makabu na bo sambu na bampangi ya Yeruzalemi. (1 Bak. 16:3) Diambu yango ke monana pwelele na 2 Bakorinto 1:15, 16 yina beto ke tanga nde: “Sambu mono vandaka kutula ntima mutindu yai, mono vandaka ntete kukana na kukwisa kuna na beno, sambu beno vanda ti dibaku ya zole ya kumona kiese, mpi na nima ya kutelama sambu na kutala beno, mono ta kwenda na Masedonia, mpi ntangu mono ta katuka na Masedonia, mono ta vutukila beno, mpi kana beno fidisa mono na nzila imene, mono ta kwenda na Yudea.”

Yo ke monana nde na mukanda ya ntete yina yandi sonikilaka Bakristu ya Korinto, ntumwa Polo zabisaka bo lukanu yina yandi bakaka.  (1 Bak. 5:9) Kansi ntangu fioti na nima ya kusonika mukanda yina, bantu ya nzo ya Kloe zabisaka ntumwa Polo nde nkabwana ya ngolo vandaka na kati ya dibundu ya Korinto. (1 Bak. 1:10, 11) Yandi monaka nde yandi fwete soba manaka na yandi ya ntete, mpi yandi sonikaka mukanda ya 1 Bakorinto. Na mukanda yina, ntumwa Polo pesaka bo bandongisila ya zola mpi sungikaka bo. Yandi sonikaka mpi nde yandi ta kwisa diaka ve mutindu yandi kanaka mpi zabisaka bo nde yandi ta kwenda ntete na Masedonia mpi na nima na Korinto.—1 Bak. 16:5, 6. *

Yo ke monana nde ntangu bampangi ya Korinto bakaka mukanda na yandi, bampangi ya nkaka yina vandaka kudimona “bantumwa ya nene-nene” na dibundu yina fundaka ntumwa Polo nde yandi ke soba-sobaka balukanu na yandi, yandi ke lungisaka ve balusilu na yandi. Kansi, ntumwa Polo yulaka bo nde: “Ntangu mono kanaka mutindu yai, mono vandaka ve kubaka mambu na nsaka, mpidina ve? To, keti mono kanaka mambu na mutindu ya kinsuni, na mpila nde mono ke tuba ‘Ee, Ee,’ mpi na nima ‘Ve, Ve’?”—2 Bak. 1:17; 11:5.

Beto lenda kudiyula nde, na ntangu yina, keti Polo vandaka kibeni ‘kubaka diambu yina na nsaka’? Ata fioti ve. Ngogo ya bo ke balulaka ‘na nsaka’ ke ntendula kusoba-soba mambu, yo ke pesa dibanza ya muntu yina me fwana ve na kutudila ntima, muntu yina ke lungisaka ve balusilu na yandi. Ntembe kele ve nde, ngiufula yai ya ntumwa Polo ke yula “keti mono kanaka mambu na mutindu ya kinsuni?” monisaka pwelele na Bakristu ya Korinto nde, lukanu yina Polo bakaka ya kusoba manaka na yandi vandaka ve sambu yandi vandaka muntu yina me fwana ve na kutudila ntima.

Sambu na kumonisa nde mabanza ya bantu yina vandaka luvunu, ntumwa Polo sonikaka nde: “Kansi beno lenda tula ntima na Nzambi nde mambu yina beto ke songa beno kele ve Ee kansi na nima Ve.” (2 Bak. 1:18) Yo kele pwelele nde, ntumwa Polo vandaka kutudila bampangi ya Korinto dikebi ya mingi ntangu yandi sobaka manaka na yandi. Na 2 Bakorinto 1:23, beto ke tanga nde Polo sobaka manaka na yandi ya kukwenda na Korinto ‘sambu na kukeba bo.’ Ata mpidina, yandi pesaka bo dibaku ya kuyidika mambu yonso na ntwala nde bo kutana ti yandi. Kaka mutindu yandi kanaka, ntangu yandi vandaka na Masedonia Tito zabisaka yandi nde mukanda na yandi sadisaka bo na kuwa mawa mpi na kubalula ntima, diambu yina sepedisaka yandi mingi.—2 Bak. 6:11; 7:5-7.

“AMEN” YINA BETO KE TUBAKA NA NZAMBI

Mutindu bo fundaka ntumwa Polo nde yandi ke soba-sobaka balukanu na yandi lenda monisa nde, bantu lenda tudila yandi ve ntima sambu yandi vandaka ve kulungisa balusilu na yandi, bo lenda tudila mpi ve kisalu na yandi ya kusamuna ntima. Kansi, ntumwa Polo yibusaka bampangi ya Korinto nde yandi samunaka na kati na bo mambu ya me tala Yezu Kristu. “Sambu Mwana ya Nzambi, Kristu Yezu, yina beto, disongidila mono, Silasi, mpi Timoteo longaka beno, yandi kumaka ve Ee kansi na nima Ve, kansi Ee me kumaka Ee na yina me tala yandi.” (2 Bak. 1:19) Keti Yezu Kristu yina Polo landaka mbandu na yandi, vandaka muntu yina fwanaka ve na kutudila ntima? Ve. Na luzingu na yandi ya mvimba mpi na kisalu na yandi awa na ntoto, Yezu vandaka kutuba ntangu yonso kieleka. (Yoa. 14:6; 18:37) Kana mambu yina Yezu vandaka kusamuna vandaka kibeni kieleka mpi ya me fwana na kutudila ntima mpi sambu ntumwa Polo samunaka kaka nsangu yina, yo ke monisa nde yo fwanaka kibeni na kutudila nsangu yina ntumwa Polo samunaka ntima.

Yehowa kele “Nzambi ya kieleka.” (Nk. 31:6) Beto ke mona diambu yango na bangogo yina ntumwa Polo sonikaka na nima: “Ata balusilu ya Nzambi kele mingi nki mutindu, yo me kumaka Ee na nzila na yandi. Yo yina mpi na nzila na yandi beto ke tubaka ‘Amen’ na Nzambi, sambu beto pesa yandi nkembo.” (2 Bak. 1:20) Yezu kele kipiku to “Amen,” yina na nzila na yandi balusilu yonso ya Yehowa Nzambi ta lungana!

Kaka bonso Yehowa mpi Yezu ke tubaka kieleka ntangu yonso, mutindu mosi Polo vandaka kuzitisa bangogo na yandi. (2 Bak. 1:19) Yandi vandaka ve kusoba-sobaka balukanu na yandi to muntu yina vandaka kupesa balusilu “na  mutindu ya kinsuni.” (2 Bak. 1:17) Kansi, yandi vandaka “kutambula na mpeve.” (Bag. 5:16) Na kutadila bangwisana na yandi ti bantu ya nkaka, yandi vandaka kusosa mambote na bo. Ee na yandi vandaka kutendula kaka Ee!

KETI EE NA NGE KE TENDULAKA KAKA EE?

Na bilumbu na beto, bantu yina ke zitisaka ve minsiku ya Biblia ke salaka balusilu kansi na nima bo ke zitisaka yo ve kana mwa diambu mosi me basika to sambu na kusala diambu mosi yina me sepedisa bo mingi. Na mambu ya mumbongo “ee” ke tendulaka ve ntangu yonso “ee,” ata nkutu bo sonikaka mambu yonso na mukanda. Bantu mingi ke monaka diaka ve nde makwela kele lusilu yina nkento ti bakala ke salaka sambu na kuzinga kumosi luzingu ya mvimba. Mutindu makwela mingi ke fwa ke monisa nde, bantu mingi ke monaka makwela bonso ngidika yina kele sambu na kuzinga mwa ntangu fioti mpi na nima kukabwana.—2 Tim. 3:1, 2.

Ebuna nge, keti Ee na nge ke tendulaka kaka Ee? Ya kieleka, mutindu beto monaka yo na luyantiku ya disolo, kele ti mambu yina lenda pusa nge na kusoba manaka yina nge salaka; yo kele ve sambu nge ke soba-sobaka balukanu, kansi sambu diambu mosi ya kintulumukina basikaka. Kansi sambu na beto Bakristu, kana nge me sala lusilu to me baka ngidika mosi, nge fwete sala ngolo sambu na kulungisa yo. (Nk. 15:4; Mat. 5:37) Kana nge sala mpidina, nge ta zabana bonso muntu yina bo lenda tudila ntima, muntu yina ke lungisaka bangogo na yandi, mpi muntu yina ke tubaka ntangu yonso kieleka. (Baef. 4:15, 25; Yak. 5:12) Kana bantu me bakisa nde nge ke muntu ya me fwana na kutudila ntima na mambu ya konso kilumbu, bo ta vanda ti luzolo ya mingi ya kuwidikila nge ntangu nge ke zabisa bo kieleka ya me tala Kimfumu ya Nzambi. Yo yina, bika nde Ee na beto kutendula kaka Ee!

^ par. 7 Ntangu fioti na nima ya kusonika Mukanda ya 1 Bakorinto, ntumwa Polo salaka nzietelo mosi na Troasi, mpi na nima yandi kwendaka na Masedonia kisika yandi sonikaka Mukanda ya 2 Bakorinto. (2 Bak. 2:12; 7:5) Na nima, yandi kwendaka na Korinto.