Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

‘Tala Kitoko ya Yehowa’

‘Tala Kitoko ya Yehowa’

Bampasi lenda vanda ti bupusi ya ngolo na luzingu na beto. Yo lenda yala mabanza na beto, kulembisa beto, mpi kupusa beto na kuvanda ti mabanza ya mbi sambu na luzingu. Davidi Ntotila ya Izraele, kutanaka ti bampasi mingi yina lembisaka yandi nitu. Inki sadisaka yandi na kununga bampasi yina? Na nkunga mosi ya ke simba ntima, Davidi ke pesa mvutu nde: ‘Mono ke binga Yehowa sambu yandi sadisa mono, mono ke bondila Yehowa sambu yandi monisila mono ntima-mbote. Mono ke songa yandi bampasi na mono yonso ti basusi na mono, ntangu mpeve na mono me lemba na kati na mono. Ebuna nge ke kengila nzila na mono.’ Na kudikulumusa yonso, Davidi sambaka Nzambi sambu na kusadisa yandi.—Nk. 142:2-4.

Na bantangu ya mpasi, Davidi sambaka Yehowa ti kudikulumusa na kusadisa yandi

Na nkunga ya nkaka, Davidi yimbaka nde: ‘Mono me lomba Yehowa kima mosi mpamba, kima yango yo yai: kuzinga na nzo ya Yehowa bilumbu yonso ya luzingu na mono, sambu na kutala kitoko ya Yehowa mpi sambu na kutala ti ntonda tempelo na yandi.’ (Nk. 27:4) Davidi vandaka ve Mulevi, kansi meka kumona na mabanza mutindu yandi me telema na nganda ya kibansala ya santu pene-pene ya tempelo, kisika ya nene ya lusambu ya kieleka. Ntima ya Davidi fulukaka na ntonda mpi yandi vandaka na mpusa ya kulutisa luzingu na yandi ya mvimba kuna sambu na ‘kutala kitoko ya Yehowa.’

Ngogo “kitoko” ke pesa dibanza ya diambu yina kele “mbote to ya ke sepedisa mabanza.” Ntangu yonso, Davidi vandaka kutala ti ntonda bangidika yina Nzambi bakaka sambu na lusambu. Beto lenda kudiyula nde: ‘Keti mabanza na mono me fwanana ti ya Davidi?’

TALA BANGIDIKA YA NZAMBI TI NTONDA

Na bilumbu na beto, bangidika yina Yehowa me bakaka sambu na kukwenda kusambila yandi kele ve tempelo ya kinsuni. Kansi, yo kele tempelo ya nene ya kimpeve, disongidila ngidika mosi ya santu ya lusambu ya kieleka. * Kana beto ‘ke tala ngidika yai ti ntonda,’ beto mpi lenda ‘tala kitoko ya Yehowa.’

Beto tadila mesa-kimenga ya kwivre yina vandaka na kielo ya nzo-tenta, ya bo vandaka kusadila sambu na kupesa makabu ya kuyoka. (Kub. 38:1, 2; 40:6) Mesa-kimenga vandaka kumonisa luzolo ya Nzambi ya kundima luzingu ya Yezu bonso kimenga. (Baeb. 10:5-10) Diambu yina kele mfunu mingi sambu na beto! Ntumwa Polo sonikaka nde: “Ntangu beto vandaka bambeni, beto wakanaka diaka ti Nzambi na nzila ya lufwa ya Mwana na yandi.” (Bar. 5:10) Kana beto monisa lukwikilu na menga ya Yezu yina tiamukaka, Nzambi lenda ndima beto na kuvanda banduku na yandi. Kana beto sala mpidina, beto ta sala ‘kinduku ya ngolo ti Yehowa.’—Nk. 25:14.

Sambu Nzambi ke ‘vwansaka masumu na beto,’ beto ta vanda ti “bansungi ya kupema ya ke katuka na Yehowa.” (Bis. 3:19) Beto me fwanana ti muntu ya boloko yina ke wa mawa sambu na mambu yina yandi me salaka na ntama mpi ntangu yandi ke vingila nkanu na yandi ya lufwa, yandi me sala bansoba ya ngolo. Ntangu zuzi ya mawete me mona nkadilu yina, yandi me lolula yandi mpi me katula nkanu ya lufwa yina bo zengilaka yandi. Ntembe kele ve nde, muntu yina ta wa kiese mpi ta baka ndembikilu kibeni! Bonso zuzi yina, Yehowa ke monisaka ntima-mbote na bansumuki yina me balula ntima mpi yandi ke katulaka nkanu ya lufwa.

SEPELA NA LUSAMBU YA KIELEKA

Na kati ya mambu ya lusambu ya kieleka yina Davidi monaka na nzo ya Yehowa, kisika yina bantu mingi ya Izraele vandaka kuvukana, beto lenda tubila kutanga mpi kutendula Nsiku na ntwala ya bantu, kuyoka ndumbu, mpi mutindu banganga-nzambi ti Balevi vandaka kusala kisalu  ya santu. (Kub. 30:34-38; Kut. 3:5-8; Kul. 31:9-12) Mambu yai ya me tala lusambu ya kieleka na Izraele ke wakana ti mambu ya nkaka ya bilumbu na beto.

Kaka bonso na ntangu ya ntama, bubu yai ‘yo kele mbote kibeni mpi kiese mingi nde bampangi kuzinga kisika mosi na bumosi!’ (Nk. 133:1) Kuyela ya nene me salama na “kimvuka ya mvimba ya bampangi.” (1 Pie. 2:17) Na balukutakanu na beto, beto ke tangaka Ndinga ya Nzambi mpi ke tendulaka yo. Na nzila ya organizasio na yandi, Yehowa ke pesaka beto manaka ya kitoko ya malongi. Mpi mikanda na beto ke pesaka beto madia mingi ya kimpeve yina ke sadisaka na kulonguka na beto mosi mpi ya mabuta. Mpangi mosi ya Nto-Kimvuka tubaka nde: “Kuyindulula Ndinga ya Yehowa ti ntendula na yo, mpi kusosa nzayilu me sadisaka mono na kusadila mingi ntangu na mono na mambu ya kimpeve mpi kuvanda na kiese.” Ya kieleka, ‘nzayilu lenda kuma kitoko na moyo na beto.’—Bing. 2:10.

Bubu yai, bisambu mingi ya bansadi ya Nzambi ke kwendaka na Yehowa konso kilumbu. Sambu na Yehowa, bisambu yina kele bonso ndumbu ya nsudi kitoko. (Nk. 141:2) Beto kele na kiese kibeni na kuzaba nde Yehowa Nzambi ke sepelaka mingi ntangu beto ke sambaka yandi na kudikulumusa yonso!

Moize sambaka nde: ‘Bika ntima-mbote ya Yehowa Nzambi na beto kuvanda ti beto, bika kisalu ya maboko na beto kutoma.’ (Nk. 90:17) Ntangu beto ke samunaka na kikesa yonso, Yehowa ke sakumunaka bisalu na beto. (Bing. 10:22) Mbala ya nkaka, beto me sadisaka bantu ya nkaka na kuzaba kieleka. To beto me kangaka ntima na kisalu ya kusamuna tuka bamvula mingi ata na nsi ya maladi, bampasi, mbangika, to bantu ke tudila yo ve dikebi. (1 Bate. 2:2) Ata mpidina, keti beto me monaka ve “kitoko ya Yehowa” mpi me bakisaka ve nde Tata na beto ya zulu ke sepelaka kibeni na bikesa na beto?

Davidi yimbaka nde: ‘Yehowa kele dikabu na mono, kitini yina bo me pesaka mono, mpi dikopa na mono. Nge ke taninaka difwa na mono. Bo me tesilaka mono bisika ya mbote.’ (Nk. 16:5, 6) Davidi monisaka ntonda sambu na “dikabu” na yandi, disongidila bangwisana na yandi ya mbote ti Yehowa mpi dibaku ya kusadila yandi. Bonso Davidi, beto lenda kutana ti bampasi, kansi beto ke bakaka balusakumunu mingi ya kimpeve! Bika nde beto landa kusepela na lusambu ya kieleka mpi ‘kutala tempelo ya Yehowa ya kimpeve ti ntonda.’

^ par. 6 Tala Nzozulu ya Nkengi ya Yuli 1, 1996, balutiti 21-31.