Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

Lemfukila Bangungudi ya Yehowa

Lemfukila Bangungudi ya Yehowa

“Beno lemfukila bantu yina ke twadisaka beno mpi beno wila bo, sambu bo ke langidilaka mioyo na beno ntangu yonso.”​—BAEB. 13:17.

1, 2. Sambu na nki Yehowa ke kudifwanisa ti ngungudi?

YEHOWA ke kudifwanisa ti ngungudi. (Ezek. 34:11-14) Yo kele mfunu sambu yo ke sadisa beto na kubakisa mutindu Yehowa kele. Ngungudi ya zola ke salaka yonso sambu na kutanina mameme yina kele na nsi ya lutwadisu na yandi mpi kulungisa bampusa na yo. Yandi ke nataka yo na bisika ya kele ti matiti mingi mpi masa (Nk. 23:1, 2); ke kebaka yo na kilumbu mpi na mpimpa (Luka 2:8); ke taninaka yo na bambisi ya makasi (1 Sam. 17:34, 35); ke bakaka bana-mameme yina me katuka kubutuka na maboko (Yez. 40:11); mpi ke sosaka mameme yina me vila mpi ke sadisaka bayina me lwala.​—Ezek. 34:16.

2 Sambu bansadi ya Yehowa ya ntangu ya ntama vandaka bangungudi mpi bansadi-bilanga, bo bakisaka mbala mosi kikuma yina Yehowa Nzambi kudifwanisaka ti ngungudi ya zola. Bo zabaka nde, sambu mameme kuvanda na mavimpi ya mbote yo ke vandaka na mfunu ya dikebi mpi ya lutaninu. Mutindu mosi, bantu ke vandaka na mfunu ya dikebi mpi ya lutwadisu na kimpeve. (Mar. 6:34) Kana bantu me konda lutaninu mpi lutwadisu ya Yehowa, bo ke niokwamaka. Bo ke vandaka na kigonsa mpi ke zabaka ve kuswaswanisa mambu ya mbote mpi ya mbi, bonso ‘mameme ya me konda ngungudi ya kukeba yo.’ (1 Bant. 22:17) Kansi, na zola yonso, Yehowa ke lungisaka bampusa ya bansadi na yandi.

3. Inki beto ta tadila na disolo yai?

3 Bubu yai, beto mpi ke bakisa kikuma yina Yehowa ke kudifwanisa ti ngungudi. Yehowa ke landa kulungisa bampusa ya bansadi na yandi, yina kele bonso mameme. Na disolo yai, beto ta tadila mutindu Yehowa ke twadisaka mameme na yandi mpi ke lungisaka bampusa na yo bubu yai. Beto ta tubila mpi mambu yina mameme fwete sala sambu na dikebi yina Yehowa ke monisilaka bo.

 NGUNGUDI YA MBOTE ME TULA BILANDI YA BANGUNGUDI

4. Inki mutindu Yezu ke kebaka mameme ya Yehowa?

4 Yehowa me tulaka Yezu Mfumu ya dibundu ya Bukristu. (Baef. 1:22, 23) Yezu “ngungudi ya mbote,” ke monisilaka bo dikebi, mpi ke vandaka ti balukanu mpi bampusa ya me fwanana ti ya Tata na yandi. Nkutu, Yezu ‘pesaka moyo na yandi sambu na mameme.’ (Yoa. 10:11, 15) Nkudulu ya kimenga ya Kristu kele dikabu ya mbalu kibeni sambu na bantu! (Mat. 20:28) Lukanu ya Yehowa kele nde, “konso muntu yina ke monisa lukwikilu na [Yezu] kufwa ve kansi yandi baka luzingu ya mvula na mvula”!​—Yoa. 3:16.

5, 6. (a) Yezu me tulaka banani sambu na kulungisa bampusa ya mameme na yandi, mpi mameme fwete sala inki sambu na kubaka mambote na ngidika yina? (b) Inki kele kikuma ya ntete-ntete ya beto fwete lemfukila bankuluntu?

5 Inki mutindu mameme ke monisaka nde yo ke ndimaka Yezu Kristu, Ngungudi ya Mbote? Yezu tubaka nde: “Mameme na mono ke waka ndinga na mono, mpi mono me zaba yo, mpi yo ke landaka mono.” (Yoa. 10:27) Kuwidikila ndinga ya Ngungudi ya Mbote ke tendula kulanda lutwadisu na yandi na mambu yonso. Yo ke tadila mpi kuzitisa bilandi ya bangungudi yina Yezu me tulaka. Yezu monisaka nde bantumwa mpi balongoki na yandi ta landa kusala kisalu yina yandi yantikisaka. Yandi zabisaka bo na ‘kulonga’ mpi ‘kudisa mameme na yandi ya fioti.’ (Mat. 28:20; tanga Yoane 21:15-17.) Ntangu nsangu ya mbote vandaka kumwangana mpi ntalu ya balongoki vandaka kukuma mingi, Yezu bakaka bangidika sambu nde Bakristu ya kuyela kugungula mameme na yandi yina kele na mabundu.​—Baef. 4:11, 12.

6 Ntangu Polo sonikilaka bankuluntu ya dibundu ya Efezo na mvu-nkama ya ntete, yandi tubaka nde mpeve santu tulaka bo bankengi sambu na “kugungula dibundu ya Nzambi.” (Bis. 20:28) Bubu yai mpi, mpeve santu ke tulaka bankengi. Sambu na nki beto lenda tuba mpidina? Sambu na ntwala ya kukuma nkuluntu, bo ke lungisaka malombo yina kele na Biblia, mukanda yina kele ya kupemama na mpeve santu. Yo yina, ntangu beto ke lemfukilaka bankengi ya dibundu, beto ke zitisaka Yehowa mpi Yezu, Bangungudi ya kuluta nene. (Luka 10:16) Yo kele kikuma ya ntete-ntete yina beto ke lemfukilaka bankuluntu. Kansi, kele mpi ti bikuma ya nkaka ya beto fwete lemfukila bankuluntu.

7. Inki mutindu bankuluntu ke sadisaka nge na kulanda kuvanda na bangwisana ya mbote ti Yehowa?

7 Ntangu yonso, bankuluntu ke sadilaka mambu yina Biblia ke tuba sambu na kutwadisa mpi kusiamisa bampangi na bo Bakristu. Ntangu bo ke salaka mpidina, lukanu na bo ke vandaka ve ya kuzabisa bampangi na bo Bakristu mutindu bo fwete twadisa luzingu na bo. (2 Bak. 1:24) Kansi, sambu na kusadisa bo na kubaka badesizio ya mbote na kuwakana ti minsiku ya Biblia. Na mutindu yina, bankuluntu ke pesaka maboko sambu mambu kutambula na ndonga mpi na ngemba na kati ya dibundu. (1 Bak. 14:33, 40) Bankuluntu ‘ke langidilaka mioyo na beto’ na mutindu bo ke sosaka kusadisa mpangi mosi mosi na dibundu na kulanda kuvanda na bangwisana ya mbote ti Yehowa. Yo yina, kana bankuluntu me mona mpangi mosi ya bakala to ya nkento ke zola ‘kukwenda na nzila ya mbi’ to me kwenda dezia, bo ke salaka nswalu sambu na kusadisa yandi. (Bag. 6:1, 2; Yude 22) Keti yai kele ve bikuma ya mbote ya beto fwete ‘lemfukila bantu yina ke twadisaka beto’?​—Tanga Baebreo 13:17.

8. Inki mutindu bankuluntu ke taninaka kibuka ya Nzambi?

8 Ntumwa Polo, yina vandaka mpi ngungudi ya dibundu, sonikilaka Bakristu ya Kolose nde: “Beno zikisa nde ata muntu mosi ve kukumisa beno bampika na nzila ya filozofi mpi ya bangindu ya luvunu mpi ya mpamba-mpamba na kuwakana ti kinkulu ya bantu, na kuwakana ti mambu ya ntete-ntete ya nsi-ntoto kansi  ve na kuwakana ti Kristu.” (Bakol. 2:8) Lukebisu yai ke monisa kikuma ya nkaka yina beto fwete lemfukila bandongisila ya Biblia ya bankuluntu ke pesaka beto. Bo ke taninaka kibuka na mutindu bo ke kebisaka bampangi na bo na bantu ya mbi yina lenda sosa kubebisa lukwikilu na bo. Ntumwa Piere kebisaka nde “baprofete ya luvunu” mpi “balongi ya luvunu” ta sala yonso sambu na ‘kupukumuna mioyo yina kele ngolo ve’ na kukolama na Yehowa. (2 Pie. 2:1, 14) Bubu yai mpi, bankuluntu fwete kebisa bampangi kana yo ke lomba kusala yo. Sambu bankuluntu kele Bakristu ya kuyela na kimpeve, bo me zaba mambu mingi na luzingu. Diaka, na ntwala ya kuponama bonso bankuluntu, bo monisaka nde bo ke bakisaka Biblia mbote-mbote mpi bo me fwana na kulonga bakieleka ya Biblia. (1 Tim. 3:2; Tito 1:9) Sambu bo kele ya kuyela na kimpeve, ke monisaka bukati-kati, mpi bo kele ti mayele ya me katuka na Biblia, bankuluntu ke twadisaka kibuka ya Nzambi na mutindu ya mbote.

NGUNGUDI YA MBOTE KE DISAKA MPI KE TANINAKA MAMEME

9. Inki mutindu Yezu ke twadisaka mpi ke disaka dibundu bubu yai?

9 Na nzila ya organizasio na yandi, Yehowa ke pesaka madia mingi ya kimpeve na kimvuka ya bampangi yonso ya nsi-ntoto ya mvimba. Beto ke bakaka bandongisila mingi ya Biblia na nsadisa ya mikanda na beto. Diaka, bantangu ya nkaka, organizasio ya Yehowa ke pesaka bantuma mbala mosi na bankuluntu, na nzila ya mikanda yina bo ke sonikilaka bo to ya bantuma yina bo ke bakaka na nzila ya  bankengi-ntambudi. Na mitindu yina, mameme ke bakaka lutwadisu ya mbote.

10. Bangungudi kele ti inki mukumba sambu na mameme yina me yambula kibuka?

10 Bankuluntu kele ti mukumba ya kutanina, kudisa na kimpeve, mpi kusadisa bampangi ya dibundu, mingi-mingi bayina lukwikilu na bo me lemba to bayina me sala masumu ya nene. (Tanga Yakobo 5:14, 15.) Bankaka na kati na bo lenda tina dibundu mpi kuyambula kusala bisalu ya Bukristu. Na ntangu yina, nkuluntu ya mbote ta sala yonso sambu na kusosa mameme yina me vila mpi kusiamisa yo na kuvutuka na kimvuka, disongidila dibundu. Yezu tubaka nde: “Sambu na Tata na mono yina kele na zulu, yo kele ve diambu mosi ya mbote nde ata mosi na kati ya bantu yai ya kukonda mfunu kuvila.”​—Mat. 18:12-14.

INKI MUTINDU BETO FWETE TADILA BIFU YA BANKULUTU?

11. Sambu na nki bampangi ya nkaka lenda mona mpasi sambu na kulemfukila lutwadisu ya bankuluntu?

11 Yehowa mpi Yezu kele bangungudi ya kukuka. Kansi, bilandi ya bangungudi yina bo me pesa mukumba ya kukeba mameme ya dibundu kele bantu ya kukonda kukuka. Diambu yai lenda sala nde bampangi ya nkaka kumona mpasi sambu na kulemfukila lutwadisu ya bankuluntu. Bo lenda tuba nde: ‘Bankuluntu kele bantu ya kukonda kukuka bonso beto. Sambu na nki beto fwete widikila ndongisila na bo?’ Ya kieleka, bankuluntu kele bantu ya kukonda kukuka. Kansi, beto fwete suka kaka ve na kutadila bifu mpi kukonda kukuka na bo.

12, 13. (a) Inki bifu bantu ya nkaka ya ntangu ya ntama yina Yehowa pesaka mikumba salaka? (b) Sambu na nki Yehowa sonikisaka na Biblia bifu ya bantu yina yandi pesaka mikumba?

12 Masonuku ke tubila pwelele bifu ya bantu yina Yehowa sadilaka sambu na kutwadisa bantu na yandi na ntangu ya ntama. Mu mbandu, bo tulaka Davidi mafuta sambu na kuvanda ntotila mpi ntwadisi na Izraele. Kansi, yandi bwaka na mpukumuna, salaka bizumba mpi fwaka bakala ya nkento yina. (2 Sam. 12:7-9) Beto tubila mpi ntumwa Piere. Ata yandi bakaka mikumba ya nene na dibundu ya Bukristu ya mvu-nkama ya ntete, Piere salaka bifu ya nene. (Mat. 16:18, 19; Yoa. 13:38; 18:27; Bag. 2:11-14) Katula kaka Yezu, ata muntu mosi ve vandaka muntu ya kukuka yantika na Adami mpi Eva.

13 Sambu na nki Yehowa salaka nde bansoniki ya Biblia kusonika bifu ya bantu yina yandi pesaka mikumba? Kikuma mosi kele nde, Nzambi zolaka kumonisa nde yandi lenda sadila bantu ya kukonda kukuka sambu na kutwadisa bansadi na yandi. Nkutu, ntangu yonso yandi ke salaka yo. Yo yina, beto fwete tadila ve bifu ya bampangi yina ke twadisa beto bonso bikuma ya kubokutila bo to kukonda kulemfukila kiyeka na bo. Yehowa ke lomba beto na kuzitisa bampangi yina mpi kulemfukila bo.​—Tanga Kubasika 16:2, 8.

14, 15. Inki dilongi beto lenda baka na mutindu Yehowa vandaka kupesa bantu na yandi ya ntama bantuma?

14 Yo kele mfunu mingi na kulemfukila bampangi yina ke twadisa beto bubu yai. Yindula mutindu Yehowa vandaka kupesa bansadi na yandi ya ntama bantuma sambu yo sadisa bo na bantangu ya mpasi. Ntangu bantu ya Izraele katukaka na Ezipte, Nzambi vandaka kupesa bantuma na nzila ya Moize mpi Aroni. Sambu na kuguluka na ndola ya kumi, yo lombaka nde bantu ya Izraele kulemfukila ntuma ya kulamba madia ya sipesiali, kufwa dimeme mpi kumwanga ndambu ya menga na yo na makunzi ya kielo ti na mabaya ya zulu ya banzo na bo. Nzambi tubaka ve katuka na zulu sambu na kupesa bo ntuma yina. Yo lombaka nde bo widikila bambuta-bantu ya Izraele, yina vandaka kubaka bantuma ya sikisiki na Moize. (Kub. 12:1-7, 21-23, 29) Na mabaku yina, Yehowa sadilaka Moize mpi bambuta-bantu ya nkaka ya Izraele sambu na kupesa bantu na yandi bantuma. Bubu yai, Yehowa ke sadilaka mpi bankuluntu mutindu yina.

15 Ntembe kele ve nde, nge me zaba masolo  mingi ya Biblia, yina ke monisaka mutindu Yehowa sadilaka bantu to bawanzio sambu na kupesa bantu na yandi bantuma yina gulusaka luzingu na bo. Na mabaku yina yonso, Nzambi monaka mbote na kutula bantu na kuvanda mimonisi na yandi. Binati-nsangu yina tubaka na zina na yandi, mpi zabisaka bansadi na yandi mambu yina bo fwete sala sambu na kuguluka na ntangu ya mpasi. Keti beto ke yindula ve nde Yehowa lenda sala mpidina na Armagedoni? Yo yina, sambu bankuluntu me baka bubu yai mukumba ya kuvanda mimonisi ya Yehowa to ya organizasio na yandi, bo fwete keba na kusadila ve kiyeka yina Yehowa me pesa bo na mutindu ya mbi.

“KIBUKA MOSI, NGUNGUDI MOSI”

16. Inki “ndinga” beto fwete widikila?

16 Bansadi ya Yehowa kele “kibuka mosi,” ya kele na nsi ya “ngungudi mosi,” Yezu Kristu. (Yoa. 10:16) Yezu tubaka nde yandi ta vanda ti balongoki na yandi “bilumbu yonso tii na nsukilu ya ngidika ya bima.” (Mat. 28:20) Sambu yandi kele Ntotila na zulu, yandi ke zaba mbote mambu yonso yina ta salama na ntwala nde nsi-ntoto ya Satana kufwa. Sambu na kulanda kuvanda na bumosi mpi na lutaninu na kati ya kibuka ya Nzambi, beto fwete widikila ‘ndinga yina ke tuba na nima na beto’ ya ke zabisa beto nzila yina beto fwete landa. “Ndinga” yai ke tadila mambu yina mpeve santu ya Nzambi ke longa beto na Biblia mpi mambu yina Yehowa ti Yezu ke longa beto na nzila ya bilandi ya bangungudi yina bo me tulaka.​—Tanga Yezaya 30:21; Kusonga 3:22.

17, 18. (a) Kibuka ya Nzambi kele na inki kigonsa, kansi inki kivuvu beto lenda vanda ti yo? (b) Inki beto ta tubila na disolo yina ke landa?

17 Biblia ke tuba nde Satana ke tambula “bonso ntambu ya ke ngana, yina ke sosa kudia muntu.” (1 Pie. 5:8) Satana kele bonso mbisi ya makasi kibeni, yandi ke tala-tala kibuka mpi ke vingila ntangu ya me fwana sambu na kukanga dimeme yina ke tula ve dikebi to me kwenda ntama ti kibuka. Yai kele kikuma ya mfunu yina beto fwete bikala ntangu yonso pene-pene ya kibuka, mpi ya “ngungudi mpi nkengi ya mioyo na [beto].” (1 Pie. 2:25) Sambu na bantu yina ta guluka na mpasi ya nene, Kusonga 7:17 ke tuba nde: “Mwana-Dimeme [Yezu] . . . ta gungula bo, mpi ta twadisa bo na ba-nto ya masa ya luzingu. Mpi Nzambi ta kusula mansanga yonso na meso na bo.” Yai lusilu mosi ya kitoko kibeni!

18 Sambu beto me mona nde bankuluntu yina kele bilandi ya bangungudi, kele ti mukumba ya mfunu ya kugungula dibundu, beto fwete kudiyula nde: Inki ta sadisa bampangi yai ya bo me ponaka na kuzaba kana bo ke keba mbote mameme ya Yezu? Beto ta baka mvutu na disolo yina ke landa.