Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

‘Kuwila Yehowa Makasi’ Ve Ata Fioti

‘Kuwila Yehowa Makasi’ Ve Ata Fioti

‘Buzoba ya muntu ke bebisaka nzila na yandi, ebuna ntima na yandi ke wilaka Yehowa makasi.’​—BING. 19:3.

1, 2. Sambu na nki beto fwete pesa ve Yehowa foti sambu na bampasi ya bantu? Pesa mbandu.

YINDULA nde, tuka bamvula mingi nge ke vandaka bakala mosi ya kiese na makwela na nge ti nkento na nge. Kansi kilumbu mosi ntangu nge me vutuka na nzo, nge me mona nde bima yonso ya nzo me kuma kisaka-saka. Bamesa, bakiti, bambeto, mpi ba armware me bukana-bukana, malonga ti makopa ya kupasuka, mpi tapi me beba ngolo kibeni. Nzo na nge ya kitoko me kuma kisika ya mbi kuluta. Keti nge ta yula na makasi yonso nde: “Sambu na nki nkento na mono me sala diambu yai?” To ziku nge ta yula nde: “Nani me sala diambu ya mutindu yai?” Ntembe kele ve nde, ngiufula yai ya zole ta kwisila nge mbala mosi na mabanza. Sambu na nki? Sambu nge me zaba nde nkento na nge ya zola lenda sala ve ata fioti diambu ya mutindu yina.

2 Bubu yai, beto ke mona mutindu mipepe ya mbi, mubulu mpi mansoni me bebisa nsi-ntoto, kisika yina bantu ke zingaka. Beto me longukaka na Biblia nde, Yehowa kele ve ata fioti na kisina ya bampasi yina yonso. Yandi gangaka ntoto yai sambu yo vanda paladisu ya kitoko kibeni. (Kuy. 2:8, 15) Yehowa kele Nzambi ya zola. (1 Yoa. 4:8) Kulonguka na beto ya Masonuku me sadisaka beto na kuzaba kisina ya kieleka ya bampasi mingi yina ke monana na nsi-ntoto. Yo kele Satana Diabulu, “mfumu ya nsi-ntoto,” kansi muntu ya nkaka ve.​—Yoa. 14:30; 2 Bak. 4:4.

3. Inki mutindu mabanza na beto lenda beba?

3 Kansi, beto lenda pesa ve Satana foti sambu na bampasi yonso yina beto ke kutanaka ti yo. Sambu na nki? Sambu bampasi ya nkaka yina beto ke kutanaka ti yo ke vandaka malanda ya bifu na beto mosi. (Tanga Kulonga 32:4-6.) Kansi, ata beto ke ndimaka nde yo kele mpidina, kukonda kukuka na beto lenda bebisa mabanza na beto mpi kupusa beto na kulanda nzila yina, nsuka-nsuka ta nata beto na kigonsa. (Bing. 14:12) Na nki mutindu? Ntangu diambu mosi me salama, na kisika ya kupesa foti na Satana to na beto mosi, beto lenda yantika kupesa Yehowa foti. Nkutu, beto lenda ‘wila Yehowa makasi.’​—Bing. 19:3.

4, 5. Inki mutindu Mukristu mosi lenda ‘wila Yehowa makasi’?

 4 Keti yo lenda salama mpenza nde beto ‘wila Yehowa makasi’? Ntembe kele ve nde, kusala mpidina kele mfunu ve. (Yez. 41:11) Kusala mpidina ta natila beto inki? Poete mosi tubaka nde: “Diboko na nge kele nkufi kibeni sambu na kunwana ti Nzambi.” Mbala ya nkaka beto ta tuba ve na munoko nde, beto me wila Yehowa makasi. Kansi, Bingana 19:3 ke tuba nde, buzoba ya muntu ‘ke bebisaka nzila na yandi, ebuna ntima na yandi ke wilaka Yehowa makasi.’ Ya kieleka, muntu lenda wila Nzambi makasi na kati ya ntima na yandi. Nkadilu yina lenda yantika kumonana malembe-malembe na mitindu ya kubumbana. Na mutindu mosi buna, muntu lenda bumbila Yehowa kimbeni na ntima. Ebuna, yo lenda pusa yandi na kutina balukutakanu ya dibundu to kupesa diaka ve lusadisu ya mingi na bangidika ya lusambu ya Yehowa.

5 Inki lenda pusa beto na ‘kuwila Yehowa makasi’? Inki mutindu beto lenda tina mutambu yina? Yo kele mfunu nde beto zaba bamvutu na bangiufula yai. Sambu yo ke tadila kibeni bangwisana na beto ti Yehowa Nzambi!

INKI LENDA PUSA BETO NA ‘KUWILA YEHOWA MAKASI’?

6, 7. Sambu na nki bantu ya Izraele ya ntangu ya Moize yantikaka kubokutila Yehowa?

6 Inki lenda pusa nsadi mosi ya kwikama ya Yehowa na kuyantika kubokutila Nzambi na ntima na yandi? Bika beto tadila mambu tanu mpi bambandu ya Biblia yina ke monisa mutindu bantu ya nkaka na ntangu ya ntama bwaka na mutambu yai.​—1 Bak. 10:11, 12.

7 Bangogo ya mbi ya bantu ya nkaka lenda bebisa mabanza na beto. (Tanga Kulonga 1:26-28.) Ntangu lutaka mingi ve tuka Yehowa katukaka kubasisa bantu ya Izraele na kimpika na Ezipte. Na mutindu ya kuyituka, Yehowa pesaka bandola kumi na dikanda yina vandaka kuniokula bo mpi na nima yandi fwaka Farao mpi basoda na yandi na Nzadi-Mungwa ya Mbwaki. (Kub. 12:29-32, 51; 14:29-31; Nk. 136:15) Bantu ya Nzambi kumaka pene-pene na kukota na Ntoto ya Lusilu. Kansi, na ntangu yina ya mfunu, bantu ya Izraele yantikaka kubokutila Yehowa. Inki vandaka na kisina ya kukonda lukwikilu yina? Bantima na bo lembaka sambu na nsangu ya mbi yina katukaka na mineki ya nkaka yina bo tindaka na kukwenda kutala ntoto. (Kut. 14:1-4) Inki mbutu basikaka? Mbandu yina ya mvimba vidisaka dibaku ya kukota na ‘ntoto yina ya mbote.’ (Kul. 1:34, 35) Keti bantangu ya nkaka, beto ke bikaka nde bangogo ya mbi ya bankaka kulembisa lukwikilu na beto mpi kupusa beto na kuyantika kubokuta na mutindu yina Yehowa ke sadila beto mambu?

8. Inki pusaka bantu ya Nzambi ya bilumbu ya Yezaya na kuyantika kupesa Yehowa foti sambu na bampasi na bo?

8 Bampasi lenda lembisa beto. (Tanga Yezaya 8:21, 22.) Na bilumbu ya Yezaya, dikanda ya Yuda kutanaka ti bampasi ya ngolo. Bambeni ziungaka bo, madia vandaka kumonana diaka ve, mpi bantu mingi vandaka kufwa nzala. Diambu ya mpasi mingi, bo vandaka na nzala ya kimpeve. (Amo. 8:11) Kansi, na kisika ya kulomba Yehowa lusadisu sambu na kununga bampasi yina, bo yantikaka ‘kusinga ntotila na bo ti Nzambi na bo.’ Bo pesaka Yehowa foti sambu na bampasi na bo. Kana bampasi me bwila beto, keti beto mpi lenda tuba na ntima na beto nde: ‘Yehowa vandaka wapi ntangu mono vandaka na mfunu na yandi?’

9. Sambu na nki bantu ya Izraele ya bilumbu ya Ezekiele kumaka ti mabanza ya mbi?

9 Beto me zaba ve mambu yonso. Sambu bo zabaka ve mambu yonso, bantu ya Izraele ya bilumbu ya Ezekiele yindulaka nde banzila ya Yehowa vandaka “mbote ve.” (Ezek. 18:29) Yo vandaka bonso nde, bo kumaka kusambisa Nzambi, kutula bansiku na bo mosi ya lunungu na zulu ya bansiku ya Yehowa, mpi kusambisa yandi na kutadila mambu ya fioti yina bo zabaka. Kana bantangu ya nkaka beto ke bakisa ve mbote-mbote disolo mosi ya Biblia to kikuma yina diambu mosi buna me kumina beto, keti beto ta tuba na ntima na beto nde banzila ya Yehowa kele “mbote ve”?​—Yobi 35:2.

10. Inki mutindu muntu lenda landa mbandu ya mbi ya Adami?

 10 Beto ke pesa bankaka foti sambu na masumu mpi bifu na beto mosi. Kaka na luyantiku ya disolo ya luzingu ya bantu, Adami pesaka Nzambi foti sambu na disumu yina yandi salaka. (Kuy. 3:12) Ata Adami fwaka nsiku ya Nzambi na luzolo yonso mpi zabaka mbote-mbote malanda ya kufwa nsiku yina, yandi pesaka Yehowa foti. Yo vandaka bonso nde, Yehowa salaka kifu sambu yandi pesaka yandi nkento ya mbi. Tuka ntangu yina, bantu ya nkaka me landaka mbandu ya Adami na kupesaka Nzambi foti sambu na bifu na bo mosi. Yo yina beto fwete kudiyula nde: ‘Kana mono me lemba nitu mpi me wa makasi sambu na bifu na mono mosi, keti yo ke pusaka mono na kumona nde minsiku ya Yehowa kele ngolo?’

11. Inki beto lenda longuka na mbandu ya Yonasi?

11 Beto ke tula dikebi kaka na beto mosi. Profete Yonasi waka makasi ntangu Yehowa bakaka lukanu ya kuwila bantu ya Ninive mawa. (Yon. 4:1-3) Sambu na nki? Yo ke monana nde, yandi vandaka kuwa boma nde bo ta yindula nde yandi kele profete ya luvunu sambu mbanza yina fwaka ve mutindu yandi bikulaka yo. Na kisika ya kuwila bantu ya Ninive yina balulaka ntima mawa, Yonasi vandaka kudiyangisa mingi sambu na lukumu na yandi. Keti beto mpi ke tulaka dikebi ya mingi kaka na beto mosi, ebuna beto ‘ke wilaka Yehowa makasi’ sambu nsuka ke sukinina? Kana beto ke samunaka tuka bamvula mingi nde, kilumbu ya Yehowa me finama, keti beto ta vidisa kikalulu na beto ya ntima-nda kana bantu ya nkaka ke vwenza beto sambu beto ke samunaka mambu yina Biblia ke tubaka?​—2 Pie. 3:3, 4, 9.

MAMBU YA BETO LENDA SALA SAMBU NA ‘KUWILA VE YEHOWA MAKASI’

12, 13. Kana ntima na beto me kuma kusepela ve na mambu ya nkaka yina Yehowa ke sala, inki beto fwete sala?

12 Inki beto lenda sala kana ntima na beto ya masumu me kuma kusepela ve na mambu ya nkaka yina Yehowa ke sala? Kuvila ve nde, kusala mpidina kele kukonda mayele. Mbalula ya nkaka ke balula Bingana 19:3 nde: “Buzoba ya muntu ke bebisaka nzila na yandi, mpi ntima na yandi ke wilaka Yehowa makasi.” (Crampon 1905) Yo yina, bika beto tadila ntangu yai mambu tanu yina ta sadisa beto na kubika ve ata fioti nde makasi kupusa beto na kupesa Yehowa foti.

 13 Landa kukumisa ngolo bangwisana na nge ti Yehowa. Beto lenda buya kifu yina beto bantu ya kukonda kukuka ke vandaka ti yo ya kuwila Yehowa makasi, kana beto kele na bangwisana ya ngolo ti yandi. (Tanga Bingana 3:5, 6.) Beto fwete tudila Yehowa ntima. Diaka, beto fwete buya kumonana mayele na meso na beto mosi to kutula dikebi kaka na beto mosi. (Bing. 3:7; Lo. 7:16) Kana beto ke sala mpidina, yo ta vanda mpasi sambu nde beto pesa Yehowa foti ntangu mambu ya mbi me salama.

14, 15. Inki ta sadisa beto sambu bangogo ya mbi ya bankaka kubebisa ve mabanza na beto?

14 Kubika ve nde bangogo ya mbi kubebisa mabanza na nge. Bantu ya Izraele ya bilumbu ya Moize vandaka ti kikuma ya mbote ya kukwikila nde Yehowa ta kotisa bo na Ntoto ya Lusilu. (Nk. 78:43-53) Kansi ntangu bantu ya Izraele waka nsangu ya mbi ya mineki kumi ya kukonda kwikama, bo ‘vilaka mambu yina Nzambi sadilaka bo.’ (Nk. 78:42) Kana beto ke yindulula bisalu ya Yehowa, mpi ke yibuka mambu yonso ya mbote ya yandi me sadilaka beto, beto ta kumisa ngolo bangwisana na beto ti yandi. Mpidina, beto ta bika ve nde bangindu ya mbi ya bankaka kukabula beto ti Yehowa.​—Nk. 77:12, 13.

15 Inki beto lenda tuba kana beto kele ti bangindu ya mbi sambu na bampangi na beto Bakristu? Yo lenda bebisa bangwisana na beto ti Yehowa. (1 Yoa. 4:20) Ntangu bantu ya Izraele tulaka ntembe na kiyeka ya Aroni mpi na mikumba na yandi, Yehowa monaka nde bo vandaka kubokutila yandi. (Kut. 17:10) Mutindu mosi, kana beto yantika kudiyangisa mpi kubokutila bantu yina Yehowa ke sadila sambu na kutwadisa kitini ya organizasio na yandi yina kele awa na ntoto, yo ta vanda bonso nde beto ke bokutila Yehowa.​—Baeb. 13:7, 17.

16, 17. Inki beto fwete yibuka ntangu beto ke kutana ti bampasi?

16 Yibuka nde, Yehowa kele ve na kisina ya bampasi na beto. Ata bantu ya Izraele ya bilumbu ya Yezaya yambulaka Yehowa, yandi vandaka kaka na mpusa ya kusadisa bo. (Yez. 1:16-19) Ata beto ke kutana ti bampasi ya nki mutindu, beto lenda baka ndembikilu na kuzaba nde Yehowa ke kudibanzaka sambu na beto mpi ke zolaka kusadisa beto. (1 Pie. 5:7) Nkutu, yandi ke sila na kupesa beto ngolo yina beto kele na yo mfunu sambu na kulanda kukanga ntima.​—1 Bak. 10:13.

17 Kana beto ke niokwama na mambu ya kukonda lunungu—kaka mutindu yo kuminaka Yobi, muntu ya kwikama—beto fwete yibuka nde Yehowa ke vandaka ve na kisina ya mambu ya kukonda lunungu. Yehowa ke mengaka mambu ya kukonda lunungu kansi yandi ke zolaka lunungu. (Nk. 33:5) Bonso Elihu, nduku ya Yobi, bika beto ndima nde: “Nzambi ya kieleka lenda sala ve ata fioti mambi, mpi Nkwa-Ngolo Yonso lenda sala ve mambu ya kukonda lunungu!” (Yobi 34:10, NW) Yehowa ke vandaka ve na kisina ya bampasi na beto, kansi yandi ke pesaka beto ‘makabu yonso ya mbote mpi bakado yonso ya kukuka.’​—Yak. 1:13, 17.

18, 19. Sambu na nki beto fwete tudila Yehowa ntima ya mvimba? Pesa mbandu.

18 Tudila Yehowa ntima ya mvimba. Nzambi kele muntu ya kukuka, mpi bangindu na yandi kele ya kuzanguka kuluta ya beto. (Yez. 55:8, 9) Yo yina, kudikulumusa fwete sadisa beto na kundima nde beto ke zabaka ve mambu yonso. (Bar. 9:20) Mbala mingi, beto ke zabaka ve mambu yonso na yina me tala diambu mosi buna. Ntembe kele ve nde, nge me monaka bukieleka ya kingana yai: ‘Muntu ya ntete na kutuba na tribinale ke monanaka bonso nde yandi ke na raison tii ntangu muntu ya nkaka ta kwisa kutuba mpi ta tudila yandi ntembe.’​—Bing. 18:17.

19 Kana nduku yina nge ke tudilaka ntima me sala diambu mosi yina nge ke bakisa mbote ve to nge ke yindula nde yo kele ve kikalulu na yandi, keti nge ta tuba mbala mosi nde yandi me sala mbi? To keti yo ta lomba ve nde nge tudila yandi kaka ntima, mingi-mingi kana nge me zabaka yandi tuka bamvula mingi? Sambu beto ke salaka mpidina sambu na banduku na beto ya kukonda kukuka, beto fwete sala mutindu mosi mpi na kiteso ya  kuluta mingi sambu na Tata na beto ya zulu ya beto ke tudilaka ntima, yina banzila mpi bangindu na yandi kele ya kuzanguka kuluta ya beto!

20, 21. Sambu na nki beto fwete pesa foti na muntu yina kele na foti?

20 Pesa foti na muntu yina kele na foti. Sambu na nki beto fwete sala mpidina? Sambu mambu ya nkaka yina ke kuminaka beto ke vandaka foti na beto mosi. Kana yo kele mpidina, beto fwete ndima yo. (Bag. 6:7) Kumeka ve kupesa Yehowa foti sambu na bampasi yina. Sambu na nki kusala mpidina kele kukonda mayele? Beto tadila mbandu yai: Kamio mosi lenda vanda ti makuki ya kutambula na vitesi ya kuluta mingi. Kansi yindula nde, ntangu shofere ke zola kubaluka na virage yandi me tula vitesi ya mingi kuluta yina yandi fwete tula na kisika yina, mpi me sala aksida. Keti beto ta pesa foti na muntu yina salaka kamio sambu na aksida yina? Ata fioti ve! Mutindu mosi, Yehowa me gangaka beto ti kimpwanza ya kupona. Kansi yandi me pesaka beto mpi minsiku yina lenda sadisa beto na kubaka balukanu ya mayele. Ebuna, sambu na nki beto fwete pesa Ngangi na beto foti sambu na bifu na beto?

21 Ya kieleka, bampasi yonso yina beto ke kutanaka ti yo ke vandaka kaka ve malanda ya bifu mpi ya mambu na beto ya mbi. Mambu ya nkaka ke salamaka “sambu ntangu ti mambu ya kukonda kukana” ke bwaka. (Lo. 9:11, NW) Kansi, beto fwete vila ve ata fioti nde Satana Diabulu muntu kele kisina ya ntete ya mambu ya mbi. (1 Yoa. 5:19; Kus. 12:9) Yandi muntu kele mbeni na beto​—kansi Yehowa ve!​—1 Pie. 5:8.

TANINA BANGWISANA NA NGE YA MBALU TI YEHOWA

22, 23. Inki beto fwete yibuka kana beto me lemba nitu sambu na bampasi na beto?

22 Ntangu nge ke kutana ti bampasi, yibuka mbandu ya Kalebi ti Yozue. Na kuswaswana ti mineki kumi ya nkaka, babakala yai zole ya kwikama nataka nsangu ya mbote. (Kut. 14:6-9) Bo monisaka lukwikilu na Yehowa. Ata mpidina, yo lombaka nde bo yungana-yungana na ntoto ya zelo na zelo bamvula 40 kumosi ti bantu ya nkaka ya Izraele. Keti Yozue mpi Kalebi bokutaka to waka makasi nde bo fwanaka ve na kubaka ndola yina? Ve. Bo tudilaka Yehowa ntima. Keti bo bakaka balusakumunu? Ee! Ata mbandu yina ya mvimba fwaka na ntoto ya zelo na zelo, nsuka-nsuka Yozue ti Kalebi kotaka na Ntoto ya Lusilu. (Kut. 14:30) Mutindu mosi, Yehowa ta sakumuna beto kana beto “lemba ve” na kusala luzolo na yandi.​—Bag. 6:9; Baeb. 6:10.

23 Kana nge me lemba nitu sambu na bampasi, kukonda kukuka ya bankaka, to sambu na bifu na nge mosi, inki nge fwete sala? Tula dikebi na bikalulu ya kitoko ya Yehowa. Yindula mambu ya kitoko yina yandi me silaka na kupesa nge. Kudiyula nde: ‘Luzingu na mono zolaka kuvanda nki mutindu kana mono vandaka ve na bangwisana ya ngolo ti Yehowa?’ Bikala pene-pene na Yehowa, mpi kubika ve ata fioti ntima na nge na kuwila yandi makasi!