Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

Elisa Monaka Bapusu-Pusu ya Ke Pela Tiya​—Keti Nge mpi Ke Monaka Yo?

Elisa Monaka Bapusu-Pusu ya Ke Pela Tiya​—Keti Nge mpi Ke Monaka Yo?

Ntotila ya Siria vandaka kusosa Elisa, profete ya Nzambi, sambu na kufwa yandi mpi yandi tindaka bantu na kulanda Elisa tii na Dotani, mbanza yina vandaka ti bangumba na nziunga na yo. Na mpimpa, ntotila ya Siria tindaka bampunda, bapusu-pusu ya bitumba, mpi bibuka ya basoda na Dotani. Na suka-suka, basoda na yandi ziungaka mbanza.​—2 Bant. 6:13, 14.

Ntangu nsadi ya Elisa telamaka na mpongi mpi basikaka na nganda, yandi monaka nde bantu kwisaka kukanga profete. Yandi bokaka nde: ‘Mfumu, imene na beto! Beto fwete sala inki?’ Elisa songaka yandi nde: ‘Kuwa boma ve! Bantu yina kele ti beto kele mingi kuluta bantu yina kele ti bo.’ Na nima, profete sambaka nde: ‘O Yehowa, pardo, kangula meso na yandi sambu yandi mona.’ Disolo yango ke tuba nde: ‘Na mbala mosi Yehowa kangulaka meso ya nsadi ya Elisa, mpi yandi monaka bangumba ya kufuluka ti bampunda mpi bapusu-pusu ya bitumba yina vandaka kupela tiya na nziunga ya Elisa.’ (2 Bant. 6:15-17) Inki beto lenda longuka na diambu yai mpi na mambu ya nkaka ya luzingu ya Elisa?

Elisa vandaka ntima-pima na ntwala ya basoda ya Siria yina ziungaka bo, sambu yandi vandaka kutudila Yehowa ntima mpi monaka mutindu Nzambi sadilaka ngolo na yandi sambu na kutanina yandi. Bubu yai, beto fwete vingila ve na kumona bimangu, kansi beto lenda bakisa nde Yehowa ke taninaka bansadi na yandi na kimvuka. Na mutindu mosi buna, bampunda mpi bapusu-pusu ya ke pela tiya kele na nziunga na beto. Kana beto ‘ke mona’ yo ti meso ya lukwikilu mpi ke tudila Nzambi ntima ntangu yonso, beto ta zinga na lutaninu mpi ta baka balusakumunu ya Yehowa. (Nk. 4:8) Bika beto tadila mambu yina beto lenda longuka na mambu ya nkaka ya luzingu ya Elisa.

ELISA ME KUMA NSADI YA ELIA

Kilumbu mosi, Elisa vandaka kubundula bilanga mpi profete Elia pusanaka pene-pene na yandi mpi losilaka Elisa lele na yandi ya kisalu. Elisa bakisaka ntendula ya diambu yina. Yandi salaka feti sambu na kukabwana ti bibuti na yandi, mpi na nima yandi yambulaka mbanza na bo sambu na kukwenda kukuma nsadi ya Elia. (1 Bant. 19:16, 19-21) Sambu Elisa ndimaka kudipesa ya mvimba sambu na kusadila Nzambi, Yehowa sadilaka yandi mpi nsuka-nsuka, yandi yingaka Elia na kisalu ya kiprofete.

 Elisa salaka bonso nsadi ya Elia ziku bamvula sambanu. Na ntangu yango, Elisa ‘vandaka kulosila Elia masa na maboko.’ (2 Bant. 3:11) Na ntangu yina, bantu vandaka kudia na maboko, mpi vandaka ve kusadila bansomo, bambele to bisadilu ya nkaka ya kudila. Na nima ya kudia, nsadi vandaka kulosila mfumu na yandi masa sambu na kuyobisa maboko. Yo yina, bisalu ya nkaka yina Elisa vandaka kusala vandaka ya lukumu mingi ve. Ata mpidina, yandi vandaka kumona nde kuvanda nsadi ya Elia vandaka lukumu ya nene.

Bubu yai, Bakristu mingi ke salaka bisalu ya mutindu na mutindu na kisalu ya ntangu yonso. Lukwikilu mpi mpusa ya kupesa ngolo na bo na kusadila Yehowa ke pusaka bo na kusala kisalu ya ntangu yonso. Mikumba ya nkaka ke lombaka nde bo yambula banzo na bo mpi kukwenda kusala bisalu yina bantu mingi lenda mona ya lukumu mingi ve mu mbandu, kusala na Betele, kutunga Banzo ya Kimfumu, mpi bisalu ya nkaka. Ata Mukristu mosi ve fwete mona nde bisalu yina kele ya mpamba to ya kukonda mfunu, sambu Yehowa ke bakaka yo na mbalu mingi.​—Baeb. 6:10.

ELISA KANGAMAKA NA MUKUMBA NA YANDI

Na ntwala nde Nzambi ‘kubaka Elia na kati ya mupepe mosi ya ngolo sambu na kutombula yandi na zulu,’ yandi zabisaka profete na kukatuka na Gilgale mpi kukwenda na Betele. Elia songaka Elisa na kubikala, kansi Elisa vutulaka nde: “Mono ta bika nge ve.” Ntangu bo vandaka kukwenda, Elia zabisaka Elisa mbala zole ya mvimba na kuvutuka, kansi yandi buyaka. (2 Bant. 2:1-6) Kaka mutindu Ruti kangamaka na Noemi, Elisa kangamaka na Elia. (Ruti 1:8, 16, 17) Sambu na nki? Yo ke monana nde, Elisa sepelaka na mukumba yina Nzambi pesaka yandi ya kuvanda nsadi ya Elia.

Elisa bikilaka beto mbandu ya mbote. Kana bo me pesa beto mukumba mosi na organizasio ya Nzambi, beto ta baka yo na mbalu mingi kana beto ke vila ve nde beto ke sadila Yehowa. Kele ve ata ti diambu mosi ya me luta yo na lukumu.​—Nk. 65:4; 84:10.

‘LOMBA KIMA YINA NGE KE ZOLA NDE MONO SALA SAMBU NA NGE’

Ntangu babakala yai zole vandaka kutambula, Elia songaka Elisa nde: ‘Lomba kima yina nge ke zola nde mono sala sambu na nge.’ Kaka mutindu kima yina Salomo lombaka bamvula mingi na ntwala vandaka kutadila mambu ya kimpeve, Elisa salaka mutindu mosi. Yandi lombaka ‘na kubaka bandambu zole ya mpeve ya Elia.’ (1 Bant. 3:5, 9; 2 Bant. 2:9) Na Izraele, mwana-bakala ya ntete na dibuta vandaka na nswa ya kubaka bandambu zole ya difwa. (Kul. 21:15-17) Yo yina, na bangogo ya nkaka, Elisa lombaka na kukuma bonso mwana ya Elia ya kimpeve. Diaka, yo ke monana nde Elisa vandaka ti mfunu ya kikesa bonso ya Elia, yina vandaka ti ‘kimpala mingi sambu na Yehowa.’​—1 Bant. 19:13, 14.

Inki mvutu Elia pesaka na diambu yina nsadi na yandi lombaka? Profete tubaka nde: ‘Nge me lomba kima mosi ya mpasi. Kansi nge ta baka yo kana nge mona mono ntangu Nzambi ta katula mono na lweka na nge; kana ve, nge ta baka yo ve.’ (2 Bant. 2:10) Yo ke monana nde, mvutu ya Elia vandaka ti bantendula zole. Ya ntete, kaka Nzambi lendaka kubaka lukanu kana Elisa ta baka diambu yina yandi lombaka to ve. Ya zole, kana Elisa ke zola kubaka yo, yandi fwete kangama na lukanu na yandi ya kubikala ti Elia, ata yandi kutana ti mambu ya nki mutindu.

DIAMBU YINA ELISA MONAKA

Nzambi salaka inki sambu na diambu yina Elisa lombaka ya kubaka bandambu zole ya mpeve ya Elia? Disolo ke tuba nde: ‘Ntangu bo vandaka kukwenda ti kusolula na nzila, na kintulumukina pusu-pusu mosi yina vandaka kupela tiya mpi bampunda yina vandaka kupela tiya kabulaka bo zole; ebuna Elia tombukaka na zulu na kati ya mupepe ya ngolo. Na ntangu yina yonso Elisa vandaka kumona yo.’ * Yo vandaka mvutu ya Yehowa na diambu yina Elisa lombaka. Elisa monaka mutindu Nzambi bakaka Elia, yandi bakaka bandambu zole ya mpeve ya Elia, mpi bakaka difwa ya kimpeve ya Elia.​—2 Bant. 2:11-14.

Elisa bakaka lele ya kisalu yina katukaka na Elia mpi kubwaka, ebuna yandi lwataka yo. Ntangu yai, lele yina monisaka nde Elisa kumaka profete ya Nzambi. Nzikisa ya nkaka yina monisaka nde Elisa kumaka profete monanaka na nima, ntangu yandi salaka kimangu na kukabulaka Nzadi Yordani.

Ntembe kele ve nde, diambu yina Elisa monaka ntangu Nzambi bakaka Elia na kati ya mupepe ya ngolo bikalaka na mabanza na yandi. Sambu, ata muntu mosi ve ke monaka pusu-pusu ya ke pela tiya mpi bampunda ya ke pela tiya konso kilumbu, yo monisaka nde Yehowa ndimaka diambu yina Elisa lombaka. Ntangu Nzambi ke pesaka mvutu na bisambu na beto, beto ke monaka ve mbona-meso ya pusu-pusu ya bitumba ya ke pela tiya mpi bampunda ya ke pela tiya. Kansi, beto lenda bakisa nde Nzambi ke sadila ngolo na yandi  sambu na kulungisa luzolo na yandi. Mpi ntangu beto ke mona mutindu Yehowa ke sakumuna kitini ya organizasio na yandi ya kele awa na ntoto, yo kele bonso nde beto ‘ke mona’, mutindu pusu-pusu na yandi ya zulu ke tambula.​—Ezek. 10:9-13.

Elisa monaka mambu mingi yina ndimisaka yandi nde Yehowa kele ti ngolo ya mingi. Nkutu, mpeve santu ya Nzambi sadisaka Elisa na kusala bimangu 16, disongidila fokula mbala zole kuluta yina Elia salaka. * Mbala ya zole yina Elisa monaka bampunda mpi bapusu-pusu ya bitumba ya ke pela tiya kele na Dotani, mutindu beto me tubila yo na luyantiku ya disolo yai.

ELISA TUDILAKA YEHOWA NTIMA

Ata bambeni ziungaka yandi na Dotani, Elisa bikalaka ntima-pima. Sambu na nki? Sambu yandi yedisaka lukwikilu ya ngolo na Yehowa. Beto mpi kele na mfunu ya lukwikilu ya mutindu yina. Yo yina, bika nde beto sambaka Nzambi sambu na kulomba mpeve santu na yandi na mpila nde beto monisa lukwikilu mpi bitini ya nkaka ya mbuma ya mpeve.​—Luka 11:13; Bag. 5:22, 23.

Diambu yina salamaka na Dotani pesaka yandi kikuma ya nkaka ya kutula ntima na Yehowa mpi bawanzio na yandi yina ke taninaka beto. Profete Elisa bakisaka nde Nzambi tindaka bawanzio na kuziunga mbanza mpi bambeni na yandi. Nzambi fwaka meso ya bambeni, mpidina yandi gulusaka Elisa mpi nsadi na yandi na mutindu ya kuyituka. (2 Bant. 6:17-23) Na ntangu yina ya mpasi, mutindu mosi mpi na bantangu ya nkaka, Elisa monisaka lukwikilu na Yehowa mpi tudilaka yandi ntima ya mvimba.

Bonso Elisa, bika nde beto tudila Yehowa Nzambi ntima. (Bing. 3:5, 6) Kana beto ke sala mpidina, ‘Nzambi yandi mosi ta wila beto mawa mpi ta sakumuna beto.’ (Nk. 67:2) Ya kieleka, bapusu-pusu ya ke pela tiya mpi bampunda me ziunga beto ve na mutindu ya kieleka. Kansi, na ‘mpasi ya nene’ yina ke kwisa, Yehowa ta tanina dibuta ya bampangi na ntoto ya mvimba. (Mat. 24:21; Kus. 7:9, 14) Na ntwala nde yo salama, beto yibuka ntangu yonso nde Nzambi “kele kisika ya beto ke tininaka.”​—Nk. 62:9.

^ par. 16 Elia kwendaka ve na zulu yina kele kisika ya kimpeve yina Yehowa mpi bawanzio ke zingaka. Tala Nzozulu ya Nkengi ya Oktobri 1, 1997, lutiti 12.

^ par. 19 Tala Nzozulu ya Nkengi ya Oktobri 1, 2005, lutiti 20.