Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 LUSADISU SAMBU NA MABUTA | KUSANSA BANA

Longa Bana Kikalulu ya Kudikulumusa

Longa Bana Kikalulu ya Kudikulumusa

DIAMBU YA MPASI

  • Mwana na nge kele kaka ti bamvula kumi mpi yandi ke sala mambu na lulendo yonso!

  • Yandi ke zola nde bantu yonso kumona nde yandi kele mfunu mingi.

Nge lenda kudiyula nde: ‘Sambu na nki yandi ke sala mutindu yina? Mono ke zolaka nde yandi kudiwa mbote, kansi yandi yindula ve nde yandi kele mfunu mingi kuluta bantu ya nkaka!’

Keti nge lenda longa mwana na nge kikalulu ya kudikulumusa kukonda kuyangisa mutindu yandi ke kudimonaka?

MAMBU YA NGE FWETE ZABA

Bamvula me katuka kuluta, bo siamisaka bibuti na kundima mambu yonso ya bana na bo ke zola, na kusikisa bo ata bo me sala ve kima ya ke lomba kusikisa bo; na kusungika bo ve mpi na kupesa bo ve ndola. Yo monanaka nde kana bo ke bondila bana kuluta ndilu, bo ta yela ti ngindu ya kumona nde bo kele mfunu mingi. Kansi yo me butaka nki mbuma? Mukanda mosi (Generation Me) ke tuba nde: “Na kisika nde bana kuyela mbote mpi kuvanda na kiese, mpeve ya kudimona mfunu mingi ta sala nde bo kuma lulendo.”

Bana mingi ya bo vandaka kubondila na kileke, me kutanaka ti bampasi mpi bantangu ya nkaka mambu ke kwendilaka ve mbote na luzingu na bo. Sambu bo vandaka kusosa kaka mambote na bo mosi, bo ke kutanaka ti bampasi na kinduku na bo ti bantu ya nkaka ntangu bo ke kumaka bambuta. Yo yina, mingi na kati na bo ke vandaka ti basusi mpi ke niokwamaka na mabanza.

Bana ke kumaka kibeni kudimona nde bo kele mfunu mingi sambu na mambu ya mbote yina bo ke salaka, kansi ve sambu na mambu yina bo ke songaka bo mbala na mbala. Yo ke tendula ve nde bo fwete sosa mambote na bo mosi. Bo fwete longuka, kusadila mayele na bo mpi kuyedisa yo mbote-mbote. (Bingana 22:29) Diaka bo fwete sosa mpi mambote ya bantu ya nkaka. (1 Bakorinto 10:24) Kusala mutindu yai ke lombaka kudikulumusa.

 MAMBU YA NGE LENDA SALA

Sikisa ntangu yo me fwana kibeni na kusala yo. Kana mwana na nge me sala mbote ekzame ya nzo-nkanda, sikisa yandi. Kana yandi me sala mbote ve, kusosa ve kaka kupesa longi foti. Yo ta sadisa kibeni mwana na nge na kulonguka kikalulu ya kudikulumusa. Kansi, sadisa yandi na kumona mutindu yandi lenda sala mbote na mbala ya nima. Sikisa yandi sambu na mambu ya mbote yina yandi ke sala.

Pesa ndola kana mpila kele. Yo ke tendula ve nde nge fwete pesa mwana ndola na bifu yonso yina yandi ke sala. (Bakolosai 3:21) Kansi, nge fwete pesa yandi ndola kana yandi me sala bifu ya nene. Yo ke tadila mpi bikalulu ya mbi. Kana ve yo lenda kuma mpasi kibeni sambu yandi soba.

Yindula fioti mbandu yai, mwana na nge me kuma kumonisa kikalulu ya lulendo. Kana nge pesa yandi ve ndola, yandi lenda kuma kudimona mfunu mingi mpi kuzola diaka ve kuvanda ti bantu ya nkaka. Yo yina, monisa mwana na nge nde kikalulu ya lulendo ke bebisa yandi mpi yo lenda sala nde yandi kuma nsoni-nsoni. (Bingana 27:2) Tendudila yandi mpi nde muntu ya ke vandaka ti bukati-kati ke sosaka ve kudisonga na bantu ya nkaka ata yandi me zaba mambu mingi. Kupesa mwana na nge bandongisila ya mutindu yai na zola yonso, ta longa yandi kikalulu ya kudikulumusa kukonda kulwadisa yandi.—Munsiku ya Biblia: Matayo 23:12.

Sadisa mwana na nge na kudibongisa na mambu yina lenda kumina yandi na luzingu. Kana nge ke pesa mwana konso kima yina yandi ke zola, yo lenda pusa yandi na kuyindula nde yandi kele ti banswa yonso. Mu mbandu, kana mwana na nge ke zola kima yina nge ke zola ve, tendudila yandi sambu na nki yo kele mfunu na kuzinga ti mbongo yina beno kele na yo. Kana nge buyisa yandi kubasika to kukwenda na konzie, nge lenda tendudila yandi nde kukonda kusala kima mosi ya nge ke zola kele na kati ya mambu ya luzingu mpi nge lenda songa yandi mutindu nge ke nungaka mambu ya mutindu yai. Na kisika ya kutanina bana na nge na bampasi, sadisa bo na kudibongisa sambu na bampasi yina bo lenda kutana ti yo na luzingu ntangu bo ta kuma bambuta.—Munsiku ya Biblia: Bingana 29:21.

Sadisa mwana na nge na kuvanda ti kikalulu ya kukaba. Monisa mwana na nge nde “kiese ke vandaka mingi na kupesa, kansi na kubaka kiese ke vandaka fioti.” (Bisalu 20:35) Inki mutindu? Kumosi ti yandi beno sosa kuzaba bantu yonso yina kele na mfunu ya lusadisu, mu mbandu bilele, transpore to kuyidika kima mosi buna. Na nima, vanda ti mwana na nge ntangu nge ke sadisa bantu yango. Sala yonso sambu mwana na nge kumona nde nge kele na kiese ntangu nge ke sadisa bantu ya nkaka. Mpidina, mbandu na nge ta longa yandi kibeni kikalulu ya kudikulumusa.—Munsiku ya Biblia: Luka 6:38.