Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

Nzila ya nki mutindu nge ke songaka bana na nge na kulanda?

 SAMBU NA BIBUTI

8: Mbandu

8: Mbandu

MAMBU YINA YO KE TENDULA

Bibuti yina ke pesaka mbandu ke zitisaka mambu yina bo ke longaka bana. Mu mbandu, nge lenda vingila ve nde mwana na nge kuvanda masonga kana yandi ke wa nge ke tuba nde, “Songa yandi nde mono kele ve na nzo,” ntangu nge ke zola ve kusolula ti muntu mosi na telefone.

“Bantu mingi ke tubaka nde ‘Sala mambu yina mono ke tuba, kansi kusala ve yina mono ke sala.’ Kusala mutindu yai ke sadisaka ve bana. Bo kele bonso eponge; bo ke kangaka mambu yonso ya beto ke tubaka mpi ke salaka, mpi bo ta songa beto kana mbandu na beto ke wakana ve ti mambu yina beto ke sosa kulonga bo.”—David.

MUNSIKU YA BIBLIA: “Nge muntu yina ke longaka nde ‘Kuyiba ve,’ keti nge ke yibaka?”—Baroma 2:21.

SAMBU NA NKI YO KELE MFUNU

Bana mpi nkutu batoko ke landaka mingi bupusi ya bibuti na bo kuluta ya bantu yonso, ti ya banduku na bo. Yo ke tendula nde beno kele bantu ya ntete na kutwadisa bana na nzila ya mbote; beno ta sala mpidina kaka kana beno ke sadila mambu yina beno ke longa bo.

“Beto lenda tubila kima mosi mbala mingi mpi kudiyula kana mwana na beto ke widikila, kansi kana beto me sala ve mbala mosi mambu yina beto ke tuba, mwana ta songa beto yo. Bana ke tulaka dikebi na mambu yonso ya beto ke salaka, nkutu ata ntangu beto ke yindula nde bo ke mona yo ve.”—Nicole.

MUNSIKU YA BIBLIA: “Mayele yina ke katukaka na zulu . . . ke vandaka ve ti luvunu.”—Yakobo 3:17.

MAMBU YA NGE LENDA SALA

Tadila minsiku na nge. Bansaka ya nki mutindu nge ke talaka? Inki mutindu nge ke sadilaka nkwelani mpi bana na nge mambu? Nge ke vandaka ti banduku ya nki mutindu? Keti nge ke wilaka bantu ya nkaka? Na bunkufi, keti nge kele muntu yina nge ke zolaka nde bana na nge kukuma?

“Mono ti bakala na mono ke pusaka ve bana na beto na kulanda minsiku yina beto mosi ke zitisaka ve.”—Christine.

Lomba ndolula kana nge me sala kifu. Bana ke zabaka dezia nde nge kele muntu ya kukonda kukuka. Kana nge ke lomba “pardo” na nkwelani mpi na bana na nge na ntangu ya me fwana, nge ta longa bo kibeni na kuvanda bantu ya masonga mpi ya kudikulumusa.

“Bana ke zolaka kuwa beto ke ndima bifu na beto mpi ke lomba ndolula sambu na yo. Kana beto ke sala ve mpidina, bo ta kuma kubumba bifu na bo.”—Robin.

“Beto bibuti, beto ke vandaka ti bupusi ya ngolo kibeni na luzingu ya bana na beto, mpi mbandu na beto ke vandaka mfunu kibeni sambu bo ke monaka yo ntangu yonso. Yo kele mukanda yina ke vandaka ya kukangula ntangu yonso, mpi dilongi yina bana ke longukaka ntangu yonso.”​—Wendell.