Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

Kulemfukila bibuti kele bonso kufuta mfuka na banki. Kana bo ke tudila nge ntima mingi, bo ta kuma kudefisa nge mbongo kukonda mpasi

 SAMBU NA BALEKE

10: Masonga

10: Masonga

MAMBU YINA YO KE TENDULA

Bibuti, banduku, mpi bamfumu ya kisalu ke tudilaka bantu ya masonga ntima. Bo ke zitisaka bansiku, ke lungisaka balusilu na bo, mpi ke tubaka masonga ntangu yonso.

SAMBU NA NKI YO KELE MFUNU

Na mambu mingi, kimpwanza yina bantu ke pesaka nge ke wakana kibeni ti mutindu bantu ke tudilaka nge ntima.

“Sambu bibuti na nge kutudila nge kibeni ntima, nge fwete monisa nde nge kele muntu ya kuyela mpi muntu ya me fwana na kubaka balukanu, kaka ve ntangu nge kele ti bo kansi mpi ntangu bo kele ve ti nge.”—Sarahi.

MUNSIKU YA BIBLIA: “Beno landa kuditala kana beno kele nki mutindu.”—2 Bakorinto 13:5.

MAMBU YA NGE LENDA SALA

Yo vanda nge ke zola nde bantu kutudila nge kibeni ntima to nge ke sosa nde bantu kutudila nge diaka ntima, mambu yai ke landa lenda sadisa nge.

Vanda masonga. Bantu ta yambula kibeni kutudila nge ntima kana nge ke ta luvunu. Kansi, kana nge kele masonga mpi ke bumba ve bifu na nge, bantu lenda yantika kutudila nge ntima.

“Yo ke vandaka mpasi ve na kuvanda masonga kana mambu ke tambula mbote. Kansi, kana nge kele masonga na mambu ya mbi ya nge me sala, bantu ta tudila nge ntima mingi.”—Caiman.

MUNSIKU YA BIBLIA: “Beto ke zola kuditwadisa na masonga na mambu yonso.”—Baebreo 13:18.

Vanda muntu ya bo lenda tudila ntima. Na Etats-Unis, nsosa mosi monisaka nde ntangu kompani mosi ke sosaka kubaka muntu na kisalu, “kima mosi ya kuluta mfunu yina bo ke sosaka kuzaba kele kana muntu yango kele muntu yina bo lenda tudila ntima.” Kulonguka na kuvanda muntu yina bo lenda tudila ntima bubu yai ta natila nge mambote ntangu nge ta kuma mbuta.

“Bibuti na mono ke monaka ntangu mono ke bakaka balukanu mpi ke salaka bisalu ya nzo ata bo ke yibusa mono ve ntangu yonso. Sambu mono ke salaka mambu yai mbala mingi, bo ke tudilaka mono ntima mingi.”—Sarah.

MUNSIKU YA BIBLIA: “Mono ke tula ntima nde nge ta sala mambu ya mono ke lomba nge, . . . sambu mono me zaba nde nge ta sala mambu mingi kuluta mambu ya mono me tuba.”—Filemoni 21.

Vanda ntima-nda. Mbala mingi, yo ke lombaka ntangu sambu bantu kumona nde nge me kuma muntu ya kuyela mpi ya ke baka balukanu, kansi bantu ke monaka nswalu kana nge ke yela na nitu.

“Nge fwete vingila ve nde bibuti mpi bantu ya nkaka kutudila nge ntima kaka sambu nge bakaka lukanu mosi ya mbote. Kansi, nge fwete baka balukanu ya mbote mbala na mbala sambu bo tudila nge ntima.”—Brandon.

MUNSIKU YA BIBLIA: “Beno lwata . . . ntima ya nda.”—Bakolosai 3:12.