Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

Disipline ke twadisaka mwana mutindu kido ke twadisaka maswa mpi ke salaka nde yo kwenda ve kisaka-saka

 SAMBU NA BIBUTI

6: Disipline

6: Disipline

MAMBU YINA YO KE TENDULA

Ngogo disipline lenda tendula kutwadisa to kulonga. Bantangu ya nkaka, yo lenda tendula kusungika bikalulu ya mbi yina mwana kele na yo. Kansi mbala mingi, yo ke tadilaka kulonga mwana bikalulu ya mbote yina ke sadisaka yandi na kubaka balukanu ya mbote.

SAMBU NA NKI YO KELE MFUNU

Bubu yai, mabuta ya nkaka ke pesaka diaka ve bana na bo disipline, sambu bibuti ke monaka nde kupesa mwana ndola lenda sala nde yandi kudimona kukonda mfunu. Kansi, bibuti ya mayele ke tulaka bansiku ya me fwana mpi ke sadisaka bana na bo na kuzitisa yo.

“Bana ke zolaka nde bibuti kusonga bo mambu yina bo fwete sala mpi yina bo fwete sala ve sambu bo yela mbote. Kana bibuti ke pesa ve bana disipline, bana ke kumaka bonso maswa yina kele ve ti kido (kima yina ke twadisaka yo); nsuka-nsuka yo ke kwendaka kisaka-saka to nkutu ke salaka kisumbula.”—Pamela.

MAMBU YA NGE LENDA SALA

Salaka yo mbala na mbala. Kana mwana na nge ke zitisa ve bansiku yina nge me tulaka, nge fwete pesa yandi ndola. Kansi, sikisaka yandi ntangu yonso yina yandi ke zitisa yo.

“Mono ke sikisaka mbala mingi bana na mono sambu bo ke vandaka bulemfu na nsi-ntoto yai ya me konda bulemfu. Kusikisa bana ke sadisaka bo na kundima ndola kukonda mpasi na ntangu yo me fwana.”—Christine.

MUNSIKU YA BIBLIA: “Konso kima yina muntu ke kuna, yandi ta katula yo mpi.”—Bagalatia 6:7.

Kuvanda ve makambu ngolo. Tadila mvula, mayele ya mwana na nge, mpi bunene ya mbi yina yandi me sala. Mbala mingi, ndola ke sadisaka mingi kana yo me wakana ti mbi yina mwana salaka; mu mbandu, kana mwana me sadila telefone na mutindu ya mbi, beno lenda buyisa yandi kusadila yo na mwa ntangu mosi buna. Diaka, kuwa ve makasi sambu na mambu ya kukonda mfunu.

“Mono ke sosaka kuzaba kana mwana na mono kondaka bulemfu na luzolo yonso to kana yandi salaka yo kaka sambu yandi bakisaka ve mambu mbote. Kele ti luswaswanu na kati ya kikalulu ya mbi yina beno fwete sungika mpi kifu yina ke lomba kaka kusonga mwana.”—Wendell.

MUNSIKU YA BIBLIA: “Beno sosila ve bana na beno, sambu bo lemba nitu ve.”—Bakolosai 3:21; noti na nsi ya lutiti.

Zola bo. Bana ke ndimaka mpi ke sadilaka disipline kukonda mpasi kana bo me zaba nde zola kele kima ya ntete ya ke pusa bibuti na bo na kusala yo.

“Ntangu mwana na beto salaka kifu, beto ndimisaka yandi nde beto vandaka kusepela ti balukanu yonso ya mbote yina yandi bakaka na ntangu ya ntama. Beto songaka yandi nde kifu yina ta bebisa ve lukumu na yandi kana yandi soba mpi beto songaka yandi nde beto ta sadisa yandi.”—Daniel.

MUNSIKU YA BIBLIA: “Zola kele ntima-nda mpi ntima-mbote.”—1 Bakorinto 13:4.