Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

Ntangu Bana Kele na Mawa

Ntangu Bana Kele na Mawa

Keti nge kele na mawa sambu mpangi na nge mosi me fwa? Kana mpidina, nki mutindu nge lenda nwana ti diambu yai? Tala mutindu Biblia sadisaka baleke tatu na kunwana ti diambu yai ya mpasi mingi.

DISOLO YA DAMI

Dami

Na luyantiku, yo vandaka kumonana bonso kaka mwa ntu mpasi. Kansi, ntangu mpasi ya papa kumaka ngolo kuluta, mama bingaka bantu ya ambilanse. Tii bubu mu ke yibuka mutindu bantu yina nataka yandi. Mu vandaka kuzaba ve nde yo vandaka mbala ya nsuka yina mu zolaka kumona papa ya moyo. Papa fwaka bilumbu tatu na nima na maladi yina ya ntu. Mu vandaka ti bamvula sambanu.

Na nsungi ya bamvula mingi, mu vandaka kudipesa foti sambu na lufwa ya papa. Mu vandaka kumona mbala na mbala na mabanza mutindu bo vandaka kunata papa na lupitalu, mpi mu vandaka kudiyula nde: ‘Sambu na nki mu vandaka kaka ya kutelama pana? Sambu na nki mu salaka ve ata kima mosi?’ Mu vandaka kutala minunu yina kele ti mavimpi ya mbote mpi kuyula nde, ‘Sambu na nki bo ke na luzingu kansi papa ve?’ Na nima, mama sadisaka mu na kutubila mawi na mu. Mpi sambu beto kele Bambangi ya Yehowa, bampangi ya dibundu sadisaka beto mingi kibeni.

Bantu ya nkaka ke yindulaka nde kana nge monisa mawa na nge ntangu diambu ya mpasi me salama, yo ta luta ka yo; kansi yo vandaka ve mpidina sambu na mono. Mu vandaka ve na mawa, kansi mawa kwisilaka mu ntangu mu lungisaka bamvula kumi.

Ndongisila ya mu ke pesa baleke yina kibuti na bo mosi me fwa kele yai, “Solula ti muntu mosi mambu yina nge ke kutana ti yo. Yo lenda salama mpidi’yai, kana nge basisa mawi na nge nswalu, nge ta kuma mbote nswalu.”

Ya kieleka, yo ke vandaka mpasi na kusala mambu ya nene na luzingu mpi kuzaba nde papa ke ve pana ti mono. Kansi mu ke bakaka kikesa na lusilu ya Biblia yina kele na Kusonga 21:4; yo ke tuba nde ntama ve, Nzambi “ta kusula mansanga yonso na meso na [beto], lufwa ta vandaka diaka ve; mawa, bidilu, mpi mpasi ta vandaka diaka ve.”

DISOLO YA DERRICK

Derrick

Ndambu ya mambu ya kitoko ya mu ke yibuka kele mutindu mu vandaka kuloba ti papa mpi kumata na bangumba ti yandi. Yandi vandaka kuzola bangumba.

Papa vandaka kubela maladi ya ntima bantangu ya nkaka; mu ke yibuka mu kwendaka kutala yandi na lupitalu mbala mosi to zole ntangu mu vandaka leke. Kansi mu vandaka kubakisa ve nde yo vandaka maladi ya ngolo. Papa fwaka na maladi ya ntima ntangu mu vandaka ti bamvula uvwa.

Ntangu yandi fwaka, mu dilaka ngolo. Mu vandaka kudiwa bonso nde mpema ke zengana, mpi mu vandaka kuzola ve kusolula ata ti muntu. Mu me kudiwaka ntete ve mbi mutindu yina, mpi mu vandaka kudiwa bonso nde mu lenda sala diaka ve ata kima mosi. Baleke ya eglize na beto yina mu vandaka kimvuka mosi ti bo tudilaka mu dikebi na luyantiku, kansi na nima  bo yambulaka. Bantu ya eglize na beto vandaka kutuba nde, “Ntangu lungaka sambu na papa na nge” to “Nzambi bingaka yandi” to “Yandi kele ntangu yai na zulu.” Bamvutu yina sepedisaka mono ve ata fioti, mpi mu zabaka ve ata fioti mambu yina Biblia ke longaka sambu na mambu yai.

Ebuna mama yantikaka kulonguka Biblia ti Bambangi ya Yehowa, mpi na nima mu ti yaya beto yantikaka mpi kulonguka. Beto longukaka mambu ya ke tuba mutindu bafwa kele mpi lusilu ya Nzambi ya ke pesa kikesa ya me tadila lufutumuku. (Yoane 5:28, 29) Kansi verse yina sadisaka mu mingi kele Yezaya 41:10; kuna Nzambi ke tuba nde: “Kuwa boma ve, sambu mono kele ti nge. Kudiyangisa ve, sambu mono kele Nzambi na nge. Mono ta pesa nge kikesa, ee, mono ta sadisa nge.” Kuzaba nde Yehowa kele ti mu pesaka mu kikesa mingi kibeni na ntangu yina ya mawa, mpi yo ke pesaka mu kikesa mingi bubu yai.

DISOLO YA JEANNIE

Jeannie

Ntangu mu vandaka ti bamvula nsambwadi, mama fwaka na kansere. Kilumbu yina vandaka mpasi kibeni. Mu ke yibuka yandi fwaka na nzo mpi ba-nkaka na mu vandaka pana. Mu ke yibuka nde bantu yonso vandaka pima. Mu ke yibuka nde beto pasulaka maki sambu na kudia na suka. Mu kudiwaka bonso nde luzingu na mu ke na kubeba mbala mosi malembe-malembe.

Na ntangu yina, mpi bamvula mingi na nima, mu vandaka kuyindula nde mu fwete vanda ngolo sambu na leke na mu ya nkento, yo yina mu bumbaka mawi na mu. Ata bubu yai, mu ke mekaka kubumba mambu ya mpasi, kansi kusala mpidina kele ve mbote.

Mu ke yibuka zola yina Bambangi ya Yehowa ya bwala na beto monisilaka beto mpi mutindu bo sadisaka beto. Ata beto yantikaka kukwenda na balukutakanu na Nzo ya Kimfumu ntama ve, bampangi-Bakristu kwisaka mingi kutala beto bonso nde beto me zabanaka banda ntama. Papa lambaka ve madia ya suka mvula ya mvimba sambu bo vandaka kunatila beto madia ntangu yonso.

Verse mosi yina mu ke zolaka mingi kele Nkunga 25:16, 17. Kuna, muyimbi-bankunga bondilaka Nzambi nde: “Balula luse na nge na ndambu na mono mpi wila mono mawa, sambu mono kele mono mosi mpi kukonda lusadisu. Bampasi ya ntima na mono me kuma mingi; katula mono na mpasi yina mono kele na yo.” Yo ke pesaka mu kikesa na kuzaba nde kana nge kele na mawa, nge kele ve ata fioti nge mosi. Nzambi kele pene-pene na nge. Ti lusadisu ya Biblia, mu me tomisaka luzingu na mu mpi ke tulaka dikebi na mambu ya mbote, mu mbandu lusilu ya Biblia ya kufutumuna bantu yina ke pesaka kikesa. Mu ke ti kivuvu ya kumona diaka mama mpi ya kuzaba yandi ntangu yandi ta vanda ti mavimpi ya kukuka na ntoto yina ta kituka paladisu.—2 Piere 3:13.

Keti nge ta zola kuzaba mambu mingi ya ke tadila nsangu ya ke pesa kikesa yina kele na Biblia sambu na bantu yina kele na mawa? Baka kopi mosi ya mukanda “Kana Muntu ya Nge Kezolaka Mefwa.” Kota na www.jw.org, mpi bweta na MIKANDA › MIKANDA & TUMIKANDA.