Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

Bo Kudipesaka na Luzolo Yonso

Bo Kudipesaka na Luzolo Yonso

BAMPANGI-BANKENTO mingi kele bansamuni ya kikesa mpi bo ke kwendaka kusamuna na bisika yina mpusa kele mingi. Bankaka me kwendaka kusamuna na bansi ya nkaka mpi me salaka bamvula mingi kuna. Inki sadisaka bo na kukwenda na bansi ya nkaka? Inki mambu bo me longukaka na bisika yina bo me kwendaka kusamuna? Inki mambote bo me bakaka? Beto solulaka ti bampangi-bankento mingi na kati na bo. Kana nge kele mpangi-nkento ya mpumpa mpi nge ke zola nde kisalu na nge ya kusamuna kupesa nge kiese mingi, beto ke tula kivuvu nde mambu ya bampangi yai ke tuba ta sadisa nge mingi. Ya kieleka, bansadi ya Nzambi yonso lenda baka mambote na mbandu na bo.

KUNUNGA BAKETI-KETI

Anita

Mpangi-nkento ya mupasudi-nzila, keti nge ke kudiyulaka kana nge ta kuka mpenza kukwenda kusamuna na insi ya nkaka? Anita, kele ti bamvula 75. Yandi vandaka kudiyula kana yandi ta kuka kibeni kukwenda kusamuna na insi ya nkaka. Yandi yelaka na Angleterre mpi kumaka mupasudi-nzila ntangu yandi vandaka ti bamvula 18. Yandi ke tuba nde: “Mono ke zolaka kulonga bantu mambu ya Yehowa, kansi mono yindulaka ve nde mono lenda kwenda kusamuna na insi ya nkaka. Mono vandaka me longuka ntete ve ndinga ya nkaka mpi mono ndimaka ve nde mono lenda zaba kutuba ndinga ya nkaka. Yo yina, ntangu bo bingisaka mono na Nzo-Nkanda ya Gileade, mono kudiyangisaka mingi. Mono yitukaka mutindu bo bingaka mono muntu ya kukonda mfunu, na nzo-nkanda yina ya nene. Kansi mono yindulaka nde, ‘sambu Yehowa muntu me binga mono, mono ta kuka.’ Banda mambu yai salamaka, bamvula 50 me luta dezia. Kansi tii bubu yai, mono kele kaka misionere na Japon.” Anita ke tuba nde: “Mbala na mbala, mono ke siamisaka bampangi-bankento ya batoko na kukwenda kusamuna na bansi ya nkaka. Mono kele na kiese sambu bampangi mingi ke ndimaka ndongisila na mono.”

BO BAKAKA KIKESA

Bampangi mingi ya bankento vandaka ntete ti baketi-keti na kukwenda kusamuna na bansi ya nkaka. Inki pesaka bo kikesa?

Maureen

Maureen kele ti bamvula 64, yandi ke tuba nde: “Mono vandaka kuzola kuzinga mbote, disongidila kusadisa bantu ya nkaka.” Ntangu yandi lungisaka bamvula 20, yandi kwendaka na provense ya Quebec na Canada, kisika mpusa ya bapasudi-nzila vandaka mingi. “Na nima, bo bingisaka mono na Nzo-Nkanda ya Gileade, kansi mono waka boma na kukwenda kisika yina mono me zaba ve mpi mono ta vanda ve ti banduku.” Yandi ke yika nde: “Mono vandaka kudiyangisa mpi sambu na kukabwana ti mama, yandi vandaka kusansa papa yina vandaka mbefo. Konso mpimpa, mono vandaka  kubondila Yehowa na kusadisa mono. Ntangu mono solulaka ti bibuti na mono, bo siamisaka mono na kukwenda na Nzo-Nkanda ya Gileade. Bampangi ya dibundu mpi sadisaka bibuti na mono mingi. Mono monaka kibeni mutindu Yehowa sadisaka mono, mono ndimaka nde yandi ta landa kusadisa mono. Yo yina mono kudibongisaka sambu na kukwenda!” Na 1979, Maureen yantikaka kisalu ya kimisionere na Afrika ya Westi mpi yandi salaka bamvula kuluta 30 kuna. Bubu yai yandi kele mupasudi-nzila ya nene mpi ke sadisaka mama na yandi na Canada. Ntangu Maureen ke yindulaka bamvula yina yandi salaka na insi ya nkaka, yandi ke tubaka nde: “Konso ntangu, Yehowa vandaka kupesa mono bima yina mono vandaka na yo mfunu na ntangu ya me fwana.”

Wendy

Wendy, kele ti bamvula 65. Yandi yantikaka kisalu ya kimupasudi-nzila na Australie ntangu yandi vandaka toko. Yandi ke yibuka nde: “Mono vandaka nsoni-nsoni mpi vandaka kukuka ve kusolula ti bantu yina mono me zaba ve. Kansi kisalu ya kimupasudi-nzila me sadisaka mono na kusolula ti bantu ya mitindu yonso, yo yina boma na mono me manaka. Na nima, mono kumaka kusolula ti bantu kukonda mpasi. Kisalu ya kimupasudi-nzila me sadisaka mono na kutudila Yehowa ntima mpi mono kumaka kusepela mingi kukwenda kusamuna na bisika ya nkaka. Diaka, mpangi-nkento mosi ya mpumpa yina vandaka misionere na Japon bamvula kuluta 30 lombaka mono na kukwenda kusamuna ti yandi na Japon bangonda tatu. Kusamuna ti yandi pesaka mono nzala ya kukwenda kusamuna na insi ya nkaka.” Na 1986, Wendy kwendaka na kisanga ya Vanuatu, na kitamina ya bakilometre kiteso 1770 na esti ya Australie.

Tii bubu yai, Wendy kele na Vanuatu mpi ke salaka na biro ya kubalula mikanda. Yandi ke tuba nde: “Mono ke waka kiese mingi na kumona bimvuka mpi mabundu ya mpa ke kanguka ata na babwala ya ntama. Kupesa maboko na kisalu ya Yehowa na bisanga yai kele dibaku ya kuluta nene.”

Kumiko (na kati-kati)

Kumiko, kele ti bamvula 65. Yandi vandaka mupasudi-nzila ya ntangu yonso na Japon mpi nduku na yandi ya mupasudi-nzila lombaka nde bo kwenda kusamuna na Népal. Kumiko ke tuba nde: “Yandi vandaka kutuba mbala na mbala nde beto kwenda kaka, kansi mono vandaka kuzola ve, mono vandaka kudiyangisa na kulonguka ndinga ya nkaka mpi kuyikana ti insi ya nzenza. Katula yo, beto vandaka ve ti mbongo ya kukwenda kuzinga na insi ya nzenza. Mono vandaka kudiyangisa sambu na mambu yai. Kilumbu mosi, mono salaka aksida na moto mpi bo nataka mono na lupitalu. Kuna, mono yantikaka kuyindula nde: ‘Muntu mosi ve ke zabaka mambu yina ta kumina yandi na bilumbu ke kwisa. Mono lenda bela ngolo mpi kuvidisa dibaku ya kukwenda kusamuna na bisika ya nkaka. Keti yo ke lomba ve nde mono kwenda kusamuna na kisika ya nkaka ata mvula mosi?’ Mono sambaka Yehowa mingi sambu yandi sadisa mono na kukwenda.” Ntangu  Kumiko basikaka na lupitalu, yandi kwendaka kutala Népal, na nima yandi ti nduku na yandi ya mupasudi-nzila kwendaka kusamuna kuna.

Ntangu Kumiko ke yindulaka bamvula kiteso ya kumi yina yandi salaka na Népal, yandi ke tubaka nde: “Mambu yina vandaka kuyangisa mono me lutaka bonso masa ya Nzadi-Mungwa. Mono ke vandaka na kiese mingi mutindu mono kwendaka kusamuna kisika mpusa ya bansamuni vandaka mingi. Mbala mingi, ntangu mono vandaka kulonga nsangu ya mbote na dibuta mosi, bantu tanu to sambanu yina ke zingaka pene-pene na bo vandaka kukwisa kuwidikila. Ata bana ya fioti vandaka kulomba mono trakiti na luzitu yonso. Mono vandaka na kiese ya kusamuna na kisika yina bantu ke ndima nsangu ya mbote.

BO NUNGAKA MAMBU YINA VANDAKA KUPESA BO MPASI

Ntembe kele ve nde bampangi-bankento yai ya kikesa kutanaka ti bampasi. Inki mutindu bo nungaka yo?

Diane

Diane, na Canada ke tuba nde: “Ntete, yo vandaka mpasi na kukwenda kuzinga ntama ti dibuta na mono.” Bubu yai, yandi kele ti bamvula 62 mpi yandi vandaka misionere na Côte d’Ivoire, bamvula 20. Yandi ke tuba nde: “Mono lombaka Yehowa na kusadisa mono na kuzola bantu ya teritware na mono. Mpangi Jack Redford, longi mosi ya Gileade, tendudilaka beto nde na luyantiku mambu ya nkaka ya bantu ya teritware lenda vanda mpasi, nkutu yo lenda yangisa beno; mu mbandu, kinsukami ya ngolo. Kansi yandi yikaka nde: ‘Beno tula dikebi na bantu kansi ve na kinsukami na bo. Ntangu beno ke samuna, beno tula dikebi na mawi yina bo ke monisa ntangu bo ke wa nsangu ya mbote.’ Mono sadilaka bandongisila na yandi mpi yo sadisaka mono mingi kibeni! Na kisalu ya kusamuna, mono vandaka kumona mutindu bantu ke sepela mpi ke kangula meso.” Inki sadisaka diaka Diane na kusoba mabanza mpi kukwenda kusamuna na kisika ya nkaka? Yandi ke tuba nde: “Mono kumisaka balongoki na mono ya Biblia banduku na mono mpi mono vandaka na kiese ya kumona bo ke kuma bansadi ya Yehowa. Bwala yina mono vandaka kusamuna kumaka bwala na mono. Mono kumaka ti bamama mpi batata, bampangi ya babakala mpi ya bankento, kaka mutindu Yezu tubaka.”—Mar. 10:29, 30.

Anne, kele ti bamvula 46 mpi yandi ke samunaka na Asie, na insi mosi ya bo me buyisaka kisalu na beto. Yandi ke tuba nde: “Ntangu mono vandaka kusamuna na bansi ya nkaka, mono vandaka kuzinga ti bampangi-bankento yina luzingu mpi bikalulu na bo swaswanaka kibeni ti ya mono. Mambu yai salaka nde bantangu ya nkaka beto wakana ve mpi beto sala mambu yina ke pesa bankaka mpasi. Ntangu mwa mavwanga vandaka kubasika, mono vandaka kusala ngolo na kuwakana ti bo, mpi kubakisa diaka mbote mutindu na bo ya kuzinga. Mono salaka mpi ngolo na kuzola bo mingi mpi  kutadila bo na mutindu ya mbote. Mono kele na kiese sambu bikesa yina me natilaka mono mambote, mono me kumaka ti banduku mingi ya ngolo mpi yo me sadisaka mono na kukanga ntima na kisalu na mono.”

Ute

Ute kele ti bamvula 53. Yandi vandaka kuzinga na Allemagne. Na 1993, bo tindaka yandi na kisalu ya kimisionere na Madagascar. Yandi ke tuba nde: “Na luyantiku, mono salaka bikesa sambu na kulonguka ndinga, kuyikana ti madidi ya insi na bo mpi kunwana ti kimbefo ya malaria mpi ya banioka ya divumu. Kansi bo sadisaka mono mingi. Bampangi-bankento, bana na bo mpi balongoki ya Biblia sadisaka mono na kulonguka ndinga. Mpangi-nkento ya misionere yina mono vandaka kusamuna ti yandi vandaka kusadisa mono mingi ntangu mono vandaka kubela. Yehowa sadisaka mono mingi kuluta. Mono vandaka kuzabisa yandi mbala na mbala na kisambu mambu yina vandaka kuyangisa mono. Mono monisaka ntima-nda, bantangu ya nkaka, Yehowa vandaka kupesa mvutu na bisambu na mono na nima ya bilumbu to ya bangonda. Yehowa vandaka kusadisa mono na kununga bampasi na mono.” Tii bubu yai, Ute me sala bamvula 23 na Madagascar.

YEHOWA ME SAKUMUNAKA BO MINGI

Bonso bampangi yina ke kwendaka kusamuna na bisika yina mpusa kele mingi, bampangi-bankento yina me kwendaka kusamuna na bansi ya nkaka ke tubaka nde bo me bakaka mambote mingi. Inki mambote?

Heidi

Heidi vandaka kuzinga na Allemagne, bubu yai yandi kele ti bamvula 73. Banda na 1968, yandi ke salaka kisalu ya kimisionere na Côte d’Ivoire. Yandi ke tuba nde: “Mono ke waka kiese ntangu mono ke monaka bana na mono ya kimpeve ‘ke tambula na kieleka.’ Bantu ya nkaka ya mono longaka Biblia me kumaka bapasudi-nzila mpi bankuluntu. Mingi na kati na bo ke bingaka mono mama to nkaka. Nkuluntu mosi ti nkento na yandi mpi bana na bo ke bakaka mono bonso muntu ya dibuta na bo. Ya kieleka, Yehowa me pesaka mono mwana-bakala, bokilo mpi bantekolo tatu.”—3 Yoa 4.

Karen (na kati-kati)

Karen vandaka kuzinga na Canada, bubu yai yandi kele ti bamvula 72 mpi yandi kwendaka kusamuna bamvula 20 na Afrika ya Westi. Yandi ke tuba nde: “Kisalu ya kimisionere me sadisaka mono na kuvanda ti kikalulu ya kuditambika, ya zola mpi ntima-nda. Diaka, kusala ti bampangi ya bansi mingi me longaka mono mambu mingi. Mono me bakisaka nde mitindu ya kusala mambu kele mingi. Kuvanda ti banduku ya ngolo na ntoto ya mvimba kele kibeni lusakumunu! Ata luzingu mpi kisalu na beto me sobaka, kinduku na beto me bikalaka.”

Margaret vandaka kuzinga na Angleterre, bubu yai yandi kele ti bamvula 79 mpi yandi vandaka misionere na Laos. Yandi ke tuba nde: “Kusamuna na insi ya nkaka me sadisaka mono na kumona mutindu Yehowa ke bendaka bantu ya mitindu yonso na dibundu na yandi. Mambu yai me kumisaka lukwikilu na mono ngolo. Yo ke sadisaka mono na kundima kibeni nde Yehowa ke twadisaka dibundu na yandi mpi balusilu na yandi ta lungana.”

Ya kieleka, bampangi-bankento ya bampumpa yina me kwendaka kusamuna na bansi ya nkaka ke pesaka mbandu ya mbote na kisalu ya Nzambi. Yo me fwana nde beto sikisa bo. (Baz. 11:40) Diambu ya kiese kele nde ntalu na bo ke kuma kaka mingi. (Nk. 68:11) Keti nge lenda yidika mambu ya luzingu na nge mpi kulanda mbandu ya bampangi-bankento yai ya kikesa? Kana mpidina, “meka” mpi nge ta “mona nde Yehowa kele mbote.”—Nk. 34:8.