Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

Mpeve Ke Taka Kimbangi ti Mpeve na Beto

Mpeve Ke Taka Kimbangi ti Mpeve na Beto

“Mpeve yo mosi ke taka kimbangi ti mpeve na beto nde beto kele bana ya Nzambi.”​—BAROMA 8:16.

BANKUNGA: 109, 108

1-3. Inki kumisaka Pantekoti kilumbu ya mfunu mingi, mpi nki mutindu yo lungisaka mambu yina Masonuku tubaka na ntwala? (Tala kifwanisu ya luyantiku ya disolo.)

NA SUKA mosi ya Lumingu na Yeruzalemi, na luyantiku ya nsungi ya kukatula bambuma ya ble, bantu vandaka na kiese sambu bo vandaka kuta nkinsi ya santu ya Pantekoti. Na suka yina na tempelo, nganga-nzambi ya nene pesaka makabu yina bo vandaka kupesa mbala na mbala. Na nima, na ngunga ya uvwa, yandi pesaka mampa zole ya bo tulaka levire, yina bo salaka na farine ya bambuma ya ntete ya ble ya bilanga. Nganga-nzambi tombulaka mampa yina mpi nikisaka yo na konso lweka sambu na kupesa yo Yehowa. Yo vandaka Pantekoti ya mvu 33.​—Levi 23:15-20.

2 Konso mvula, nganga-nzambi ya nene vandaka kupesa makabu yai ya kunikisa. Yo vandaka kumonisa kibeni kima mosi ya kuluta mfunu, yina salamaka na Pantekoti ya mvu 33. Kima yango kuminaka balongoki 120 ya Yezu na Yeruzalemi ntangu bo vandaka kusamba na shambre mosi ya zulu. (Bisalu 1:13-15)  Profete Yoele tubilaka yo bamvula 800 na ntwala. (Yoele 2:28-32; Bisalu 2:16-21) Inki kima ya kuluta mfunu salamaka?

3 Tanga Bisalu 2:2-4. Na Pantekoti ya mvu 33, Nzambi pesaka balongoki yina mpeve santu, mpi tulaka bo mafuta na kimpeve. (Bisalu 1:8) Na nima, bantu mingi vukanaka ti bo, mpi balongoki yantikaka kutuba mambu ya kuyituka, yina bo katukaka kumona mpi kuwa. Ntumwa Piere tendulaka mambu yango mpi monisaka nde yo vandaka mfunu mingi. Yandi zabisaka bantu nde: “Beno balula ntima, mpi konso muntu na kati na beno kubaka mbotika na zina ya Yezu Kristu sambu na ndolula ya masumu na beno, ebuna beno ta baka dikabu ya ofele ya mpeve santu.” Kilumbu yina, bantu kiteso ya 3 000 bakaka mbotika mpi bo bakaka mpeve santu.​—Bisalu 2:37, 38, 41.

4. (a) Sambu na nki beto fwete tula dikebi na mambu yina salamaka na Pantekoti? (b) Inki kima ya nkaka ya mfunu salamaka bamvula mingi na ntwala ya Pantekoti ya mvu 33? (Tala noti na nsuka ya disolo.)

4 Nganga-nzambi ya nene mpi makabu yina yandi vandaka kupesa na Pantekoti vandaka kumonisa nki? Nganga-nzambi ya nene vandaka kumonisa Yezu. Mampa vandaka kumonisa balongoki ya Yezu yina bo me tulaka mafuta. Yehowa me ponaka balongoki yai na kati ya bantu ya masumu; Biblia ke bingaka bo “bambuma ya ntete.” (Yakobo 1:18) Nzambi me kumisaka bo bana na yandi mpi bo ta vanda bantotila sambu na kuyala ti Yezu na zulu, na Kimfumu ya Nzambi. (1 Piere 2:9) Yehowa ta sakumuna bantu yonso ya bulemfu na nzila ya Kimfumu na yandi. Yo yina, ata beto kele ti kivuvu ya kuzinga na zulu ti Yezu to na paladisu awa na ntoto, Pantekoti ya mvu 33 kele mfunu mingi sambu na beto. [1]​—Tala noti na nsuka ya disolo.

INKI KE SALAMAKA KANA NZAMBI ME TULA MUKRISTU MAFUTA?

5. Inki mutindu beto me zaba nde Nzambi ke tulaka ve bantu yonso mafuta mutindu mosi?

5 Balongoki yina vandaka na shambre ya zulu vilaka ve ata fioti kilumbu yina. Baludimi bonso ya tiya kwisaka kuvanda na ntu ya konso muntu na kati na bo. Yehowa pesaka bo ngolo ya kutuba na bandinga ya nzenza. Bo bakisaka pwelele nde Nzambi tulaka bo mafuta na mpeve santu. (Bisalu 2:6-12) Kansi mambu yai ya kuyituka ke salamaka ve ntangu yonso yina Nzambi ke tulaka Bakristu mafuta. Mu mbandu, kaka na kilumbu yina na Yeruzalemi, Nzambi tulaka bantu mingi ya nkaka mafuta, kansi Biblia ke tuba ve nde baludimi bonso ya tiya kwisaka kuvanda na ntu na bo. Nzambi tulaka bo mafuta ntangu bo bakaka mbotika. (Bisalu 2:38) Kansi Nzambi ke tulaka ve Bakristu yonso mafuta na ntangu ya mbotika. Nzambi tulaka Bakristu ya Samaria mafuta ntangu fioti na nima ya kubaka mbotika. (Bisalu 8:14-17) Na dibaku ya nkaka, Nzambi tulaka Korneye mpi bantu ya dibuta na yandi mafuta na ntwala ya kubaka mbotika.​—Bisalu 10:44-48.

6. Bakristu yonso ya bo me tulaka mafuta ke bakaka nki, mpi bo ke bakisaka nki?

6 Ya kieleka, Bakristu ke bakisaka na mitindu ya kuswaswana nde Nzambi me tula bo mafuta. Bakristu ya nkaka ke bakisaka mbala mosi nde Yehowa me tula bo mafuta. Bankaka ke bakisaka yo na nima ya mwa ntangu. Kansi ntumwa Polo tendulaka mambu yina ke kuminaka Bakristu yonso yina bo me tulaka mafuta. Yandi tubaka nde: “Ntangu beno kwikilaka, bo tulaka beno kidimbu na nzila na yandi ti mpeve santu yina Nzambi silaka. Mpeve santu kele  kipiku yina yandi me pesaka na ntwala.” (Baefezo 1:13, 14) Yehowa ke sadilaka mpeve santu na yandi sambu na kumonisa Bakristu yina pwelele nde yandi me pona bo sambu na kukwenda na zulu. Na mutindu yina, mpeve santu ke songaka bo “na ntwala” to ke ndimisaka bo nde na bilumbu ke kwisa, bo ta zinga mvula na mvula na zulu kansi na ntoto ve.​—Tanga 2 Bakorinto 1:21, 22; 5:5.

Konso Mukristu yina bo me tulaka mafuta fwete bika ve nde kima mosi kukanga yandi nzila ya kusadila Yehowa

7. Bakristu yonso ya bo me tulaka mafuta fwete sala nki sambu na kubaka lufutu na bo?

7 Kana Nzambi me tula Mukristu mafuta, keti yo ke tendula nde yandi ta baka kaka lufutu? Ve. Yo ke sadisaka yandi na kuzaba nde Nzambi me pona yandi na kukwenda na zulu. Kansi yandi ta baka lufutu yina kaka kana yandi me bikala ya kwikama na Yehowa. Piere tendulaka nde: “Yo yina bampangi, beno sala ngolo kibeni sambu na kuzikisa beno mosi nde kubinga yina bo me bingaka beno mpi kusola yina bo me solaka beno kele ya kieleka, sambu kana beno ke landa kusala mambu yai, beno ta bwa ve ata fioti. Ya kieleka, na mutindu yai bo ta kangudila beno nene nzila ya kukota na Kimfumu ya mvula na mvula ya Mfumu mpi Ngulusi na beto Yezu Kristu.” (2 Piere 1:10, 11) Yo yina, konso Mukristu yina bo me tulaka mafuta fwete bika ve nde kima mosi kukanga yandi nzila ya kusadila Yehowa. Ata Nzambi me pona yandi na kukwenda na zulu, yandi ta baka ve lufutu yina kana yandi me bikala ve ya kwikama.​—Baebreo 3:1; Kusonga 2:10.

INKI MUTINDU BO KE ZABAKA?

8, 9. (a) Sambu na nki bantu mingi ke bakisaka ve mutindu muntu ke kudiwaka kana Nzambi me tula yandi mafuta? (b) Inki mutindu muntu ke zabaka nde Nzambi me pona yandi na kukwenda na zulu?

8 Bubu yai, bansadi mingi ya Nzambi ke bakisaka ve mutindu muntu ke kudiwaka kana Nzambi me tula yandi mafuta. Yo ke yitukisa ve sambu Nzambi me tulaka bo ve mafuta. Nzambi gangaka bantu sambu na kuzinga mvula na mvula na ntoto kansi na zulu ve. (Kuyantika 1:28; Nkunga 37:29) Kansi Yehowa me ponaka bantu ya nkaka na kukuma bantotila mpi banganga-Nzambi na zulu. Yo yina, ntangu Yehowa ke tulaka bo mafuta, kivuvu mpi bangindu na bo ke sobaka; bo ke kumaka ti kivuvu ya kuzinga na zulu.​—Tanga Baefezo 1:18.

9 Kansi nki mutindu Mukristu ke zabaka nde Nzambi me pona yandi na kukwenda na zulu? Polo zabisaka Bakristu ya Roma yina bo tulaka mafuta, ‘bayina bo bingaka sambu na kuvanda basantu’ nde: “Beno bakaka ve mpeve ya kimpika yina ke pesa beno diaka boma, kansi beno bakaka mpeve yina Nzambi ke pesaka sambu na kundima beno bonso bana na yandi, na nzila ya mpeve yina beto ke tubaka na ndinga ya ngolo nde: ‘Aba, Tata!’ Mpeve yo mosi ke taka kimbangi ti mpeve na beto nde beto kele bana ya Nzambi.” (Baroma 1:7; 8:15, 16) Na nzila ya mpeve santu, Nzambi ke monisaka muntu pwelele nde yandi me pona yandi sambu  na kukuma ntotila mpi kuyala ti Yezu na zulu.​—1 Batesalonika 2:12.

10. 1 Yoane 2:27 ke tuba nde Bakristu yina bo me tulaka mafuta kele ve na mfunu nde muntu kulonga bo. Yo ke tendula nki?

10 Bantu yina Nzambi me ponaka na kukwenda na zulu ke vandaka ve na mfunu nde muntu ya nkaka kuzabisa bo nde Nzambi me tulaka bo mafuta. Yehowa yandi mosi ke ndimisaka bo nde yandi me pona bo. Ntumwa Yoane zabisaka Bakristu yango nde, Nzambi ya Santu “me tulaka beno mafuta mpi beno yonso kele ti nzayilu.” Yandi tubaka mpi nde: “Kansi beno, mafuta yina yandi tulaka beno, yo kele na beno, mpi beno kele ve na mfunu nde muntu kulonga beno; kansi mafuta yina yandi tulaka beno ke longa beno mambu yonso, mpi yo kele ya kieleka, yo kele ya luvunu ve. Mutindu yo me longaka beno, beno bikala na bumosi ti yandi.” (1 Yoane 2:20, 27) Bakristu yina bo me tulaka mafuta ke vandaka na mfunu ya malongi ya Yehowa kaka bonso Bakristu ya nkaka. Kansi bo ke vandaka ve na mfunu nde muntu ya nkaka kuzabisa bo nde Nzambi me tulaka bo mafuta. Yehowa ke sadilaka mpeve santu na yandi, ngolo ya me luta bangolo yonso, sambu na kumonisa bo pwelele nde yandi me ponaka bo!

BO KE ‘BUTUKAKA MBALA ZOLE’

11, 12. (a) Mukristu yina bo me tulaka mafuta lenda kudiyula inki? (b) Inki yandi ke zabaka kukonda keti-keti?

11 Ntangu Nzambi ke tulaka Bakristu mafuta na mpeve santu, bo ke sobaka kibeni. Yo yina Yezu tubaka nde bo ke ‘butukaka mbala zole’ to bo ke “butukaka na zulu.” (Yoane 3:3, 5; noti ya nsi ya lutiti) Yandi songaka muntu mosi nde: “Kuyituka ve sambu mono me songa nge nde: Beno fwete butuka mbala zole. Mupepe ke bulaka kisika yo ke zola, mpi nge ke waka makelele na yo, kansi nge ke zabaka ve kisika yo me katuka mpi kisika yo ke kwenda. Yo kele mutindu yina sambu na muntu yina me butuka na mpeve.” (Yoane 3:7, 8) Ya kieleka, Bakristu ya nkaka lenda bakisa ve na sikisiki yonso mutindu Bakristu yina bo me tulaka mafuta ke kudiwaka ntangu Nzambi ke tulaka bo mafuta. [2]​—Tala noti na nsuka ya disolo.

Muntu yina bo me tulaka mafuta ke vandaka ve na keti-keti nde Yehowa me ponaka yandi

12 Mukristu yina bo me tulaka mafuta lenda kudiyula nde, ‘Sambu na nki Yehowa ponaka mono na kisika ya kupona muntu ya nkaka?’ Nkutu, yandi lenda kudiyula kana yandi me fwana kibeni na kubaka mukumba yina. Kansi yandi ke vandaka ve na keti-keti nde Yehowa me pona yandi. Yandi ke vandaka na kiese mpi ntonda mingi kibeni sambu na dikabu yina. Bakristu yina bo me tulaka mafuta ke kudiwaka bonso Piere yina tubaka nde: “Lukumu kuvanda na Nzambi mpi Tata ya Mfumu na beto Yezu Kristu, sambu na kutadila mawa na yandi ya nene, yandi salaka nde beto butuka diaka sambu na kivuvu ya moyo na nsadisa ya lufutumuku ya Yezu Kristu na bafwa, sambu beto baka dikabu yina ke polaka ve, yina ke kumaka mvindu ve, mpi yina ke bebaka ve. Bo me bumbaka yo na zulu sambu na beno.”  (1 Piere 1:3, 4) Ntangu Bakristu ya bo me tulaka mafuta ke tangaka baverse yai, bo ke bakisaka pwelele nde Tata na bo ke tubila bo kibeni.

13. Muntu ke sobaka nki bangindu kana Nzambi me tula yandi mafuta na mpeve santu, mpi sambu na nki?

13 Bakristu yai vandaka ntete ti kivuvu ya kuzinga mvula na mvula na ntoto, na ntwala ya kukuma ti kivuvu ya kuzinga na zulu. Bo vandaka kuvingila ntangu yina Yehowa ta katula mambi yonso mpi ta kumisa ntoto paladisu. Ziku bo vandaka kuyindula mutindu bo ta yamba bampangi to banduku na bo yina me fwaka, mutindu bo ta tunga banzo na bo to ta kuna banti mpi ta dia bambuma na yo. (Yezaya 65:21-23) Sambu na nki bo ke yindulaka diaka ve mambu yai? Keti basusi to maladi mosi ya ngolo me sobaka mabanza na bo? Keti bo monaka nde ntoto me fuluka ti mambi mpi bo ta vanda ve na kiese? To bo kumaka na nzala ya kuwa mpi kiese yina bantu ya ta zinga na zulu ta wa? Ve. Nzambi yandi mosi muntu me pesaka bo kivuvu yina. Ntangu yandi ke ponaka bo, yandi ke sobaka mabanza mpi kivuvu na bo na nsadisa ya mpeve santu.

14. Inki mutindu Bakristu ya bo me tulaka mafuta ke tadilaka luzingu na bo awa na ntoto?

14 Keti yo ke tendula nde Bakristu ya bo me tulaka mafuta ke zolaka kufwa? Polo monisaka mutindu bo ke kudiwaka. Yandi fwanisaka nitu na bo ti “tenta” mpi tubaka nde: “Ya kieleka, beto bantu yina kele na tenta yai, beto ke dila na ntima, beto ke kudiyangisa mingi, sambu beto ke zola ve kukatula nzo yai, kansi beto ke zola kulwata nzo yina ya nkaka, sambu luzingu kumina nitu yina ke fwaka.” (2 Bakorinto 5:4) Bakristu yai ke zolaka ve kufwa. Bo ke zolaka kuzinga mpi kusadila Yehowa konso kilumbu ti mabuta mpi banduku na bo. Kansi, ata bo ke salaka mambu yai yonso, bo ke vilaka ve mambu yina Nzambi me silaka bo na bilumbu ke kwisa.​—1 Bakorinto 15:53; 2 Piere 1:4; 1 Yoane 3:2, 3; Kusonga 20:6.

KETI YEHOWA ME PONAKA NGE?

15. Inki ke monisaka ve nde bo me tulaka muntu mafuta na mpeve santu?

15 Ziku nge ke kudiyulaka kana Yehowa me ponaka nge sambu na kuzinga na zulu. Kana nge ke yindulaka mutindu yina, tadila bangiufula yai: Keti nge ke samunaka na kikesa ya mingi mpenza? Keti nge ke longukaka Biblia mingi mpi ke sosaka kubakisa “mambu ya mudindu ya Nzambi”? (1 Bakorinto 2:10) Keti nge ke monaka nde Yehowa me sakumunaka kisalu na nge ya kusamuna? Keti nge ke zolaka kusala luzolo ya Yehowa kuluta mambu yonso ya nkaka? Keti nge ke zolaka mingi bampangi mpi ke monaka nde nge fwete sadisa bo kibeni na kusadila Yehowa? Keti nge ke monaka nde Yehowa me sadisaka nge na mambu mingi ya luzingu? Kana mvutu na nge kele ee, na bangiufula yai yonso, keti yo ke tendula nde Nzambi me ponaka nge na kukwenda na zulu? Ata fioti ve. Sambu na nki? Sambu bansadi yonso ya Nzambi lenda kudiwa mpidina, ata Nzambi me tulaka bo mafuta to ve. Diaka, Yehowa lenda sadila mpeve santu sambu na kupesa bansadi na yandi yonso ngolo ya mutindu mosi, yo vanda bayina kele ti kivuvu ya kuzinga na zulu to na ntoto. Yo yina, kana nge ke kudiyula nde, ‘keti mono ta kwenda na zulu?,’ yo ke tendula nde Nzambi me ponaka nge ve. Bantu yina Yehowa me ponaka ke kudiyulaka ve kana bo me ponaka bo to ve! Bo ke zabaka!

16. Keti bantu yonso ya me bakaka mpeve ya Nzambi ta kwenda na zulu? Tendula.

 16 Biblia ke tubilaka bantu mingi ya kwikama yina bakaka mpeve santu ya Yehowa; kansi yandi ponaka bo ve na kukwenda na zulu. Beto baka mbandu ya Yoane Mbotiki. Yezu tubaka nde, ata muntu mosi ve lutaka Yoane; kansi yandi yikaka nde Yoane ta vanda ve na kati ya bantotila yina ta yala na zulu. (Matayo 11:10, 11) Davidi mpi bakaka mpeve santu. (1 Samuele 16:13) Mpeve santu sadisaka yandi na kubakisa mambu mingi ya mfunu ya Yehowa mpi kusonika mambu ya nkaka ya Biblia. (Marko 12:36) Ata mpidina, ntumwa Piere tubaka nde Davidi “tombukaka ve na zulu.” (Bisalu 2:34) Yehowa sadilaka mpeve santu sambu na kupesa bantu yai ngolo ya kusala mambu ya kuyituka, kansi yandi ponaka bo ve sambu na kukwenda na zulu. Keti yo ke tendula nde bo vandaka ve kibeni bantu ya kwikama to ya me fwana na kuyala na zulu? Ve. Yo ke tendula kaka nde Yehowa ta futumuna bo sambu na kuzinga na Paladisu na ntoto.​—Yoane 5:28, 29; Bisalu 24:15.

17, 18. (a) Bansadi mingi ya Nzambi bubu yai ke vandaka ti nki kivuvu? (b) Inki bangiufula beto ta tadila na disolo yina ke landa?

17 Bubu yai, bansadi mingi ya Nzambi kele ve ti kivuvu ya kukwenda na zulu. Bonso Abrahami, Davidi, Yoane Mbotiki mpi bansadi mingi ya Nzambi ya ntangu ya ntama, bo ke vandaka ti kivuvu ya kuzinga na ntoto na nsi ya luyalu ya Nzambi. (Baebreo 11:10) Bantu 144 000 ta yala ti Yezu na zulu. Kansi Biblia ke tuba nde “bayina me bikala” na kati na bo ta vanda na ntoto na bilumbu yai ya nsuka. (Kusonga 12:17) Yo ke tendula nde bantu mingi na kati ya bantu 144 000 me fwaka mpi me kwendaka dezia na zulu.

18 Kansi bantu yina kele ti kivuvu ya kuzinga na ntoto fwete sala nki kana muntu mosi me tuba nde Nzambi me tula yandi mafuta? Kana muntu mosi na dibundu na beno me kuma kudia dimpa mpi kunwa vinu na Lusungiminu, nge fwete tadila yandi nki mutindu? Ebuna nki beto ta tuba kana ntalu ya bantu yina bo me tulaka mafuta ke kuma kaka mingi? Keti yo fwete yangisa nge? Beto ta pesa bamvutu na disolo yina ke landa.

^ [1] (paragrafe 4) Yo ke monana nde bantu ya Izraele vandaka kuta Nkinsi ya Pantekoti na nsungi yina Nzambi pesaka Moize bansiku na ngumba ya Sinai. (Kubasika 19:1) Ziku, Yezu kotisaka mpi Bakristu yina bo me tulaka mafuta na kuwakana ya mpa, na kilumbu yina Moize kotisaka bantu ya Izraele na kuwakana ya Nsiku.

^ [2] (paragrafe 11) Sambu na kuzaba mambu mingi ya me tala kubutuka mbala zole, tala Nzozulu ya Nkengi, Mayi 1, 2009 balutiti 3-11.