Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

Bika Dikabu ya Ofele ya Nzambi Kupusa Nge na Kuzola Bonso Nzambi

Bika Dikabu ya Ofele ya Nzambi Kupusa Nge na Kuzola Bonso Nzambi

“Beto pesa Nzambi matondo sambu na dikabu na yandi ya ofele yina beto lenda tendula ve.”​—2 BAKORINTO 9:15.

BANKUNGA: 121, 63

1, 2. (a) Inki mutindu beto lenda bakisa ‘dikabu ya ofele ya Nzambi yina beto lenda tendula ve’? (b) Inki bangiufula beto ta tadila na disolo yai?

YEHOWA me pesaka beto dikabu ya kuluta nene ya zola mutindu yandi tindaka Yezu, Mwana na yandi ya yandi ke zolaka mingi, awa na ntoto. (Yoane 3:16; 1 Yoane 4:9, 10) Ntumwa Polo bingaka yo ‘dikabu ya ofele yina beto lenda tendula ve.’ (2 Bakorinto 9:15) Sambu na nki?

2 Polo zabaka nde kimenga ya Yezu ke monisaka pwelele nde balusilu yonso ya Nzambi ta lungana. (Tanga 2 Bakorinto 1:20.) Yo ke monisa nde, ‘dikabu ya ofele ya Nzambi yina beto lenda tendula ve’ ke tadila kimenga ya Yezu mpi mambote ti zola yina Yehowa ke monisilaka beto. Beto ta kuka ve kutendula mpi kubakisa mambu yonso ya dikabu yai ya mbalu. Inki mutindu beto fwete tadila dikabu yai ya kuluta nene? Sambu na nki yo fwete pusa beto na kudibongisa mbote sambu na Lusungiminu ya lufwa ya Kristu, yina ta salama na Kitatu, Marsi 23, 2016?

 DIKABU YA KULUTA MBALU YA NZAMBI

3, 4. (a) Inki mutindu nge ke kudiwaka kana bo me pesa nge dikabu? (b) Inki mutindu dikabu mosi ya kuluta nene lenda soba luzingu na nge?

3 Beto ke vandaka na kiese kana muntu mosi me pesa beto dikabu. Makabu ya nkaka ke vandaka mfunu to ya kuluta nene mpi yo lenda soba luzingu ya muntu. Mu mbandu, yindula nde nge kele na kati ya bantu yina me sala diambu ya mbi kibeni. Bo me zengila beno ndola ya lufwa. Kansi na mbala mosi, muntu mosi yina nge me zaba ve me ndima na luzolo yonso kufwa na kisika na nge. Nge ta kudiwa nki mutindu?

4 Zola ya mutindu yai mpi dikabu yai ya kuluta nene fwete pusa nge na kusoba mambu na luzingu na nge. Ntembe kele ve nde, nge ta kuma mpi kusadisa bantu ya nkaka, kuzola bo mpi kulolula bayina me salaka nge mbi. Na luzingu na nge ya mvimba, nge ta vandaka na ntonda sambu na diambu yina bo sadilaka nge.

5. Sambu na nki nkudulu me luta makabu yonso na mbalu?

5 Dikabu ya nkudulu yina Nzambi me pesaka beto kele na mbalu mingi kuluta dikabu yina beto me katuka kutubila. (1 Piere 3:18) Yindula fioti: Beto yonso me butukaka ti disumu ya Adami, mpi ndola ya disumu kele lufwa. (Baroma 5:12) Kansi zola pusaka Yehowa na kutinda Yezu awa na ntoto na kufwa sambu na bantu yonso; ee, Yezu mekaka lufwa sambu na mambote na beto yonso. (Baebreo 2:9) Kimenga ya Yezu ta natila beto mambote mingi diaka! Yo ta katula lufwa kimakulu. (Yezaya 25:7, 8; 1 Bakorinto 15:22, 26) Bantu yonso yina ke kwikilaka na Yezu ta zinga na ngemba mpi na kiese mvula na mvula; bankaka ta vanda bantotila yina ta yala ti Kristu na zulu; bankaka ta zinga na ntoto sambu na kubaka mambote ya Kimfumu. (Baroma 6:23; Kusonga 5:9, 10) Inki mambote ya nkaka dikabu ya Yehowa ta natila beto?

6. (a) Inki balusakumunu ya dikabu ya Yehowa nge ke vingila na kiese yonso? (b) Tanga mambu tatu yina dikabu ya Yehowa fwete pusa beto na kusala.

6 Dikabu ya Yehowa ke tadila mpi mambu ya nkaka yina yandi ta sala, mu mbandu kukumisa ntoto paladisu, kukatula maladi kimakulu mpi kufutumuna bafwa. (Yezaya 33:24; 35:5, 6; Yoane 5:28, 29) Beto ke zolaka Yehowa mpi Mwana na yandi sambu na ‘dikabu na bo ya ofele yina beto lenda tendula ve.’ Dikabu yai fwete pusa beto (1) na kulanda mbandu ya Yezu mbote-mbote, (2) na kuzola bampangi na beto, mpi (3) na kulolula bantu na ntima ya mvimba.

“ZOLA YINA KRISTU KELE NA YO KE YALAKA BETO”

7, 8. Zola ya nki mutindu Kristu me monisilaka beto, mpi yo fwete pusa beto na kusala nki?

7 Ya ntete, zola ya Kristu fwete pusa beto na kuzitisa yandi. Ntumwa Polo tubaka nde: “Zola yina Kristu kele na yo ke yalaka beto.” (Tanga 2 Bakorinto 5:14, 15.) Polo zabaka nde kana beto ke ndima nde Yezu me monisilaka beto zola ya kuluta nene, yo ta pusa beto na kuzola mpi kuzitisa Yezu. Ya kieleka, kana beto ke bakisa mambu yina Yehowa me salaka sambu na beto, zola na yandi ta pusa beto na kusala mambu yina ke pesa Yezu lukumu. Inki mutindu?

8 Zola na beto sambu na Yehowa ta pusa beto na kulanda mbandu ya Yezu mbote-mbote. (1 Piere 2:21; 1 Yoane 2:6) Kana beto ke lemfukila Nzambi mpi Yezu, beto ta monisa nde beto ke zolaka bo. Yezu tubaka nde, ‘muntu yina ke ndima bansiku na mono mpi ke zitisa yo, yandi muntu ke zolaka  mono. Ebuna muntu yina ke zolaka mono, Tata na mono ta zola yandi; mono ta zola yandi mpi mono ta kudimonisa pwelele na yandi.’​—Yoane 14:21; 1 Yoane 5:3.

9. Inki mpukumuna beto ke kutanaka ti yo?

9 Lusungiminu kele nsungi ya mbote ya kuyindula mutindu beto ke sadilaka luzingu na beto. Yo yina, kudiyula nde: ‘Na nki mambu mono ke landaka dezia mbandu ya Yezu? Nki bikalulu mono fwete tomisa?’ Kudiyula bangiufula yai kele mfunu sambu bantu ya nsi-ntoto ke pusaka beto na kuzinga bonso bo. (Baroma 12:2) Kana beto keba ve, beto lenda kuma kulanda balongi, bantu ya lukumu mpi bayina me zabanaka mingi na bansaka ya kulutisila ntangu. (Bakolosai 2:8; 1 Yoane 2:15-17) Inki lenda sadisa beto na kulanda bo ve?

10. Inki bangiufula beto lenda kudiyula na nsungi yai ya Lusungiminu, mpi nki beto fwete sala na nima? (Tala kifwanisu ya luyantiku ya disolo.)

10 Na nsungi ya Lusungiminu, beto lenda baka ntangu ya kutadila bilele, bafilme ti miziki yina beto ke sadilaka, mpi mambu yina kele na ordinatere, na telefone to na apareyi na beto. Kudiyula nde: Kana Yezu me kwisa awa mpi me mona bilele na mono, keti mono ta wa nsoni? (Tanga 1 Timoteo 2:9, 10.) ‘Keti bilele na mono ke monisaka nde mono kele longoki ya Kristu? Keti Yezu lenda tala bafilme ya mono ke talaka, mpi kuwa miziki ya mono ke waka? Kana Yezu me tala mambu ya kele na telefone to na apareyi na mono, keti mono ta wa nsoni? Keti mono lenda tendudila Yezu, kukonda mpasi, kikuma ya mono ke zolaka nsaka mosi buna?’ Zola na beto sambu na Yehowa ta pusa beto na kulosa bima yonso yina kele mbi sambu na Bakristu, ata beto sumbaka yo na mbongo mingi. (Bisalu 19:19, 20) Ntangu beto pesaka Yehowa luzingu na beto, beto silaka nde beto ta salaka mambu yina ke pesaka Kristu lukumu. Yo yina, beto fwete yambula mambu yonso yina lenda kanga beto nzila ya kulanda mbandu ya Yezu.​—Matayo 5:29, 30; Bafilipi 4:8.

11. (a) Inki mutindu zola na beto sambu na Yehowa mpi Yezu ke pusaka beto na kusamuna mingi? (b) Inki mutindu zola lenda pusa beto na kusadisa bampangi na dibundu?

11 Zola na beto sambu na Yezu ke pusaka beto na kusamuna mpi kulonga na kikesa. (Matayo 28:19, 20; Luka 4:43) Na nsungi ya Lusungiminu, keti nge lenda yidika ntangu sambu na kusala kisalu ya kimupasudi-nzila nsadisi ya bangunga 30 to 50? Mpangi-bakala mosi ya bamvula 84, ya me fwilaka nkento, yindulaka nde kinunu mpi mavimpi na yandi lenda pesa yandi ve nzila ya kukuma mupasudi-nzila nsadisi. Kansi bapasudi-nzila ya nkaka sadisaka yandi. Bo sosilaka yandi teritware ya me fwana sambu na yandi mpi bo vandaka kunata yandi na kamio. Na nsuka ya ngonda, yandi lungisaka lukanu na yandi; yandi samunaka bangunga 30. Keti nge lenda sadisa mpangi mosi ya dibundu na beno na kukuma mupasudi-nzila nsadisi na Marsi to na Aprili? Ya kieleka, beto ta kuka ve beto yonso kukuma bapasudi-nzila; kansi, beto lenda sadila ntangu mpi ngolo na beto sambu na kusala mingi kisalu ya Yehowa. Kusala mpidina ta monisa nde zola ya Yezu ke yala beto, mutindu yo yalaka Polo. Zola ya Nzambi ta pusa beto diaka na kusala nki?

BETO FWETE ZOLANA

12. Zola ya Nzambi ke pusaka beto na kusala nki?

12 Ya zole, zola ya Nzambi fwete pusa beto na kuzola bampangi. Ntumwa Yoane sonikaka nde: “Bampangi ya mono ke  zolaka mingi, kana Nzambi me zolaka beto mutindu yai, beto mpi beto fwete zolana.” (1 Yoane 4:7-11) Yo yina, kana beto ke ndima nde Nzambi ke zolaka beto, beto fwete zola mpi bampangi. (1 Yoane 3:16) Inki mutindu beto lenda monisa yo?

13. Inki mbandu Yezu me bikilaka beto?

13 Yezu me monisaka mutindu ya kuzola bankaka. Ntangu yandi vandaka na ntoto, yandi sadisaka bantu, mingi-mingi bantu ya mpasi. Yandi belulaka bambefo, bikata, bifwa-meso, bifwa-makutu, mpi bababa. (Matayo 11:4, 5) Yezu swaswanaka ti bantwadisi ya mabundu; yandi vandaka kulonga bantu yina vandaka na mfunu ya kuzaba Nzambi. (Yoane 7:49) Yandi zolaka bantu ya mutindu yai mpi salaka yonso sambu na kusadisa bo.​—Matayo 20:28.

Keti nge lenda samuna ti mpangi mosi ya mbuta sambu na kusadisa yandi? (Tala paragrafe 14)

14. Inki mutindu nge lenda monisa nde nge ke zolaka bampangi?

14 Nsungi ya Lusungiminu kele mpi ntangu ya mbote ya kuyindula mutindu nge lenda sadisa bampangi ya dibundu na beno, mingi-mingi bambuta. Keti nge lenda kwenda kutala bampangi ya mutindu yai? Keti nge lenda natila bo madia, kusadila bo bisalu ya nzo, kunata bo na balukutakanu, to kulomba bo na kusamuna ti nge? (Tanga Luka 14:12-14.) Bika zola ya Nzambi kupusa nge na kuzola bampangi na nge!

BETO LOLULA BAMPANGI NA BETO

15. Inki beto fwete vila ve?

15 Ya tatu, zola ya Yehowa ke pusaka beto na kulolula bampangi na beto. Beto yonso me butukaka ti disumu ya Adami mpi beto ke fwaka; yo yina muntu mosi ve lenda tuba nde, “Mono kele ve na mfunu ya nkudulu.” Ata bansadi ya kwikama ya Nzambi, bo ke vandaka mpi na mfunu ya nkudulu. Nzambi me lolulaka mfuka ya nene yina beto yonso ke vandaka na yo! Sambu na nki beto fwete vila ve diambu yai? Kingana mosi ya Yezu ke pesa beto mvutu.

16, 17. (a) Kingana ya ntotila ti bampika, yina Yezu pesaka, fwete longa beto nki? (b) Inki lukanu nge me baka na nima ya kutadila kingana yai?

16 Yezu pesaka kingana yai: Ntotila mosi lolulaka mpika na yandi, yina vandaka na mfuka ya nene ya badenari 60 000 000. Kansi na nima, mpika yina buyaka kulolula mpika ya nkaka, yina vandaka ti mfuka na yandi ya badenari 100 mpamba. Yo lombaka nde mpika yai kulolula nduku na yandi mutindu ntotila lolulaka yandi. Ntangu ntotila waka mambu yina, yandi wilaka mpika yango makasi kibeni. Yandi tubaka nde: “Mpika ya mbi, mono katulaka mfuka na nge yonso ntangu nge bondilaka mono. Keti yo lombaka ve nde nge mpi nge wila nduku na nge ya mpika mawa, mutindu mono wilaka nge mawa?” (Matayo 18:23-35, noti na nsi ya lutiti) Yehowa kele bonso ntotila yina; yandi me katulaka beto mfuka mosi ya nene. Zola ya Yehowa mpi kikalulu na yandi ya kulolula fwete pusa beto na kusala nki?

 17 Ntangu beto ke kudibongisa sambu na Lusungiminu, beto lenda kudiyula nde: ‘Keti mpangi mosi me salaka mono mbi? Keti mono ke kukaka ve kulolula yandi?’ Kana mpidina, yai kele ntangu ya mbote ya kulanda mbandu ya Yehowa, “Nzambi yina ke vandaka ya kuyilama na kulolula.” (Nehemia 9:17; Nkunga 86:5) Kana beto kele na ntonda sambu na kikalulu ya nene ya Yehowa ya kulolula, beto ta lolulaka bantu na ntima ya mvimba. Kana beto ke zolaka ve bampangi mpi ke lolulaka bo ve, beto lenda vingila ve nde Yehowa kuzola beto mpi kulolula beto. (Matayo 6:14, 15) Ya kieleka, ntangu beto ke lolulaka bantu, yo ke sobaka ve mbi yina bo salaka beto; kansi beto ta vanda na kiese na bilumbu ke kwisa.

18. Inki mutindu zola ya Nzambi pusaka Lily na kukanga ntima na bifu ya Carol?

18 Yo lenda vanda mpasi na kukanga ntima ntangu bampangi ke sala bifu. (Tanga Baefezo 4:32; Bakolosai 3:13, 14.) Mpangi-nkento mosi, Lily, kutanaka ti mambu yai. [1] (Tala noti na nsuka ya disolo.) Yandi vandaka kusadisa Carol, mpangi-nkento mosi ya mufwidi. Yandi vandaka kunata Carol na kamio bisika yonso yina Carol vandaka kuzola, kusumba bima ti yandi, mpi kusadila yandi bisalu mingi. Ata mpidina, Carol vandaka kaka kutubila Lily mambu ya mbi; bantangu ya nkaka yo vandaka mpasi na kusadisa yandi. Kansi Lily vandaka kutala kaka bikalulu ya mbote ya Carol; yandi sadisaka Carol bamvula mingi tii ntangu maladi kumaka ngolo mpi Carol fwaka. Ata kusadisa Carol vandaka mpasi, Lily ke tuba nde: “Mu ke vingila kilumbu ya beto ta kutana ti Carol na lufutumuku. Mu ta vanda na kiese ya kuzaba yandi mbote ntangu yandi ta kuma muntu ya kukuka.” Ya kieleka, zola ya Nzambi lenda pusa beto na kukanga ntima ntangu bampangi ke sala bifu mpi kuvingila ntangu yina bantu yonso ta kuma ya kukuka.

19. Dikabu ya ofele ya Nzambi ke pusaka beto na kusala nki?

19 Ya masonga, Yehowa me pesaka beto ‘dikabu ya ofele yina beto lenda tendula ve.’ Beto fwete vanda na ntonda sambu na yo! Nsungi ya Lusungiminu kele ntangu ya kuluta mbote ya kuyindulula mambu yonso yina Yehowa mpi Yezu me salaka sambu na beto. Bika zola kupusa beto na kulanda mbote-mbote mbandu ya Yezu, kuzola bampangi mpi kulolula bantu na ntima ya mvimba.

^ [1] (paragrafe 18) Beto me soba bazina ya nkaka na disolo yai.