Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

“Beto Ke Zola Kukwenda ti Beno”

“Beto Ke Zola Kukwenda ti Beno”

“Beto ke zola kukwenda ti beno, sambu beto me wa nde Nzambi kele ti beno.”​—ZEKARIA 8:23.

BANKUNGA : 65, 122

1, 2. (a) Inki Yehowa tubaka sambu na bilumbu na beto? (b) Disolo yai ta pesa bamvutu na nki bangiufula? (Tala kifwanisu ya luyantiku ya disolo.)

YEHOWA tubaka nde na bilumbu na beto, “bantu kumi ya bandinga yonso ya makanda ta simba, ee, bo ta simba ngolo mvwela ya Muyuda mosi, mpi bo ta tuba nde: ‘Beto ke zola kukwenda ti beno, sambu beto me wa nde Nzambi kele ti beno.’” (Zekaria 8:23) Muyuda ke monisa Bakristu yina Nzambi me tulaka mafuta na mpeve santu. Biblia ke bingaka bo mpi, “Izraele ya Nzambi.” (Bagalatia 6:16) Bantu kumi ke monisa Bakristu yina kele ti kivuvu ya kuzinga mvula na mvula na ntoto. Bo ke zabaka nde Yehowa me sakumunaka Bakristu yina yandi me tulaka mafuta mpi bo ke waka kiese ya kusambila Nzambi ti bo.

2 Bonso profete Zekaria, Yezu tubaka nde bantu ya Nzambi ta sala na bumosi. Yandi bingaka Bakristu yina ta kwenda na zulu nde, “kimvuka ya fioti,” mpi bayina ta zinga na ntoto nde, “mameme ya nkaka.” Kansi Yezu tubaka nde bo yonso ta kuma “kimvuka mosi” mpi ta landa yandi, “ngungudi” na bo. (Luka 12:32; Yoane 10:16) Sambu bimvuka kele zole, bantu ya nkaka lenda kudiyula nde: (1) Keti mameme ya nkaka fwete zaba bazina  ya Bakristu yonso ya bo me tulaka mafuta na bilumbu na beto? (2) Inki mutindu Bakristu yina bo me tulaka mafuta fwete kuditadila? (3) Kana mpangi mosi na dibundu me kuma kudia dimpa mpi kunwa vinu na Lusungiminu, nki mutindu mono fwete tadila yandi? (4) Keti mono fwete kudiyangisa kana ntalu ya bantu yina ke diaka mampa mpi ke nwaka vinu na Lusungiminu ke kuma kaka mingi? Disolo yai ta pesa bamvutu na bangiufula yai.

KETI BETO FWETE ZABA BAZINA YA BAKRISTU YONSO YINA BO ME TULAKA MAFUTA NA BILUMBU NA BETO?

3. Sambu na nki beto lenda zaba ve na sikisiki yonso Bakristu yina kele na kati ya bantu 144 000?

3 Keti mameme ya nkaka fwete zaba bazina ya Bakristu yonso ya bo me tulaka mafuta na bilumbu na beto? Ve. Sambu na nki? Sambu ata muntu mosi ve lenda zaba na sikisiki bantu yina ta baka lufutu. [1] (Tala noti na nsuka ya disolo.) Ata Nzambi me ponaka bo sambu na kukwenda na zulu, bo ta baka lufutu yai kaka kana bo bikala ya kwikama. Satana ke zabaka diambu yai, yo yina yandi ke sadilaka “bambikudi ya luvunu” sambu na “kukusa” bo. (Matayo 24:24) Na ntwala ya kuzaba na sikisiki yonso nde bo ta baka lufutu na bo, Bakristu yina bo me tulaka mafuta ke vingilaka tii ntangu Yehowa ke monisaka bo pwelele nde bo kele ya kwikama. Yehowa muntu ke tulaka bo kidimbu ya nsuka sambu na kumonisa nde yandi me ndima bo. Bo ta baka kidimbu yai na ntwala nde bo fwa to ntangu fioti na ntwala nde “mpasi ya nene” kuyantika.​—Kusonga 2:10; 7:3, 14.

Yezu kele Ntwadisi na beto, mpi beto fwete landa kaka yandi

4. Ata bubu yai beto lenda zaba ve bazina ya Bakristu yonso yina bo me tulaka mafuta, yina kele na ntoto, nki mutindu beto lenda ‘kwenda’ ti bo?

4 Kana mameme ya nkaka lenda zaba ve bazina ya Bakristu yonso yina bo me tulaka mafuta yina kele ntete awa na ntoto bubu yai, nki mutindu bo lenda ‘kwenda’ ti bo? Biblia ke tuba nde bantu kumi ta “simba ngolo mvwela ya Muyuda mosi, mpi bo ta tuba nde: ‘Beto ke zola kukwenda ti beno, sambu beto me wa nde Nzambi kele ti beno.’” Verse yai ke tubila Muyuda mosi. Kansi ngogo “beno” ke monisa nde Muyuda yango kele ve kaka mosi, kansi bo kele mingi. Muyuda yai ke monisa kimvuka ya Bakristu yina bo me tulaka mafuta. Mameme ya nkaka ke zabaka yo, mpi bo ke sadilaka Yehowa ti kimvuka yai. Bo ke sosaka ve kuzaba Bakristu yonso ya kimvuka yango, mpi kulanda mosi-mosi na kati na bo. Yezu kele Ntwadisi na beto, mpi Biblia ke tuba nde beto fwete landa kaka yandi.​—Matayo 23:10.

INKI MUTINDU BAKRISTU YINA BO ME TULAKA MAFUTA FWETE KUDITADILA?

5. Inki lukebisu Bakristu yina bo me tulaka mafuta fwete yindula na dikebi yonso, mpi sambu na nki?

5 Bakristu yina bo me tulaka mafuta fwete yindula na dikebi yonso lukebisu yina kele na 1 Bakorinto 11:27-29. (Tanga.) Na Lusungiminu, nki lenda sala nde Mukristu yina bo me tulaka mafuta kudia dimpa mpi kunwa vinu na “mutindu yina me fwana ve”? Kana yandi kele ve na bangwisana ya mbote ti Yehowa mpi kele ve ya kwikama. Ntangu Mukristu ya mutindu yai ke dia dimpa  mpi ke nwa vinu, yandi ke zitisa ve ngidika ya Nzambi. (Baebreo 6:4-6; 10:26-29) Lukebisu yai ya mfunu ke yibusa Bakristu yina bo me tulaka mafuta nde bo fwete bikala ya kwikama kana bo ke zola “kubaka lufutu ya kukwenda na zulu mutindu Nzambi me bingaka [bo] na nzila ya Kristu Yezu.”​—Bafilipi 3:13-16.

6. Inki mutindu Bakristu yina bo me tulaka mafuta fwete kuditadila?

6 Polo zabisaka Bakristu yina bo me tulaka mafuta nde: “Mono muntu ya boloko sambu na Mfumu, mono ke bondila beno nde beno tambula na mutindu yina me fwana na kubinga yina bo bingaka beno.” Inki mutindu bo fwete sala yo? Polo tendulaka nde: “Ti kudikulumusa mpi mawete yonso, ti ntima ya nda; konso muntu kukanga ntima na mambu ya muntu ya nkaka na zola, beno sala ngolo na kutanina bumosi ya mpeve na ngemba yina ke vukisaka beto.” (Baefezo 4:1-3) Mpeve santu ya Yehowa ke sadisaka bansadi na yandi na kuvanda bantu ya kudikulumusa, kansi ya lulendo ve. (Bakolosai 3:12) Yo yina, Bakristu yina bo me tulaka mafuta ke monaka ve nde bo me luta Bakristu ya nkaka. Bo ke zabaka nde Yehowa ta pesa bo ve mpeve santu mingi kuluta bansadi na yandi ya nkaka. Bo ke yindulaka mpi ve nde bo fwete bakisa Biblia mbote kuluta bantu ya nkaka. Bo lenda zabisa mpi ve mpangi ya nkaka nde, ‘Nzambi me tulaka nge mafuta mpi nge fwete yantika kudia dimpa mpi kunwa vinu na Lusungiminu.’ Bo kele bantu ya kudikulumusa mpi bo ke zabaka nde Yehowa mpamba muntu ke ponaka bantu yina ta kwenda zulu.

7, 8. Bakristu yina bo me tulaka mafuta ke sosaka ve nde bantu kusadila bo nki, mpi sambu na nki?

7 Ata Bakristu yina bo me tulaka mafuta ke bakisaka nde kukwenda na zulu kele dibaku mosi ya nene, bo ke sosaka ve nde bantu ya nkaka kuzitisa bo mingi. (Baefezo 1:18, 19; tanga Bafilipi 2:2, 3.) Bo ke bakisaka mpi nde ntangu Yehowa tulaka bo mafuta, yandi zabisaka ve bantu ya nkaka. Yo yina, Mukristu yina bo me tulaka mafuta ke yitukaka ve kana bantu ya nkaka ke ndima ve nde Nzambi me tulaka yandi mafuta. Yandi ke zabaka nde Biblia ke lombaka Bakristu na kukwikila ve nswalu muntu yina ke tuba nde Nzambi me pesaka yandi mukumba mosi ya nene. (Kusonga 2:2) Sambu Mukristu yina bo me tulaka mafuta ke vingilaka ve nde bankaka kutudila yandi dikebi mingi, yandi ta zabisa ve bantu yina yandi ke kutana ti bo na mbala ya ntete nde Nzambi me ponaka yandi. Ya kieleka, yandi lenda zabisa yo ve ata fioti na bantu ya nkaka. Yandi lenda mpi ve kudikumisa sambu na mambu ya kuyituka yina yandi ta sala na zulu.​—1 Bakorinto 1:28, 29; tanga 1 Bakorinto 4:6-8.

8 Bakristu yina bo me tulaka mafuta fwete yindula ve nde bo fwete lutisaka ntangu kaka bo na bo, bonso nde bo me kuma bantu ya mwa kimvuka mosi buna. Bo ke sosaka ve kukutana bo na bo sambu na kutubila mambu ya me tala bantu yina Nzambi me tulaka mafuta to sambu na kulonguka Biblia. (Bagalatia 1:15-17) Kusala mpidina ta bebisa bumosi ya dibundu. Yo ta wakana mpi ve ti lutwadisu ya mpeve santu, yina ke sadisaka bansadi ya Nzambi na kuzinga na ngemba mpi na bumosi.​—Tanga Baroma 16:17, 18.

INKI MUTINDU BETO FWETE TADILA BO?

9. Sambu na nki beto fwete keba na mambu yina beto ke sadila Bakristu yina bo me tulaka mafuta? (Tala lupangu “Zola ‘Ke Salaka Ve Mambu ya Nsoni.’”)

9 Inki mutindu nge fwete tadila bampangi  ya babakala mpi ya bankento yina Nzambi me tulaka mafuta? Yezu zabisaka balongoki na yandi nde: “Beno yonso beno kele bampangi.” Yandi yikaka nde: “Konso muntu yina ke kudinangula, bo ta kulumusa yandi, kansi konso muntu yina ke kudikulumusa, bo ta nangula yandi.” (Matayo 23:8-12) Yo yina, yo kele mbote ve na kukumisa muntu na kiteso ya kuluta ndilu, ata yandi kele mpangi ya Yezu, disongidila muntu yina Nzambi me tulaka mafuta. Biblia ke lombaka beto na kulanda mbandu ya lukwikilu ya bankuluntu; kansi yo ke zabisaka beto na kukumisa ve ata muntu mosi awa na ntoto ntwadisi na beto. (Baebreo 13:7) Biblia ke tubaka mpi nde bantu ya nkaka “me fwana na kubaka lukumu mingi kibeni.” Kansi yo kele kaka sambu bo “ke twadisaka na mutindu ya mbote” mpi “ke salaka ngolo na kutuba mpi na kulonga.” (1 Timoteo 5:17) Kana beto ke pesa Bakristu yina bo me tulaka mafuta lukumu mingi mpi ke tudila bo dikebi ya mingi, yo ta yangisa bo. Kima ya kuluta mbi kele nde, beto lenda pusa bo na kukuma lulendo. (Baroma 12:3) Muntu mosi ve na kati na beto ta zola kusala kima yina lenda pusa bampangi ya Yezu yina bo me tulaka mafuta, na kusala disumu yai ya nene!​—Luka 17:2.

Inki mutindu nge fwete tadila mpangi yina ke dia dimpa mpi ke nwa vinu na Lusungiminu? (Tala baparagrafe 9-11)

10. Inki mutindu nge lenda zitisa Bakristu yina Yehowa me tulaka mafuta?

10 Inki mutindu beto lenda zitisa Bakristu yina Yehowa me tulaka mafuta? Beto lenda yula bo ve, nki bo salaka sambu Yehowa kutula bo mafuta. Mambu yai me tala bo mosi, beto kele ve na nswa ya kuzaba yo. (1 Batesalonika 4:11; 2 Batesalonika 3:11) Beto fwete yindula ve nde Yehowa me tulaka mpi bantu ya nkaka ya dibuta na bo mafuta, mu mbandu bankwelani to bibuti na bo. Muntu ke bakaka ve kivuvu yai na dibuta na yandi. (1 Batesalonika 2:12) Beto fwete yula bo mpi ve bangiufula yina lenda pesa bo mpasi. Mu mbandu, kuyula nkento ya mpangi mosi nde, ‘nge ke waka nki mutindu kana nge yindula nde bakala na nge ta vanda ve ti nge na Paladisu?’ Beto vila ve nde na nsi-ntoto ya mpa, Yehowa ta “lungisa nzala ya konso kima ya kele na luzingu.”​—Nkunga 145:16.

11. Inki mutindu kubuya ‘kuleba bantu’ ke taninaka beto?

11 Kana beto ke baka ve Bakristu yina bo me tulaka mafuta na mbalu mingi kuluta Bakristu ya nkaka, beto ke kuditanina. Nki mutindu? Biblia ke tuba nde bantu ya nkaka na dibundu lenda vanda “bampangi ya luvunu” yina lenda tuba nkutu nde Nzambi me tulaka bo mafuta. (Bagalatia 2:4, 5; 1 Yoane 2:19) Diaka, Bakristu ya nkaka yina bo me tulaka mafuta lenda bwa na kimpeve. (Matayo 25:10-12; 2 Piere 2:20, 21) Yo yina, kana beto ke sosa ve ‘kuleba bantu,’ beto ta landa bo ve ata fioti, yo vanda bayina bo me tulaka mafuta, bayina me zabanaka mingi, to bayina me sadilaka Yehowa bamvula mingi. Mpidina, kana bo me bwa na kimpeve to bo me basisa bo na dibundu, lukwikilu na beto ta vanda kaka ngolo mpi beto ta bika ve kusadila Yehowa.​—Yude 16.

KUDIYANGISA VE SAMBU NA NTALU NA BO

12, 13. Sambu na nki ntalu ya bantu yina ke diaka mampa mpi ke nwaka vinu na Lusungiminu fwete yangisa beto ve?

12 Na nsungi ya bamvula mingi, ntalu ya bantu yina vandaka kudia mampa mpi kunwa vinu na Lusungiminu vandaka kukulumuka. Kansi bilumbu yai, ntalu na bo ke kuma kaka mingi konso mvula. Keti yo fwete yangisa beto? Ve. Sambu na nki?

 13 “Yehowa me zaba bantu na yandi.” (2 Timoteo 2:19) Yehowa kele ve bonso bampangi yina ke tangaka ntalu ya bantu yina ke diaka mampa mpi ke nwaka vinu na Lusungiminu; bo ke zabaka ve banani kibeni kele Bakristu yina bo me tulaka mafuta. Yo yina, bo ke tangaka mpi bayina ke diaka mampa mpi ke nwaka vinu ata Nzambi me ponaka bo ve. Mu mbandu, bampangi ya nkaka yina vandaka kudia mampa mpi kunwa vinu na Lusungiminu me yambulaka. Bantu ya nkaka lenda vanda ti maladi ya ntu to kimbefo ya nkaka mpi bo lenda yindula nde bo ta yala ti Kristu na zulu. Ya kieleka, beto me zaba ve kibeni ntalu ya Bakristu ya bo me tulaka mafuta yina me bikalaka awa na ntoto.

14. Inki Biblia ke tuba sambu na ntalu ya Bakristu ya bo me tulaka mafuta yina ta vanda na ntoto ntangu mpasi ya nene ta yantika?

14 Ntangu Yezu ta kwisa kubaka Bakristu yina bo me tulaka mafuta, yandi ta kuta bo na bisika mingi na nsi-ntoto. Biblia ke tuba nde Yezu “ta tinda bawanzio na yandi ti makelele ya mpungi ya nene, mpi bo ta vukisa bantu yina yandi me solaka katuka na mipepe iya, katuka na ndambu mosi ya zulu tii na ndambu na yo ya nkaka.” (Matayo 24:31) Biblia ke monisa mpi nde na bilumbu ya nsuka, ndambu ya Bakristu yina Nzambi me tulaka mafuta ta vanda na ntoto. (Kusonga 12:17) Kansi yo ke tuba ve kana bo ta vanda ikwa ntangu mpasi ya nene ta yantika.

15, 16. Inki beto fwete zaba na yina me tala bantu 144 000 yina Yehowa ke ponaka?

15 Yehowa yandi mosi ke ponaka ntangu ya kutula bantu mafuta. (Baroma 8:28-30) Yehowa yantikaka kupona bantu ya kutula mafuta na nima ya lufutumuku ya Yezu. Yo ke monana nde Nzambi tulaka Bakristu  yonso ya mvu-nkama ya ntete mafuta. Bamvula mingi na nima, bantu mingi yina vandaka kutuba nde bo kele Bakristu vandaka ve kibeni kulanda Kristu. Ata mpidina, Yehowa ponaka ndambu ya Bakristu yina vandaka ya kwikama mpi tulaka bo mafuta. Bo vandaka bonso ble yina Yezu tubaka nde yo ta yela nzila mosi ti matiti ya mbi. (Matayo 13:24-30) Na bilumbu yai ya nsuka, Yehowa ke landa na kupona bantu yina ta vanda na kimvuka ya bantu 144 000. [2] (Tala noti na nsuka ya disolo.) Yo yina kana Nzambi me pona bantu ya nkaka ntangu fioti na ntwala nde nsuka kukwisa, beto fwete vanda ve ti baketi-keti; yandi ke salaka kaka mambu ya lunungu. (Yezaya 45:9; Daniele 4:35; tanga Baroma 9:11, 16.) [3] (Tala noti na nsuka ya disolo.) Beto fwete keba mpi kusala ve mambu bonso bansadi yina bokutaka sambu na lufutu yina mfumu na bo pesaka bansadi ya nkaka yina kwisaka na nsuka.​—Tanga Matayo 20:8-15.

16 Bakristu yonso ve ya bo me tulaka mafuta kele na kimvuka ya “mpika ya kwikama mpi ya mayele.” (Matayo 24:45-47) Bonso na mvu-nkaka ya ntete, bubu yai Yehowa mpi Yezu ke sadilaka kimvuka mosi ya fioti ya bantu sambu na kudisa to kulonga bantu mingi. Na mvu-nkama ya ntete, Yehowa sadilaka Bakristu fioti mpamba yina bo me tulaka mafuta sambu na kusonika Masonuku ya Kigreki. Bubu yai mpi, Bakristu fioti mpamba ya bo me tulaka mafuta kele ti mukumba ya ‘kudisa bansadi ya Nzambi na ntangu ya me fwana.’

17. Inki malongi nge me baka na disolo yai?

17 Inki beto me longuka na disolo yai? Yehowa me silaka na kupesa bantu mingi luzingu ya mvula na mvula awa na ntoto; yandi me ponaka bantu ya nkaka sambu na kuyala ti Yezu na zulu. Yehowa ta pesa bansadi na yandi yonso lufutu, yo vanda “Muyuda” to “bantu kumi.” Yandi ke lombaka bo yonso na kulemfuka na bansiku ya kiteso mosi mpi kubikala ya kwikama. Bo yonso fwete vanda bantu ya kudikulumusa. Bo yonso fwete sadilaka yandi kumosi mpi kuzinga na bumosi. Bo yonso fwete sala bikesa sambu dibundu kuvanda na ngemba. Awa ya nsuka me finama, bika beto landa kusadila Yehowa na kimvuka mpi beto landa Kristu.

^ [1] (paragrafe 3) Nkunga 87:5, 6 ke monisa nde na bilumbu ke kwisa, Nzambi lenda zabisa beto bazina ya bantu yonso yina ke yala ti Yezu na zulu.​—Baroma 8:19.

^ [2] (paragrafe 15) Bisalu 2:33 ke monisa nde Yehowa ke salaka ti Yezu sambu na kutula muntu mafuta. Kansi Yehowa yandi mosi ke ponaka muntu yango.

^ [3] (paragrafe 15) Sambu na kuzaba mambu mingi, tala “Bangiufula ya Batangi” na Nzozulu ya Nkengi ya Kifalansa ya Mayi 1, 2007, balutiti 30-31.