Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 DISOLO YINA KELE NA LUTITI YA ZULU | NA WAPI NGE LENDA BAKA LUSADISU?

Lusadisu na Ntangu ya Mpasi

Lusadisu na Ntangu ya Mpasi

Bampasi ke kwisaka na mitindu mingi. Na disolo yai, beto lenda tubila ve bampasi yonso, kansi beto tadila mbote-mbote bambandu iya yina beto me tubila dezia. Beto tala mutindu bantu yina kutanaka ti bampasi ya mutindu na mutindu bakaka lusadisu ya masonga na Nzambi.

KANA BO ME KATULA NGE NA KISALU

“Mono bakisaka nde mono fwete ndima konso kisalu yina, mpi beto yambulaka kubasisa mbongo sambu na mambu ya kukonda mfunu.”—Jonathan

Seth * ke yibuka nde: “Bo katulaka mono ti nkento na mono na kisalu kaka kilumbu mosi. Na nsungi ya bamvula zole, bantu vandaka kusadisa beto mpi beto vandaka kusala bisalu ya fioti-fioti sambu na kuzinga. Nsuka-nsuka, nkento na mono Priscilla, kumaka kuniokwama na mabanza mpi mono yantikaka kudimona kukonda mfunu.

“Inki beto salaka? Priscilla vandaka kuyibuka ntangu yonso mambu yina Yezu tubaka na Matayo 6:34. Yezu tubaka nde beto fwete kudiyangisa ve sambu na kilumbu yina ke landa, sambu kilumbu yina ke landa ta vanda ti basusi na yo. Yo yina bisambu ya masonga yina Priscilla vandaka kusala pesaka yandi kikesa ya kulanda kukanga ntima. Kansi mono bakaka kikesa na Nkunga 55:22. Bonso muyimbi-bankunga, mono losaka kizitu na mono na Yehowa mpi mono monaka nde yandi sadisaka mono. Ata mono me zwaka kisalu bubu yai, beto ke landaka kuvanda ti luzingu ya kukonda mindondo na kuwakana ti ndongisila yina Yezu pesaka na Matayo 6:20-22. Kima ya kuluta mfunu kele nde, beto me pusanaka pene-pene ya Nzambi mpi beto zole me kumaka banduku ya ngolo.”

Jonathan ke tuba nde: “Ntangu mumbongo na beto ya dibuta bwaka, mono kumaka kudiyangisa sambu na luzingu. Mbongo vandaka kumonika ve, yo yina kisalu ya ngolo yina beto salaka na nsungi ya bamvula 20 kwendaka mpamba. Mono ti nkento na mono kumaka kuswana sambu na mbongo. Beto lendaka nkutu ve kusadila karti na beto ya banki sambu na kusumba kima sambu bo zolaka ve kundima yo.”

“Kansi Ndinga ya Nzambi mpi mpeve na yandi sadisaka beto na kubaka balukanu ya mbote. Mono bakisaka nde mono fwete ndima konso kisalu yina, mpi beto yambulaka kubasisa mbongo sambu na mambu ya kukonda mfunu. Sambu beto kele Bambangi ya Yehowa, bampangi na beto Bakristu sadisaka beto mpi. Bo  siamisaka beto na kudimona mfunu mpi bo pesaka beto lusadisu ntangu bampasi kumaka ngolo kibeni.”

KANA MAKWELA ME FWA

Raquel ke tuba nde: “Ntangu bakala na mono yambulaka mono na kintulumukina, mono waka mpasi mpi makasi. Mawa ya ngolo simbaka mono. Kansi mono pusanaka pene-pene na Nzambi, mpi yandi sadisaka mono. Ngemba na yandi taninaka ntima na mono ntangu mono vandaka kusamba yandi konso kilumbu. Mono monaka nde yandi sansaka ntima na mono yina lwalaka.

“Na nsadisa ya Biblia, Ndinga na yandi, mono nungaka makasi. Mambu yai ya ntumwa Polo tubaka na Baroma 12:21 simbaka ntima na mono: ‘Kubika ve nde mambu ya mbi kununga nge, kansi sala mambu ya mbote sambu na kununga mambu ya mbi.’

“Yo kele ti ntangu ya ‘kuyambula kusosa kima sambu yo me vila.’ . . . Ntangu yai mono me bakaka balukanu ya nkaka.”—Raquel

“Nduku mosi sadisaka mono na kubakisa nde yo kele mfunu nde mono vila yo. Yandi tangilaka mono Longi 3:6 mpi songaka mono na mawete yonso nde yo kele ti ntangu ya ‘kuyambula kusosa kima sambu yo me vila.’ Yo vandaka ndongisila mosi ya mpasi kansi mono vandaka ti mfunu na yo. Ntangu yai mono me bakaka balukanu ya nkaka.”

Elizabeth ke tuba nde: “Kana makwela me fwa, muntu ke vandaka na mfunu ya lusadisu. Mono vandaka ti nduku mosi ya ngolo mpi yandi pesaka mono lusadisu yango konso kilumbu. Yandi dilaka ti mono, yandi pesaka mono kikesa mpi yandi monisaka mono nde yandi ke zolaka mono na kisika ya kuyambula mono. Mono ke ndima kibeni nde Yehowa sadilaka yandi sambu na kubelula bamputa yina mono lwalaka na ntima.”

KANA NGE KE BELA TO ME KUMA MUNUNU

“Kana mono me manisa kusamba Nzambi, mono ke waka mpeve na yandi ke pesa mono ngolo.”—Luis

Luis yina beto tubilaka na disolo ya ntete ya zulunalu yai ke belaka maladi mosi ya ngolo ya ntima, mpi mbala zole yandi zolaka kufwa. Ntangu yai, yandi ke zingaka na nsadisa ya mupepe yina bo ke tulaka yandi bangunga 16 konso kilumbu. Yandi ke tuba nde: “Mono ke sambaka Yehowa konso ntangu. Kana mono me manisa kusamba Nzambi, mono ke waka mpeve na yandi ke pesa mono ngolo. Kisambu ke pesaka mono kikesa ya kukanga ntima sambu mono ke kwikilaka na yandi mpi ke zabaka nde yandi ke tudilaka mono dikebi.”

Petra kele ti bamvula 80 ti ndambu. Yandi ke tuba nde: “Mono ke zolaka kusala mambu mingi kansi mono ke kukaka ve. Ntangu mono ke monaka ngolo na mono ke mana, yo ke salaka mono mpasi. Mono ke lembaka nitu mpi ke nwaka nkisi. Mbala mingi, mono ke  yindulaka mutindu Yezu lombaka Tata na yandi na kukatula mpasi mosi buna, kana yo lendaka kusalama. Kansi Yehowa pesaka Yezu kikesa, mpi yandi ke pesaka mono kikesa. Kisambu kele nkisi na mono ya konso kilumbu. Mono ke waka mbote kana mono me solula ti Nzambi.”—Matayo 26:39.

Julian yina ke belaka maladi yina bo ke bingaka sclérose kiteso ya bamvula 30 ke waka mpi mutindu mosi. Yandi ke tuba nde: “Mono me yambulaka kiti na mono ya kimfumu mpi me kumaka kuvanda na velo ya bikata. Ata mpidina luzingu na mono kele mbote sambu mono ke sadilaka yo sambu na kusadisa bantu ya nkaka. Kikalulu ya kukaba lenda fiotuna mpasi, mpi Yehowa ke lungisaka lusilu na yandi ya kupesa beto kikesa ntangu beto kele na mpasi. Bonso ntumwa Polo, mono lenda tuba na masonga yonso nde: ‘Sambu na mambu yonso, mono kele ti ngolo na nzila ya muntu yina ke pesaka mono ngolo.’”—Bafilipi 4:13.

KANA NGE ME FWILA MUNTU

Antonio ke tuba nde: “Ntangu papa fwaka na kisumbula mosi ya kamio, mono ndimaka ve na mbala mosi. Mono monaka nde yo kele kukonda lunungu sambu yandi vandaka kutambula makulu. Kansi mono vandaka ve ti kima ya kusala. Yandi lakanaka bilumbu tanu mpi yandi fwaka. Na ntwala ya mama, mono vandaka kudila ve, kansi mono vandaka kudila kaka kana mono kele mono mosi. Mono vandaka kudiyula nde, ‘Sambu na nki? Sambu na nki?’

“Na bilumbu yina ya mpasi, mono landaka kulomba Yehowa sambu yandi sadisa mono na kuyala mawi na mono mpi yandi pesa mono ngemba. Na nima, mono yantikaka kudiwa na ngemba. Mono yibukaka nde Biblia ke tubaka nde ‘mambu ya kukonda kukana’ lenda kumina konso muntu na kati na beto. Sambu Nzambi lenda kusa ve, mono ke ndima kibeni nde mono ta mona diaka papa ntangu yandi ta futumuka.”—Longi 9:11; Yoane 11:25; Tito 1:2.

“Ata kisumbula ya avio me fwaka mwana na beto, beto ke yibukaka kaka bantangu mingi ya kiese yina beto lutisaka kisika mosi.”—Robert

Robert yina beto tubilaka na disolo ya ntete ke yindula mutindu mosi. Yandi ke tuba nde: “Mono ti nkento na mono kumaka ti ngemba ya mabanza yina Biblia ke tubilaka na Bafilipi 4:6, 7. Beto kumaka na ngemba sambu beto sambaka Yehowa. Ngemba yai ya kati sadisaka beto na kuzabisa bantu yina ke mwangaka nsangu kivuvu na beto ya lufutumuku. Ata kisumbula ya avio me fwaka mwana na beto, beto ke yibukaka kaka bantangu mingi ya kiese yina beto lutisaka kisika mosi. Beto ke salaka yonso na kuyibuka kaka bantangu yina.

“Ntangu bampangi-Bakristu songaka beto nde bo monaka beto ke tendula lukwikilu na beto na televizio na ntima-madidi, beto songaka bo nde beto salaka yo kaka na nsadisa ya bisambu mingi yina bampangi salaka sambu na beto. Mono ke ndimaka kibeni nde Yehowa sadisaka beto na nzila ya mambu mingi ya ke pesa kikesa yina bo sonikilaka beto.”

Mutindu bambandu yina beto me katuka kutadila me monisa yo, Nzambi lenda sadisa bantu yina ke kutana ti bampasi. Ebuna nge? Ata nge ke kutana ti mambu ya nki mutindu na luzingu, nge lenda baka kikesa yina lenda sadisa nge na ntangu ya mpasi. * Sambu na nki ve kulomba Yehowa na kusadisa nge? Yandi kele “Nzambi yina ke lembikaka bantu yonso.”—2 Bakorinto 1:3.

^ par. 5 Beto me soba bazina na disolo yai.

^ par. 23 Kana nge ke zola kukwenda pene-pene na Nzambi mpi kubaka lusadisu na yandi, solula ti Bambangi ya Yehowa yina ke zingaka na bwala na beno to sonika na biro ya filiale yina kele pene-pene.