Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 DISOLO YINA KELE NA LUTITI YA ZULU | NTANGU MUNTU YA BETO KE ZOLAKA ME FWA

Nge Lenda Kanga Ntima na Mpasi Yina Lufwa Ke Nataka

Nge Lenda Kanga Ntima na Mpasi Yina Lufwa Ke Nataka

Kana muntu me fwa, bantu ke pesaka bandongisila mingi. Kansi bandongisila yonso ke sadisaka ve. Mu mbandu, bantu ya nkaka lenda songa nge nde kudila ve to kumonisa ve mutindu nge ke kudiwa. Kansi bankaka lenda siamisa nge nde dila mpi monisa mutindu nge ke kudiwa. Biblia ke monisa dibanza mosi ya mbote. Bantu ya ke salaka bansosa bubu yai ke ndimaka mpi dibanza yango.

Na bisika ya nkaka, kana bakala ke dila bo ke monaka yandi muntu ya mpamba. Keti yo kele mpenza diambu ya nsoni kana muntu ke dila, ata na meso ya bantu? Minganga ya maladi ya ntu ke tubaka nde kudila kele mutindu ya mbote ya kumonisa mawa, mpi kuwa mawa lenda sadisa nge na kukanga ntima ata nge ke wa mpasi ya ngolo. Kansi, kana muntu ke bumba mawa na yandi, yo lenda sala yandi mbi mingi. Biblia ke ndimaka ve dibanza ya ke tubaka nde bakala fwete dila ve sambu na kumonisa mawa na yandi. Beto baka mbandu ya Yezu. Ntangu nduku na yandi Lazare fwaka, Yezu dilaka na meso ya bantu, ata yandi vandaka ti ngolo ya kufutumuna bafwa.—Yoane 11:33-35.

Kana muntu yina me fwila kele kibeni na mawa, mbala mingi yandi ke waka makasi, mingi-mingi kana muntu yina fwaka na kintulumukina. Bikuma kele mingi ya lenda sala nde muntu yina me fwila kuwa makasi, mu mbandu kana muntu mosi ya yandi ke zitisaka mingi kutuba kima mosi ya luvunu mpi ya kukonda kuyindula. Mike, muntu mosi ya Afrique du Sud, ke tuba nde: “Ntangu papa fwaka, mono vandaka ti bamvula 14. Na kilumbu yina bo zikaka yandi, pastere ya dibundu ya Anglican tubaka nde Nzambi ke vandaka na mfunu ya bantu ya mbote, yo yina yandi ke bakaka bo nswalu. * Diambu yai pesaka mono makasi sambu beto vandaka na mfunu ya papa. Bamvula 63 me lutaka, kansi yo ke pesaka mono kaka mpasi.”

Kana muntu ke kudiwa bonso nde yandi me nata makambu, inki yandi lenda sala? Kana muntu me fwa na kintulumukina, muntu yina me fwila lenda yindula nde: ‘Kana mono salaka diambu mosi buna, mbala ya nkaka yandi zolaka kufwa ve.’ Ziku beno swanaka mbala ya nsuka ya nge solulaka ti muntu yina me fwa. Yo lenda sala nde nge kudiwa diaka bonso nde nge me nata makambu.

Kana nge ke wa makasi mingi to nge ke wa bonso nde nge me nata makambu, monisa mutindu nge ke kudiwa. Solula ti nduku mosi yina ta widikila nge mpi ta songa nge nde bantu mingi ya me fwilaka ke waka mutindu yina. Biblia ke yibusa beto nde: “Nduku ya kieleka ke zolaka konso ntangu, mpi yandi kele mpangi yina me butukaka sambu na bantangu ya mpasi.”—Bingana 17:17.

Nduku ya kuluta mbote sambu na muntu yina me fwila kele Yehowa Nzambi, Ngangi na beto. Songa yandi mambu yonso ya nge kele na yo na ntima sambu ‘yandi ke kudibanzaka sambu na nge.’ (1 Piere 5:7) Nzambi ke sila nde bantu yonso yina ta sala mutindu yina, ‘ngemba na yandi ya me luta mayele yonso’ ta lembika mabanza ti mawi na bo. (Bafilipi 4:6, 7) Diaka, bika nde Nzambi kusadisa nge na kudiwa mbote na nzila ya Biblia, Ndinga na yandi yina ke lembikaka. Sonika baverse yina ke pesaka kikesa. (Tala  lupangu.) Nkutu, nge lenda simba ndambu ya baverse yango na ntu. Kana nge ke yindula baverse yango, yo lenda sadisa nge mingi-mingi na mpimpa kana nge kele nge mosi mpi mpongi ke kwisa ve.—Yezaya 57:15.

 Ntama mingi ve, bakala mosi ya bamvula 40 ya beto ke binga Jack fwilaka nkento. Nkento yango fwaka na maladi ya kansere. Bakala yango ke tuba nde bantangu ya nkaka yandi ke kudiwaka yandi mosi mpenza, kansi kisambu ke sadisaka yandi. Yandi ke tendula nde: “Ntangu mono ke sambaka Yehowa, mono ke kudiwaka diaka ve mono mosi. Mbala mingi mpongi ke zenganaka mono na mpimpa mpi mono ke kukaka diaka ve kulala. Na ntangu yina, mono ke tangaka baverse ya Biblia ya ke pesaka kikesa. Na nima, mono ke yindulaka mambu ya kele na baverse yango mpi mono ke songaka Yehowa mawi na mono na kisambu. Nsuka-nsuka, mabanza mpi ntima na mono ke kumaka na ngemba mpenza, ebuna yo ke sadisaka mono na kuzwa mpongi.”

Mwana-nkento mosi na zina ya Vanessa fwilaka mama. Yandi mpi monaka nde kisambu ke sadisaka mingi. Yandi ke tuba nde: “Ntangu mono vandaka kuwa mpasi ya ngolo, mono vandaka kutanga kaka zina ya Nzambi mpi kudila. Yehowa vandaka kuwa bisambu na mono mpi ntangu yonso yandi vandaka kupesa mono ngolo yina mono vandaka ti yo mfunu.”

Bantu ya ke pesaka bandongisila na bantu ya me fwilaka ke tubaka nde kana muntu ke nwana ti mpasi yina lufwa ke nataka, yandi fwete sala mambu yina lenda sadisa bantu ya nkaka. Kana muntu ke sala mambu yai, yo lenda pesa yandi kiese mpi kulembika mpasi na yandi. (Bisalu 20:35) Bakristu mingi ya me fwilaka bantu me monaka nde kusala mambu sambu na kusadisa bantu ya nkaka me lembikaka bo mingi.—2 Bakorinto 1:3, 4.

^ par. 5 Dilongi yai me katuka ve na Biblia. Biblia ke monisa bikuma tatu ya ke salaka nde bantu kufwa.—Longi 9:11; Yoane 8:44; Baroma 5:12.