Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

Ntangu Nge Ke Bela Maladi ya Ngolo

Ntangu Nge Ke Bela Maladi ya Ngolo

Linda, yina kele ti bamvula 71, ke tuba nde: “Ntangu bo songaka mu nde mu ke ti kansere ya ba poumon mpi ya mukongo, mu yindulaka nde mu ta fwa. Kansi ntangu mu vutukaka na nzo, mu tubaka nde, ‘Yo kele ve diambu yina mu vandaka kuyindula, kansi mu fwete sosa mutindu ya kunwana ti yo.’”

Elise, yina kele ti bamvula 49, ke tuba nde: “Mu ke belaka maladi mosi ya ngolo yina ke salaka nde misisa ya luse na lweka ya diboko ya kimama kusala ve mbote. Kilumbu mosi, mono waka mpasi ya ngolo kibeni mpi yo salaka nde mu kuma kuniokwama na mabanza. Mbala mingi, mu kumaka kudiwa mono mosi mpi nkutu mu kumaka ti bangindu ya kudifwa.”

KANA bo me songa nge to muntu mosi ya nge ke zolaka nde nge to yandi kele ti maladi mosi yina lenda nata na lufwa, yo ke pesaka mpasi mingi. Katula mpasi yina maladi ke nataka, nge lenda wa makasi, kudiyangisa, to kukuma na basusi kukonda mpasi. Ntangu nge ke kwenda kukutana ti munganga, mpi kana nge ke zwa ve lusansu to nge kele ve ti mbongo ya kufuta sambu na yo, to kana bankisi yina nge ke baka ke natila nge bampasi, yo lenda sala nde nge kuma kuwa boma mpi kudiyangisa mingi. Basusi yina maladi ya ngolo ke nataka lenda kuma mingi mpenza.

Na wapi nge lenda zwa lusadisu? Bantu mingi ke bakaka kikesa mingi ntangu bo ke sambaka Nzambi mpi ke tangaka baverse ya Biblia yina ke pesaka kikesa.  Bampangi ya dibuta mpi banduku lenda sadisa nge mpi.

MUTINDU BANTU YA NKAKA ME KANGAKA NTIMA

Robert, yina kele ti bamvula 58, ke tuba nde: “Tula lukwikilu na Nzambi, mpi yandi ta sadisa nge na kunwana ti maladi na nge. Samba Yehowa. Songa yandi mutindu nge ke kudiwa. Lomba yandi mpeve santu. Lomba yandi na kusadisa nge na kuvanda ti bangindu ya mbote mpi na kupesa bantu ya dibuta na nge kikesa mpi na kudiyangisa ve mingi ntangu nge ke nwana ti maladi na nge.

“Yo ke vandaka mbote kibeni kana bantu ya dibuta na nge ke sadisa nge. Konso kilumbu bo ke bingaka mono na telefone mpi bo ke yulaka mono nde, ‘Ebwe?’ Banduku yina ke zingaka na bisika ya nkaka ke pesaka mono kikesa. Bo ke sadisaka mu na kudiwa mbote, mpi yo ke sadisaka mu na kulanda kukanga ntima.”

Kana nge me kwenda kutala nduku yina ke bela, mambu yai ya Linda ke tuba lenda sadisa nge: “Ntembe kele ve nde muntu yina ke bela ke zolaka kuzinga bonso bantu yonso mpi ziku yandi lenda zola ve nde beno tubila ntangu yonso maladi na yandi. Yo yina, beno tubila mambu yina beno ke tubilaka mbala na mbala.”

Ngolo yina Nzambi ke pesaka, kikesa yina ke katukaka na Biblia, mpi lusadisu ya bantu ya dibuta mpi ya banduku, lenda sadisa nge na kundima nde luzingu kele mfunu ata ntangu nge ke nwana ti maladi ya ngolo.