Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

Luzingu Kele Mfunu Mingi

Luzingu Kele Mfunu Mingi

Yo lombaka nde bo sala Faizal operasio ya ngolo ya ntima mvula mosi na nima ya lufwa ya nkento na yandi. Yandi ke tuba nde: “Ntangu mu ke tangaka mukanda ya Yobi, mu ke bakisaka nde Yehowa sonikisaka yo ti kikuma. Kana beto me tanga mbandu ya muntu mosi na Biblia yina kutanaka ti bampasi yina beto ke kutana ti yo, yo ke pesaka beto kikesa.” Yandi ke yika nde: “Luzingu kele mfunu mingi.”

Tarsha vandaka leke ntangu mama na yandi fwaka. Yandi ke tuba nde: “Kuzaba Ngangi na beto ke sadisaka mu na kumona nde luzingu kele ti lukanu, yo ke pesaka mu kivuvu mpi kiese ata mu ke kutana ti bampasi mingi. Beto fwete tula ntima nde Yehowa ta sadisa beto na kukanga ntima konso kilumbu.”

MASOLO yina me luta me monisa nde yo lenda vanda mpasi mingi na kukanga ntima na mambu mingi ya mpasi yina beto lenda kutana ti yo. Kana nge ke kanga ntima na bampasi, nge lenda kudiyula kana luzingu kele mfunu to kana kele ti muntu yina ke kudiyangisaka sambu na nge. Tula ntima nde Nzambi ke kudiyangisaka sambu na bampasi na nge. Nge kele mfunu mingi na meso na yandi.

Nsoniki ya nkunga 86 tudilaka Nzambi ntima mpi yandi tubaka nde: “Mono ta binga nge na kilumbu ya mpasi na mono, sambu nge ta pesa mono mvutu.” (Nkunga 86:7) Kansi, nge lenda kudiyula nde, ‘Inki mutindu Nzambi ta pesa mu mvutu “na kilumbu ya mpasi na mono?”’

Ata Nzambi lenda manisa ve bampasi na nge na mbala mosi, Ndinga na yandi, Biblia, ke ndimisa nge nde yandi lenda pesa nge ngemba ya kati yina ta sadisa nge na kukanga ntima na bampasi yina: “Beno kudiyangisa ve sambu na konso kima yina, kansi na mambu yonso na nzila ya kisambu mpi ntangu beno ke bondila ti kupesa matondo, beno zabisa Nzambi mambu ya beno ke lomba; ebuna ngemba ya Nzambi yina me luta mayele yonso ya kubakisa mambu ta tanina bantima na beno mpi mabanza na beno.” (Bafilipi 4:6, 7) Tala mutindu baverse yai ya ke landa ta sadisa beto na kundima nde Nzambi ke kudiyangisaka kibeni sambu na beto.

Nzambi Ke Kudiyangisaka Sambu na Nge

“Nzambi ke vilaka ve ata [ka-ndeke] mosi na kati na yo. . . . Beno kele na mfunu mingi kuluta tu-bandeke mingi.” Luka 12:6, 7.

TADILA DIAMBU YAI: Nzambi ke kudiyangisaka sambu na tu-bandeke yina bantu ke monaka mfunu ve. Nzambi ke vilaka ve ata mosi na kati na yo; tu-bandeke yina yonso kele bigangwa ya mfunu. Bantu kele mfunu mingi na meso ya Nzambi kuluta tu-bandeke. Bantu kele bigangwa ya kuluta mfunu na kati ya bima yina Nzambi me salaka na ntoto; yandi me salaka bo na “kifwani” na yandi mpi bo lenda yedisa mpi kumonisa bikalulu na yandi ya kitoko.—Kuyantika 1:26, 27.

“O Yehowa, nge me fimpa mono, mpi nge me zaba mono. . . . Nge ke bakisaka bangindu na mono . . . Tala mono, mpi zaba bangindu ya ke yangisa mono.”Nkunga 139:1, 2, 23.

TADILA DIAMBU YAI: Nzambi me zaba nge mbote-mbote. Yandi ke zabaka mutindu nge ke kudiwaka mpi basusi na nge. Bantu ya nkaka lenda bakisa ve bampasi yina nge ke kutana ti yo, kansi Nzambi ke kudiyangisaka sambu na nge mpi yandi ke zolaka kusadisa nge. Diambu yai ke sala nde luzingu kuvanda mfunu.

 Luzingu na Nge Kele Mfunu

“O Yehowa, wa kisambu na mono; bika kudila na mono sambu na kulomba lusadisu kukumina nge. . . . Tudila mono dikutu; pesa mono mvutu nswalu ntangu mono ke binga nge. Yandi ta tula dikebi na kisambu ya bantu yina bo me bikisa maboko mpamba.”Nkunga 102:1, 2, 17.

TADILA DIAMBU YAI: Banda ntangu bampasi ya bantu yantikaka, Yehowa ke monaka mansanga yina bantu ke basisaka sambu na bampasi yina bo ke kutanaka ti yo. (Nkunga 56:8) Yandi ke monaka mpi mansanga na nge. Nzambi ke vilaka ve bampasi yonso yina nge ke kutanaka ti yo mpi mansanga na nge sambu nge kele mfunu mingi na meso na yandi.

“Kudiyangisa ve, sambu mono kele Nzambi na nge. Mono ta pesa nge kikesa, ee, mono ta sadisa nge, . . . mono Yehowa Nzambi na nge, mono . . . Muntu ke tubila nge nde, ‘Kuwa boma ve. Mono ta sadisa nge.’” Yezaya 41:10, 13.

TADILA DIAMBU YAI: Nzambi kele ya kuyilama na kusadisa nge. Kana nge bwa, yandi ta tedimisa nge.

Beto Ta Vanda ti Luzingu ya Mbote na Bilumbu Ke Kwisa

“Nzambi zolaka nsi-ntoto mingi kibeni yo yina yandi pesaka Mwana na yandi mosi kaka ya kubutuka, sambu konso muntu yina ke monisa lukwikilu na Mwana kufwa ve kansi kubaka luzingu ya mvula na mvula.”Yoane 3:16.

TADILA DIAMBU YAI: Nge kele mfunu mingi na meso ya Nzambi yo yina yandi pesaka na luzolo yonso Mwana na yandi, Yezu, bonso kimenga sambu na nge. Kimenga yai ke pesa nge dibaku ya kuzinga na kiese mvula na mvula. *

Ata nge ke kutana ti bampasi mpi nge ke mona nde nge ke kuka ve kukangila yo ntima, longuka Ndinga ya Nzambi mbote-mbote mpi kumisa lukwikilu na nge ngolo na kivuvu yina Nzambi me pesaka beto. Yo ta sadisa nge na kuvanda na kiese mpi na kundima nde luzingu kele mfunu.

^ par. 19 Sambu na kuzaba mambu mingi ya ke monisa mutindu nge lenda baka mambote na kimenga ya Yezu, tala video Beto Yibuka Lufwa ya Yezu na www.jw.org. Bweta na MIKANDA > BAVIDEO > BALUKUTAKANU MPI KISALU NA BETO YA KUSAMUNA.