Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

Baka Mambote ya Kikalulu ya Kupesa

Baka Mambote ya Kikalulu ya Kupesa

“BISI lenda kwenda, kansi mwana-bakala yai ya Chine fwete bikala!” Yai mambu yina Alexandra waka ntangu yandi vandaka na bisi, yandi ke vingila nde bo sabuka ndilu yina ke kabisa insi ya Amerika ya Sudi ti bansi ya nkaka. Yandi tulukaka sambu na kumona mambu yina ke salama mpi monaka mwana-bakala mosi ya Chine ke nwana ti ki-espaniole na yandi ya mbi ntangu yandi ke tendudila soda mambu na yandi. Sambu Alexandra vandaka kukwenda na balukutakanu ya Bambangi ya Yehowa na dibundu ya ndinga ya Kishinwa, yandi ndimaka na kuvanda mbaludi na bo.

Shinwa yango tubaka nde mambu na yandi kele na ndonga kansi bo me yibaka mikanda ti mbongo na yandi. Ntete soda ndimaka ve mambu yina, mpi yandi vandaka kuyindula nkutu nde Alexandra ke salaka kisalu ya kuteka bantu. Nsuka-nsuka, yandi ndimaka mambu yina mwana-bakala yina tubaka, kansi yo lombaka nde yandi futa amande sambu yandi vandaka ve ti mikanda ya me fwana. Sambu yandi vandaka ve ti mbongo, Alexandra defisaka yandi 20 dolare. Mwana-bakala yina pesaka yandi mersi mingi mpi tubaka nde yandi ta futa yandi mbongo kuluta 20 dolare. Alexandra tendudilaka yandi nde yandi ke sosa ve lufutu; yandi vandaka na kiese ya kusadisa yandi sambu yandi yindulaka nde yo yina kima ya mbote ya kusala. Yandi pesaka muntu yina ndambu ya mikanda ya ke tendulaka Biblia mpi siamisaka yandi na kulonguka Biblia ti Bambangi ya Yehowa.

Yo ke pesa kiese na kuwa nde muntu me monisila banzenza kikalulu ya kukaba, mpi ntembe kele ve nde bantu ya mabundu yonso mpi bantu yina ke sambilaka ve ke salaka mambu ya mutindu mosi. Keti nge zolaka kuditambika na luzolo yonso na mutindu yina? Ngiufula yai kele mfunu sambu Yezu tubaka nde: “Kiese ke vandaka mingi na kupesa, kansi na kubaka kiese ke vandaka fioti.” (Bisalu 20:35) Yo ke mpi mfunu na mambu ya siansi sambu bantu ya ke salaka bansosa me monaka nde kupesa kele mbote sambu na nge mosi. Bika beto tala na nki mitindu yo ke mpidina.

“MUNTU YINA KE PESA NA KIESE”

Mambu yina bantu me kutanaka ti yo ke monisa nde mbala mingi kupesa ti kiese ke kwendaka nzila mosi. Ntumwa Polo sonikaka nde “Nzambi ke zolaka muntu yina ke pesaka na kiese.” Yandi vandaka kutubila Bakristu yina pesaka makabu mingi sambu na kusadisa na bampangi na bo Bakristu yina vandaka kumona mpasi. (2 Bakorinto 8:4; 9:7) Polo vandaka kutuba ve nde bo pesaka sambu bo vandaka na kiese. Kansi, bo vandaka na kiese sambu bo pesaka.

Ya kieleka, na kutadila nsosa mosi, kupesa “ke sadisaka bitini ya butomfu yina kele na kuwakana ti kiese, bangwisana ti bankaka, mpi kutula ntima, ebuna yo ke basisaka ‘mawi ya kiese.’” Na nsosa ya nkaka, bo monaka nde “kupesa muntu ya nkaka mbongo vandaka kukumisa mingi kiese ya bantu yina pesaka yo kuluta kana muntu kusadila yo yandi mosi.”

Keti nge me yindula dezia nde na kutadila luzingu na nge, kele ve ti mambu mingi yina nge lenda sala? Kieleka kele nde konso muntu lenda wa kiese ya kuvanda “muntu yina ke pesaka na kiese.” Kana nge ke pesa ti bikuma  ya mbote, yo ke lombaka ve nde nge pesa mbongo mingi. Ntangu yandi tindaka makabu na yandi, Mbangi ya Yehowa mosi tindaka nsangu yai na bambasisi ya zulunalu yai: “Bamvula yai yonso, mu vandaka kupesa kaka makabu fioti na Nzo ya Kimfumu.” Kansi, yandi yikaka nde: “Yehowa Nzambi me pesaka mono mingi kuluta yina mu ke pesaka. . . . Mersi mutindu beno ke sadisaka mu na kupesa makabu yai—yo ke pesaka mu kikesa.”

Ya kieleka, beto fwete pesa ve kaka mbongo. Kele ti mitindu mingi ya nkaka ya kupesa.

KUPESA KELE MBOTE SAMBU NA MAVIMPI NA NGE

Kupesa ke natilaka nge mpi bantu ya nkaka mambote

Biblia ke tuba nde: “Muntu ya mbote ke kudinatilaka mambote, kansi muntu ya nku ke kudinatilaka mavwanga.” (Bingana 11:17) Bantu ya mbote ke kabaka, mpi bo ke vandaka ya kuyilama na kupesa—ntangu, ngolo, dikebi, mpi bima na bo ya nkaka. Kusala mutindu yai ke natilaka bo mambote na mitindu mingi; mosi na kati na yo kele nde kikalulu yai ya kupesa kele mbote sambu na mavimpi na bo.

Bansosa ke monisa nde bantu yina ke ndimaka kusadisa bankaka me monaka nde bo ke niokwamaka ve mingi na nitu mpi na mabanza. Na bunkufi, bo ke vandaka ti mavimpi ya mbote. Kupesa mingi ke tomisaka nkutu mavimpi ya bantu ya nkaka yina ke belaka maladi yina ke zingaka mingi, mu mbandu maladi ya sclérose to SIDA. Bo me monaka mpi nde bampika ya malafu ya ke na kubeluka yina ke sadisa bankaka ke niokwamaka fioti na mabanza mpi yo lenda sala nde bo kuma ti ba shanse mingi ya kubwa ve na kikalulu yina.

Sambu na nki yo kele mutindu yina? Bantu ke tubaka nde “mawi ya kuwila bantu mawa, ya kusadisa mpi ya ntima mbote ke pesaka mpenza ve nzila na mawi ya mbi.” Kupesa lenda kulumusa basusi mpi tansio. Mpi bantu yina bankwelani na bo fwaka belukaka nswalu na bidimbu ya kuniokwama na mabanza kana bo sadisaka bantu ya nkaka.

Ntembe kele ve sambu na yo. Kupesa ke sadisaka nge.

KUPESA KE SAMBUKILAKA

Yezu siamisaka balongoki na yandi nde: “Beno vanda ti kikalulu ya kupesa, mpi bantu ta pesa beno. Bo ta tula na poshi ya lele na beno kiteso mosi ya mbote, ya bo me niema, ya bo me nikisa, mpi ya me luta ndilu. Sambu bo ta tesila beno na kitesilu yina beno ke tesila bantu ya nkaka.” (Luka 6:38) Kana nge ke pesa, ntembe kele ve nde bantu ta pesa nge mersi mpi bo ta kuma ti kikalulu ya kukaba. Na mutindu yina, kupesa ke yedisaka kuwakana mpi kinduku.

Kupesa ke yedisaka kuwakana mpi kinduku

Bantu ya ke salaka bansosa yina ke longukaka bangwisana ya bantu me monaka nde “bantu yina ke monisaka kikalulu ya kukaba mbala mingi ke siamisaka bankaka na kulanda mbandu na bo.” Ya kieleka, “kutanga kaka masolo ya mambu ya nene yina bantu salaka sambu na kumonisa ntima-mbote ke pusaka bantu na kukuma kukaba mingi.” Yo yina, na kutadila nsosa mosi, “konso muntu na kati ya kimvuka mosi lenda vanda ti bupusi na makumi to bankama ya bantu; bantu ya nkaka yandi me zaba bo ve mpi me kutanaka ntete ve ti bo.” Na kutuba ya nkaka, kukaba ya fioti lenda sala nde bupusi na yo kuyantika na muntu mosi mpi kukwenda na bwala ya mvimba. Keti nge ta zola ve kuzinga na kisika ya mutindu yina? Ee, beto ta baka mambote mingi kana bantu mingi ke monisa kikalulu ya kupesa.

 Diambu mosi yina ke monisa bupusi yai ya mbote me katuka na Florida, na États-Unis. Kimvuka mosi ya Bambangi ya Yehowa ndimaka kupesa maboko na bisalu ya kusadisa bantu yina bo salaka na nima ya mupepe mosi ya ngolo. Ntangu bo vandaka na nzo yina bo fwete yidika mpi bo ke vingila bima ya kuyidikila, bo monaka nde kibaka ya nzo ya muntu mosi ya ke zingaka pene-pene ya nzo yina bebaka, mpi bo songaka yandi nde bo ta yidika yo. Na mukanda yina yandi tindaka na nima na babiro ya nene ya Bambangi ya Yehowa, muntu yango sonikaka nde: “Mono ta vandaka na ntonda kimakulu. Sambu na mu, bantu yai ke na kati ya bantu ya kuluta mbote yina mu me kutanaka ti bo.” Ntonda pusaka yandi na kutinda dikabu ya nene sambu bo sadila yo na kisalu yina yandi bingaka nde kisalu ya kuluta nene ya Bambangi ya Yehowa.

LANDA MBANDU YA KULUTA NENE YA KUPESA

Kima mosi ya mfunu yina bantu ya siansi me zwaka na nsosa mosi kele nde “kele ti ngolo mosi yina ke pusaka bantu na kusadisa bankaka.” Nsosa yango ke tuba nde, bana “ke monisaka kikalulu ya kukaba ata na ntwala nde bo longuka kutuba.” Sambu na nki? Biblia ke pesa mvutu ntangu yo ke tuba nde bantu salamaka na “kifwani ya Nzambi,” disongidila, bo yonso kele ti bikalulu ya mbote yina Nzambi ke zolaka.—Kuyantika 1:27.

Kikalulu ya kukaba kele na kati ya bikalulu ya kitoko ya Ngangi na beto, Yehowa Nzambi. Yandi me pesaka beto luzingu mpi bima yonso yina beto kele na yo mfunu sambu beto vanda na kiese. (Bisalu 14:17; 17:26-28) Beto lenda zaba Tata na beto ya zulu mpi balukanu na yandi ya zola kana beto longuka Ndinga na yandi, Biblia. Mukanda yina ke monisa mpi nde Nzambi me bakaka bangidika sambu na kiese na beto ya bilumbu ke kwisa. * (1 Yoane 4:9, 10) Sambu Yehowa Nzambi kele nto ya kikalulu ya kukaba mpi yandi me salaka nge na kifwani na yandi, yo fwete yitukisa beto ve kana kupesa—na kulanda mbandu ya Nzambi—kele mbote sambu na nge mpi yo ke sadisaka sambu yandi ndima nge.—Baebreo 13:16.

Keti nge ke yibuka Alexandra, yina beto tubilaka na luyantiku ya disolo yai? Inki mutindu disolo na yandi sukaka? Muntu mosi yina vandaka kusala nzietelo ti yandi na bisi tubaka nde yandi me losa mbongo na yandi, kansi Shinwa yina yandi sadisaka solulaka ti banduku na yandi na mbanza mosi kisika bisi telamaka, mpi yandi futaka mfuka yina ya 20 dolare kukonda kusukinina. Diaka, muntu yina sadilaka ndongisila ya Alexandra mpi yandi yantikaka kulonguka Biblia. Alexandra sepelaka na kukutana diaka ti muntu yango bangonda tatu na nima na lukutakanu ya distrike ya Bambangi ya Yehowa na ndinga ya Kishinwa yina salamaka na Pérou. Sambu na kumonisa ntonda na yandi sambu na mambu yonso yina Alexandra sadilaka yandi, muntu yina bingaka Alexandra na restora na yandi ti bantu yina kwisaka na lukutakanu ya distrike ti Alexandra.

Kupesa mpi kusadisa bankaka ke nataka kiese mingi. Yo ke pesaka diaka kiese mingi kana na nzila na yo nge ke sadisa bantu na kuzaba mbote Nto ya makabu yonso ya mbote—Yehowa Nzambi! (Yakobo 1:17) Keti nge ke na kubaka mambote ya kikalulu yai ya kupesa?

^ par. 21 Sambu na kuzaba mambu mingi, tala mukanda Inki Biblia Ke Longa Beto? yina Bambangi ya Yehowa me basisaka mpi yo kele na Internet na www.jw.org. Bweta na MIKANDA > MIKANDA & TUMIKANDA..