Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

Nzambi Me Salaka Inki?

Nzambi Me Salaka Inki?

Kana nge ke zola kuzaba muntu mosi mbote, yo ta vanda mfunu nde nge zaba mambu yina yandi me salaka mpi bampasi yina yandi me nungaka. Mutindu mosi mpi, kana nge ke zola kuzaba Nzambi mbote, nge fwete zaba mambu yina yandi me salaka. Kana nge sala yo, ziku nge ta yituka na kuzaba nde mambu mingi yina yandi me salaka dezia ke natilaka beto mambote bubu yai mpi yo ta natila beto mambote na bilumbu ke kwisa.

NZAMBI SALAKA BIMA YONSO SAMBU NA MAMBOTE NA BETO

Yehowa Nzambi kele Ngangi ya Nene, mpi “bikalulu na yandi ya ke monikaka ve ke monanaka pwelele tuka lugangu ya nsi-ntoto, sambu yo ke monanaka na bima yina yandi salaka.” (Baroma 1:20) Biblia ke tuba nde: “Yandi Muntu salaka ntoto na ngolo na yandi, muntu yina na mayele na yandi tulaka ngolo ntoto ya ke butaka mpi yina tandulaka zulu na mayele na yandi ya kubakisa mambu.” (Yeremia 10:12) Bima ya kuyituka yina Nzambi me salaka ke monisaka nde yandi ke tudilaka beto dikebi.

Beto yindula mutindu Yehowa me kumisaka luzingu na beto kitoko na mutindu yandi me salaka beto na “kifwani na yandi.” (Kuyantika 1:27) Yo ke tendula nde yandi me salaka na mpila nde beto monisa na mutindu ya fioti bikalulu na yandi ya nene. Yandi me salaka beto ti makuki ya kuvanda ti bikalulu ya kimpeve to ya kubakisa bangindu mpi bansiku na yandi. Kana beto ke sala bikesa ya kuzitisa yo, beto ta vanda ti luzingu ya kiese kibeni mpi ya mbote. Diaka, yandi me pesaka beto makuki ya kusala kinduku ti yandi.

Kana beto tala mbote-mbote bima yina Nzambi me salaka na ntoto, beto ta bakisa nde yandi ke zolaka beto. Ntumwa Polo tubaka nde, Nzambi “kudibikaka ve kukonda kimbangi kansi yandi salaka mambu ya mbote mutindu yandi ke pesaka [beto] mvula mpi bansungi yina bambuma ke basikaka mingi, ebuna yandi ke pesaka [beto] madia mingi mpi ke fulusaka bantima na [beto] na kiese.” (Bisalu 14:17) Nzambi me pesaka beto diaka bima mingi katula bima yina kele mfunu sambu na luzingu. Yandi me pesaka beto bima mingi kibeni sambu beto sepela ti luzingu. Kansi, kele ti mambu mingi yina Nzambi kanaka kusala sambu na beto.

Yehowa salaka ntoto sambu bantu kuzinga mvula na mvula na zulu na yo. Biblia ke tuba nde: “Yandi me pesaka ntoto na bana ya bantu,” mpi yandi “gangaka yo ve kaka sambu na mpamba, kansi  [yandi] salaka yo sambu bantu kuzinga.” (Nkunga 115:16; Yezaya 45:18) Banani zolaka kuzinga na zulu na yo mpi bantangu ikwa bo zolaka kuzinga? Biblia ke tuba nde: “Bantu ya lunungu ta baka ntoto, mpi bo ta zinga kimakulu na zulu na yo.”—Nkunga 37:29.

Yo yina, ntangu Yehowa salaka bakala ya ntete Adami mpi nkento ya ntete Eva, yandi tulaka bo na paladisu awa na ntoto sambu na “kubundula yo mpi kukeba yo.” (Kuyantika 2:8, 15) Nzambi pesaka bo mikumba yai zole ya mfunu: “Beno buta mingi mpi beno kuma mingi, beno fulusa ntoto mpi beno yala yo.” (Kuyantika 1:28) Adami ti Eva vandaka ti kivuvu ya kuzinga mvula na mvula awa na ntoto. Diambu ya mawa kele nde, bo kolamaka na Nzambi, yo yina bo vidisaka dibaku ya kuvanda na kati ya “bantu ya lunungu” yina “ta baka ntoto.” Kansi, mutindu beto ta mona yo, mambu yina bo salaka sobaka ve lukanu ya Yehowa sambu na beto mpi sambu na ntoto. Beto tadila ntete kima ya nkaka yina Nzambi me salaka.

NZAMBI ME PESAKA BETO NDINGA NA YANDI

Bantu ke bingaka mpi Biblia Ndinga ya Nzambi. Sambu na nki Yehowa me pesaka beto Biblia? Yandi me pesaka beto yo ntete-ntete sambu na kuzaba yandi. (Bingana 2:1-5) Ya kieleka, Biblia ke pesaka ve mvutu na bangiufula yonso yina beto lenda kudiyula sambu na Nzambi, ata mukanda mosi mpi ve lenda sala yo. (Longi 3:11) Ata mpidina, mambu yonso yina kele na Biblia ke sadisaka beto na kuzaba Nzambi. Mutindu yandi ke sadilaka bantu mambu ke sadisaka beto na kuzaba yandi. Beto ke zabaka bantu yina yandi ke zolaka mpi yina yandi ke zolaka ve. (Nkunga 15:1-5) Beto ke zabaka mutindu yandi ke tadilaka lusambu, minsiku ya bikalulu ya mbote mpi bima ya kinsuni. Diaka, Biblia ke sadisaka beto na kuzaba kimuntu ya Yehowa na nzila ya mambu yina Mwana na yandi, Yezu Kristu, tubaka mpi salaka.—Yoane 14:9.

Kikuma ya nkaka yina Yehowa pesaka beto Ndinga na yandi, Biblia, kele sambu yo sadisa beto na kuzaba mutindu beto lenda vanda ti luzingu ya kiese mpi ya mbote. Na nzila ya Biblia, Yehowa ke songaka beto mutindu ya kuvanda ti luzingu ya dibuta ya kiese, mutindu ya kusepela ti bima yina beto kele ti yo, mpi mutindu ya kununga basusi. Mutindu zulunalu yai ta tendula yo, Biblia ke pesaka bamvutu na bangiufula ya mfunu ya luzingu, mu mbandu: Sambu na nki bampasi kele mingi? Inki mambu ta salama na bilumbu ke kwisa? Yo ke tubila mpi mambu yina Nzambi me salaka sambu lukanu na yandi ya kisina kulungana.

Kele ti mambu mingi ya nkaka ya ke monisa nde Biblia kele kibeni mukanda mosi ya kuyituka yina me katukaka na Nzambi. Bo sonikaka yo na nsungi ya bamvula 1 600 na bantu kiteso ya 40, kansi yo kele kaka ti ntu-diambu mosi sambu Nzambi muntu kele Munkwa na yo. (2 Timoteo 3:16) Na kuswaswana ti mikanda ya nkaka ya ntama, bo me taninaka kibeni Biblia banda ntama tii bubu yai, mutindu bamaniskri ya ntama ya Biblia ke monisaka yo. Diaka, ata bambeni me salaka bikesa sambu bo balula ve Biblia, bo kabula yo ve, mpi bantu kutanga yo ve, bo me nungaka ve. Biblia kele mukanda yina bo ke kabulaka mpi ke balulaka mingi kuluta mikanda yonso bubu yai. Mutindu bantu me kukaka ve na kufwa Biblia ke monisa nde “ndinga ya Nzambi na beto ke zingaka kimakulu.”—Yezaya 40:8.

NZAMBI SOBAKA VE LUKANU NA YANDI

Nzambi me salaka mambu ya nkaka sambu na kulungisa lukanu na yandi sambu na beto. Mutindu beto monaka yo na luyantiku, Nzambi zolaka nde bantu kuzinga mvula na mvula na ntoto. Kansi, ntangu Adami kolamaka na Nzambi mpi salaka disumu, yandi vidisaka dibaku ya kuzinga mvula na mvula sambu na yandi mosi mpi sambu na bana na yandi. Biblia ke tuba nde: “Disumu kotaka na nsi-ntoto na nzila ya muntu mosi mpi lufwa na nzila ya disumu, mutindu mosi mpi lufwa me mwanganaka na bantu yonso sambu bo yonso salaka disumu.” (Baroma 5:12) Sambu Adami kolamaka, yo monanaka bonso nde lukanu ya Nzambi ta lungana ve. Inki Yehowa salaka?

Yehowa salaka mambu yina wakanaka ti bikalulu na yandi. Yandi pesaka Adami ti Eva ndola ya me fwana sambu na mambu yina bo salaka, kansi na zola yonso, yandi yidikaka mambu sambu na bana na bo. Mayele ya Yehowa sadisaka yandi na kuzaba mutindu ya kuyidika mambu, mpi na mbala mosi yandi tubaka mutindu yandi ta sala yo. (Kuyantika 3:15) Bantu ta katuka na kimpika ya disumu mpi ya lufwa na nzila ya Yezu Kristu, Mwana ya Nzambi. Yo vandaka kulomba kusala inki?

 Yehowa tindaka Yezu sambu na kugulusa bantu na bampasi yina kukolama ya Adami me nataka, sambu na kulonga bo mutindu ya kuzinga mpi sambu na “kupesa luzingu na yandi bonso nkudulu sambu na bantu mingi.” * (Matayo 20:28; Yoane 14:6) Yo lombaka nde Yezu kupesa luzingu na yandi bonso kimenga sambu yandi vandaka muntu ya kukuka bonso Adami. Kansi, Yezu swaswanaka ti Adami, yandi landaka kulemfukila Nzambi, nkutu tii na lufwa. Sambu yo lombaka ve nde Yezu kufwa, Yehowa futumunaka yandi sambu yandi zinga diaka na zulu. Yezu salaka diambu yina Adami kukaka ve kusala, disongidila, kupesa bantu ya bulemfu dibaku ya kuzinga mvula na mvula. Biblia ke tuba nde: “Mutindu bantu mingi kumaka bansumuki na nzila ya kukonda bulemfu ya muntu mosi, mutindu mosi mpi bantu mingi ta kuma bantu ya lunungu na nzila ya bulemfu ya muntu mosi.” (Baroma 5:19) Na nzila ya kimenga ya Yezu, Nzambi ta lungisa lusilu na yandi ya kupesa bantu luzingu ya mvula na mvula na ntoto.

Mutindu Nzambi salaka mambu sambu na kuyidika bampasi yina kukolama ya Adami nataka ke longa beto mambu mingi ya me tala Yehowa. Beto me bakisa nde kele ve ata ti kima mosi yina lenda kanga Yehowa nzila ya kulungisa lusilu na yandi; mambu yina yandi ke tubaka “ta nunga kibeni.” (Yezaya 55:11) Beto me longuka mpi nde Yehowa ke zolaka beto mingi. Biblia ke tuba nde: “Yina mutindu zola ya Nzambi monanaka sambu na beto, nde Nzambi tindaka Mwana na yandi mosi kaka ya kubutuka na nsi-ntoto sambu beto baka luzingu na nzila na yandi. Zola yina kele mutindu yai: yo kele ve nde beto me zolaka Nzambi, kansi nde yandi muntu zolaka beto mpi yandi tindaka Mwana na yandi bonso kimenga ya kuwakanisa beto ti yandi sambu na masumu na beto.”​—1 Yoane 4:9, 10.

Nzambi “kangaka ve nzila nde Mwana na yandi kumona mpasi kansi yandi bikaka nde yandi fwa sambu na beto yonso,” yo ke ndimisa beto nde Nzambi ta pesa beto “na luzolo yonso bima yonso ya nkaka” yina yandi me silaka. (Baroma 8:32) Nzambi silaka nde yandi ta sala nki sambu na beto? Tanga disolo ya ke landa.

NZAMBI ME SALAKA INKI? Yehowa salaka bantu sambu bo zinga mvula na mvula na ntoto. Yandi me pesaka beto Biblia sambu beto zaba yandi. Na nzila ya Yezu Kristu, Yehowa me pesaka nkudulu, sambu lukanu na yandi kulungana

^ par. 16 Sambu na kuzaba mambu mingi na yina me tala nkudulu, tala kapu 5 ya mukanda Inki Biblia Ke Longa Beto?, yina Bambangi ya Yehowa me basisaka, yo kele mpi na Internet na www.jw.org.