Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

2 Lusadisu Sambu na Kulembika Bampasi

2 Lusadisu Sambu na Kulembika Bampasi

Bampasi ya nkaka ya luzingu ke bakaka ntangu mingi, bantangu ya nkaka yo ke salaka bamvula mingi; yo lenda kuma ngolo na ntwala nde beto zaba yo kibeni. Keti Biblia ke pesaka beto bandongisila sambu na kulembika bampasi yai ya ke bakaka ntangu mingi mpi yina ke yangisaka beto? Tadila bambandu yai.

KUDIYANGISA MINGI

Rosie ke tuba nde: “Mono kumaka ntangu yonso kudiyangisa sambu na mambu ya nkaka yina kumaka mpasi mingi na mabanza na mono kuluta mutindu yo vandaka kibeni.” Inki baverse ya Biblia sadisaka yandi? Verse mosi kele Matayo 6:34: “Beno kudiyangisa ve ata fioti sambu na kilumbu yina ke landa, sambu kilumbu yina ke landa ta vanda ti basusi na yo. Konso kilumbu ke vandaka ti bampasi na yo.” Rosie ke tuba ntangu yai nde mambu yai ya Yezu tubaka sadisaka yandi na kudiyangisa diaka ve sambu na mambu yina lendaka kusalama kilumbu yina ke landa. Yandi ke yika nde: “Mono vandaka dezia ti bampasi mingi, kansi mono vandaka ve kuyika basusi sambu na mambu yina salamaka ve mpi ziku yina ta salama ve.”

Yasmine bakisaka mpi nde bampasi lutilaka yandi. Yandi ke tuba nde: “Bilumbu ya nkaka na kati ya mposo mono vandaka kudila, mpi mono vandaka kukuka ve kulala bampimpa ya nkaka. Mono bakisaka nde bangindu ya mbi zolaka kufwa mono ya moyo.” Inki verse sadisaka yandi? Yandi tangaka 1 Piere 5:7: ‘Beno losa basusi na beno yonso na Nzambi sambu yandi ke kudibanzaka sambu na beno.’ Yasmine ke tuba nde: “Mono landaka kusamba Yehowa mbala na mbala, mpi yandi vandaka kuwidikila bisambu na mono. Mono waka bonso nde bo katulaka kizitu mosi ya nene na mapeka na mono. Bantangu ya nkaka bangindu ya mbi ke kwisilaka mono, kansi ntangu yai mono me zabaka mutindu ya kulosa yo.”

 KUVUTULA MAMBU NA NIMA

Isabella, leke mosi ya nkento, ke tuba nde: “Mono ke yindulaka nde kikalulu ya kuvutula mambu na nima kele na menga sambu tata na mono ke vandaka mpi ti kikalulu yai. Mono ke vutulaka mambu ya mfunu na nima sambu mono vanda ve ti kima ya kusala, kaka sambu na kubaka mupepe to kutala televizio. Kikalulu yai kele mbi sambu yo ke salaka nde muntu kudiyangisa mingi mpi kusala ve kisalu ya mbote.” Munsiku yina sadisaka yandi kele na 2 Timoteo 2:15; yo ke tuba nde: “Sala ngolo kibeni na kudimonisa muntu yina Nzambi me ndimaka, muntu ya kisalu yina kele ve ti kima ya kuwila nsoni.” Isabella ke tuba nde: “Mono vandaka ve kuzola nde Yehowa kuwa nsoni sambu na kisalu na mono kaka sambu mono vandaka kuvutula mambu na nima.” Yandi me sobaka mingi kibeni.

Mutindu mosi, Kelsey ke tuba nde: “Kana bo me pesa mono kisalu mosi, mono vandaka kuvutula yo na nima mpi kusala yo kana ntangu me bikala fioti. Mono vandaka kudila, kuvidisa mpongi, mpi kudiyangisa. Yo vandaka mbi sambu na mono.” Kelsey zwaka lusadisu na Bingana 13:16: “Muntu ya mayele ke salaka mambu ti nzayilu, kansi zoba ke basisaka buzoba na yandi.” Yandi ke tendula mambu yina yandi longukaka na kuyindulula verse yai: “Yo kele mbote na kusala mambu yina beto ke zola kusala mpi na kuyilama na ntwala. Mono ke vandaka ntangu yai ti zulunalu yina mono ke tulaka na mesa sambu na kutula manaka ya bisalu yina mono ta sala, mpi yo ke sadisaka mono na kuvingila ve tii ntangu ta bikala fioti.”

KUDIWA NGE MOSI

Kirsten ke tuba nde: “Bakala na mono fwaka makwela, yandi yambulaka mono ti bana iya.” Inki munsiku ya Biblia sadisaka yandi? Bingana 17:17: “Nduku ya kieleka ke zolaka konso ntangu, mpi yandi kele mpangi yina me butukaka sambu na bantangu ya mpasi.” Kirsten sosaka lusadisu na bantu yina ke sambilaka Yehowa bonso yandi. Yo natilaka yandi inki? Yandi ke tuba nde: “Banduku na mono sadisaka mono na mitindu mingi! Bankaka bikilaka mono madia mpi bintuntu na kielo ya nzo. Mbala tatu kimvuka mosi ya bantu sadisaka mono ti bana na mono na kubasika na nzo mosi sambu na kukwenda kukota na nzo ya nkaka. Muntu mosi sadisaka mono na kuzwa kisalu. Banduku vandaka ntangu yonso ti mono.”

Delphine, yina beto tubilaka, nwanaka mpi ti kikalulu ya kudiwa yandi mosi. Na nima ya kumona bampasi mingi, yandi ke tuba nde: “Mono vandaka diaka ve kusepela ti luzingu ntangu mono vandaka kutala bantu ya nkaka. Mono vandaka kibeni kudiwa mono mosi.” Verse ya Nkunga 68:6 sadisaka yandi: “Nzambi ke pesaka bantu yina kele bo mosi nzo ya kuzinga.” Yandi ke tuba nde: “Mono zabaka nde verse yai vandaka kutendula mpi nzo ya kifwani. Yo yina, mono bakisaka nde Nzambi ke pesaka beto nzo ya kimpeve, kisika mosi ya lutaninu kibeni yina ke salaka nde beto zwa banduku ya kieleka mpi zola ya bantu yina ke zolaka Yehowa. Kansi mono zabaka nde mono lendaka ve kukangama ti bantu ya nkaka kana mono kuma ntete ve nduku ya Yehowa. Yo yina Nkunga 37:4 sadisaka mono: ‘Wa kiese mingi kibeni na Yehowa, ebuna yandi ta pesa nge banzala ya ntima na nge.’”

Yandi ke sukisa nde: “Mono bakisaka nde mono fwete kangama ngolo kibeni ti Yehowa. Yandi kele nduku ya kuluta mbote. Na nima, mono sonikaka mambu yina mono lenda sala ti bantu ya nkaka, sambu mono sala kinduku ti bantu yina ke zolaka mpi Yehowa. Mono longukaka na kumona mambu ya mbote na bantu ya nkaka mpi na kutala ve bifu na bo.”

Ya kieleka, banduku yina ke sadilaka Yehowa kele mpi bantu ya kukonda kukuka. Bambangi ya Yehowa ke nwanaka ti bampasi kaka bonso bantu yonso. Kansi malongi ya Biblia ke pusaka bo na kusadisa bantu ya nkaka kana mpila kele. Yo kele mbote na kuzwa banduku ya mutindu yai. Kansi, minsiku ya Biblia ke sadisaka mpi na kunwana ti bampasi yina beto lenda manisa ve bubu yai, mu mbandu maladi yina ke manaka ve mpi mpasi ya lufwa?

Kusadila bandongisila ya Biblia lenda sadisa nge na kuzwa banduku yina ta sadisa nge