Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

Tula Ntima na Nge na Bimvwama ya Kimpeve

Tula Ntima na Nge na Bimvwama ya Kimpeve

“Kisika kima na beno ya ntalu kele, bantima na beno mpi ta vanda pana.”—LUKA 12:34.

BANKUNGA: 76, 59

1, 2. (a) Tanga bimvwama tatu ya valere yina Yehowa me kabilaka beto. (b) Inki beto ta longuka na disolo yai?

YEHOWA kele mvwama ya ntete na zulu mpi na ntoto ya mvimba. Bima yonso kele ya yandi. (1 Bansangu 29:11, 12) Ata mpidina, Yehowa ke monisilaka bantu yonso ntima-mbote. Beto ke tonda yandi mingi sambu yandi me kabilaka beto bimvwama ya kimpeve! Mu mbandu (1) Kimfumu ya Nzambi, (2) kisalu ya kusamuna, mpi (3) bakieleka ya mfunu yina kele na Ndinga na yandi. Kansi kana beto keba ve, na nima ya bamvula, beto lenda vila nde bima yai kele na valere mingi. Beto fwete landa kubaka yo na valere mpi kuzola yo mingi. Yezu tubaka nde: “Kisika kima na beno ya ntalu kele, bantima na beno mpi ta vanda pana.”—Luka 12:34.

2 Beto tala ntangu yai mutindu beto lenda monisa ntonda mpi kuzola diaka mingi Kimfumu, kisalu ya kusamuna, mpi kieleka. Ntangu beto ke longuka, yindula mutindu nge lenda kuma kuzola diaka mingi bimvwama yai ya kimpeve.

KIMFUMU YA NZAMBI KELE BONSO DIYAKA YA NTALU

3. Muntu yina Yezu tubilaka na kingana salaka nki sambu na kusumba diyaka? (Tala kifwanisu ya luyantiku ya disolo.)

3 Tanga Matayo 13:45, 46. Yezu pesaka kingana ya muntu mosi ya ke salaka mumbongo ya mayaka ya ntalu. Kilumbu mosi, yandi monaka diyaka ya ntalu mingi kuluta mayaka yonso yina yandi vandaka na yo. Yandi zolaka diyaka yina mingi yo yina yandi tekaka bima na yandi yonso sambu na kusumba yo. Ya kieleka, yandi bakaka diyaka yina na valere mingi mpenza.

4. Inki beto fwete sala sambu na Kimfumu?

4 Kingana ya Yezu ke longa beto nde kieleka ya Kimfumu ya Nzambi kele bonso diyaka yina ya ntalu. Kana beto ke zola Kimfumu ya Nzambi mingi mutindu muntu yina zolaka diyaka yina, yo ta pusa beto na kuyambula bima yonso sambu na kukuma bantu ya Kimfumu ya Nzambi. (Tanga Marko 10:28-30.) Beto tala bikesa yina bantu zole salaka.

5. Zasheo salaka nki sambu na Kimfumu?

5 Zasheo, kalaki ya mpaku, kumaka mvwama na mbongo yina yandi vandaka kubotula na bantu. (Luka 19:1-9) Kilumbu mosi, Zasheo waka mambu ya Kimfumu yina Yezu vandaka kulonga. Yo sepedisaka yandi mingi, yo yina yandi bakaka lukanu ya kusoba luzingu na yandi. Yandi tubaka nde: “Mfumu, tala, mono ta pesa kati-kati ya bima na mono na bansukami, mpi konso kima yina mono botulaka na muntu, mono ta vutula yo mbala iya.” Zasheo vutudilaka bantu mbongo yina yandi vandaka kubotula mpi yandi yambulaka kikalulu yina.

6. Inki mutindu nkento mosi sobaka luzingu na yandi, mpi sambu na nki?

6 Na bamvula me luta, nkento mosi waka nsangu ya Kimfumu, na ntangu yina yandi vandaka kuvukisa nitu ti bankento ya nkaka. Yandi vandaka mpi mfumu na kimvuka yina ke nwaninaka banswa ya bantu yina ke vukisaka nitu bankento ti bankento mpi babalaka ti babakala. Kansi ntangu yandi longukaka Biblia mpi bakisaka valere ya Kimfumu ya Nzambi, yandi sobaka kibeni luzingu na yandi. (1 Bakorinto 6:9, 10) Sambu yandi kumaka kuzola Yehowa, yandi katukaka na kimvuka yina mpi vandaka diaka ve kuvukisa nitu ti bankento ya nkaka. Na 2009, yandi bakaka mbotika mpi na mvula yina landaka yandi kumaka mupasudi-nzila ya ntangu yonso. Zola na yandi sambu na Yehowa pusaka yandi na kusoba kibeni luzingu na yandi mpi kuyala bampusa na yandi ya mbi.—Marko 12:29, 30.

7. Inki lenda sadisa beto na kulanda kuzola mingi Kimfumu ya Nzambi?

7 Bansadi ya Yehowa mingi me sobaka kibeni luzingu na bo sambu na kukuma bantu ya Kimfumu ya Nzambi. (Baroma 12:2) Ata mpidina, beto fwete landa kusoba luzingu na beto. Beto fwete bika ve nde kima mosi kukanga beto nzila ya kulanda kuzola Kimfumu, mu mbandu bima ya kinsuni to mpusa ya kuvukisa nitu. (Bingana 4:23; Matayo 5:27-29) Yehowa me pesaka beto kimvwama ya nkaka sambu na kusadisa beto na kuzola mingi Kimfumu.

KISALU YA KUSAMUNA YINA KE GULUSAKA LUZINGU YA BANTU

8. (a) Sambu na nki Polo bingaka kisalu ya kusamuna ‘kimvwama na mabungu ya ntoto’? (b) Inki mutindu Polo monisaka nde yandi vandaka kuzola kisalu ya kusamuna?

8 Yezu me pesaka beto kisalu ya kulonga nsangu ya mbote ya Kimfumu ya Nzambi. (Matayo 28:19, 20) Ntumwa Polo bingaka yo kimvwama yina kele na mabungu ya ntoto. (2 Bakorinto 4:7; 1 Timoteo 1:12) Beto bantu ya kukonda kukuka kele bonso mabungu ya ntoto. Kansi nsangu yina beto ke longaka kele bonso kima ya ntalu sambu yo lenda natila beto mpi bantu yina ke wa yo luzingu ya mvula na mvula. Yo yina Polo tubaka nde: “Mono ke sala mambu yonso sambu na nsangu ya mbote, sambu na kuzabisa yo na bantu ya nkaka.” (1 Bakorinto 9:23) Polo salaka ngolo sambu na kulonga bantu Kimfumu ya Nzambi. (Tanga Baroma 1:14, 15; 2 Timoteo 4:2.) Zola ya Polo sambu na nsangu ya mbote pusaka yandi na kulonga ata bantu vandaka kuniokula yandi. (1 Batesalonika 2:2) Inki mutindu beto lenda landa mbandu ya Polo?

9. Inki beto lenda sala sambu na kumonisa nde beto ke zolaka kisalu ya kusamuna?

9 Kikalulu ya Polo ya kulonga bantu na mabaku yonso kele kima ya nkaka ya ke monisa nde yandi zolaka kisalu ya kusamuna. Bonso Polo mpi Bakristu ya nkaka ya mvu-nkama ya ntete, beto fwete longa nsangu ya mbote nzo na nzo, na bisika ya bantu mingi, mpi na bisika yonso yina beto lenda mona bantu. (Bisalu 5:42; 20:20) Beto ke vandaka na mfunu ya kulonga bantu mingi. Yo yina, kana sante kele mbote, beto lenda kuma bapasudi-nzila nsadisi to bapasudi-nzila ya ntangu yonso. Beto lenda longuka mpi ndinga ya nkaka, kukwenda na bwala ya nkaka to nkutu na insi ya nkaka.—Bisalu 16:9, 10.

10. Bikesa ya Irene na kisalu ya kusamuna me natilaka yandi nki mambote?

10 Irene na mbanza New York na États-Unis, vandaka na mfunu ya kulonga bantu yina ke tubaka ndinga Russe. Na 1993, yandi vukanaka ti bampangi yina ke samunaka na ndinga Russe. Na ntangu yina, bo vandaka kaka bansamuni 20. Irene ke tuba nde mono salaka bamvula 20, kansi, “Mono zabaka ve kutuba ndinga Russe mbote-mbote.” Ata mpidina, Yehowa me sadisaka yandi mpi bansamuni ya nkaka na kulonga bantu yina ke tubaka ndinga yina. Bubu yai, na mbanza New York, mabundu ya ndinga Russe kele sambanu. Irene longaka bantu mingi Biblia, balongoki na yandi 15 bakaka mbotika. Bankaka na kati na bo ke salaka na Betele, bankaka kele bapasudi-nzila, mpi bankuluntu. Irene ke tuba nde, “Ata mono vandaka ti balukanu mingi, lukanu yai me natilaka mono kiese mingi.” Ya kieleka, Irene ke bakaka kisalu ya kusamuna na valere.

Keti nge ke bakaka kisalu ya kusamuna na valere mpi me yidikaka bilumbu yina nge ta samunaka? (Tala baparagrafe 11, 12)

11. Inki mambote beto ke bakaka kana beto ke landa kusamuna ata bantu ke niokula beto?

11 Kubaka kisalu ya kusamuna na valere ta sadisa beto na kulonga bonso Polo, ata bantu ke niokula beto. (Bisalu 14:19-22) Mu mbandu, banda na 1930 tii na 1944, bo niokulaka bampangi ya États-Unis mingi. Ata mpidina, bampangi landaka kulonga nsangu. Ntangu bamfumu ya luyalu vandaka kubuyisa bo, bampangi vandaka kukwenda na tribinale mpi bo vandaka kununga. Na 1943, Mpangi Nathan Knorr monisaka mutindu beto nungaka ntangu beto sambaka na tribinale ya nene ya États-Unis. Yandi tubaka nde kana bampangi landaka ve kusamuna, beto zolaka ve kuvanda ti kikesa ya kusamba na batribinale. Yandi yikaka nde sambu bampangi ya ntoto ya mvimba landaka kusamuna, bo monisaka nde mbangika lenda kanga bo ve nzila. Na bansi ya nkaka mpi, bampangi ke samba na batribinale mpi bo ke nunga. Ya kieleka, zola sambu na kisalu ya kusamuna ke pusaka beto na kusamuna ata bantu ke niokula beto.

12. Inki lukanu nge me baka?

12 Kana beto ke baka kisalu ya kusamuna na valere, beto ta tula ve dikebi kaka na ntalu ya bangunga, kansi beto ta sala yonso sambu na “kuta kimbangi mbote-mbote sambu na nsangu ya mbote.” (Bisalu 20:24; 2 Timoteo 4:5) Kansi nki mambu beto ke longaka bantu? Beto tadila kimvwama ya nkaka yina Nzambi me pesaka beto.

BAKIELEKA YA MFUNU YINA BETO KE LONGUKAKA

13, 14. ‘Kisika ya kubumba bima ya ntalu’ yina Yezu tubilaka na Matayo 13:52 kele nki, mpi nki mutindu beto lenda fulusa yo?

13 Bakieleka yina beto ke longukaka kele kimvwama ya tatu yina Yehowa me pesaka beto. Yehowa kele Nto ya kieleka. (2 Samuele 7:28; Nkunga 31:5) Yandi kele Tata ya ntima-mbote, yo yina yandi me pesaka beto bakieleka. Beto me longukaka mambu mingi na Ndinga ya Nzambi, na mikanda na beto, na balukutakanu ya nene mpi ya dibundu. Mambu mingi ya beto me longukaka me sadisaka beto na kuzaba bakieleka mingi, beto me kumaka ti kisika yina Yezu bingaka nde ‘kisika ya kubumba bima ya ntalu’ ya “mpa ti ya ntama.” (Tanga Matayo 13:52.) Kana beto ke sosa bakieleka mutindu bantu ke sosaka bimvwama ya kubumbana, Yehowa ta sadisa beto na kufulusa ‘kisika yina beto ke bumbaka bima ya ntalu’ ti bakieleka. (Tanga Bingana 2:4-7.) Inki mutindu beto lenda sala yo?

14 Beto fwete longuka mbala na mbala mpi kusala bansosa na Ndinga ya Nzambi ti na mikanda na beto. Yo ta sadisa beto na kuzaba bakieleka ya “mpa,” disongila yina beto me zabaka ntete ve. (Yozue 1:8, 9; Nkunga 1:2, 3) Nimero ya ntete ya Nzozulu ya Nkengi yina basikaka na Yuli 1879, fwanisaka kieleka ti kintuntu yina kele ya kubumbana na kati ya matiti. Sambu na kumona yo, muntu fwete sosa yo na dikebi yonso. Kana yandi me mona mosi, yandi ta landa mpi kusosa bintuntu ya nkaka. Mutindu mosi, beto ta suka ve kaka na kuzaba kieleka mosi. Beto fwete sala ngolo na kuzaba bakieleka mingi.

15. Sambu na nki beto lenda binga bakieleka ya nkaka nde ya “ntama,” nki kieleka ya ntama ke sepedisaka nge mingi?

15 Ntangu beto yantikaka kulonguka Biblia, beto longukaka mwa bakieleka ya mfunu. Beto lenda binga yo bakieleka ya “ntama” sambu yo kele malongi ya ntete yina beto longukaka. Inki kele bakieleka yango? Mu mbandu, beto longukaka nde, Yehowa muntu gangaka beto mpi mambu yina yandi ke kana kusala sambu na bantu. Beto longukaka mpi nde Nzambi tindaka Mwana na yandi na ntoto na kufwa sambu na kukatula beto na kimpika ya disumu mpi ya lufwa. Diaka, beto longukaka nde Kimfumu ya Nzambi ta katula bampasi yonso mpi bantu ta zinga mvula na mvula na ntoto na kiese mpi na ngemba.—Yoane 3:16; Kusonga 4:11; 21:3, 4.

16. Inki beto fwete sala kana dibundu ya Yehowa me soba mutindu na beto ya kubakisa bakieleka ya Biblia?

16 Bantangu ya nkaka, dibundu ya Yehowa lenda soba mutindu na beto ya kubakisa mbikudulu to verse mosi. Kana yo salama, yo kele mbote na kulonguka bantendula yina ya mpa mpi kuyindula yo mingi. (Bisalu 17:11; 1 Timoteo 4:15) Beto fwete zaba dilongi yina bo me soba mpi mambu ya nkaka ya fioti-fioti yina bo me tendula, yina me swaswana ti bantendula ya ntama. Kulonguka mutindu yai ta sadisa beto na kubakisa mbote bantendula ya mpa sambu beto kuma kuzaba bakieleka mingi. Sambu na nki bikesa ya mutindu yai kele mfunu?

17, 18. Inki mutindu mpeve santu lenda sadisa beto?

17 Yezu longaka nde mpeve ya Nzambi lenda sadisa beto na kuyibuka mambu yina beto me longukaka. (Yoane 14:25, 26) Inki mutindu mpeve ya Nzambi lenda sadisa beto ntangu beto ke samuna nsangu ya mbote? Tadila mbandu ya mpangi Piere. Na 1970, yandi vandaka ti bamvula 19, mpi yandi yantikaka kusala na Betele ya Angleterre. Kilumbu mosi Piere vandaka kulonga nzo na nzo, yandi kutanaka ti mbuta mosi yina vandaka ti mandefo mingi. Piere lombaka yandi na kulonguka Biblia. Muntu yango vandaka Muyuda mpi longi na dibundu ya Bayuda, yandi sepelaka ve mutindu Piere, yina vandaka leke zolaka kulonga yandi Biblia. Muyuda yina yulaka Piere ngiufula ya mpasi, nde, “Mwana na mono, bo sonikaka mukanda ya Daniele na nki ndinga?” Piere vutulaka nde, “bo sonikaka kitini mosi ya mukanda ya Daniele na Kiarami.” Piere ke yibuka nde “Muyuda yina yitukaka mingi na mutindu mono pesaka mvutu ya mbote, kansi mono yitukaka ve. Inki sadisaka mono na kuzaba mvutu? Na Nzozulu ya Nkengi mpi Réveillez-vous ! ya bangonda yina lutaka, mono tangaka disolo mosi yina tendulaka nde bo sonikaka mukanda ya Daniele na Kiarami.” (Daniele 2:4, noti na nsi ya lutiti) Ya kieleka, mpeve santu lenda sadisa beto na kuyibuka mambu yina beto tangaka mpi na kutula yo na kisika yina beto ke bumbaka bima na beto ya ntalu.—Luka 12:11, 12; 21:13-15.

18 Kana beto ke zola bakieleka yina Yehowa ke longaka beto mpi ke monisa ntonda sambu na yo, beto ta landa kubumba yo mbote na kisika yina beto ke bumbaka bima na beto ya ntalu. Kana beto ke sala mutindu yina, beto ta vanda ntangu yonso ti mambu ya kulonga bantu.

TANINA BIMVWAMA NA NGE

19. Sambu na nki beto fwete tanina bimvwama na beto ya kimpeve?

19 Disolo yai me longa nde beto fwete baka bimvwama ya kimpeve na valere. Beto fwete sala ngolo sambu Satana ti nsi-ntoto kukanga beto ve nzila ya kulanda kuzola bimvwama ya kimpeve. Kana beto keba ve, beto lenda kuma kudipesa mingi na kisalu yina ke pesa mbongo mingi, luzingu ya kitoko, to kukuma ti mpeve ya kudisikisa sambu na bima na beto. Ntumwa Yoane ke yibusa beto nde kubika fioti nsi-ntoto yai ti mambu na yo yonso ta vanda diaka ve. (1 Yoane 2:15-17) Yo yina beto fwete landa kuzola bimvwama ya kimpeve mpi kutanina yo.

20. Inki lukanu nge me baka sambu na kutanina bimvwama na nge ya kimpeve?

20 Yambula konso kima yina lenda pusa nge na kuzola diaka ve Kimfumu ya Nzambi. Samuna nsangu ya Kimfumu ti kikesa, mpi landa kuzola kisalu ya kusamuna. Landa na kulonguka bakieleka ya Biblia. Kana nge ke sala mpidina, nge ta kuma ti ‘kimvwama yina ke manaka ve na zulu, kisika miyibi ke kumaka ve mpi nselele ke diaka ve. Sambu kisika kima na nge ya ntalu kele, ntima na nge mpi ta vanda pana.’—Luka 12:33, 34.