Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

Pesa Maboko na Luyalu ya Yehowa!

Pesa Maboko na Luyalu ya Yehowa!

“Yehowa Nzambi na beto, nge me fwana na kubaka nkembo, lukumu, mpi ngolo, sambu nge muntu gangaka bima yonso.”KUSONGA 4:11.

BANKUNGA: 12, 150

1, 2. Inki kieleka konso muntu fwete zaba? (Tala kifwanisu ya luyantiku ya disolo.)

DISOLO ya me luta tendulaka nde Diabulu monisaka nde Yehowa me fwana ve na kuyala bantu. Yandi tubaka nde Yehowa ke yalaka ve na mutindu ya mbote mpi bantu ta vanda na kiese kana bo mosi ke twadisa luzingu na bo. Keti Satana tubaka masonga? Yindula fioti, kana bantu zolaka kutwadisa bo mosi luzingu na bo mvula na mvula, keti bo zolaka kuzinga na kiese kuluta kiese yina bo zolaka kuvanda na yo kana Nzambi kutwadisa bo? Keti nge zolaka kuzinga na kiese mvula na mvula kukonda lutwadisu ya Nzambi?

2 Nge mosi fwete pesa mvutu na bangiufula yai mpi kuyindula yo mbote-mbote. Na nima ya kuyindula, nge ta bakisa pwelele nde Yehowa ke yalaka na mutindu ya kuluta mbote mpi yo me fwana nde nge pesa maboko na ntima ya mvimba na luyalu na yandi. Biblia ke ndimisa kieleka yai. Beto tadila bikuma yina Biblia ke pesa, ya ke ndimisa nde Yehowa mpamba me fwana na kuyala zulu ti ntoto.

YEHOWA ME FWANA NA KUYALA

3. Sambu na nki Yehowa me fwana na kuyala?

3 Yehowa kele Mfumu ya zulu ti ntoto sambu yandi kele Nkwa-Ngolo Yonso mpi yandi gangaka bima yonso. (1 Bansangu 29:11; Bisalu 4:24) Na mbona-meso mosi, Yoane monaka  bantotila 144 000 yina ta yala ti Yezu ke tuba nde: “Yehowa Nzambi na beto, nge me fwana na kubaka nkembo, lukumu, mpi ngolo, sambu nge muntu gangaka bima yonso, mpi yo kwisaka na luzingu mpi yo gangamaka sambu na luzolo na nge.” (Kusonga 4:11) Yehowa gangaka bima yonso, yo yina yandi me fwana na kuyala ntoto ti zulu.

4. Sambu na nki kimpwanza yina Nzambi me pesaka beto fwete pusa beto ve na kukolama na yandi?

4 Ya kieleka Satana me gangaka ve ata kima mosi. Yo yina yandi kele ve ti nswa ya kuyala. Satana ti bibuti na beto ya ntete salaka mbi na mutindu bo kolamaka na luyalu ya Yehowa. (Yeremia 10:23) Keti kimpwanza yina Nzambi pesaka tendulaka nde bo vandaka ti nswa ya kubuya luyalu ya Yehowa? Ve. Kimpwanza ke pesaka bantu nswa ya kupona mpi kubaka balukanu na mambu yina bo fwete sala kansi ve ya kukolama na Yehowa, Ngangi na beto. Ya kieleka, kukolama na Nzambi kele mutindu ya mbi ya kusadila kimpwanza yina Nzambi me pesaka beto. Bantu kele na mfunu ya luyalu mpi lutwadisu ya Yehowa.

5. Sambu na nki balukanu yonso ya Nzambi kele mbote?

5 Kikuma ya nkaka ya ke ndimisa nde Yehowa me fwana na kuyala kele nde yandi ke sadilaka kiyeka na yandi na mutindu ya kukuka. Yandi ke tuba nde: “Mono kele Yehowa, muntu yina ke monisaka zola ya kwikama, mpi lunungu na ntoto, sambu mono ke waka kiese na mambu yai.” (Yeremia 9:24) Yehowa ke vandaka ve na mfunu nde bantu kupesa yandi bansiku yina ta sadisa yandi na kubaka balukanu ya mbote. Kansi, yandi muntu ke tulaka bansiku yina ke sadisaka bantu na kusala mambu ya mbote. Lunungu na yandi mosi ke sadisaka yandi na kutula bansiku yina. Muyimbi-Bankunga tubaka nde: “Lunungu ti kusungama kele fondasio ya kiti na nge ya kimfumu.” Yo yina, konso nsiku mpi konso lukanu ya Yehowa ke vandaka mbote. (Nkunga 89:14; 119:128) Satana monisaka nde Yehowa ke yalaka ve na mutindu ya mbote. Kansi kieleka kele nde Satana lenda vutula ve ata fioti mambu ya ntoto na ndonga.

6. Pesa kikuma mosi yina ke ndimisa nde Yehowa kele ti nswa ya kuyala.

6 Kikuma ya nkaka ya ke ndimisa nde Yehowa me fwana na kuyala kele nde yandi me zaba mbote-mbote zulu ti ntoto mpi yandi kele ti mayele ya kuyala yo. Mambu yina yandi me salaka ke ndimisa yo, mu mbandu yandi pesaka Mwana na yandi ngolo ya kubelula maladi yina minganga kukaka ve kubelula. (Matayo 4:23, 24; Marko 5:25-29) Mambu yai yitukisaka bantu, kansi Yehowa yitukaka ve. Yehowa ke zabaka nitu na beto mbote-mbote mpi yandi kele ti ngolo ya kubelula konso maladi yina ke yangisa beto. Diaka, yandi kele ti ngolo ya kuvutula bafwa na luzingu mpi kuyala bangolo yonso ya lugangu.

7. Sambu na nki beto ke tuba nde Yehowa kele mayele kuluta bantu yonso ya nsi-ntoto ya Satana?

7 Nsi-ntoto ya Satana lenda natila ve bantu ya insi mosi ngemba to kutula ngemba na kati ya bantu ya bansi mingi. Yehowa mpamba me zaba mutindu ya kutula ngemba na ntoto. (Yezaya 2:3, 4; 54:13) Bonso ntumwa Polo, beto ke yitukaka nde: “O mudindu ya kimvwama, ya mayele, mpi ya nzayilu ya Nzambi! Ata muntu mosi ve lenda zaba kibeni balusambisu na yandi mpi kubakisa banzila na yandi!”—Baroma 11:33.

LUYALU YA YEHOWA KELE YA KULUTA MBOTE

8. Inki mutindu nge ke tadilaka mutindu Yehowa ke yalaka?

8 Mutindu beto me mona yo, Biblia ke monisa pwelele nde Yehowa me fwana na kuyala. Diaka yo ke pesa bikuma yina ke monisa nde Yehowa kele Mfumu ya kuluta mbote sambu yandi ke yalaka na zola. Ntangu beto ke bakisaka nde Yehowa “ke wilaka bantu mawa mpi ke fwilaka bo nkenda, yandi ke waka makasi nswalu ve mpi kele ya kufuluka  na zola ya kwikama mpi kieleka,” beto ke kumaka kuzola yandi mingi. (Kubasika 34:6) Nzambi ke bakaka beto na valere mpi ke pesaka beto lukumu. Yandi me zaba kutwadisa luzingu na beto mbote-mbote kuluta beto mosi. Diabulu taka luvunu nde Yehowa ke buyisaka bansadi na yandi bima ya mbote. Kansi beto me zaba nde Nzambi ndimaka nkutu nde Mwana na yandi, yina yandi ke zolaka mingi, kufwa sambu beto zinga mvula na mvula.—Tanga Nkunga 84:11; Baroma 8:32.

9. Inki mutindu beto me zaba nde Yehowa ke tudilaka konso muntu dikebi?

9 Yehowa ke zolaka bansadi na yandi yonso. Yandi ke tudilaka nsadi mosi mosi dikebi ya mingi. Mambu yina salamaka na ntangu ya ntama ke ndimisa yo. Na nsungi ya bamvula kiteso ya 300, Yehowa sadilaka bazuzi sambu na kutwadisa dikanda na yandi mpi kunwanisa bambeni. Na bamvula yina, Yehowa vandaka kutudila dikanda ya Izraele dikebi, yandi tudilaka mpi nsadi na yandi mosi mosi dikebi, mu mbandu Ruti. Ruti vandaka ve muntu ya Izraele, ata mpidina yandi yambulaka bima mingi sambu na kusambila Yehowa. Yehowa sakumunaka Ruti na mutindu yandi pesaka yandi bakala mpi mwana. Kima ya kuluta mfunu kele nde Mesia basikaka na kati ya bantekolo ya Ruti. Diaka, Yehowa lombaka bantu na kusonika luzingu ya Ruti na Biblia, bo ke bingaka mukanda yango mukanda ya Ruti. Yindula fioti, nki mutindu Ruti ta kudiwa ntangu yandi ta futumuka mpi ta mona mambu ya luzingu na yandi na Biblia?—Ruti 4:13; Matayo 1:5, 16.

10. Inki ke ndimisa beto nde Yehowa kele ve Mfumu ya nku?

10 Yehowa kele ve Mfumu ya nku. Bantu yina ke lemfukilaka yandi ke zingaka mbote mpi na kiese. (2 Bakorinto 3:17) Davidi tubaka mambu yai sambu na Yehowa: “Bunene ti lukumu kele na ntwala na yandi; ngolo ti kiese kele na kisika yina yandi ke zingaka.” (1 Bansangu 16:7, 27) Muyimbi-Bankunga Etani sonikaka nde: “Kiese na bantu yina me zaba milolo ya kiese. O Yehowa, bo ke tambulaka na nsemo ya luse na nge. Bo ke vandaka na kiese sambu na zina na nge kilumbu ya mvimba, mpi na lunungu na nge, bo kele ya kunanguka.”—Nkunga 89:15, 16.

11. Inki ke ndimisa beto nde Yehowa kele Mfumu ya kuluta mbote?

11 Kuyindula mambu ya mbote yina Yehowa ke sadilaka beto ta ndimisa beto nde yandi kele Mfumu ya kuluta mbote. Beto ta kudiwa bonso muyimbi-bankunga, yina zabisaka Nzambi nde: “Kilumbu mosi na bibansala na nge kele mbote kuluta bilumbu funda na kisika ya nkaka!” (Nkunga 84:10) Yehowa muntu gangaka beto, yo yina yandi ke zabaka mbote-mbote bima yina lenda pesa beto kiese. Yandi kele ntima-mbote mpi ke kabilaka beto bima mingi kuluta. Konso kima yina yandi ke lombaka beto kele sambu na mambote na beto. Nkutu kana beto ke kudipesa na kisalu ya Yehowa mpi ke lemfukila yandi, beto ta zinga na kiese.—Tanga Yezaya 48:17.

12. Sambu na nki beto fwete pesa maboko na luyalu ya Yehowa?

12 Biblia ke monisa nde na nsuka ya bamvula funda mosi (1000) ya luyalu ya Kristu, bantu ya nkaka ta kolama na luyalu ya Yehowa. (Kusonga 20:7, 8) Inki ta pusa bo na kukolama? Na ntangu yina, Diabulu ta sadila mayele yina yandi ke sadilaka banda ntama, yandi ta pusa bantu na kusala mambu yina bo me zola. Yandi lenda ndimisa bantu nde bo ta zinga mvula na mvula ata bo ke lemfukila ve Nzambi. Mambu yai kele luvunu. Kudiyula nde, ‘Keti mono ta ndima mambu yai ya luvunu?’ Kana beto ke zolaka kibeni Yehowa mpi ke ndimaka nde yandi me fwana na kuyala zulu ti ntoto, beto lenda ndima ve ata fioti mambu yina lenda bebisa luzingu na beto. Beto ta zola kaka nde Yehowa, Mfumu ya zola kuyala beto.

 PESA KIBENI MABOKO NA LUYALU YA NZAMBI

13. Sambu na nki kulanda mbandu ya Yehowa kele mutindu mosi ya kupesa maboko na luyalu na yandi?

13 Disolo yai me monisa nde Yehowa me fwana na kuyala mpi yandi ke yalaka mbote kuluta. Yo me fwana nde beto pesa mpenza maboko na luyalu na yandi. Beto ke salaka yo ntangu beto ke landaka kukangama na Yehowa mpi ke landaka mbandu na yandi. Kana beto ke sala bikesa sambu na kusala mambu yina ke pesa Yehowa kiese, pana beto ke ndima luyalu na yandi.—Tanga Baefezo 5:1, 2.

14. Inki mutindu bankuluntu ti bamfumu ya mabuta lenda landa mbandu ya Yehowa?

14 Biblia ke monisa nde Yehowa ke sadilaka ntangu yonso ngolo na yandi na mutindu ya mbote. Bamfumu ya mabuta mpi bankuluntu yina ke zolaka luyalu ya Yehowa fwete landa mbandu na yandi mpi kusadila ve kiyeka na bo na mutindu ya nku. Ntumwa Polo salaka bikesa ya kulanda mbandu ya Nzambi mpi ya Mwana na yandi. (1 Bakorinto 11:1) Yandi vandaka ve kuniokula bampangi to kupusa bo na ngolo na kusala mambu ya mbote. Yandi vandaka kuzabisa bo na mawete yonso mambu yina lenda sadisa bo na kusala mambu ya mbote. (Baroma 12:1; Baefezo 4:1; Filemoni 8-10) Kikalulu yai ya Polo monisaka nde yandi landaka mbandu ya Yehowa. Kusadila bampangi mambu ti zola kele mutindu mosi ya kupesa maboko na luyalu ya Yehowa.

15. Sambu na nki kuzitisa bampangi yina kele ti mikumba kele mutindu mosi ya kupesa maboko na luyalu ya Yehowa?

15 Kuzitisa bampangi yina Yehowa me pesaka mikumba kele mutindu mosi ya kupesa maboko na luyalu ya Yehowa. Ata beto me bakisa ve mbote lukanu yina bo me baka to ke sepela ve na yo, beto ke landaka kaka kupesa maboko na balukanu yina bo me baka. Bantu ya nsi-ntoto ke tadilaka ve mambu mutindu yai, kansi beto ke salaka mutindu yina sambu beto ke ndimaka nde Yehowa kele Mfumu na beto. (Baefezo 5:22, 23; 6:1-3; Baebreo 13:17) Beto ke zingaka na kiese sambu  Yehowa ke zodilaka beto mambu ya kuluta mbote.

16. Inki mutindu balukanu na beto lenda monisa nde beto ke pesaka maboko na luyalu ya Nzambi?

16 Balukanu na beto lenda sadisa beto na kupesa maboko na luyalu ya Nzambi. Yehowa me tulaka ve bansiku na konso diambu yina beto ke salaka. Ata mpidina, yandi me monisaka bangindu na yandi. Yo ke sadisaka beto na kubakisa mambu ya mbote yina beto fwete sala. Mu mbandu, Yehowa me tudilaka beto ve listi ya bilele yina beto fwete lwata. Kansi yandi ke lombaka beto na kulwata ti bukati-kati mpi na mutindu yina ke monisa nde beto kele Bambangi ya Yehowa. (1 Timoteo 2:9, 10) Yandi ke zolaka nde beto yindula na ntwala ya kubaka balukanu sambu balukanu na beto lenda pesa bantu ya nkaka kiese to mpasi. (1 Bakorinto 10:31-33) Kana beto ke baka balukanu ya ke wakana ti bangindu ya Yehowa, yo ta monisa nde beto ke zolaka Yehowa mpi ke pesaka maboko na luyalu na yandi.

Mabuta lenda pesa maboko na luyalu ya Nzambi na balukanu na bo mpi na mambu yina bo ke sala (Tala baparagrafe 16-18)

17, 18. Inki mutindu bankwelani lenda pesa maboko na luyalu ya Yehowa?

17 Beto tubila mutindu mosi yina bankwelani lenda pesa maboko na luyalu ya Yehowa. Bankwelani lenda kutana ti mambu yina bo yindulaka ve, mu mbandu bampasi ya ngolo. Kana mpidina, kuyindula mambu yina Yehowa sadilaka dikanda ya Izraele lenda sadisa bo mingi. Yehowa tubaka nde yandi kele bakala ya dikanda yina. (Yezaya 54:5; 62:4) Mbala mingi, dikanda yina vandaka kusala mambu yina vandaka kupesa Yehowa mpasi. Beto lenda tuba nde makwela ya Yehowa ti dikanda ya Izraele vandaka ya mpasi. Ata mpidina, Yehowa bakaka ve nswalu lukanu ya kuyambula dikanda ya Izraele. Kansi, yandi lolulaka bo mbala mingi mpi landaka kulungisa mambu yina yandi silaka bo.—Tanga Nkunga 106:43-45.

18 Bankwelani yina ke zolaka Yehowa mingi fwete landa mbandu na yandi. Ata bo ke kutana ti bampasi ya ngolo na makwela, bo ke sosaka ve bikuma ya mpamba-mpamba sambu na kufwa makwela, disongidila bikuma yina Biblia ke tubila ve. Bo ke zabaka nde Yehowa ke bakaka na valere lusilu ya makwela mpi ke zolaka nde bakala “kukangama” ti nkento na yandi. Biblia ke tuba nde nkwelani lenda fwa makwela kaka kana nkwelani ya nkaka me sala bizumba. Kana bo me fwa makwela sambu na kikuma yai, bo kele ti nswa ya kukwela diaka. (Matayo 19:5, 6, 9) Kana bankwelani ke sala bikesa ya kuyidika makwela na bo, pana bo ke pesa maboko na luyalu ya Yehowa.

19. Inki beto fwete sala kana beto me sala kifu?

19 Beto yonso kele bantu ya kukonda kukuka, yo yina bantangu ya nkaka beto ke salaka mambu yina ke pesaka Yehowa mpasi. Yehowa ke zabaka kieleka yai, yo yina yandi me pesaka beto kimenga ya Yezu. Ntangu beto ke sala kifu, beto fwete lomba Yehowa na kulolula beto. (1 Yoane 2:1, 2) Na kisika ya kudiyangisa mingi kuluta sambu na kifu yina beto me sala, beto lenda bakila yo dilongi. Beto ke zolaka kuvanda banduku ya Yehowa sambu yandi ke lolulaka beto, ke sadisaka beto na kukuma ti bikalulu ya mbote mpi kulanda kusadila yandi.—Nkunga 103:3.

20. Sambu na nki beto fwete pesa maboko na luyalu ya Yehowa banda bubu yai?

20 Na ntoto ya mpa, Yehowa ta yala bantu yonso mpi bantu yonso ta longuka banzila na yandi ya lunungu. (Yezaya 11:9) Kansi banda bubu, beto lenda longuka mambu mingi, mu mbandu mutindu na yandi ya kuyindula mpi mambu yina yandi ke zolaka nde beto sala. Kubika fioti, ata muntu mosi ve ta tubaka nde Yehowa ke yalaka na mutindu ya mbi. Yo yina beto fwete sala bikesa ya kupesa maboko na luyalu ya Yehowa, kulemfukila yandi, kusadila yandi mbote-mbote, mpi kulanda mbandu na yandi na mambu yonso.