Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

Nge Ke Sosaka nde Nani Kundima Nge?

Nge Ke Sosaka nde Nani Kundima Nge?

“Nzambi me konda ve lunungu sambu yandi vila kisalu na beno mpi zola yina beno monisaka sambu na zina na yandi.”—BAEBREO 6:10.

BANKUNGA: 39, 30

1. Inki beto yonso ke zolaka?

INKI mutindu nge ta kudiwa kana muntu ya nge me zaba mpi yina nge ke zitisaka me vila zina na nge to nkutu ke zaba nge diaka ve? Yo lenda lembisa nge mpenza. Sambu na nki? Sambu beto yonso ke zolaka nde bantu kundima beto. Kansi beto ke zolaka ve nde bo zaba beto kaka zulu-zulu. Beto ke zolaka nde bantu kuzaba kimuntu na beto mpi mambu yina beto me salaka.—Kutanga 11:16; Yobi 31:6.

2, 3. Mpusa ya kuzola nde bantu kundima beto lenda basisa nki mambu? (Tala kifwanisu ya luyantiku ya disolo.)

2 Kansi kana beto keba ve, mpusa na beto ya kuzola nde bantu kundima beto lenda kuma kigonsa. Nsi-ntoto ya Satana lenda pusa beto na kudimona mfunu mingi mpi kukuma ti nzala ya kuzabana mingi. Mpidina beto ta pesa ve Yehowa, Tata na beto ya zulu, lukumu mpi lusambu yina me fwana na yandi.—Kusonga 4:11.

3 Na bilumbu ya Yezu, bamfumu ya nkaka ya mabundu sosaka kuzabana na mutindu ya mbi. Yezu kebisaka balongoki na yandi  nde: “Beno keba na bansekudi yina ke zolaka kutambula-tambula na bamvwela mpi ke zolaka bambote na bazandu, bakiti ya ntete na basinagoga mpi bisika ya lukumu mingi na bankinsi.” Yandi yikaka nde: “Bantu yai ta baka ndola ya ngolo kuluta.” (Luka 20:46, 47) Kansi Yezu sikisaka nkento mosi ya mufwidi ya nsukami yina tulaka mbongo zole ya fioti ya bibende na kesi mpi ziku bantu ya nkaka monaka ve. (Luka 21:1-4) Ya kieleka, dibanza ya Yezu na yina me tala kusosa kuzabana swaswanaka kibeni ti ya bantu ya nkaka. Disolo yai ta sadisa beto na kusosa kuzabana na mutindu ya mbote yina Yehowa Nzambi ke ndimaka.

MUTINDU YA KULUTA MBOTE YA KUSOSA KUZABANA

4. Inki kele mutindu ya kuluta mbote ya kusosa kuzabana mpi sambu na nki?

4 Inki kele mutindu ya kuluta mbote ya kusosa kuzabana? Yo kele ve yina bantu mingi ke sosaka na nzila ya banzo-nkanda ya nda, kukuma ti mbongo mingi to kuzabana mingi na bansaka ya nsi-ntoto. Polo tendulaka yo ntangu yandi tubaka nde: “Ntangu yai ya beno me zaba Nzambi, to ya Nzambi me zaba beno, nki mutindu beno ke vutuka diaka na mambu ya ntete-ntete yina kele ya mpamba mpi ya kukonda mfunu mpi beno ke zola diaka kusadila yo bonso bampika?” (Bagalatia 4:9) Kuzabana na Nzambi, Mfumu ya Kuluta Nene ya zulu ti ntoto, kele dibaku ya kuluta mbote kibeni! Yehowa ke zabaka beto, ke zolaka beto mpi ke zolaka nde beto kwenda pene-pene na yandi. Yehowa gangaka beto sambu beto vanda banduku na yandi.—Longi 12:13, 14.

5. Inki beto fwete sala sambu Nzambi kuzaba beto?

5 Beto me zaba nde Moize vandaka nduku ya Yehowa. Ntangu yandi bondilaka Yehowa nde: “Songa mono banzila na nge,” Yehowa vutulaka nde: ‘Mono ta sala mpi diambu yai ya nge me lomba, sambu mono me ndima nge mpi mono me zaba nge na zina.’ (Kubasika 33:12-17) Yehowa lenda zaba mpi konso muntu na kati na beto. Kansi nki beto fwete sala sambu beto kuma banduku ya Yehowa? Beto fwete zola yandi mpi kudipesa ya mvimba na yandi.—Tanga 1 Bakorinto 8:3.

6, 7. Inki lenda sala nde beto vanda diaka ve banduku ya Yehowa?

6 Beto fwete tanina kinduku ti Tata na beto ya zulu. Bonso Bakristu ya Galatia ya mvu-nkama ya ntete, beto fwete vanda ve bampika ya “mambu ya ntete-ntete yina kele ya mpamba mpi ya kukonda mfunu” ya nsi-ntoto yai, mu mbandu kimvwama mpi lukumu yina yo ke pesaka. (Bagalatia 4:9) Bakristu yai ya Galatia zabaka dezia Nzambi mpi Nzambi zabaka bo. Kansi Polo tubaka nde kaka bampangi yai ‘vutukaka diaka’ na mambu ya kukonda mfunu. Na kutuba ya nkaka, yandi yulaka bo nde: ‘Sambu na nki beno me vutuka diaka mpi me kuma diaka bampika ya mambu ya mpamba-mpamba mpi ya kukonda mfunu?’

7 Keti mambu yai lenda kumina beto mpi? Ee. Bonso Polo, ntangu beto longukaka kieleka, ziku beto yambulaka lukumu mpi kimvwama ya nsi-ntoto ya Satana. (Tanga Bafilipi 3:7, 8.) Mbala ya nkaka beto yambulaka dibaku yina bo pesaka beto ya kusala banzo-nkanda ya nda kukonda kufuta mbongo, beto yambulaka kisalu ya mbote to mabaku ya kuzwa mbongo mingi. To ziku beto zolaka kuzabana mingi to kukuma ti mbongo mingi sambu beto zabaka kubula miziki mbote to kusala bansaka. Kansi beto yambulaka mabaku yai yonso. (Baebreo 11:24-27) Yo ta vanda mbi kibeni kana beto ke bokuta sambu na balukanu ya mbote yina beto me bakaka mpi kuyindula nde luzingu na beto zolaka kuvanda mbote kana  beto landaka kusala mambu yina! Mabanza ya mutindu yai lenda pusa beto na kuvutuka diaka na ‘mambu ya mpamba mpi ya kukonda mfunu’ ya nsi-ntoto.

KUMISA NGOLO MPUSA NA NGE YA KUZABANA NA YEHOWA

8. Inki ta kumisa ngolo mpusa na beto ya kusosa nde Yehowa kuzaba beto?

8 Inki mutindu beto lenda kumisa ngolo mpusa na beto ya kusosa nde Yehowa kuzaba beto kansi nsi-ntoto ve? Beto fwete tula dikebi na bakieleka zole ya mfunu. Ya ntete, Yehowa ke zabaka ntangu yonso bantu yina ke sadilaka yandi na kwikama yonso. (Tanga Baebreo 6:10; 11:6) Yehowa ke bakaka na mbalu bansadi na yandi yonso ya kwikama, yo yina yandi ke monaka nde yo ta vanda kukonda “lunungu” kana yandi me vila bo. Yehowa ke zabaka ntangu yonso “bantu na yandi.” (2 Timoteo 2:19) Yandi “me zaba nzila ya bantu ya lunungu” mpi mutindu ya kugulusa bo.—Nkunga 1:6; 2 Piere 2:9.

9. Pesa bambandu ya ke monisa mutindu Yehowa sadisaka bansadi na yandi.

9 Bantangu ya nkaka, Yehowa ke sadisaka bansadi na yandi na mutindu ya kuyituka. (2 Bansangu 20:20, 29) Mu mbandu, yindula mutindu Yehowa gulusaka bansadi na yandi na Nzadi-Mungwa ya Mbwaki ntangu basoda ya ngolo ya Farao vandaka kulanda bo. (Kubasika 14:21-30; Nkunga 106:9-11) Diambu yai yitukisaka bantu mingi, yo yina bo landaka kutubila yo tii na nima ya bamvula 40. (Yozue 2:9-11) Kuyibuka mutindu Yehowa zolaka bansadi na yandi mpi sadilaka ngolo na yandi sambu na kugulusa bo ke pesa beto mpenza kikesa sambu ntama mingi ve Gogi ya Magogi ta nwanisa beto. (Ezekiele 38:8-12) Na ntangu yina, beto ta vanda na kiese sambu beto salaka bikesa sambu Nzambi kundima beto kansi nsi-ntoto ve.

10. Inki kieleka ya nkaka beto fwete tudila dikebi?

10 Kieleka ya zole yina beto fwete tudila dikebi kele nde Yehowa lenda sadisa beto na mutindu yina beto ke yindulaka ve ata fioti. Kana bantu ke sala mambu ya mbote kaka sambu bantu ya nkaka kukumisa bo, Yehowa ta pesa bo ve matabisi. Sambu na nki? Mutindu Yezu tubaka yo, kana bantu ya nkaka kukumisa bo, yina kele dezia matabisi na bo. (Tanga Matayo 6:1-5.) Kansi, Yehowa “ke talaka na kinsweki” bantu yina ke sosaka ve lukumu sambu na mambu ya mbote yina bo ke sadilaka bantu ya nkaka. Yandi ke monaka mambu yina bo ke salaka mpi ke sakumunaka bo. Diaka, bantangu ya nkaka Yehowa ke pesaka bansadi na yandi lukumu na mutindu ya kuyituka. Bika beto tadila mwa bambandu.

YEHOWA PESAKA NKENTO MOSI YA KUDIKULUMUSA LUKUMU NA MUTINDU YA KUYITUKA

11. Inki mutindu Yehowa sakumunaka Maria?

11 Yehowa ponaka Maria, nkento mosi ya kudikulumusa sambu na kuvanda mama ya Yezu. Maria vandaka kuzinga na Nazareti, mbanza mosi ya fioti yina vandaka ntama ti Yeruzalemi mpi tempelo na yo ya kitoko. (Tanga Luka 1:26-33.) Sambu na nki Yehowa ponaka Maria? Wanzio Gabriele songaka yandi nde “Nzambi me ndima” yandi. Mambu yina Maria songaka mpangi na yandi Elizabeti na nima ke ndimisa beto nde yandi vandaka nduku ya ngolo ya Yehowa. (Luka 1:46-55) Yehowa vandaka kutudila Maria dikebi mpi sakumunaka yandi na mutindu ya kuyituka sambu yandi vandaka ya kwikama.

12, 13. Inki mutindu bantu pesaka Yezu lukumu ntangu yandi butukaka mpi ntangu Maria nataka yandi na tempelo na nima ya bilumbu 40?

12 Ntangu Yezu butukaka, banani Yehowa zabisaka lubutuku na yandi? Yehowa  zabisaka ve bantu ya mfunu to bamfumu ya Yeruzalemi ti ya Betelemi. Kansi yandi tindaka bawanzio na bangungudi yina vandaka kukeba mameme na bilanga na nganda ya Betelemi. (Luka 2:8-14) Na nima, bangungudi kwendaka kutala mwana yina butukaka. (Luka 2:15-17) Yo ke monana nde Maria ti Yozefi yitukaka mingi mutindu Nzambi pesaka Yezu lukumu na mutindu yina. Mutindu Yehowa ke salaka mambu me swaswana ti Diabulu. Ntangu Satana tindaka bantu ya ke zabisaka makwisa na nsadisa ya bambwetete na kukwenda kutala Yezu ti bibuti na yandi, bantu yonso ya Yeruzalemi zabaka lubutuku ya Yezu mpi yo nataka mavwanga mingi. (Matayo 2:3) Yo yina, bo fwaka bana-fioti mingi na nima.—Matayo 2:16.

13 Nsiku yina Yehowa pesaka bantu ya Izraele vandaka kutuba nde kana nkento me buta mwana-bakala, yandi fwete pesa Yehowa kimenga na nima ya bilumbu 40. Yo yina Maria, Yozefi ti Yezu salaka nzietelo ya bakilometre kiteso ya uvwa banda na Betelemi tii na tempelo ya Yeruzalemi. (Luka 2:22-24) Na nzila, ziku Maria kudiyulaka kana nganga-nzambi ta pesa Yezu lukumu na mutindu ya kuyituka. Bo pesaka Yezu lukumu na mutindu yina Maria yindulaka ve. Yehowa ponaka Simeoni, “muntu ya lunungu mpi ya ke waka Nzambi boma,” mpi Ana, profete ya nkento, yina vandaka mufwidi ti bamvula 84, sambu na kutuba nde Yezu ta kuma Mesia ya lusilu to Kristu.—Luka 2:25-38.

14. Inki mutindu Yehowa pesaka Maria matabisi?

14 Keti Yehowa landaka kusakumuna Maria sambu yandi sansaka mpi taninaka Yezu na kwikama yonso? Ee. Nzambi ndimaka nde bo sonika na Biblia mambu ya nkaka yina Maria tubaka mpi salaka. Yo ke monana nde Maria kukaka ve kusala nzietelo ti Yezu na nsungi ya bamvula tatu ti ndambu yina Yezu vandaka kulonga. Ziku sambu yandi vandaka mufwidi, yo lombaka nde yandi bikala na Nazareti. Yo yina, yandi monaka ve mambu mingi ya mbote yina Yezu salaka bonso bantu ya nkaka. Kansi Maria vandaka ntangu Yezu fwaka. (Yoane 19:26) Na nima, Maria vandaka na Yeruzalemi ti balongoki ya Yezu na ntwala nde bo baka mpeve santu na Pantekoti. (Bisalu 1:13, 14) Ntembe kele ve nde Maria mpi bakaka mpeve santu kumosi ti balongoki ya nkaka. Kana mpidina, yo ke tendula nde yandi zwaka dibaku ya kuzinga kimakulu ti Yezu na zulu. Ya kieleka, Maria bakaka matabisi ya mbote kibeni sambu na kisalu na yandi ya kwikama!

YEHOWA PESAKA MWANA NA YANDI MATABISI

15. Inki mutindu Yehowa monisaka nde yandi ndimaka Yezu ntangu yandi vandaka na ntoto?

15 Yezu zolaka ve nde bamfumu ya mabundu mpi ya politiki kukumisa yandi. Na mabaku tatu Yehowa tubaka katuka na zulu, mpidina yo ndimisaka Mwana na yandi nde Tata ke zolaka yandi. Ziku yo pesaka Yezu kikesa mingi! Kaka ntangu Yezu bakaka mbotika na Nzadi ya Yordani, Yehowa tubaka nde: “Yai Mwana na mono, ya mono ke zolaka mingi, yina mono me ndima.” (Matayo 3:17) Yo ke monana nde Yoane Mbotiki mpamba muntu waka bangogo yina. Na nima, kiteso ya mvula mosi na ntwala ya lufwa ya Yezu, bantumwa tatu waka mambu yina Yehowa tubaka sambu na Yezu nde: “Yai Mwana na mono, ya mono ke zolaka mingi, yina mono me ndima. Beno wila yandi.” (Matayo 17:5) Nsuka-nsuka, bilumbu fioti na ntwala ya lufwa ya Yezu, Yehowa tubaka diaka sambu na Mwana na yandi katuka na zulu.—Yoane 12:28.

Mutindu Yehowa pesaka Mwana na yandi matabisi ke longa nge nki? (Tala baparagrafe 15-17)

16, 17. Inki mutindu Yehowa pesaka Yezu lukumu na mutindu ya kuyituka?

 16 Yezu zabaka nde bantu ta binga yandi muntu ya ke vwezaka mpi nde yandi ta fwa lufwa mosi ya nsoni. Ata mpidina, yandi sambaka nde luzolo ya Nzambi kusalama kansi ya yandi ve. (Matayo 26:39, 42) Biblia ke tuba nde: “Yandi kangaka ntima na zulu ya nti ya mpasi, yandi ndimaka nde bo pesa yandi nsoni” sambu yandi zolaka nde Tata na yandi kundima yandi kansi nsi-ntoto ve. (Baebreo 12:2) Inki mutindu Yehowa pesaka Yezu matabisi?

17 Ntangu Yezu vandaka na ntoto, yandi lombaka Tata na yandi nkembo yina yandi vandaka na yo ntete na zulu. (Yoane 17:5) Ata verse mosi ve na Biblia ke tubaka nde Yezu yindulaka kubaka nkembo mingi kuluta yina yandi vandaka na yo. Yandi vingilaka ve nde yandi ta baka matabisi ya nene sambu yandi salaka luzolo ya Yehowa na ntoto. Kansi nki Yehowa salaka? Yandi pesaka Yezu lukumu na mutindu ya kuyituka. Ntangu Yehowa futumunaka Yezu, yandi pesaka Yezu “kisika mosi ya kunanguka” na zulu. Diaka, Yehowa pesaka mpi Yezu luzingu ya kimpeve ya kukonda kufwa, luzingu yina ata muntu mosi ve vandaka na yo ntete! * (Bafilipi 2:9; 1 Timoteo 6:16) Yehowa pesaka Yezu matabisi na mutindu ya kuyituka sambu na kisalu na yandi ya kwikama!

18. Inki ta sadisa beto na kusosa nde Yehowa kundima beto kansi nsi-ntoto ve?

18 Inki ta sadisa beto na kusosa nde Yehowa kundima beto kansi nsi-ntoto ve? Beto fwete tula dikebi na kieleka yai; ntangu yonso Yehowa ke ndimaka bansadi na yandi ya kwikama mpi mbala mingi yandi ke sakumunaka bo na mutindu ya kuyituka. Beto lenda mona na mabanza mutindu Yehowa ta sakumuna beto na bilumbu ke kwisa! Kansi bubu yai, ntangu beto ke kanga ntima na bampasi ya beto ke kutana ti yo na nsi-ntoto yai ya mbi, beto fwete vila ve nde nsi-ntoto yai ta luta. Matabisi yina yo ke pesaka mpi ta luta. (1 Yoane 2:17) Kansi, Yehowa, Tata na beto ya zola, ta vila ve ata fioti kisalu mpi zola yina beto ke monisaka sambu na zina na yandi sambu yandi “me konda ve lunungu.” (Baebreo 6:10) Ntembe kele ve nde yandi ta sakumuna beto na mutindu yina beto me yindulaka ve ata fioti!

^ par. 17 Yo ke monana nde Yezu yindulaka ve matabisi ya mutindu yai sambu Masonuku ya Kiebreo me tubilaka ve luzingu ya kukonda kufwa.