Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

Bo Kudipesaka na Luzolo Yonso​—Na Birmanie

Bo Kudipesaka na Luzolo Yonso​—Na Birmanie

BIBLIA ke tuba nde: “Bima ya kukatula na bilanga kele mingi, kansi bansadi kele fioti. Yo yina, beno bondila Mfumu ya kisalu ya kukatula bima na bilanga na kutinda bansadi na kisalu na yandi ya kukatula bima na bilanga.” (Luka 10:2) Mambu yai ya Yezu tubaka bamvula kiteso ya 2 000 me luta, ke lungana bubu yai na Birmanie. Inki mutindu? Na Birmanie, bansamuni kiteso ya 4 200 mpamba ke longaka nsangu ya mbote na bantu bamilio 55.

Ata mpidina, Yehowa, “Mfumu ya kisalu ya kukatula bima na bilanga,” me simbaka bantima ya bampangi ya bansi mingi mpi bo me kwendaka na insi yai na Sudi-esti ya Azia sambu na kupesa maboko na kisalu ya kukatula bima na bilanga ya kimpeve. Inki pusaka bo na kukwenda na Birmanie? Inki balusakumunu bo bakaka? Bika beto tadila yo.

“BENO KWISA, BETO KELE TI MFUNU YA BAPASUDI-NZILA MINGI!”

Mwa bamvula me luta, Kazuhiro, mupasudi-nzila mosi na Japon, bwaka ngambu, yandi vandaka kudizaba diaka ve mpi bo nataka yandi na lupitalu. Munganga songaka yandi na kupusa ve kamio bamvula zole. Kazuhiro kudiyangisaka mingi. Yandi kudiyulaka nde: ‘Inki mutindu mono lenda landa kusala kisalu yai ya mono ke zolaka mingi?’ Yandi sambaka na masonga yonso mpi bondilaka Yehowa na kusadisa yandi sambu yandi landa kusala kisalu ya kimupasudi-nzila.

Kazuhiro ti Mari

Kazuhiro ke tuba nde: “Ngonda mosi na nima, nduku na mono yina ke salaka na Birmanie waka nde mono ke bela. Yandi bingaka mono mpi tubaka nde: ‘Na Birmanie, bantu mingi ke tambulaka na babisi. Kana nge kwisa awa, nge lenda landa kusala kisalu na nge kukonda kupusa kamio!’ Mono yulaka munganga kana maladi na mono ta pesa mono nzila ya kukwenda na Birmanie. Mono yitukaka mingi, ntangu munganga tubaka nde: ‘Munganga mosi ya ke sansaka mbote maladi ya ntu me katuka na Birmanie mpi kele awa na Japon. Mono ta nata nge na yandi. Kana nge bwa diaka ngambu, yandi ta sansa nge mbote.’ Mambu yina doktere tubaka vandaka mvutu ya Yehowa.”

Na mbala mosi, Kazuhiro sonikilaka Betele ya Birmanie mpi songaka bo nde yandi ti nkento na yandi ke zola kusala kisalu ya kimupasudi-nzila na insi na bo. Kaka na nima ya bilumbu tanu, Betele pesaka mvutu nde: “Beno kwisa, beto kele ti mfunu ya bapasudi-nzila mingi!” Kazuhiro ti nkento na yandi, Mari, tekaka bakamio na bo, bakaka mikanda yina ke pesaka bantu nswa ya kukwenda na bansi ya nkaka mpi sumbaka tike ya avio. Bubu yai, bo ke samunaka na kiese na kimvuka mosi ya ndinga ya bidimbu na Mandalay.  Kazuhiro ke tuba nde: “Mambu yai ya beto me kutanaka na yo me kumisaka lukwikilu na beto ngolo na lusilu ya Nzambi yina kele na Nkunga 37:5: ‘Pesa nzila na nge na Yehowa; tudila yandi ntima, ebuna yandi ta sadila nge mambu ya mbote.’”

YEHOWA ME KANGULAKA NZILA

Na 2014, Bambangi ya Yehowa ya Birmanie salaka lukutakanu mosi ya nene. Banzenza katukaka na bansi mingi mpi kwendaka na lukutakanu yina. Monique, mpangi mosi ya bamvula 34 yina katukaka na États-Unis vandaka na kati ya banzenza yai. Yandi ke tuba nde: “Ntangu mono vutukaka na insi na beto, mono sambaka Yehowa sambu na mambu yina mono fwete sala. Diaka, mono solulaka ti bibuti na mono sambu na balukanu na mono ya kimpeve. Beto yonso monaka nde mono lenda vutuka na Birmanie kansi yo bakaka mwa ntangu mpi mono sambaka mingi na ntwala ya kubaka lukanu ya nsuka.” Sambu na nki?

Monique ti Li

Mpangi Monique ke tuba nde: “Yezu siamisaka balongoki na yandi na ‘kutadila mbongo yina yo ta lomba.’ Yo yina mono kudiyulaka nde: ‘Keti mono kele ti mbongo ya kufwana sambu na kukwenda kuna? Kana mono sala kisalu ya kinsuni bilumbu fioti, keti mono ta kuka kulungisa bampusa na mono na insi yina?’” Yandi ke yika nde: “Na mbala mosi, mono bakisaka nde mono kele ve ti mbongo ya kufwana sambu na kukwenda na Birmanie.” Ebuna, nki mutindu yandi kwendaka?—Luka 14:28.

Monique ke tuba nde: “Kilumbu mosi mfumu na mono ya kisalu bingaka mono. Mono waka boma mpi yindulaka nde yandi ta katula mono na kisalu. Kansi, mfumu na mono sikisaka mono sambu na kisalu na mono ya mbote. Na nima, yandi songaka mono nde yandi bumbilaka mono kado, yo vandaka kaka mbongo yina mono vandaka na yo mfunu sambu na kulungisa bampusa na mono!”

Banda na Desembri 2014, Monique me kwendaka na Birmanie. Inki mutindu yandi ke kudiwaka sambu yandi ke samunaka kisika yina mpusa kele mingi? Yandi ke tuba nde: “Kusamuna awa ke pesaka mono kiese mingi. Mono ke longukaka Biblia ti bantu tatu. Mosi na kati na bo kele ti bamvula 67. Kana beto me kutana yandi ke pesaka mono mbote na kiese mpi ke yambaka mono. Ntangu yandi zabaka nde zina ya Nzambi kele Yehowa, yandi dilaka. Longoki yango tubaka nde: ‘Yo kele mbala ya ntete na kuwa nde zina ya Nzambi kele Yehowa. Nge kele leke kibeni kansi nge me songa mono diambu ya kuluta mfunu yina mono me zabaka ntete ve.’ Na kutuba masonga mono mpi dilaka. Mambu yai ke monisa nde kusamuna kisika yina mpusa kele mingi ke pesaka kiese mingi.” Ntama mingi ve, Monique zwaka dibaku ya kukota Nzo-Nkanda ya Bansamuni ya Kimfumu.

Kikuma ya nkaka yina ke pusaka bampangi na kukwenda na Birmanie kele disolo ya insi yai yina kele na Annuaire 2013. Mpangi-nkento Li yina kele ti bamvula kuluta 30 vandaka kuzinga dezia na Azia. Yandi vandaka kusala kisalu bilumbu yonso, kansi mambu yina Annuaire tubaka pusaka yandi na kutadila kisalu ya kusamuna na Birmanie. Yandi ke tuba nde: “Na 2014 ntangu mono kwendaka na lukutakanu ya nene na Yangon, mono kutanaka ti mpangi-bakala mosi ti nkento na yandi yina kwendaka kusamuna na Kishinwa na Birmanie. Sambu mono ke tubaka Kishinwa, mono bakaka lukanu ya kukwenda na Birmanie sambu na kusadisa kimvuka yina. Mono ti Monique kwendaka na Mandalay. Yehowa sadisaka beto na kuzwa kisalu ya kulonga na ekole mosi, yo vandaka kubaka beto bilumbu fioti mpi beto zwaka nzo pene-pene ya ekole yango. Ata ntangu ke vandaka ngolo mpi beto ke kutanaka ti bampasi ya nkaka, mono ke sepelaka kusamuna awa. Bantu ya Birmanie ke zingaka kukonda mindondo, ke vandaka luzitu mpi ke zolaka kuwa nsangu ya mbote. Yo ke pesaka kibeni kiese na kumona mutindu kisalu ya Yehowa ke kwenda na ntwala. Mono ke ndimaka kibeni nde Yehowa muntu zolaka nde mono kwisa awa na Mandalay.”

YEHOWA KE WAKA BISAMBU

Bampangi mingi ya me kwendaka kusamuna bisika yina mpusa kele mingi me monaka nde kisambu ke sadisaka mpenza. Mu mbandu, mpangi Jumpei yina kele  ti bamvula 37 mpi nkento na yandi, Nao, yina kele ti bamvula 35 vandaka kusamuna ntete na dibundu ya ndinga ya bidimbu na Japon. Sambu na nki bo kwendaka na Birmanie? Jumpei ke tuba nde: “Mbala mingi mono ti nkento na mono vandaka ti lukanu ya kukwenda kusamuna na insi ya nzenza kisika yina mpusa kele mingi. Mpangi-bakala mosi ya dibundu na beto ya ndinga ya bidimbu na Japon kwendaka na Birmanie. Ata beto vandaka kaka ti mbongo fioti, na Mayi 2010 beto mpi kwendaka na Birmanie. Bampangi ya Birmanie yambaka beto mbote kibeni!” Inki mutindu Jumpei ke kudiwaka na teritware ya ndinga ya bidimbu na Birmanie? Yandi ke tuba nde: “Mpusa kele mingi. Ntangu mono ke songaka bababa bavideo ya ndinga ya bidimbu, bo ke yitukaka mingi. Beto ke waka mpenza kiese mutindu beto me bakaka lukanu ya kusadila Yehowa awa!”

Nao ti Jumpei

Inki mutindu Jumpei ti Nao ke zwaka mbongo? “Na nima ya bamvula tatu, mbongo na beto zolaka kumana mpi beto vandaka diaka ve ti mbongo ya kufwana sambu na kufutila nzo na mvula yina ke landa. Mono ti nkento na mono sambaka na masonga yonso. Beto yitukaka mpenza mutindu Betele tindilaka beto mukanda nde beto vanda bapasudi-nzila ya nene sambu na ntangu fioti! Beto tudilaka Yehowa ntima mpi beto ndimaka nde yandi ta yambula beto ve. Yandi ke sadisaka beto na mitindu mingi.” Ntama mingi ve, Jumpei ti Nao kotaka mpi Nzo-Nkanda ya Bansamuni ya Kimfumu.

YEHOWA SIMBAKA BANTIMA YA BAMPANGI MINGI

Inki pusaka Simone, mpangi-bakala ya bamvula 43 yina butukaka na Italie, mpi nkento na yandi Anna, ya bamvula 37, yina butukaka na Nouvelle-Zélande, na kukwenda na Birmanie? Anna ke tuba nde, “Disolo ya Birmanie na Annuaire 2013 pusaka beto na kukwenda kuna.” Simone ke tuba nde: “Kuvanda na Birmanie kele dibaku mosi ya nene. Awa bantu ke zingaka kukonda mindondo mpi mono lenda sala mingi na kisalu ya Yehowa. Yo ke pesaka kiese na kumona mutindu Yehowa ke taninaka beto ntangu beto ke samunaka kisika yina mpusa kele mingi.” (Nk. 121:5) Anna ke yika nde: “Mono ke waka kiese yina mono me waka ntete ve. Beto ke zingaka kukonda mindondo. Mono me kumaka kulutisa ntangu mingi ti bakala na mono mpi kinduku na beto me kumaka ngolo. Beto me zwaka mpi banduku ya mbote. Bantu ke vandaka ve ti bangindu ya mbi sambu na Bambangi ya Yehowa mpi mpusa na bo sambu na kieleka ke yitukisaka kibeni!” Inki mutindu?

Simone ti Anna

Anna ke tuba nde: “Kilumbu mosi, mono solulaka ti mwana mosi ya iniversite na zandu mpi beto wakanaka na kukutana diaka. Ntangu mono kwendaka kutala yandi, yandi bingaka nduku na yandi. Kilumbu ya nkaka, yandi bingaka diaka banduku ya nkaka. Na nima, yandi bingaka diaka banduku mingi. Bubu yai, mono ke longukaka Biblia ti bantu tanu na kati na bo.” Simone ke tuba nde: “Na kisalu ya kusamuna, bantu ke vandaka ntima-mbote mpi ke sosaka kuzaba mambu. Bantu mingi ke sepelaka. Nkutu beto ke vandaka ve ti ntangu ya kutala bo yonso.”

Sachio ti Mizuho

Inki bangidika bampangi bakaka sambu na kukwenda na Birmanie? Mpangi Mizuho, yina ke zingaka na Japon, ke tuba nde: “Mono ti bakala na mono Sachio, vandaka ti mpusa ya kukwenda kusamuna na insi yina mpusa vandaka mingi, kansi na wapi? Na nima ya  kutanga disolo ya Birmanie na Annuaire 2013, mambu ya mbote yina beto tangaka yitukisaka beto, yo yina beto tadilaka kana beto lenda kwenda kusamuna na Birmanie.” Sachio ke yika nde: “Beto bakaka lukanu ya kukwenda mposo mosi na Yangon, mbanza ya nene ya Birmanie sambu na kutala insi mpi kuzaba kana beto ta kuka. Mambu ya beto monaka na nzietelo yina ya bilumbu fioti ndimisaka beto nde beto ta kuka.”

KETI NGE LENDA KWENDA?

Jane, Danica, Rodney, mpi Jordan

Banda na 2010, mpangi Rodney, nkento na yandi Jane, yina kele ti bamvula 52, mwana na bo ya bakala Jordan ti ya nkento Danica, katukaka na Australie mpi kwendaka na Birmanie kisika mpusa kele mingi. Rodney ke tuba nde: “Beto yitukaka mingi mutindu bantu vandaka na mpusa ya ngolo ya kulonguka mambu ya Nzambi. Mono ke siamisa mabuta ya nkaka na kukwenda kusamuna na bisika bonso Birmanie.” Sambu na nki? Yandi ke yika nde: “Kukwenda na Birmanie me kumisaka kinduku na beto ti Yehowa ngolo. Batoko mingi ke kudipesaka na kusosa batelefone, bakamio, bisalu mpi mambu ya nkaka. Kansi bana na beto ke longukaka ndinga ya mpa sambu na kusamuna. Bo ke salaka bikesa na kusolula ti bantu yina ke zabaka ve Biblia, na kupesa bamvutu na balukutakanu mpi bo ke kudipesaka mingi na bisalu ya nkaka ya kimpeve.”

Oliver ti Anna

Mpangi Oliver, yina kele ti bamvula 37 yina katukaka na États-Unis, ke siamisa bampangi na kusala kisalu yai. Yandi ke tuba nde: “Kusadila Yehowa kisika yina nge me zaba ve mpi yina nge ke sepela ve ti yo ke nataka mambote mingi. Kukwenda kusamuna kisika ya nkaka me sadisaka mono na kukumisa lukwikilu na mono ngolo mpi kutudila Yehowa ntima na mambu yonso ya mono ke kutana ti yo. Kusamuna ti bantu yina mono zabaka ve kansi yina ke sambilaka Yehowa bonso mono me sadisaka mono kibeni na kubakisa nde ata kima mosi ve na nsi-ntoto yai me fwanana ti Kimfumu ya Nzambi.” Bubu yai, Oliver ti nkento na yandi, Anna, ke landa kusamuna ti kikesa na Kishinwa.

Trazel

Banda na 2004, Trazel, mpangi-nkento ya bamvula 52 me katukaka na Australie mpi me kwendaka kusamuna na Birmanie. Yandi ke tuba nde: “Mono ke siamisaka bampangi yina mambu ya luzingu na bo ke pesa bo nzila na kukwenda kusamuna bisika yina mpusa kele mingi. Mono me bakisaka nde kana nge kele ti luzolo ya kukwenda kusamuna kisika yina mpusa kele, Yehowa ta sakumuna bikesa na nge. Mono yindulaka ve ata fioti nde mono lenda zinga mutindu yai. Yo kele luzingu mosi ya kiese mpi ya mbote yina mono me yindulaka ve.”

Bika nde masolo yai ya ke pesa kikesa ya bampangi yina me kwendaka kusamuna na Birmanie kusiamisa nge na kutadila mutindu nge lenda sadisa bantu ya ntima-mbote na bisika yina bo me samunaka ntete ve. Ya kieleka, bampangi yina me kwendaka kusamuna bisika yina mpusa kele mingi ke tuba nde, “Kana beno me zola, beno sabuka na Birmanie mpi beno sadisa beto!”