Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

Beto Kele Bantu ya Yehowa

Beto Kele Bantu ya Yehowa

“Kiese na dikanda yina Yehowa kele Nzambi na yo, bantu yina yandi me solaka na kuvanda bantu na yandi.”—NKUNGA 33:12.

BANKUNGA: 40, 50

1. Sambu na nki beto lenda tuba nde bima yonso kele ya Yehowa? (Tala kifwanisu ya luyantiku ya disolo.)

BIMA yonso kele ya Yehowa! Biblia ke tuba nde: “Zulu, ata zulu ya kuluta zulu, mpi ntoto ti bima yonso yina kele na kati na yo” kele ya yandi. (Kulonga 10:14; Kusonga 4:11) Sambu Yehowa me gangaka bantu, beto yonso kele bantu na yandi. (Nkunga 100:3) Kansi Nzambi me ponaka bantu ya nkaka na mutindu mosi ya kuluta mbalu.

2. Banani Biblia ke bingaka kima ya Nzambi kibeni?

2 Mu mbandu, Nkunga 135 ke tuba nde bansadi ya Yehowa ya kwikama na Izraele ya ntama vandaka “kima na yandi ya mfunu.” (Nkunga 135:4) Diaka, Ozea tubaka nde bantu yina kele ve bantu ya Izraele ta kuma bantu ya Yehowa. (Ozea 2:23) Mambu yai lunganaka ntangu Yehowa yantikaka kupona bantu yina vandaka ve bantu ya Izraele sambu na kuyala ti Kristu na zulu. (Bisalu 10:45; Baroma 9:23-26) Biblia ke bingaka Bakristu yina bo me tulaka mafuta “dikanda ya santu.” Bo kele “kima ya Nzambi kibeni.” (1 Piere 2:9, 10) Yehowa ke bingaka mpi Bakristu yonso ya kwikama yina kele ti kivuvu ya kuzinga kimakulu na ntoto nde “bantu na mono” to “bantu ya mono me solaka.”—Yezaya 65:22.

3. (a) Banani kele banduku ya Yehowa bubu yai? (b) Inki beto ta tubila na disolo yai?

 3 Bubu yai, “kimvuka ya fioti,” yina kele ti kivuvu ya kuzinga kimakulu na zulu mpi “mameme ya nkaka,” yina kele ti kivuvu ya kuzinga mvula na mvula na ntoto ke sambilaka Yehowa na “kimvuka mosi.” (Luka 12:32; Yoane 10:16) Beto ke tondaka Yehowa sambu beto kele banduku na yandi. Na disolo yai, beto ta tubila mutindu beto lenda tonda Yehowa sambu na dibaku yai ya mbote.

BETO KE KUDIPESAKA NA YEHOWA

4. Inki mutindu beto lenda tonda Yehowa sambu yandi me pesaka beto dibaku ya kuvanda banduku na yandi mpi nki mutindu Yezu salaka yo?

4 Beto ke tondaka Yehowa ntangu beto ke kudipesaka na yandi mpi ke bakaka mbotika. Mpidina, bantu yonso ke monaka nde beto kele bantu ya Yehowa mpi nde beto kele ti luzolo ya kulemfukila yandi. (Baebreo 12:9) Yezu mpi salaka mutindu yina ntangu yandi bakaka mbotika. Ata Yezu vandaka na dikanda yina kudipesaka na Yehowa, yandi mpi kudipesaka na Yehowa. Yo vandaka bonso yandi ke tuba nde: “O Nzambi na mono, mono ke zolaka kusala luzolo na nge.”—Nkunga 40:7, 8, noti na nsi ya lutiti.

5, 6. (a) Inki Yehowa tubaka ntangu Yezu bakaka mbotika? (b) Inki mbandu lenda sadisa beto na kubakisa mutindu Yehowa ke kudiwaka ntangu beto ke kudipesaka na yandi?

5 Inki mutindu Yehowa kudiwaka ntangu Yezu bakaka mbotika? Biblia ke tuba nde: “Na nima ya kubaka mbotika, Yezu basikaka na masa na mbala mosi; ebuna zulu kangukaka, mpi yandi monaka mpeve ya Nzambi ke kulumuka bonso pizio mpi yo ke kwisa na zulu na yandi. Diaka, ndinga mosi katukaka na zulu mpi tubaka nde: ‘Yai Mwana na mono, ya mono ke zolaka mingi, yina mono me ndima.’” (Matayo 3:16, 17) Yezu vandaka dezia muntu ya Nzambi. Ata mpidina, Yehowa waka kiese ntangu yandi monaka Yezu ke sadila luzingu na yandi sambu na kusala kaka luzolo ya Tata na yandi. Yehowa ke sepelaka mpi ntangu beto ke kudipesaka na yandi mpi yandi ta sakumuna beto.—Nkunga 149:4.

6 Bima yonso kele ya Yehowa! Inki beto lenda pesa yandi? Yindula nde tata mosi kele ti bintuntu ya kitoko na lupangu na yandi. Kilumbu mosi mwana na yandi ya fioti me buka kintuntu mpi me pesa yandi. Ata bintuntu kele ya yandi, tata ya zola ta sepela ti dikabu yina. Yo ke monisa nde mwana na yandi ke zolaka yandi. Tata yina ta baka kintuntu ya mwana me pesa yandi na mbalu mingi kuluta bintuntu yonso yina kele na lupangu. Mutindu mosi, Yehowa ke sepelaka ntangu beto ke kudipesaka na yandi.—Kubasika 34:14.

7. Inki mutindu Malaki ke sadisa beto na kubakisa mutindu Yehowa ke kudiwaka sambu na bantu yina ke sadilaka yandi na ntima ya mvimba?

7 Tanga Malaki 3:16. Sambu na nki yo kele mfunu nde nge kudipesa na Yehowa mpi kubaka mbotika? Ya kieleka banda ntangu nge butukaka, nge vandaka muntu ya Yehowa, Ngangi na nge. Kansi yindula kiese yina Yehowa ta wa ntangu nge ke ndima nde yandi kele Mfumu na nge mpi nge kudipesa na yandi. (Bingana 23:15) Yehowa ke zabaka bantu yina ke sadilaka yandi na ntima ya mvimba mpi yandi me sonikaka bazina na bo na “mukanda [na yandi] ya kuyibuka.”

8, 9. Inki Yehowa ke lomba bantu yina bazina na bo kele ya kusonika na “mukanda [na yandi] ya kuyibuka”?

8 Malaki tubaka nde sambu bazina na beto kubikala na “mukanda ya kuyibuka” ya Yehowa, beto fwete wa Yehowa boma mpi  kuyindula mingi zina na yandi. Kana beto ke sambila muntu mosi to kima ya nkaka, Yehowa ta vwansa bazina na beto na mukanda na yandi.—Kubasika 32:33; Nkunga 69:28.

9 Yo yina, beto fwete sila kaka ve na kusadila Yehowa mpi kubaka mbotika. Beto ke salaka mambu yai na dibaku mosi kaka, kansi beto ke sambilaka Yehowa luzingu na beto ya mvimba. Konso kilumbu, beto fwete monisa nde beto ke lemfukila Yehowa na mambu yina beto ke salaka.—1 Piere 4:1, 2.

BETO KE BUYAKA BANZALA YA NSI-NTOTO

10. Inki luswaswanu fwete monana kibeni na kati ya bantu yina ke sadilaka Yehowa mpi bayina ke sadilaka yandi ve?

10 Na disolo yina me luta, beto longukaka nde Kaini, Salomo mpi bantu ya Izraele vandaka kutuba nde bo ke sambilaka Yehowa kansi bo vandaka ve ya kwikama. Bambandu na bo ke longa beto nde beto fwete suka kaka ve na kutuba nde beto ke sambilaka Yehowa. Beto fwete buya mambu ya mbi mpi kuzola mambu ya mbote. (Baroma 12:9) Yehowa ke tuba nde luswaswanu ta monana kibeni “na kati ya muntu ya lunungu ti muntu ya mbi, mpi na kati ya muntu yina ke sadilaka Nzambi ti muntu yina ke sadilaka yandi ve.”—Malaki 3:18.

11. Sambu na nki yo kele mfunu nde bantu kumona pwelele nde beto ke sambilaka kaka Yehowa?

11 Beto ke tondaka Yehowa sambu yandi me ponaka beto na kuvanda bansadi na yandi! Bantu yonso fwete mona pwelele nde beto kele na lweka ya Yehowa. (Matayo 5:16; 1 Timoteo 4:15) Kudiyula nde: ‘Keti bantu ya nkaka ke monaka nde mono kele mpenza ya kwikama na Yehowa? Keti mono ke vandaka na kiese ya kuzabisa bantu nde mono kele Mbangi ya Yehowa?’ Yindula mpasi yina Yehowa ta wa kana beto ke wa nsoni ya kuzabisa bantu nde beto kele bantu na yandi.—Nkunga 119:46; tanga Marko 8:38.

Keti luzingu na nge ke monisaka pwelele nde nge kele Mbangi ya Yehowa? (Tala baparagrafe 12, 13)

12, 13. Inki bampangi ya nkaka ke salaka yina lenda pusa bantu na kuzaba ve nde bo kele Bambangi ya Yehowa?

12 Diambu ya mawa kele nde bampangi ya nkaka ke landaka “mpeve ya nsi-ntoto.” Yo yina, bo me swaswana mpenza ve ti bantu  yina ke sambilaka ve Yehowa. (1 Bakorinto 2:12) “Mpeve ya nsi-ntoto” ke pusaka bantu na kutula dikebi na banzala na bo ya mbi. (Baefezo 2:3) Mu mbandu, ata beto ke baka bandongisila mingi, bampangi ya nkaka ke lwataka na mutindu ya mbi. Bo ke lwataka bilele yina ke kangaka mpi ke monisaka nitu ata na balukutakanu. To bo ke lutisaka ndilu na mutindu na bo ya kuzenga to kutunga nsuki. (1 Timoteo 2:9, 10) Yo yina, yo lenda vanda mpasi sambu bantu kuzaba nde bo kele Bambangi ya Yehowa.—Yakobo 4:4.

13 Mambu ya nkaka ke salaka nde Bambangi ya nkaka kuswaswana ve ti nsi-ntoto. Mu mbandu, na bafeti bampangi ya nkaka ke kinaka mpi ke salaka mambu na mutindu yina me fwana ve sambu na Bakristu. Bampangi ya nkaka ke tulaka bafoto na Internet mpi ke sonikaka mambu yina ke monisaka mabanza ya kinsuni. Mbala ya nkaka bo me bakaka ve ndola na dibundu sambu na disumu mosi ya nene, ata mpidina bo lenda vanda mbandu ya mbi sambu na bampangi yina ke salaka ngolo sambu na kuswaswana ti nsi-ntoto.—Tanga 1 Piere 2:11, 12.

Kubika ve nde bantu yina ke monisaka ve pwelele nde bo kele na lweka ya Yehowa kubebisa luzingu na nge

14. Inki beto fwete sala sambu na kutanina kinduku na beto ya mbote ti Yehowa?

14 Bima yonso ya nsi-ntoto ke bendaka dikebi ya bantu na ‘nzala ya nitu mpi nzala ya meso mpi kusonga na lulendo yonso bima ya kuzingila.’ (1 Yoane 2:16) Beto bantu ya Yehowa, beto me swaswana ti bantu ya nkaka. Beto ke ‘vwezaka ve Nzambi mpi ke buyaka banzala ya nsi-ntoto sambu na kuzinga ti mabanza ya mbote, lunungu, mpi kukangama na Nzambi na kati ya ngidika ya bima ya ntangu yai.’ (Tito 2:12) Mutindu na beto ya kutuba, ya kudia, ya kunwa, ya kulwata mpi ya kusala kisalu fwete monisa pwelele nde beto kele bantu ya Yehowa.—Tanga 1 Bakorinto 10:31, 32.

BETO KE ‘ZOLANAKA NGOLO’

15. Sambu na nki beto fwete monisa ntima-mbote mpi kuzola bampangi na beto?

15 Mutindu na beto ya kusadila bampangi na beto mambu ke monisaka nde beto ke bakaka kinduku na beto ti Yehowa na  mbalu. Bo kele bantu ya Yehowa, bonso beto. Kana beto ke vila ve kieleka yai, ntangu yonso beto ta sadila bo mambu ya mbote mpi na zola. (1 Batesalonika 5:15) Sambu na nki yo kele mfunu? Yezu songaka balongoki na yandi nde: “Na diambu yai, bantu yonso ta zaba nde beno kele balongoki na mono—kana beno ke zolana beno na beno.”—Yoane 13:35.

16. Inki dilongi beto ke baka na Nsiku ya Moize na yina me tala zola ya Yehowa sambu na bansadi na yandi?

16 Mbandu mosi na Nsiku ya Moize lenda sadisa beto na kubakisa mutindu beto fwete sadila bampangi mambu. Tempelo ya Yehowa vandaka ti bisadilu ya nkaka yina vandaka kaka sambu na lusambu. Nsiku monisaka pwelele mutindu Balevi fwete keba bisadilu yina mpi bo vandaka kufwa konso muntu yina vandaka ve kuzitisa nsiku yai. (Kutanga 1:50, 51) Kana Yehowa vandaka kutula dikebi mingi na mutindu bantu vandaka kusadila bisadilu ya tempelo, yo ke monisa kibeni nde yandi ke tulaka dikebi na mutindu bantu ke sadilaka bansadi na yandi ya kwikama mambu! Yehowa ke zabisa beto nde beto kele mfunu na meso na yandi. Yandi tubaka nde: “Muntu yina ke simba beno ke simba mbuma ya disu na mono.”—Zekaria 2:8.

17. Yehowa “vandaka kutula dikebi mpi kuwidikila” nki mambu?

17 Malaki tubaka nde Yehowa “vandaka kutula dikebi mpi kuwidikila” mutindu bansadi na yandi ke sadilaka bampangi na bo mambu. (Malaki 3:16) Yehowa “me zaba bantu na yandi.” (2 Timoteo 2:19) Yandi ke zabaka kibeni mambu yonso yina beto ke salaka mpi ke tubaka. (Baebreo 4:13) Kana beto ke sadila bampangi na beto mambu ya mbi, Yehowa ta mona yo. Kansi Yehowa ke monaka mpi kana beto ke monisa kikalulu ya kuyamba banzenza, ya kukaba, ya kulolula mpi ya kumonisila bampangi ntima-mbote.—Baebreo 13:16; 1 Piere 4:8, 9.

“YEHOWA TA YAMBULA VE BANTU NA YANDI”

18. Inki mutindu beto ke tondaka Yehowa sambu beto kele bantu na yandi?

18 Beto ke tondaka Yehowa sambu beto kele bantu na yandi. Beto me zaba nde ntangu beto kudipesaka na yandi, beto bakaka lukanu ya kuluta mbote. Ata beto ke zinga ti “bantu ya mbi mpi ya me bebaka,” beto lenda vanda ‘kukonda kifu, kusala mbi ve’ mpi kusema “bonso minda na nsi-ntoto.” (Bafilipi 2:15) Yo yina, beto fwete buya mambu yonso yina Yehowa ke mengaka. (Yakobo 4:7) Beto ke zolaka mpi ke zitisaka bampangi na beto sambu bo mpi kele bantu ya Yehowa.—Baroma 12:10.

19. Inki mutindu Yehowa ke sakumunaka bantu na yandi?

19 Biblia ke sila nde: “Yehowa ta yambula ve bantu na yandi.” (Nkunga 94:14) Lusilu yai kele ya kieleka. Ata beto ke kutana ti mambu ya nki mutindu, Yehowa ta vanda ti beto. Ata beto me fwa, yandi ta vila beto ve. (Baroma 8:38, 39) Biblia ke tuba nde: “Kana beto ke zinga, beto ke zinga sambu na Yehowa, mpi kana beto ke fwa, beto ke fwa sambu na Yehowa. Yo yina, kana beto ke zinga mpi kana beto ke fwa, beto kele bantu ya Yehowa.” (Baroma 14:8) Beto ke vingilaka na kiese ntangu yina Yehowa ta futumuna banduku na yandi yonso ya kwikama. (Matayo 22:32) Nkutu bubu yai beto ke sepelaka ti makabu mingi ya kitoko yina Tata na beto ke pesaka beto. Mutindu Biblia ke tuba yo: “Kiese na dikanda yina Yehowa kele Nzambi na yo, bantu yina yandi me solaka na kuvanda bantu na yandi.”—Nkunga 33:12.